مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

مشاوران تخصصی ارشد بیوشیمی بالینی 3گام، زهرا قره گزلو، امید دهقانی و گلستان اسماعیل نژاد می باشند.

 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - زهرا قره گزلو

سابقه تدریس یا مشاوره زهرا قره گزلو:

پشتیبان و مشاور تحصیلی کنکور 

تدریس خصوصی بیوشیمی، زیست شناسی سلولی مولکولی

تدریس خصوصی فیزیولوژی رشته روان شناسی

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور

 

مدارک کسب شده:

Drug didcovery

مقاله:

Introduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicine

درس تخصصی:

بیوشیمی و زیست سلولی و مولکولی

 

نحوه کمک به داوطلبان 3گام:

من زهرا قره گزلو هستم دانشجوی کارشناسی ارشد رشتــه بیــوشیمی دانشگــاه کاشــان، در حــال حــاضر در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیــراز مشغــول بــه تحقیــق و پژوهــش روی موضــوع پایــان نــامه و چنــد طــرح پژوهشــی هســتم. مقطــع کارشناســـی را در رشتـــه زیســـت شناســـی عمـــومی دانشگاه شیراز طی کردم. به دلیل علاقه زیادی که به دنیــای پروتئیــن هــا و مبحــث دارورســانی هدفمنــد داشتم وارد رشته بیوشیمی شدم. کار روی سلولهای بنیادی چشم و بررسی اثر داروهای متفاوت بر آنها، برای من جذاب شد. وارد این گرایش شدم و پس از آن مسـیر سـاخت داربسـت هـای طـبیعی و مناسـب تولید قرنیه با سلولهای بنیادی را در پیش گرفتم.

با توجه به اهداف موسسه 3گام در جهت کمک به داوطلبان برای انتخاب بهترین مسیر، خوشحالم که میتوانم با در اختیار گذاشتن دانش و تجربیاتم به داوطلبان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم کمک کنم.
بـا شنـاختی کـه نسـبت بـه کنکـور زیسـت سـلولی و مولکولی و زیست شناسی جانوری در وزارت علوم و رشتـــه هـــای علـــوم آزمایشگـــاهی 1،2 و 3در وزارت بهداشت دارم، طی چند سال اخیر داوطلبان زیادی از رشته های مرتبط با این گرایش ها به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمایل یافتند و بــاتوجه بــه ظرفیــت پــایین دانشگــاه هــا در مقــاطع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری در ایـــن گرایـــش هـــا، داوطلبان این گرایش ها نیازمند تلاش و پشتکار بالا، برنامه ریزی دقیق و صحیح هستند. ما با برنامه ریزی اصولی و گام به گام، انتخاب بهترین منابع، آموزش اختصاصی روش مطالعه تک تک دروس و کمک به تمرکــز شمــا تلاش میکنیــم در ایــن راه همــراه شمــا  باشیم و شما را به موفقیت نزدیک کنیم.

در حــال حــاضر متقاضیــان رشتــه تجربــی نیمــی از داوطلبان کنکور سراسری را تشکیل میدهند. درنتیجه بــرای مــوفقیت در ایــن مســیر نیــاز بــه برنــامه ریــزی صحیح، دقیق و گام به گام دارد. ما با برنامه ریزی اصـــولی، معرفـــی منـــابع کمـــک آمـــوزشی، آمـــوزش اختصاصی روش مطالعه و کمک به تمرکز و کاهش تنــش و اضطــراب شمــا تلاش میکنیــم شمــا را بــه بهترین نحو در قدم برداشتن در این راه کمک کنیم تا نتیجه زحمات و تلاش های خود را به بهترین شکل ببینید.

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - آذین عموزیدی

آذین عموزیدی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی در دانشگاه تربیت مدرس، رتبه ۲۲ کنکور کارشناسی ارشد در گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی، مشاور مجموعه علوم آزمایشگاهی ۱ وزارت بهداشت و مجموعه سلولی مولکولی ۱۲۰۶ وزارت علوم، رتبه‌ی اول دوره‌ی ارشد و عضو بنیاد ملی نخبگان.

امروزه رشته های علوم پایه زیست پزشکی و در راس آنها بیوشیمی به دلیل اهمیت به سزایی که در عرصه های پژوهشی، تحقیقاتی و بالینی دارند با استقبال خیل عظیم علاقه‌مندان مواجه شده‌اند. از این رو جهت آماده شدن برای ورود به این رشته ها خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است با برنامه ای دقیق و مدون و همچنین با انتخاب استراتژی مناسب مطالعاتی، اقدام نمود که این مهم به بهترین شکل ممکن با برنامه‌ی ۳گام میسر خواهد بود.

اینجانب آذین عموزیدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی سلولی و مولکولی با معدل 18/10 و دانشجوی ارشد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه‌ی اول، رتبه‌ی ۲۲ کنکور ارشد در گرایش بیوشیمی، در این‌جا سعی دارم با ارائه‌ی برنامه‌ای دقیق و متناسب با هر کدام از داوطلبان گرامی و با معرفی بهترین و مناسب‌ترین منابع، به شما داوطلبان گرامی کمک کنم تا بتوانید بهترین نتیجه‌ی ممکن را در کنکور کارشناسی‌ارشد کسب کنید.

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - امید دهقانی 

امید دهقانی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (1206) در سال 1400 و دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین فارغ التحصیل رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید باهنر کرمان با معدل 18.63

امروزه با توجه به نقش بی بدیلی که علوم پایه خصوصا زیست شناسی در تمامی ابعاد زندگی بشر دارد – که جلوه هایی از آن را می توان در کوشش دانشمندان علوم پایه جهت  تولید واکسین برای مبارزه با ویروس کرونا مشاهده کرد –  در کشورهای صنعتی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و از آنجایی که کشورهای در حال توسعه برای این گذر به طور قطع ملزم به سرمایه گذاری در این رشته ها هستند, پیش بینی می شود که این رشته ها در کشور عزیزمان ایران از آینده ای بسیار روشن تر برخوردار خواهند بود.

از این رو و با توجه به علاقه ی قلبی خود به علوم محض و تحقیق و پژوهش, پا در این مسیر دشوار اما دلکش گذاشته ام.

بنده با کسب رتبه ی 4 در گرایش میکروبیولوژی, 5 در ژنتیک, 6 در بیوشیمی و 8 در بیوتکنولوژی بر تمامی گرایش های این حوزه احاطه داشته و همچنین با مطالعه و بررسی دقیق تمامی منابع هر دو وزارت خانه آماده ی ارائه ی مشاوره برای داوطلبان رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی وزارت علوم و مجموعه ی علوم آزمایشکاهی 1 وزارت بهداشت می باشم.

کسب معدل بی سابقه در دوره ی کارشناسی, کسب رتبه ی برتر در المپیاد دانشجویی, شرکت در دهها کارگاه و دوره ی آموزشی و گذراندن بیش از 6 ماه بر روی تز کارشناسی در حوزه ی مهندسی ژنتیک نشان از آن دارد که همواره کوشیده ام در اقیانوس بی کران علوم زیستی تا حد توان خود به مکاشفت بپردازم.

در اینجا سعی دارم با معرفی منابع درجه ی اول هر دو وزارتخانه, ارائه ی مشاوره و برنامه ریزی دقیق و شخصی, مشاوره تخصصی تک تک دروس, راهنمایی و مشاوره جهت انتخاب رشته و گرایش تحصیلی به شما داوطلبان گرامی کمک کنم تا در طول این مسیر بتوانید به نحو احسن از ظرفیت و توانایی های خود بهره برده و به بهترین نتیجه ی ممکن دست یابید

 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی - گلستان اسماعیل نژاد

من گلستان اسماعیل نژاد رتبه 1 کنکور 99 رشته سم شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم,از وقتی وارد ارشد شده ام بیشتر و بیشتر هم عاشق این رشته شدم به دلیل چشم اندازهای خوب وتحصیل در دکترای تخصصی داروسازی امکان  پیشرفت زیادی دارد.

هم چنین امکان, گرفتن طرح اختیاری بعداز اتمام دوره ی کارشناسی ارشد در سازمان های مربوطه را خواهید داشت.

من بعنوان شخصی که در سال کنکور با مسایل و مشکلات زیادی روبرو بودم خیلی خوب میتونم دغدغه های یک داوطلب کنکوری از جمله: عدم مدیریت زمان,شاغل بودن,دیر شروع کردن, عدم اعتماد به توانایی های خود,کمبود اطلاعات مرتبط,ظرفیت کم دانشگاه ها منابع پراکنده و...را درک کنم .به نظر من یک کنکوری به یک شخص مجرب و باتجربه که خودش همه این راه های پرپیچ و خم را طی کرده است جهت راهنمایی و همراه بودن نیاز دارد. تا بتواند از یک سال عمر گران بهای خود به بهترین وجه استفاده و با نتیجه عالی و سربلندی به اتمام برساند.

سایر بخش های بیوشیمی بالینی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  فرناز محمدی‏ - 01/6/23

  سلام بین بیوشیمی بالینی و بیوتکنولوژی پزشکی برای ارشد و اینده کاری کدوم بهتره؟

 • تصویر فرد

  فرناز محمدی‏ - 01/6/23

  سلام وقتتون به خیر من از رشته میکروبیولوژی می خوام برای ارشد بخونم نمی دونم از بین بیوتکنولوژی پزشکی و بیوشیمی بالینی کذومو انتخاب کنم . می خوام بدونم کدوم بازار کار و اینده بهتری داره؟ به من گفتن بیوتکنولوژی در ایران در اینده خیلی خوبه

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/6/27

  سلام خدمت شما از طریق لینک زیر میتونید یک جلسه مشاوره تغییر رشته ارشد بگیرید کامل راهنماییتون می کنن
  مشاوره تغییر رشته 

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 01/1/9

  باعرض سلام و خسته نباشید .ببخشید من پایه زیست سلولی مولکولی دارم .ومیخام ارشد ایمنولوژی یا بیوشیمی شرکت کنم و بعد خوندن ارشد مشغول ب کار درازمایشگاه بشم. خواستم بدونم باید بعد پایه وزارت علوم کاراموزی رفت و چندماه ودرچه حوزه ای (مثلا کاراموزی ازمایشگاه درحوزه ای ک میخام توارشد رشتشو بخونم یا جامع باید رفت) ؟ یا نیازی نیست ودردوره ارشد کاراموزی داریم؟ واینکه بارفتن به دوره کاراموزی میشه توی ازمایشگاه دولتی هم کارکرد یا بازم نمیشه وفقط خصوصی میشه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 01/1/11

  سلام بله در دوران ارشد دو واحد کارآموزی در آزمایشگاه بیمارستان یا مرکز بهداشت دارید که کار با دستگاه بیوشیمی و بخش هورمون را یاد میگیرید. بعد از ارشد هم برای استخدام میتوانید برای افزایش مهارتتان چندماهی کارآموزی دربخش بیوشیمی و هورمون بگذرانید. خیر در صورت گذراندن کارآموزی هم چون لیسانستون وزارت علوم هست قانونا در بخش دولتی نمی توانید استخدام شوید و در مراکز خصوصی میتوانید مشغول به کار شوید. 

 • تصویر فرد

  سونیا کریمی‏ - 00/7/8

  با سلام و عرض ادب خدمت خانم تابئی عزیز.
  بنده فارغ التحصیل کارشناس ارشد بیوشیمی هستم و امسال تو کنکور دکتری وزارت علوم و بهداشت شرکت کردم ولی متاسفانه با وجود اینکه رتبه 6 آورده بودم تو مرحله مصاحبه پذیرفته نشدم.امسال نمیخوام دکتری وزارت بهداشت شرکت کنم چون فقط تهران میخوام ادامه بدم و دانشگاه های تهران اغلب با دانشجوهای خودشون ادامه می دهند.
  سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که آیا بنده میتونم امسال به صورت همزمان تو کنکور دکتری بیوشیمی وزارت علوم و ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم؟ و در صورت قبولی تو هردو، شرایط چه شکلی رقم میخوره؟میشه هردو مقطع دکتری و ارشد رو همزمان خوند؟
  ممنون میشم راهنمایی های لازم رو بفرمایید

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/7/8

  سلام برای دکترای بهداشت این ذهنیت که فقط دانشجوهای خود تهران رو برمیدارن کاملا اشتباست قبولی شما در کنکور دکترای بهداشت با رتبه کتبی تک رقمی و رزومه خوب امکان پذیر هست و غیرممکن نیست اصلا.اما اگر رزومه خیلی خوبی ندارید و حتما میخواید از طریق ارشد بهداشت برید سمت دکترای بهداشت مشکلی نداره میتونید هردو کنکور دکترای علوم و ارشد بهداشت رو شرکت کنید اما در صورت قبولی در هر دو کنکور فقط یکی رو میتونید در دانشگاهش ثبت نام کنید و امکان ادامه هم زمان نیست که انشاله اگر قبول شدید100 درصد ارشد بهداشت نسبت به دکترای علوم ارجحیت داره

 • تصویر فرد

  M‏ - 00/6/20

  اگه بخوام با شما مشاوره بگیرم باید چیکار کنم؟راه ارتباطی با شما چیه خانم تائبی

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/6/22

  سلام از طریق تماس تلفنی و هم چنین طرح های مشاوره و برنامه ریزی که در سایت قسمت فروشگاه پروفایلتون هست میتونید با بنده ارتباط برقرار کنید. 

 • تصویر فرد

  M‏ - 00/6/18

  سلام با کارشناسی زیست گیاهی میشه بیوشیمی وزارت بهداشت خوند؟احتمال قبولی به چه صورته

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/6/20

  سلام بله تمام  گرایش های زیست شناسی امکان شرکت دارن. رقابت بسیار سنگین و ظرفیت کم هست اما قبولی غیرممکن نیست و با تلاش و پشتکار و برنامه ریزی مرور مناسب ممکن هست

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/5

  سلام، وقت بخیر سوالم اینه که در رشته های مجاز بهداشت مواد غذایی رو داریم آیا بهداشت مواد غذایی با منشا دامی هم حق شرکت در این آزمون یعنی ارشد بیوشیمی بالینی رو داره یا خیر ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/6/7

  سلام به دلیل اینکه در دفترچه گرایش خاصی رو ذکر نکرده احتمالش هست ک بتونید شرکت کنید اما برای اطمینان بیشتر در قسمت تماس با ما سایت سنجش پزشکی سوالتون رو مطرح کنید تا کارشناسان سنجش هم پاسخ بدن

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 00/6/5

  سلام من کارشناسی شیمی کاربردی دارم میخواستم بدونم چجوری باید برای ارشد بیوشیمی بخونم و اصلا امکانش هست؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/6/7

  سلام بله میتونید در ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنید. با انتخاب منابع درست و برنامه منظم قبولی به راحتی به دست میاد 

 • تصویر فرد

  معصومه مظفری‏ - 00/6/3

  سلام یه کتاب دو جلدی بیوشیمی از دولین هست
  رو جلدش نوشته بیوشیمی بالینی با کاربرد بالینی.
  الان منبع دولین که نوشته همینه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/6/7

  سلام بله 

 • تصویر فرد

  فائزه دیوارگر‏ - 00/5/4

  سلام خانم تائبی جان
  من الان آموزش شیمی میخونم و میخوام برای ارشد بیو شیمی وزارت علوم بخونم اما نمیدونم این دو رشته مرتبط حساب میشن یا نه؟ چون آموزش و پرورش فقط بهم اجازه میده رشته های مرتبط بخونم

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/5/6

  سلام درسته که در بیوشیمی ساختارهای شیمیایی رو داریم و تاحدودی مرتبط هستن اما کاملا مشابه نیستن و متابولیسم ها در رشته شیمی اصلا تدریس نمیشن

 • تصویر فرد

  Sara‏ - 00/4/27

  سلام خانوم تائب عزیز بهترین کتاب خلاصه بیوشیمی برای ازمون ارشد بهداشت چیه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/4/29

  سلام به شما. اگر برای بیوشیمی بالینی میخواید بخونید کتاب خلاصه کافی نیست حتما باید یا کتاب رضا محمدی یا جزوات اساتید رو بخونید در کنارش خودتون خلاصه نویسی انجام بدید اما اگر برای بقیه رشته ها میخونید میتونید کتاب احسانی رو تهیه کنید که تقریبا نسبت به رضا محمدی خلاصه تر هست

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/11/18

  سلام من کارشناسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دارم آیا میتونم ارشد بیوشیمی بخونم ؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/11/18

  بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت خیر اما بیوشیمی وزارت علوم رو میتونید شرکت کنید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/9/24

  سلام من لیسانس شیمی دارویی دارم.ایا میتونم در ازمون ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟(وزارت بهداشت)

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/9/26

  سلام با توجه به اینکه در دفترچه قید شده شیمی تمام گرایش ها امکان ثبت نام دارید

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 99/9/20

  سلام و خسته نباشید خدمت استاتید و مشاوران عزیز برای کنکور کمی سر در گمی برامون ایجاد شده نمیدونم اول چه درسی رو شروع کنم به خوندن و بعد اون برم سراغ چه درسی با توجه به اینکه مطالبشون به هم مرتبطه ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/9/20

  سلام ممنونم. ابتدا درس بیوشیمی بیشترین اهمیت رو برای شما داره با توجه به ضریب 6 آن. بعد از اون زبان هست که اگر پایه ضعیفی دارید حتما باید روی این درس وقت بیشتری بگذارید. در نهایت زیست و شیمی. برای راهنمایی بیشتر میتونید در سایت ثبت نام کنید اولین تماس مشاوره رایگان هست

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/8/27

  سلام من کارشناسی شیمی محض خوندم الان می خوام ارشد بیوشیمی کنکور بدم ولی اصلا کتابهای نکته و تست بیوشیمی و میکروبیولوژی و.. رو متوجه نمیشم چون کارشناسی اینارو نخوندم به نظرتون چه کار کنم باتوجه به محدودیت زمانی که دارم

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/8/29

  سلام بله داوطلبانی که لیسانسشون شیمی بوده چون درسای بیوشیمی و زیست رو نداشتن براشون در ابتدا سخت هست. منابع در سایت معرفی شدن میتونید تهیه کنید و در صورتی که دیدید که فهم مطالب با خوندن خودتون به تنهایی دشوار هست در کلاس های اساتید شرکت کنید 

 • تصویر فرد

  ف طاهری‏ - 99/7/10

  سلام
  میشه در مورد کار این رشته بگین که دقیقا در آزمایشگاها چه چیزهایی رو بررسی میکنن؟

  و اینکه بازار کارش توی شهرستان ها چطوره؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/8/8

  سلام در آزمایشگاه در بخش هورمون و بیوشیمی فاکتور های بیوشیمی خون و هورمون های خون سنجیده میشن که بسته به مهارتتون تو هر یک از این بخش ها میتونید مشغول بشید. در شهرستان اگر لیسانستون علوم آزمایشگاهی نیست باید ببینید که شهرستان مورد نظرتون آزمایشگاه خصوصی چند تا هست 

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 99/7/6

  با سلام رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی (گرایش کشاورزی) میتونه در کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/7/10

  با سلام با توجه به اینکه دفترچه کامل مشخص نکرده بهترین کار این هست که به سایت سنجش پزشکی پیام بدید یا تماس بگیرید

 • تصویر فرد

  مهشاد‏ - 99/6/27

  با سلام ،رشته بیوشیمی بالینی رو دانشگاه آزاد داره؟ یا فقط دانشگاهای دولتی دارند این رشته رو؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/7/10

  سلام بله آزاد شاهرود هست و بقیه روزانه و شهریه پرداز هست

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 99/6/24

  سلام ارشد شیمی تجزیه دارم و خواستم بدونم در مقطع دکتری میتونم شرکت کنم بیوشیمی؟ و اینکه اگه نمیشه ارشد چی باید بخونم

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/6/27

  سلام طبق دفترچه بهداشت درصورتی که لیسانستون بیوشیمی باشه و ارشد شیمی میتونید شرکت کنید در غیر این صورت باید اول ارشد بیوشیمی بالینی رو شرکت کنید بعد دکترا

 • تصویر فرد

  Maede‏ - 99/2/14

  سلام من کتاب بیوشیمی دکتر احسانی رو تهیه کردم ولی میگن کفایت نمیکنه و حتما باید لنینجررو بخونی واقعا سردرگمم.ممکنه بهترین منبع و معرفی کنید؟؟؟کتاب بیوشیمی دکتر خلیلی خوبه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/5/30

  سلام خیر اصلا سراغ رفرنس برای کنکور نرید چون رفرنس های بیوشیمی متفاوت هستند و طراح ها فقط از لنینجر سوال نمیدن. منابع تو سایت کامل معرفی شده به سایت مراجعه کنید

 • تصویر فرد

  حمید رضا قمی اویلی‏ - 98/11/28

  سلام ، بنظرتون برا سلولی مولکولی منی که هیچی نخوندم فقط تست بخونم خوبه ؟چون زمان خیلی کمه

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/12/1

  ابتدا سلولی رو برنامه ریزی کنید که تموم بشه و مولکولی هم هم زمان با بیوشیمی بخونید

 • تصویر فرد

  حمیدرضا‏ - 98/11/28

  درود برا سلولی مولکولی با توجه به این زمان منی که چیزی نمیدونم بنظرتون فقط تست و نکته بخونم خوبه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/12/1

  سلام خیر برای زیست تست خوندن مطالب رو تو ذهنتون طبقه بندی نمیکنه با توجه به اینک 5 ماه فرصت دارید میتونید سلولی رو بخونید و مولکولی رو از بیوشیمی تموم کنید

 • تصویر فرد

  عاطفه ثمربخش‏ - 98/7/27

  سلام بهترین منبع برای بیوشیمی برای مدت پنج ماه باقی مانده چیه . من لنینجرو دارم میخونم و صد و خورده ای صفحه خوندم

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/8/2

  سلام لنینجر تنها ساختاری بیوشیمی را پوشش می دهد و بالینی نیست و در نتیجه منبع کاملی برای ارشد نیست بهتر است به جای خواندن رفرنس از منابع کتاب و جزوات معرفی شده در سایت استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/1/4

  سلام رشته معماری میتونه ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنه؟

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/2

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام 
  با سلام , خیر رشته معماری در بین گروه های مجاز برای شرکت در ارشد علوم آزمایشگاهی و همچنین بیوشیمی بالینی نمیباشد.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت