معرفی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

 

معرفی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت یکی از رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. سالانه تعداد زیادی از داوطلبان برای پذیرفته شدن در این رشته رقابت می کنند که رمز موفقیت در این رقابت هم در برنامه ریزی دقیق، انتخاب منابع مناسب و به ویژه منابع کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت، تست زنی و مدیریت زمان نهفته است. 

هدف این رشته شناسایی و تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران سطوح مختلف بهداشت و درمان در امور درمانی، آموزشی، پژوهشی، ایجاد و به کارگیری ابزارها و تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات و اطلاع رسانی در قالب رسانه های دستی و الکترونیک، القای تفکر مراقبت بهداشتی مبتنی بر اطلاعات در سازمان های مراقبت بهداشتی درمانی و گسترش دانش اطلاعات مراقبت بهداشتی بر پایه پژوهش می باشد.
 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد فناوری اطلاعات سلامت عبارتند از:

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار) 

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت دارای نقش های پژوهشی، آموزشی و مدیریتی خواهد بود. 
 آموزشی: تهیه بولتن های آموزشی، کارگاه های آموزشی، تدریس 
 پژوهشی: تحلیل نیازهای اطلاعاتی، گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات و اطلاع رسانی، همکاری در پروژه های سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی 
 مدیریتی: مدیریت بخش مدارک پزشکی، تدوین خط مشی ها، استراتژی ها و برنامه های مربوط به اطلاعات مراقبت بهداشتی 

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب
 فناوری اطلاعات سلامت 2
بیماری شناسی وطبقه بندی بیماری ها 2
سیستم های اطلاعات بهداشتی ومدیریت آنها 2
زبان عمومی 2

 

 

واحدهای درسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 

 

جدول واحدهای درسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (نیمسال اول)

ردیف

نام درس

* نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

نظری

عملی

کارآموزی یا کارورزی

پایان نامه

1

آمار حیاتی پیشرفته

اجباری

1

1

-

-

2

2

سیستم های اطلاغ رسانی پزشکی

جبرانی

0/5

0/5

-

-

1

3

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اجباری

2

-

-

-

2

4

زبان انگلیسی پیشرفته

اختیاری

2

-

-

-

2

5

شبکه کامپیوترو امنیت سیستم ها

جبرانی

1

1

-

-

2

6

فن آوری ارتباطات بهداشتی

اجباری

1

1

-

-

2

جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال

11

 

*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  وتخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 

 

جدول واحدهای درسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (نیمسال دوم)

ردیف

نام درس

* نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

نظری

عملی

کارآموزی یا کارورزی

پایان نامه

1

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

اجباری

3

-

-

-

3

2

کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت

اجباری

2

-

-

-

2

3

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر

جبرانی

2

2

-

-

4

4

سمینار تحقیق

اجباری

1

1

-

-

2

جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال

11

 

 

*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  وتخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 

جدول واحدهای درسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (نیمسال سوم)

ردیف

نام درس

* نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

نظری

عملی

کارآموزی یا کارورزی

پایان نامه

1

انفورماتیک پزشکی

اختیاری

2

-

-

-

2

2

ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی

اجباری

2

-

-

-

2

3

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

اجباری

2

-

-

-

2

4

سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت

اجباری

3

-

-

-

3

5

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها

اختیاری

1

1

-

-

2

جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال

11

 

 

*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  وتخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 

جدول واحدهای درسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (نیمسال چهارم)

ردیف

نام درس

* نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

نظری

عملی

کارآموزی یا کارورزی

پایان نامه

1

پایان نامه

اجباری

-

6

-

پایان نامه

6

جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال

6

 

*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است، تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97

ظرفیت پذیرش ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97 در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت سال 97

دانشگاه دولتی دوره شهریه پرداز جمع کل
ارومیه 4 2 6
اصفهان 4 2 6
ایران 3 1 4
تبریز 4 1 5
تهران 3 1 4
شهیدبهشتی 3 1 4
شیراز 3 1 4
کاشان 3 2 5
کرمان 5 0 5
مشهد 4 1 5
جمع کل 36 12 48

 

 

ظرفیت پذیرش ارشد فناوری اطلاعات سلامت 98

ظرفیت پذیرش ارشد فناوری اطلاعات سلامت 98در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد.

 

جدول ظرفیت پذیرش ارشد فناوری اطلاعات سلامت 98 در دوره های دولتی و شهریه پرداز

دانشگاه دولتی شهریه پرداز جمع کل
ارومیه 4 2 6
اصفهان 2 0 2
ایران 4 1 5
تبریز 4 2 6
تهران 3 1 4
شیراز 2 2 4
کرمان 4 0 4
مشهد 4 1 5
جمع کل 27 9 36