مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - زهرا قره گزلو

سابقه تدریس یا مشاوره زهرا قره گزلو:

پشتیبان و مشاور تحصیلی کنکور 

تدریس خصوصی بیوشیمی، زیست شناسی سلولی مولکولی

تدریس خصوصی فیزیولوژی رشته روان شناسی

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور

 

مدارک کسب شده:

Drug didcovery

مقاله:

Introduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicine

درس تخصصی:

بیوشیمی و زیست سلولی و مولکولی

 

نحوه کمک به داوطلبان 3گام:

من زهرا قره گزلو هستم دانشجوی کارشناسی ارشد رشتــه بیــوشیمی دانشگــاه کاشــان، در حــال حــاضر در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیــراز مشغــول بــه تحقیــق و پژوهــش روی موضــوع پایــان نــامه و چنــد طــرح پژوهشــی هســتم. مقطــع کارشناســـی را در رشتـــه زیســـت شناســـی عمـــومی دانشگاه شیراز طی کردم. به دلیل علاقه زیادی که به دنیــای پروتئیــن هــا و مبحــث دارورســانی هدفمنــد داشتم وارد رشته بیوشیمی شدم. کار روی سلولهای بنیادی چشم و بررسی اثر داروهای متفاوت بر آنها، برای من جذاب شد. وارد این گرایش شدم و پس از آن مسـیر سـاخت داربسـت هـای طـبیعی و مناسـب تولید قرنیه با سلولهای بنیادی را در پیش گرفتم.

با توجه به اهداف موسسه 3گام در جهت کمک به داوطلبان برای انتخاب بهترین مسیر، خوشحالم که میتوانم با در اختیار گذاشتن دانش و تجربیاتم به داوطلبان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم کمک کنم.
بـا شنـاختی کـه نسـبت بـه کنکـور زیسـت سـلولی و مولکولی و زیست شناسی جانوری در وزارت علوم و رشتـــه هـــای علـــوم آزمایشگـــاهی 1،2 و 3در وزارت بهداشت دارم، طی چند سال اخیر داوطلبان زیادی از رشته های مرتبط با این گرایش ها به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمایل یافتند و بــاتوجه بــه ظرفیــت پــایین دانشگــاه هــا در مقــاطع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری در ایـــن گرایـــش هـــا، داوطلبان این گرایش ها نیازمند تلاش و پشتکار بالا، برنامه ریزی دقیق و صحیح هستند. ما با برنامه ریزی اصولی و گام به گام، انتخاب بهترین منابع، آموزش اختصاصی روش مطالعه تک تک دروس و کمک به تمرکــز شمــا تلاش میکنیــم در ایــن راه همــراه شمــا  باشیم و شما را به موفقیت نزدیک کنیم.

در حــال حــاضر متقاضیــان رشتــه تجربــی نیمــی از داوطلبان کنکور سراسری را تشکیل میدهند. درنتیجه بــرای مــوفقیت در ایــن مســیر نیــاز بــه برنــامه ریــزی صحیح، دقیق و گام به گام دارد. ما با برنامه ریزی اصـــولی، معرفـــی منـــابع کمـــک آمـــوزشی، آمـــوزش اختصاصی روش مطالعه و کمک به تمرکز و کاهش تنــش و اضطــراب شمــا تلاش میکنیــم شمــا را بــه بهترین نحو در قدم برداشتن در این راه کمک کنیم تا نتیجه زحمات و تلاش های خود را به بهترین شکل ببینید. 

 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - آذین عموزیدی

آذین عموزیدی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی در دانشگاه تربیت مدرس، رتبه ۲۲ کنکور کارشناسی ارشد در گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی، مشاور مجموعه علوم آزمایشگاهی ۱ وزارت بهداشت و مجموعه سلولی مولکولی ۱۲۰۶ وزارت علوم، رتبه‌ی اول دوره‌ی ارشد و عضو بنیاد ملی نخبگان.

امروزه رشته های علوم پایه زیست پزشکی و در راس آنها بیوشیمی به دلیل اهمیت به سزایی که در عرصه های پژوهشی، تحقیقاتی و بالینی دارند با استقبال خیل عظیم علاقه‌مندان مواجه شده‌اند. از این رو جهت آماده شدن برای ورود به این رشته ها خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است با برنامه ای دقیق و مدون و همچنین با انتخاب استراتژی مناسب مطالعاتی، اقدام نمود که این مهم به بهترین شکل ممکن با برنامه‌ی ۳گام میسر خواهد بود.

اینجانب آذین عموزیدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی سلولی و مولکولی با معدل 18/10 و دانشجوی ارشد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه‌ی اول، رتبه‌ی ۲۲ کنکور ارشد در گرایش بیوشیمی، در این‌جا سعی دارم با ارائه‌ی برنامه‌ای دقیق و متناسب با هر کدام از داوطلبان گرامی و با معرفی بهترین و مناسب‌ترین منابع، به شما داوطلبان گرامی کمک کنم تا بتوانید بهترین نتیجه‌ی ممکن را در کنکور کارشناسی‌ارشد کسب کنید.

 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - امید دهقانی 

امید دهقانی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (1206) در سال 1400 و دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین فارغ التحصیل رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید باهنر کرمان با معدل 18.63

امروزه با توجه به نقش بی بدیلی که علوم پایه خصوصا زیست شناسی در تمامی ابعاد زندگی بشر دارد – که جلوه هایی از آن را می توان در کوشش دانشمندان علوم پایه جهت  تولید واکسین برای مبارزه با ویروس کرونا مشاهده کرد –  در کشورهای صنعتی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و از آنجایی که کشورهای در حال توسعه برای این گذر به طور قطع ملزم به سرمایه گذاری در این رشته ها هستند, پیش بینی می شود که این رشته ها در کشور عزیزمان ایران از آینده ای بسیار روشن تر برخوردار خواهند بود.

از این رو و با توجه به علاقه ی قلبی خود به علوم محض و تحقیق و پژوهش, پا در این مسیر دشوار اما دلکش گذاشته ام.

بنده با کسب رتبه ی 4 در گرایش میکروبیولوژی, 5 در ژنتیک, 6 در بیوشیمی و 8 در بیوتکنولوژی بر تمامی گرایش های این حوزه احاطه داشته و همچنین با مطالعه و بررسی دقیق تمامی منابع هر دو وزارت خانه آماده ی ارائه ی مشاوره برای داوطلبان رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی وزارت علوم و مجموعه ی علوم آزمایشکاهی 1 وزارت بهداشت می باشم.

کسب معدل بی سابقه در دوره ی کارشناسی, کسب رتبه ی برتر در المپیاد دانشجویی, شرکت در دهها کارگاه و دوره ی آموزشی و گذراندن بیش از 6 ماه بر روی تز کارشناسی در حوزه ی مهندسی ژنتیک نشان از آن دارد که همواره کوشیده ام در اقیانوس بی کران علوم زیستی تا حد توان خود به مکاشفت بپردازم.

در اینجا سعی دارم با معرفی منابع درجه ی اول هر دو وزارتخانه, ارائه ی مشاوره و برنامه ریزی دقیق و شخصی, مشاوره تخصصی تک تک دروس, راهنمایی و مشاوره جهت انتخاب رشته و گرایش تحصیلی به شما داوطلبان گرامی کمک کنم تا در طول این مسیر بتوانید به نحو احسن از ظرفیت و توانایی های خود بهره برده و به بهترین نتیجه ی ممکن دست یابید

 

 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - گلستان اسماعیل نژاد

من گلستان اسماعیل نژاد رتبه 1 کنکور 99 رشته سم شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم,از وقتی وارد ارشد شده ام بیشتر و بیشتر هم عاشق این رشته شدم به دلیل چشم اندازهای خوب وتحصیل در دکترای تخصصی داروسازی امکان  پیشرفت زیادی دارد.

هم چنین امکان, گرفتن طرح اختیاری بعداز اتمام دوره ی کارشناسی ارشد در سازمان های مربوطه را خواهید داشت.

من بعنوان شخصی که در سال کنکور با مسایل و مشکلات زیادی روبرو بودم خیلی خوب میتونم دغدغه های یک داوطلب کنکوری از جمله: عدم مدیریت زمان,شاغل بودن,دیر شروع کردن, عدم اعتماد به توانایی های خود,کمبود اطلاعات مرتبط,ظرفیت کم دانشگاه ها منابع پراکنده و...را درک کنم .به نظر من یک کنکوری به یک شخص مجرب و باتجربه که خودش همه این راه های پرپیچ و خم را طی کرده است جهت راهنمایی و همراه بودن نیاز دارد. تا بتواند از یک سال عمر گران بهای خود به بهترین وجه استفاده و با نتیجه عالی و سربلندی به اتمام برساند.