بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی- سال های 88 تا 97

در این بخش بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال های 88 تا 97، برای افرادی که قصد آمادگی برای کنکور ارشد سال بعد را دارند، توسط تیم مشاوره و برنامه ریزی ارشد مهندسی شیمی 3گام ارائه شده است.

اگر داوطلبان بدانند در هر درس کنکور ارشد مهندسی شیمی، توزیع سوالات بین دروس مختلف چگونه بوده است، می توانند به راحتی در مورد نحوه مطالعه خود برنامه ریزی کنند. جهت اطلاعات بیشتر مطلب بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 مطالعه شود. همچنین با نرم افزار هوشمند برنامه ریزی 3گام، شما می توانید تا آخرین روز آزمون برنامه ای دقیق و منظم برای مطالعه دروس خود داشته باشید.

برای ارتباط با مشاور تخصصی این رشته و دریافت یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی : تعداد سوالات زبان انگلیسی

در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، تعداد سوالات زبان انگلیسی شامل 30 سوال بود. این درس شامل لغات زبان عمومی، گرامر زبان و تعدادی از آن ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی مهندسی شیمی می باشد.

10سوال آن را واژگان عمومی، 5 سوال آن را گرامر زبان و 15 سوال آن را زبان تخصصی تشکیل داده است. پس برای رسیدن به توانایی پاسخگویی به این سوالات باید زبان عمومی و دایره واژگان خود را تقویت کنید. همچنین به مباحث گرامر و در نهایت متون تخصصی مهندسی شیمی مسلط شوید.

 

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی : تعداد سوالات انتقال حرارت

در کنکور سراسری  از این درس 15 سوال مطرح می شود که غالبا انتقال حرارت جابجایی از اهمیت بیشتری برخوردار هست و از بقیه فصول تقریبا به سهمی مساوی سوال داده می شود. در این مورد می توانید با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام از یک جلسه مشاوره رایگان توسط مشاور تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی استفاده کنید.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی  سال های 93 تا 97 (درس انتقال حرارت)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

مقدمه

1

2

1

0

0

انتقال حرارت هدایتی

4

2

0

2

3

انتقال حرارت دو بعدی

1

0

0

1

1

انتقال حرارت ناپایا

0

1

1

0

1

انتقال حرارت جابجایی اجباری

3

3

5

3

5

انتقال حرارت جابجایی طبیعی

1

2

1

2

1

مبدل‏‌ها

2

2

6

1

2

چگالش

1

0

0

3

0

جوشش

0

1

0

0

0

تشعشع

2

2

1

1

1

سطوح توسعه یافته

0

0

0

2

1

کوره

0

0

0

0

0

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس انتقال حرارت)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

مقدمه

0

1

0

0

0

انتقال حرارت هدایتی

1

4

4

3

1

انتقال حرارت دو بعدی

0

0

0

1

0

انتقال حرارت ناپایا

1

2

0

1

0

انتقال حرارت جابجایی اجباری

3

3

2

5

2

انتقال حرارت جابجایی طبیعی

2

0

0

3

6

مبدل‏‌ها

2

1

3

2

2

چگالش

1

1

2

0

2

جوشش

1

1

1

0

0

تشعشع

2

2

3

0

1

سطوح توسعه یافته

1

0

0

0

1

کوره

1

0

0

0

0

 

با توجه به بودجه بندی درس انتقال حرارت پی خواهیم برد که مهمترین مباحث این درس جابجایی اجباری و انتقال حرارت هدایتی است.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی: تعداد سوالات ترمودینامیک

ترمودینامیک شامل 20 سوال می باشد. مطالب این درس شامل ترمودینامیک 1 و ترمودینامیک 2 است. قسمت محلول ها و قانون اول ترمودینامیک بسیار مورد توجه طراحان کنکور بوده و عموما حدود 7 تست از مبحث محلول ها و 3 تست از قانون اول ترمودینامیک داده می شود.

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس ترمودینامیک)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

مفاهیم مقدماتی

۰

۰

۰

۰

۱

روابط ترمودینامیکی

۵

۲

۳

۱

۲

خواص مواد خالص

۱

۱

۰

۴

۱

قانون اول ترمودینامیک

۵

۴

۶

۱

۳

قانون دوم ترمودینامیک

۰

۴

۱

۳

۲

ترکیبی قانون اول و دوم

۰

۰

۰

۱

۱

محلول‌ها و مخلوط‌ها

۷

۴

۷

۴

۵

تعادل فازی

۱

۳

۱

۳

۲

تعادل شیمیایی

۰

۱

۰

۱

۰

فرایندهای جریان‌دار

۱

۱

۰

۲

۰

سیکل‌ها

۰

۰

۱

۰

۱

بررسی معادله حالت

۰

۰

۱

۰

۲

درجه آزادی

۰

۰

۰

۰

۰

 
 

 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس ترمودینامیک)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

مفاهیم مقدماتی

۰

۰

۱

۰

۰

روابط ترمودینامیکی

۱

۲

۱

۲

۲

خواص مواد خالص

۱

۲

۲

۳

۲

قانون اول ترمودینامیک

۶

۶

۲

۲

۲

قانون دوم ترمودینامیک

۱

۱

۱

۰

۱

ترکیبی قانون اول و دوم

۱

۰

۰

۱

۰

محلول‌ها و مخلوط‌ها

۷

۶

۹

۵

۶

تعادل فازی

۱

۱

۱

۱

۱

تعادل شیمیایی

۱

۱

۱

۳

۲

فرایندهای جریان‌دار

۰

۱

۰

۱

۱

سیکل‌ها

۰

۰

۱

۲

۱

بررسی معادله حالت

۱

۰

۱

۰

۰

درجه آزادی

۰

۰

۰

۰

۲

 

 با توجه به بودجه بندی درس ترمودینامیک پی خواهیم برد که مهمترین مباحث این درس محلول ها و مخلوط ها، قانون اول و دوم ترمودینامیک است.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی: تعداد سوالات مکانیک سیالات

مکانیک جامدات شامل 15سوال می باشد. مباحث مکانیک سیالات 1، تا حدودی و به نوعی پیش نیاز یادگیری درس مکانیک سیالات 2 است. اکثر تست های این درس جدید و نیازمند استراتژی حل می باشند.

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس مکانیک سیالات)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

قانون لزجت نیوتن و کشش سطحی

3

2

1

4

2

قانون پاسکال

0

0

2

0

0

نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح

1

1

0

2

0

نیروی ارشمیدسی

1

0

0

0

0

سینماتیک سیالات

1

1

2

0

1

معادله پیوستگی

1

4

0

0

4

موازنه مومنتوم

0

2

2

2

1

معادله برنولی

1

0

0

2

2

جریان داخلی

1

4

1

1

2

سیستم‌های چندلوله‌ای

1

0

0

1

0

مفاهیم لایه مرزی

0

1

1

1

1

آنالیز ابعادی و تشابه

1

0

0

0

0

توربوماشین‌ها

2

0

2

1

1

جریان تراکم پذیر

0

0

3

0

0

جریان در بسترهای پرشده

2

0

1

1

1

 
 

 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس مکانیک سیالات)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

قانون لزجت نیوتن و کشش سطحی

1

4

1

3

2

قانون پاسکال

0

1

0

1

0

نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح

0

0

1

0

0

نیروی ارشمیدسی

1

1

1

1

0

سینماتیک سیالات

1

1

0

1

1

معادله پیوستگی

2

1

3

0

4

موازنه مومنتوم

0

1

0

1

1

معادله برنولی

2

2

1

2

3

جریان داخلی

3

2

5

4

3

سیستم‌های چندلوله‌ای

1

0

0

1

0

مفاهیم لایه مرزی

2

1

0

0

0

آنالیز ابعادی و تشابه

0

0

0

0

1

توربوماشین‌ها

1

0

2

1

0

جریان تراکم پذیر

0

0

1

0

0

جریان در بسترهای پرشده

1

1

0

0

0

 
با توجه به بودجه بندی درس سیالات پی خواهیم برد که مهمترین مباحث آن قانون لزجت نیوتن و کشش سطحی، جریان داخلی و معادله پیوستگی است.
 
 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی: کنترل فرایند

کنترل فرایند با ضریب 1 با 15 تست در کنکور ارشد مهندسی شیمی، گاها از کاندیدای حذف بخاطر کمبود وقت داوطلبان می باشد

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس کنترل فرآیند)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

لاپلاس و ویژگی‌ های آن

2

0

0

0

0

سیستم‌های درجه اول

0

1

0

1

2

سیستم‌های درجه دوم

2

2

1

0

2

سیستم‌های دارای تاخیر

0

0

1

1

0

نمودار جعبه‌ای

1

1

1

1

1

سیستم کنترلی و انواع کنترلرها

1

1

3

2

0

معیار پایداری و جدول روث

1

4

3

1

4

حاشیه بهره و حاشیه فاز

4

1

0

3

2

نمودار نایکوییست

0

1

1

1

1

نمودار BODE

0

1

1

0

1

سیستم‌های متقابل و غیرمتقابل

0

0

1

1

0

مکان هندسی ریشه‌ها

4

2

2

3

1

پاسخ فرکانسی سیستم‌ها

0

1

1

1

1

 
 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس کنترل فرآیند)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

لاپلاس و ویژگی‌های آن

0

1

1

2

1

سیستم‌های درجه اول

1

3

4

1

1

سیستم‌های درجه دوم

1

1

0

4

1

سیستم‌های دارای تاخیر

1

1

1

0

0

نمودار جعبه‌ای

1

0

1

1

2

سیستم کنترلی و انواع کنترلرها

3

1

0

2

2

معیار پایداری و جدول روث

3

3

2

1

2

حاشیه بهره و حاشیه فاز

1

0

2

0

2

نمودار نایکوییست

1

1

1

1

1

نمودار BODE

1

3

0

2

0

سیستم‌های متقابل و غیرمتقابل

0

1

0

1

0

مکان هندسی ریشه‌ها

2

0

2

0

1

پاسخ فرکانسی سیستم‌ها

0

0

1

0

2

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس انتقال جرم)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

ضرایب نفوذ در گازها و مایعات

2

1

1

0

0

انتقال جرم در شرایط یکنواخت

2

3

3

4

0

ضرایب انتقال جرم

1

2

1

1

0

انتقال جرم در جریان آرام و متلاطم (تئوری‌های انتقال جرم و تشابه)

0

0

1

2

3

واحدهای عملیات انتقال جرم

2

1

0

0

1

دستگاه‌های عملیات گاز - مایع

1

0

1

0

2

جذب و دفع

0

1

1

1

2

 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس انتقال جرم)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

ضرایب نفوذ در گازها و مایعات

0

2

0

1

0

انتقال جرم در شرایط یکنواخت

2

3

1

2

2

ضرایب انتقال جرم

4

1

1

2

2

انتقال جرم در جریان آرام و متلاطم (تئوری‌های انتقال جرم و تشابه)

0

1

3

0

1

واحدهای عملیات انتقال جرم

0

0

0

1

1

دستگاه‌های عملیات گاز - مایع

2

0

2

1

1

جذب و دفع

0

1

1

1

0

 

با توجه به بودجه بندی درس انتقال جرم پی خواهیم برد که مهمترین مبحث آن در کنکور ارشد مهندسی شیمی، مباحث انتقال جرم در شرایط یکنواخت  است.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس عملیات واحد ۱ و ۲)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

تقطیر

5

7

7

6

5

استخراج مایع - مایع

3

1

1

2

1

خشک کردن جامدات

1

0

1

2

2

جذب سطحی

0

0

1

0

0

عملیات رطوبت‌سنجی

2

2

1

1

1

تبخیر

0

1

1

1

2

استخراج از جامدات (لیچینگ)

1

1

0

0

1

کریستالیزاسیون (تبلور)

0

0

0

0

0

فیلتراسیون

0

0

0

0

0

 
 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس عملیات واحد 1 و 2)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

تقطیر

4

6

5

6

6

استخراج مایع - مایع

2

2

3

2

3

خشک کردن جامدات

1

0

0

1

1

جذب سطحی

0

1

1

1

0

عملیات رطوبت‌سنجی

2

3

2

1

2

تبخیر

2

0

0

1

1

استخراج از جامدات (لیچینگ)

1

0

1

0

0

کریستالیزاسیون (تبلور)

0

0

0

0

0

فیلتراسیون

0

0

0

0

0

 
 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی : سینتیک و طراحی راکتور

این درس با 15 تست و غالبا سبک تست ویژه، از دروسی است که داوطلبان درصد بالایی کسب می کنند و اگر نتوانید رقابت کنید ممکن است به رتبه شما لطمه زیادی وارد شود. کسب درصد بالا در این درس نیازمند استراتژی های ویژه ای می باشد.

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس راکتور)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

واکنش‌های همگن و معادله سرعت

0

0

0

0

0

راکتورهای ناپیوسته حجم ثابت

3

4

3

1

3

راکتورهای ناپیوسته حجم متغیر

1

0

0

0

1

نیمه عمر و کسر عمر واکنش‌ها

1

0

0

0

0

واکنش‌های حجم متغیر (ضریب انبساط)

0

0

0

0

0

واکنش منفرد در راکتور مخلوط شونده

0

2

1

4

1

واکنش منفرد در راکتور لوله‌ای

0

0

0

1

1

مقایسه راکتورها

0

2

1

1

1

اتصال راکتورهای مخلوط شونده

2

1

2

0

4

اتصال راکتورهای لوله‌ای

0

0

0

0

0

ترتیب چینش راکتورها

2

0

0

0

1

راکتور بازگشتی (دوره‌ای)

1

0

0

0

0

واکنش‌های سری

2

2

4

1

0

واکنش‌های موازی

3

3

3

3

1

واکنش‌های سری - موازی

0

0

0

1

0

اثر دما و غلظت در واکنش‌های چندگانه

0

1

1

3

2

 
 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس راکتور)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

واکنش‌های همگن و معادله سرعت

1

1

2

2

3

راکتورهای ناپیوسته حجم ثابت

7

3

3

2

3

راکتورهای ناپیوسته حجم متغیر

1

1

1

0

0

نیمه عمر و کسر عمر واکنش‌ها

0

1

1

0

0

واکنش‌های حجم متغیر (ضریب انبساط)

0

0

0

0

0

واکنش منفرد در راکتور مخلوط شونده

1

2

1

1

3

واکنش منفرد در راکتور لوله‌ای

0

2

1

1

0

مقایسه راکتورها

1

1

1

0

0

اتصال راکتورهای مخلوط شونده

0

0

0

0

0

اتصال راکتورهای لوله‌ای

0

0

1

0

0

ترتیب چینش راکتورها

0

2

0

0

1

راکتور بازگشتی (دوره‌ای)

0

1

2

2

1

واکنش‌های سری

1

0

1

2

2

واکنش‌های موازی

2

1

0

3

1

واکنش‌های سری - موازی

0

0

0

1

0

اثر دما و غلظت در واکنش‌های چندگانه

1

0

1

1

1

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی : تعداد سوالات ریاضیات

تعداد سوالات ریاضیات در کنکور ارشد مهندسی شیمی، 20 سوال است. این درس به دو بخش ریاضیات کاربردی و عددی تفکیک می شود. در چند سال اخیر، معمولاً 10 تست از درس ریاضیات کاربردی و 10 تست از درس ریاضیات عددی مطرح شده است و به نظر نمی‌ رسد این روند در سال‌های آینده تغییر زیادی داشته باشد.

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس ریاضیات کاربردی)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

ویژگی‌های معادله دیفرانسیل

1

0

0

1

0

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

1

0

1

0

0

معادله دیفرانسیل کامل

0

0

1

0

1

معادله برنولی

0

0

0

0

0

معادله لاگرانژ و کلرو

0

1

0

0

0

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت

1

0

0

1

0

معادله کوشی - اولر

0

1

1

0

0

حل معادله دیفرانسیل با سری‌های توانی

1

0

0

0

0

معادلات بسل

3

0

1

0

1

معادلات لژاندر

0

0

0

0

1

توابع خاص

1

0

1

1

1

تبدیل لاپلاس

 

0

0

0

0

حل دستگاه معادلات خطی

0

0

0

0

0

مدلسازی و فرمولاسیون

2

5

3

7

4

روش جداسازی متغیرها

0

3

2

0

2

روش ترکیب متغیرها و لاپلاس

0

0

0

0

0

 
 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس ریاضیات کاربردی)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

ویژگی‌های معادله دیفرانسیل

0

0

0

0

0

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

0

0

0

0

0

معادله دیفرانسیل کامل

1

0

1

0

0

معادله برنولی

0

0

1

0

0

معادله لاگرانژ و کلرو

0

0

0

0

0

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت

1

0

0

1

1

معادله کوشی - اولر

0

0

0

1

0

حل معادله دیفرانسیل با سری‌های توانی

0

0

0

0

0

معادلات بسل

2

1

1

1

0

معادلات لژاندر

0

0

0

0

0

توابع خاص

0

0

1

0

2

تبدیل لاپلاس

0

1

0

1

1

حل دستگاه معادلات خطی

0

1

3

0

0

مدلسازی و فرمولاسیون

3

2

1

5

2

روش جداسازی متغیرها

2

4

2

1

4

روش ترکیب متغیرها و لاپلاس

1

1

0

0

0

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 93 تا 97 (درس ریاضیات عددی)

مبحث

کنکور 97

کنکور 96

کنکور 95

کنکور 94

کنکور 93

حل معادله غیرخطی

2

1

1

1

0

درونیابی

3

1

2

2

1

انتگرال گیری عددی

1

1

2

1

1

مشتق گیری عددی

0

1

1

2

2

معادله دیفرانسیل مرتبه اول (IVP)

1

3

0

3

3

معادله دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر (BVP)

0

0

0

0

1

معادله دیفرانسیل پاره‌ای

1

2

3

1

0

ماتریس‌ها

0

0

0

0

0

حل دستگاه معادلات خطی

2

1

1

0

2

 
 

 

 
 
بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های 88 تا 92 (درس ریاضیات عددی)

مبحث

کنکور 92

کنکور 91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

حل معادله غیرخطی

1

4

4

1

2

درونیابی

3

0

2

1

2

انتگرال گیری عددی

1

1

1

1

2

مشتق گیری عددی

0

2

1

1

0

معادله دیفرانسیل مرتبه اول (IVP)

3

1

1

0

1

معادله دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر (BVP)

1

0

1

2

1

معادله دیفرانسیل پاره‌ای

1

0

0

4

0

ماتریس‌ها

0

0

0

0

0

حل دستگاه معادلات خطی

0

2

0

0

1