معرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی شاخه ای از علوم پایه پزشکی و بهداشت است که سلامت فردی و اجتماعی جامعه را اندازه می گیرد و با گردآوری و تحلیل داده ها در سطح جامعه، توزیع آن ها و عوامل موثر بر آن ها را شناخته، درمان ها و راه حل ها را پیشنهاد داده و به ارزیابی خدمات واحدهای بهداشتی در سطوح مختلف می پردازد.

 

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت داده های بهداشتی و سلامتی و تحلیل آن ها در سطوح محیطی
  • تصمیم سازی و ارائه الگوهای مناسب بهداشت همراه با آزمون های کوچک اجرایی در سطح جوامع کوچک
  • همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیت های کنترل کیفیت داده های بهداشتی
  • ارائه مشاوره در تصمیم گیری اجرایی و مدیریت بیمارستانی
  • ارائه مشاوره در مراحل مختلف تحقیق از طراحی تا استنباط
  • همکاری در طراحی منشور اجرایی و فعالیت های کنترل کیفیت داده های بهداشتی
  • مشارکت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی پایه، بالینی و جامعه گر
  • آموزش اپیدمیولوژی، تدریس دانشگاهی و کارگاهی
  • آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سلامت

 

شرایط و نحوه پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی باید علاوه بر آگاهی از منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و دارا بودن شرایط کلی ورود به دوره های آموزش عالی، شرایط خاص زیر را هم داشته باشند.

دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد اپیدمیولوژی نظیر: بهداشت (عمومی، حرفه ای و محیط)، حشره شناسی پزشکی، انگل شناسی، آموزش بهداشت، مدارک پزشکی، پرستاری، مامایی، اداره امور بیمارستان ها و یا دارندگان مدارک دوره دکتری عمومی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی و کلیه مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی رشته آمار

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

در کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دروسی که ضریب بیششتری دارند از اهمیت بیشتری هم برخوردار هستند. در جدول پایین به ذکر این دروس و ضرایب آن ها پرداخته ایم.

 

جدول عناوین دروس و ضرایب آن ها در کنکور کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

نام درس

ضریب

اپیدمیولوژی شامل اصلاحات، اصول و روش ها، بیماری های واگیر و غیر واگیر

5/3

آمار زیستی

3

بهداشت عمومی و برنامه های کشوری مرتبط با سلامت

5/1

زبان عمومی

2

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

در جداول زیر می توانید چارت درسی به همراه تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی را مشاهده نمایید.

درس جبرانی: 1 واحد

دروس اختصاصی اجباری:  18 واحد

دروس اختصاصی اختیاری:  6 واحد

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

جمع: 32  واحد

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

01

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

 

کلیه دانشجویان ملزم به اخذ و گذراندن این واحد به عنوان کمبود و جبرانی می‌ باشند.

 

 

جدول دروس اختصاصی اجباری مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

02

اصول اپیدمیولوژی

2

03

روش های اپیدمیولوژی

2

04

روش های آمار زیستی 1

2

05

روش های آمار زیستی 2

2

06

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

2

07

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

2

08

تحلیل داده‌های بهداشتی با کامپیوتر

2

09

روش های آماری در اپیدمیولوژی

2

10

روش تحقیق

2

جمع

 

18

 

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

11

روش های نمونه گیری

2

12

روش های آماری ناپارامتری

2

13

مدل سازی اپیدمیولوژی

2

14

اقتصاد بهداشت

2

15

جمعیت شناسی پزشکی

2

16

اپیدمیولوژی بالینی

2

17

کارآزمایی بالینی

2

18

روش های تحلیل داده‌ های چند متغیره

2

19

اپیدمیولوژی محیط

2

20

اپیدمیولوژی ژنتیک

2

21

اپیدمیولوژی باروری

2

22

اپیدمیولوژی سرطان

2

23

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

2

24

کارآموزی بهداشت

2

25

اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت

2

26

اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشت

2

جمع

32

 

دانشجو از بین واحدهای فوق ملزم به گذراندن 6 واحد می ‌باشد. انتخاب واحدهای اختیاری براساس علاقه دانشجو، پایان نامه وی و نظر گروه تعیین می‌ گردد.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 98 در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق با جدول زیر می باشد.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 98 در دوره های دولتی و شهریه پرداز

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
ارومیه 4 1 5
اصفهان 4 2 6
ایران 5 2 7
ایلام 4 2 6
* بقیه اله 0 3 3
تبریز 4 2 6
تهران 6 0 6
رفسنجان 3 0 3
زاهدان 5 3 8
شاهرود 5 1 6
شهرکرد 4 1 5
شهید بهشتی 3 2 5
شیراز 4 2 6
کردستان 4 1 5
کرمان 5 0 5
کرمانشاه 4 1 5
مشهد 4 1 5
همدان 5 0 5
یزد 4 2 6
جمع کل 77 26 103

 

* 3 نفر ظرفیت شهریه پرداز از سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) در قالب قرارداد آموزشی