بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی 97

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی در گرایش های مختلف به داوطلبان برای پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی کمک خواهد کرد. اگر داوطلبان بدانند در هر درس ارشد روانشناسی تربیتی، توزیع سوالات کنکور بین دروس مختلف چگونه بوده است، با مطالعه مطلب بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی 97 و مقایسه با کنکور ارشد روانشناسی تربیتی 96، می توانند به راحتی در مورد نحوه مطالعه برای کنکور ارشد روانشناسی خود برنامه ریزی کنند. همچنین با نرم افزار هوشمند برنامه ریزی 3گام، شما می توانید تا آخرین روز کنکور، برنامه ای دقیق و منظم برای مطالعه دروس خود داشته باشید.

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی: زبان تخصصی

تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی 96 و 97 در درس زبان تخصصی، نشان می دهد که تفاوت بارز زبان امسال و سال گذشته در تعداد ریدینگ ها بوده است. به طوری که در کنکور 97، 30 سوال از 6 متن تخصصی طراحی شده بود؛ اما در کنکور 96، 5 متن طراحی و هر کرام 6 سوال داشتند.

همچنین ریدینگ های سال گذشته بیشتر در موضوعات بالینی و آسیب شناسی همچون حملات پانیک و اختلال دوقطبی و شخصیت منفعل - مهاجم (پسیو-اگرسیو) بود؛ اما در کنکور امسال موضوعات از تنوع بیشتری برخوردار بودند.

 

ریدینگ های زبان تخصصی ارشد روان شناسی تربیتی 97

اولین ریدینگ مربوط به هوش هیجانی و با توجه به کم بودن تعداد لغات سخت، از سطح آسانی برخوردار بود. متن دوم راجع به حافظه و یادگیری و متن سوم در مورد زنان و هر دو در سطح متوسط می باشند. متن چهارم با موضوع مقیاس هولمز- راهه، متن پنجم با موضوع تاریخچه ی روانشناسی و متن آخر در مورد روانشناسی تحولی بودند. همچنین هر سه متن دارای لغات جدید و تخصصی بیشتری نسبت به سه متن قبل و نیز طولانی تر می باشند. سوالات طراحی شده هم از طیف متنوعی برخوردار بودند. به شکلی که هم به صورت مستقیم از خود متن و یا به شکل استنباطی و برداشت خود داوطلب و هم دارای سوالات مربوط به مترادف ها و اشاره ی ضمیر می باشند. 

به طور کلی می توان سطح زبان امسال را متوسط ارزیابی کرد.

توصیه ی مشاوران ارشد دپارتمان روانشناسی 3گام، به داوطلبین این است که حتی اگر سطح زبان ضعیفی دارند با دسته بندی سوالات، نقطه قوت خود را بیابند و حدالمکان سوالاتی که از خود متن استخراج شده است را پاسخ دهند.

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی: آمار و روش تحقیق

سطح سوالات آمار کنکور ارشد رواننشاسی تربیتی امسال به نسبت سال گذشته دشوارتر و دارای فرمت طراحی جدیدتری بودند. این موضوع ناشی از افزایش تعداد سوالات محاسباتی و هم طراحی از فصول کم تکرارتری مانند احتمال بوده است. همچنین از فصول مهمی چون همبستگی، آزمون z  و t و F و شاخص های پراکندگی، سوال طرح شده بود.

در درس روش تحقیق، همانند سال های قبل از فصول مهمی چون نمونه گیری و از انواع روش تحقیق موردپژوهی، پدیدارشناختی، پیمایشی، همبستگی، آزمایشی، پدیدارشناختی و روش تحقیق کمی و کیفی و آزمون فرضیه سوال آمده بود و سوالات سطح متوسطی داشتند.

گفتنی است همچون سال های گذشته تعداد سوالات در هر یک از دروس آمار و روش تحقیق قابل پیش بینی نبود. هر کدام از دروس، 50 درصد سوالات را شامل می شدند. در صورتی که سال 95 غلبه با سوالات آمار و سال 96 غلبه با روش تحقیق بود.

با توجه به حفظی و مفهومی بودن بخشی از سوالات درس مذکور حتی اگر در محاسبات ضعیف هستید، همچنان در این درس شانس حداقل 20-25 درصد را خواهید داشت.

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی: روانشناسی رشد

سطح سوالات رشد تقریبا مثل پارسال بود اما کمی مفهومی تر.همانطور که پیش بینی کرده بودیم، غلبه ی بیشتر سوالات رشد با بخش نظریات بود و از تئوری های مربوط به داروین، پیاژه اریکسون، اشپیتز، چامسکی، ویگوتسکی، والن ،بندورا، کلبرگ و گزل سوال داده شده بود. همچنین از مراحل رشدی کودکی و نوجوانی بزرگسالی و پیری سوالی طرح نشده بود.

 

 

جالب توجه است که دو سوال مربوط به حوزه ی بالینی و کودکان استثنایی این درس، مرتبط با روانشناسی رشد بود. امسال، یک سوال از بخش پیاژه داده شده بود؛ در حالی که در کنکورهای ارشد روانشناسی تربیتی سال های قبل، تعداد سوالات بیشتری از این بخش طراحی می شد و از نظریه ی ویگوتسکی 2 سوال آمده بود.

به طور کلی، بیشتر سوالات حفظی اما چندین سوال مفهومی و جزیی هم ارائه شده بود. بنابراین این درس باید با دقت و جزئیات بیشتری مطالعه شود. 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی: روانشناسی عمومی

از درس روانشناسی عمومی، همچون کنکورهای ارشد روانشناسی تربیتی 96، 15 سوال طراحی شده و نسبتا سختتر از پارسال بود.

مباحث مورد ارزیابی از فصول روانکاوی ،یادگیری ،احساس و ادراک، اختلالات و فیزیولوژی و عصب شناسی، روش های درمان و تعارض و فشار روانی و شخصیت بود. در حالی که سال گذشته 3 سوال از روانشناسی اجتماعی طراحی شده بود ولی امسال این بخش فاقد سوال بود. همچنین فصول انگیزش و هیجان برخلاف سال های قبل سوالی نداشت. فصول احساس و ادراک سال قبل بدون سوال اما امسال مورد ارزیابی قرار گرفته بودند.

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی: روانشناسی تربیتی

سوالات امسال از رویکرد نظریه پردازی بیشتری نسبت به پارسال استفاده کرده بود. به طوری که از اریکسون، کلبرگ، بندورا، بلوم و بروفن برنر سوال داده شده بود. همچنین به مفاهیم مربوط به روانشناسی تربیتی همچون هوش، حافظه، راهبردهای یادگیری، سبک های یادگیری و روش های تربیتی پرداخته شده بود.

می توان گفت سوالات هنجارشده و از طیف گسترده و مرتبط با روانشناسی تربیتی طراحی شده بود.

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی سال های اخیر نشان می دهد که مشخص کردن بخش های مهم و پر تکرار در این گرایش کاری پرریسک است. زیرا که چینش سوالات در هر درس به نحوی است که از بیشتر مباحث موجود، طراحی انجام می گیرد و یا فصلی که تا کنون کم اهمیت بوده در کنکور سال بعد مهم و پرتکرار خواهد شد. در نتیجه مطالعه ی هر درس باید همه جانبه و مفهومی و با تاکید بر موارد جزیی باشد.

برای ارتباط با مشاور تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی  و دریافت یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی رایگان می توانید در سیستم مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام نمایید. سیستم برنامه ریزی موسسه ما به گونه ای است که با درنظر گرفتن تمام عوامل فوق، بهترین برنامه را متناسب با شرایط هر داوطلب می ریزد. مشاور تخصصی در اولین جلسه مشاوره با داوطلبان این رشته به بررسی شرایط وی در هر درس و نقاط قوت و ضعف او می پردازد. میزان زمان مفیدی را که داوطلب می تواند روزانه به مطالعه اختصاص دهد به کمک مشاور مشخص می شود. این اطلاعات اساس کار مشاور برای تنظیم برنامه ی داوطلب است. مشاور بر اساس اطلاعاتی که از هر داوطلب می گیرد و دانش و تجربه ای که در زمینه اهمیت درس ها، حجم کتاب ها و محتوای هر کدام از منابع دارد، سیستم برنامه ریزی داوطلب را تنظیم می کند. همچنین بر اساس منحنی فراموشی، برنامه مرورهای داوطلب ریخته می شود. مطمئنا نتیجه همگام شدن با این برنامه دقیق، به دست آوردن یک رتبه عالی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی است.