بازار کار گرایش های ارشد رشته پرستاری

 

 

بازار کار گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری 

یکی از مهم ترین بخش های معرفی کارشناسی ارشد پرستاری، پرداختن به موقعیت های شغلی آن می باشد؛ لذا بازار کار گرایش های ارشد پرستاری و زمینه های فعالیت دانش آموختگان هر کدام از این گرایش ها را می توانید در ادامه مطالعه نمایید. وضعیت شغلی گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری بر شدت رقابت برای پذیرفته شدن در در کنکور ارشد آن می افزاید چرا که بیشتر داوطلبان به دنبال داشتن کار خوب بعد از فارغ التحصیلی هستند لذا تمام دارندگان مدرک لیسانس رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری شانس خود را در این ماراتن امتحان می کنند. باید توجه داشت که از میان گرایش های مختلف ارشد پرستاری، می بایست بهترین گرایش ارشد پرستاری را از نظر بازار کار مد نظر قرار داد؛ برای کسب اطلاعات در این خصوص می توانید به لینک آبی شده مراجعه کنید.

 

بازار کار رشته پرستاری داخلی- جراحی

بازار کار رشته پرستاری داخلی-جراحی در مراکز درمانی (بیمارستان ها)، مراکز مشاوره و خدمات پرستاری، مراکز نگهداری و آسایشگاه ها، مراکز مراقبت های تسکینی، مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا، اورژانس پیش بیمارستانی، پژوهشکده ها و موسسات تحقیقات دانش بنیان و مراکز رشد، عرصه های طب ورزشی و سایر عرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری می باشد.

 

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی 

دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی به اقداماتی از قبیل مراقبت های لازم در جهت رسیدگی به بیمارانی که در بخش داخلی و جراحی بیمارستان بستری شده اند، می پردازند. پرستار با توجه به وضعیت بیمار، او را در بهترین وضعیت قرار می دهد. همچنین احتمال عارضه های موجود در بیماران را پیش بینی می کند و اولویت های مراقبتی و درمانی را در جهت بهبود یافتن وضعیت بیمار اعمال می کند.

 

بازار کار رشته روان پرستاری

بازار کار کارشناسی ارشد روان پرستاری در زمینه های مراقبتی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای و مدیریتی می باشد و دانش آموختگان ارشد روان پرستاری می توانند در نقش های مختلف در جامعه مشغول به کار شوند.

نقش مراقبتی (در تیم درمانی): تیم درمانی دانش آموختگان کارشناسی ارشد روان پرستاری، مشکلات جسمی و روانی مددجویان، انجام مراقبت های پرستاری مرتبط با مداخله های درمانی، اجرای به موقع دستورات دارویی برای مددجویان روانی و توانمند سازی بیماران در زمینه مراقبت از خود و فعالیتهای روزمره زندگی، حل مشکل، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی، را ارزیابی می کنند. 

نقش آموزشی: در آموزش بهداشت روانی به گروههای مختلف سنی و جنسی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط در مراکز روانپزشکی می پردازند.

 نقش پژوهشی: در شناسایی مشکلات مربوط در حیطه روان پرستاری، و انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط در نظام سلامت می پردازند.

 نقش مشاوره ای: به مشاوره های روان پرستاری مددجویان می پردازند.

 نقش مدیریتی: در نقش سوپروایزر، سرپرستار و یا مدیریت پرستاری، مدیریت بخش اعصاب و روان بیمارستان را برعهده می گیرند.

با توجه به نقش های وسیع و پرکاربرد روان پرستاری درجامعه، داوطلبان کارشناسی ارشد روان پرستاری، بنا به علاقه خود در این حیطه می توانند با انگیزه و گامی استوار در این راه قدم بردارند.

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد روان پرستاری

زمینه های فعالیت دانش آموختگان ارشد روان پرستاری، اقدامات پیشگیرانه در کاهش بیماری های روانی و ارائه مناسب ترین راه درمانی در جهت بهبود بیماران مبتلا به بیماری های اعصاب و روان می باشد. همچنین مداخله های درمانی صحیح و کاربردی را در این زمینه ارائه می دهند.

 

 

بازار کار رشته پرستاری کودکان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان می توانند در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی و مراکز توان بخشی در حیطه های پرستاری کودکان (دولتی – خصوصی)، درمانگاه های کودکان، مراکز مراقبت های سرپایی از اطفال، کانون های اصلاح و تربیت کودکان، مدارس، مراکز تحقیقات، شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد،  پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها، کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری کودکان مشغول به کار شوند.

پرستاری کودکان همانند روان پرستاری نقش های مختلفی مراقبتی- حمایتی، پیشگیری و سلامت، آموزشی- مشاوره ای، پژوهشی، تشخیصی (پایش)، مدیریتی و برنامه ریزی سلامت را در رابطه با کودکان و مددجویان زیر 18 سال برعهده دارند که برای دانش آموختگان این رشته بسیار حائز اهمیت است.

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

پرستار کودکان ضمن شناخت و درک صحیح از حقوق کودک و قوانین و استانداردهای لازم در مواجه با مددجوبان، مراقبت های درمانی لازم را در برخورد با کودکان به کار میگیرند تا بتوانند در روند بهبود و تسریع درمان نقش به سزایی را ایفا کنند.

 

بازار کار رشته پرستاری سلامت جامعه

بازار کار رشته پرستاری سلامت جامعه، در مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها در سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع، مراکز توانبخشی- نگهداری سالمندان، مدارس، مراکز درمان اعتیاد، عرصه هایی که دچار سوانح و بلایا شده اند، کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات روان پرستاری سلامت جامعه، مراکز تحقیقات، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد، می باشد. از طرفی دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، همانند سایر گرایش های پرستاری نقش های مختلفی از قبیل نقش پیشگیری، مراقبتی، آموزشی مشاوره ای، مدیریتی و پژوهشی بر عهده دارند که با توجه به توانمندی هایی که در این زمینه ها کسب می کنند و بهره گیری از روش های نوین و به روز، راهکارهای موثر و مفیدی را در حیطه این فعالیت ها به مردم و جامعه ارائه می دهند. همچنین می توانند در این زمینه ها در جهت برخی از این روابط گام بردارند.

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

پرستاران بهداشت جامعه ضمن اینکه بین اعضای خانواده و روابط هریک از اعضا با نهاد های اجتماعی بررسی هایی را به عمل می آورند، تلاش می کنند تا با نظارت های همه جانبه در بروز و انتشار بیماری ها و خدمات بهداشتی جامعه و مراقبتهای درمانی موثر، بتوانند اقدامات لازم را جهت بهبود سلامت مددجویان انجام دهند. پرستارانی که در بخش های عفونی بیمارستان شاغلند، در معرض عوامل خطرزایی قرار دارند که سختی کار را برای آنها دو چندان می کند و باید ایمنی های لازم را در جهت حفاظت از خود به عمل آورند.