دروس و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد هوا فضا

 

چارت درسی و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد هوا فضا

 

 

در این مطلب برای آشنایی بیشتر داوطلبان کنکور ارشد هوافضا، معرفی کارشناسی ارشد هوافضا، دروس گرایش های کارشناسی ارشد هوافضا به همراه تعداد واحدها، ظرفیت پذیرش و اطلاعات کامل دانشگاه های پذیرنده توسط مشاوران تخصصی ارشد مشاوره 3 گام آماده شده است.

 

در تمام گرایش های ارشد هوا فضا تقسیم بندی واحدها به صورت زیر می باشد. اگر با مطالعه این مطلب و جداول زیر مایل به تحصیل در این رشته شدید حتما از مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هوافضا استفاده کنید.

 

 

تقسیم بندی واحدهای گرایش های ارشد هوا فضا

ردیف

نوع واحد

تعداد واحد

1

دروس اجباری

15

2

دروس اختیاری

9

3

سمینار

2

4

پایان‌نامه

6

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش جلوبرندگی (پیشرانش) 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا شامل دروس تخصصی- اجباری و دروس تخصصی-اختیاری می باشد.

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش جلوبرندگی (پیشرانش)                                 

پنج درس باید از میان دروس زیر برای دروس تخصصی-اجباری انتخاب شود. ریاضیات پیشرفته 1 حتماً باید اخذ شود.

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش جلوبرندگی (پیشرانش)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1 *

3

2

اصول جلو برنده پیشرفته

3

3

طراحی آیرودینامیکی توربوماشین‌ها

3

4

سوخت و احتراق پیشرفته 1

3

5

ایروترمودینامیک موتورهای موشک

3

6

روش‌های عددی در توربوماشین‌ها یا دینامیک سیالات عددی 1 یا اصول دینامیک سیالات عددی

3

7

جریان لزج پیشرفته 1

3

8

دینامیک گازها پیشرفته 1

3

 

 

دروس تخصصی اختیاری گرایش جلوبرندگی (پیشرانش)

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

آیرودینامیک مافوق صوت

3

2

سوخت و احتراق پیشرفته 2

3

3

صدای موتور

3

4

موتورهای احتراق پیشرفته 2

3

5

آیرودینامیک ورودی

3

6

محاسبات عدد پیشرفته

3

7

ترموفیزیک جریان سیال در جاذبه ناچیز

3

8

توربولانس

3

9

شبیه‌سازی توربولانس

3

10

 دینامیک گازها پیشرفته ۲

3

11

انتقال حرارت جابجایی

3

12

انتقال حرارت تشعشع

3

13

 انتقال حرارت هدایت

3

14

 ناپایداری احتراق

3

15

دینامیک سیالات عددی جریان‌های تراکم ناپذیر

3

16

 دینامیک سیالات عددی جریان‌های تراکم پذیر

3

17

 دینامیک سیالات عددی ۲

3

18

 آیرو آکوستیک

3

19

جریان‌های چند فازی

3

20

 تئوری‌های گذار جریان

3

21

 مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

22

 طراحی آیرودینامیکی توربوماشین‌ها

3

23

 ترمودینامیک پیشرفته

3

24

 طراحی موتور موشک‌های سوخت مایع

3

25

طراحی موتور موشک‌های سوخت جامد

3

26

 توربوماشین پیشرفته

3

27

 انتقال حرارت پیشرفته

3

28

 آیرودینامیک مادون صوت

3

29

 آیرودینامیک ناپایا

3

30

 آیرودینامیک ماوراء صوت

3

31

 آیرودینامیک بالگرد

3

32

روش‌های تولید شبکه

3

33

روش اجزاء محدود در سیالات

3

34

 سامانه‌های انرژی پیشرفته

3

35

انتقال حرارت در سامانه‌های هوافضایی

3

36

 پیشرانه فضایی

3

37

 طراحی توربوماشین‌های هیدرولیکی

3

38

 روش‌های عددی در احتراق

3

39

_

3

40

ریاضیات پیشرفته ۲

3

41

جریان لزج پیشرفته ۲

3

42

ناپایداری جریان سیال

3

43

مباحث منتخب در جلوبرندگی

3

44

ترموآکوستیک

3

45

 آکوستیک

3

46

 پیشرانه‌های ابرصوتی

3

47

احتراق اسپری

3

48

آیرودینامیک CASCADE

3

49

 آیرودینامیک خودرو

3

50

جریان مغشوش برشی

3

51

طراحی کمپرسور

3

52

انتشار امواج در سیالات

3

53

 روش‌های نوین در دینامیک سیالات عددی

3

54

جریان سیال در محیط متخلخل

3

55

انتقال حرارت و جرم

3

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش جلوبرندگی

جدول زیر ظرفیت های پذیرش گرایش جلوبرندگی در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و مشترک می باشد.

 

ظرفیت های پذیرش گرایش جلوبرندگی

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

جلوبرندگی

روزانه

70

جلوبرندگی

نوبت دوم

34

جلوبرندگی

پردیس خودگردان

3

جلوبرندگی

مشترک

15

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش دینامیک پرواز

برای دروس تخصصی – اجباری گرایش دینامیک پرواز، پنج درس باید از میان دروس زیر انتخاب شود. درس ریاضیات پیشرفته 1 حتما باید اخذ شود.

 

دروس تخصصی-اجباری گرایش دینامیک پرواز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1 *

3

2

دینامیک پرواز پیشرفته

3

3

هدایت و ناوبری 1

3

4

تئوری کنترل بهینه

3

5

کنترل پیشرفته

3

6

محاسبات عددی پیشرفته

3

7

طراحی هواپیما پیشرفته

3

8

مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی در هوافضا

3

 

 

دروس تخصصی – اختیاری گرایش دینامیک پرواز

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

شبیه‌سازی پروازی

3

2

هدایت و ناوبری 2

3

3

کنترل تطبیقی

3

4

کنترل چند متغیره

3

5

دینامیک پرواز موشک

3

6

تئوری ابزارآلات دقیق هواپیما و فضاپیما

3

7

مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

8

آیرودینامیک هواپیماهای VTOL

3

9

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

3

10

صدا و ارتعاش (منابع صدا-اغتشاشات صوتی)

3

11

اندازه‌گیری پیشرفته

3

12

اویونیک

3

13

طراحی سیستمی ماهواره

3

14

 مکانیک محیط پیوسته ۱

3

15

سیستم‌های کنترل مقاوم

3

16

کنترل فازی

3

17

شبکه‌های عصبی

3

18

کنترل غیرخطی

3

19

 دینامیک پرواز بالگردها

3

20

 شناسایی سیستم و تخمین پارامترهای پرواز

3

21

 مبانی آزمایش‌های پروازی

3

22

فیلترهای تطبیقی

3

23

دینامیک پیشرفته

3

24

رباتیک فضایی

3

25

طراحی بهینه چند، موضوعی

3

26

دینامیک پرواز پیشرفته ۲

3

27

مدل‌سازی دینامیکی وسایل پرنده

3

28

 مباحث ویژه در دینامیک پرواز و کنترل

3

29

 تخمین بهینه

3

30

 طراحی ساختاری موشک

3

31

مباحث پیشرفته در عملکرد وسایل پرنده

3

32

 طراحی سیستم‌های کنترلی

3

33

 تحلیل سیستم‌های غیرخطی

3

34

 اندازه‌گیری و تخمین پارامترهای پروازی

3

35

 کنترل دیجیتالی

3

36

روش‌های بهینه‌سازی

3

37

 فرآیندهای تصادفی

3

38

 هدایت وسایل پرنده

3

39

 ناوبری وسایل پرنده

3

40

 ریاضیات پیشرفته ۲

3

41

طراحی سیستمی ماهواره‌بر

3

42

هدایت 2

3

43

ناوبری 2

3

44

مبانی قابلیت اطمینان

3

45

اقتصاد مهندسی

3

46

مباحث منتخب در دینامیک پرواز و کنترل

3

47

کنترل آماری

3

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش دینامیک پرواز و کنترل

ظرفیت های پذیرش گرایش دینامیک پرواز و کنترل در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان به شرح جدول زیر می باشد:

 

ظرفیت های پذیرش گرایش دینامیک پرواز و کنترل

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

دینامیک پرواز و کنترل

روزانه

53

دینامیک پرواز و کنترل

نوبت دوم

28

دینامیک پرواز و کنترل

پردیس خودگردان

4

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش سازه های هوایی

برای دروس تخصصی – اجباری گرایش سازه های هوایی، پنج درس باید از میان دروس زیر انتخاب شود. درس ریاضیات پیشرفته 1 حتما باید اخذ شود. 

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش سازه های هوایی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1 *

3

2

دینامیک سازه

3

3

روش اجزا محدود 1

3

4

مکانیک مواد مرکب

3

5

طراحی پیشرفته سازه‌های هوایی

3

6

مکانیک مواد مرکب

3

7

ایروالاستیسیته

3

8

مکانیک محیط‌های پیوسته 1

3

 

 

دروس تخصصی اختیاری گرایش سازه های هوایی

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

خشتگی و شکست و خزش

3

2

طراحی پیشرفته وسایل نقلیه هوایی

3

3

پایداری سازه‌های هوایی

3

4

ارتعاشات اتفاقی

3

5

ارتعاشات پیشرفته (سیستم‌های ممتد)

3

6

تحلیل تجربی تنش

3

7

دینامیک پیشرفته

3

8

 ارتعاشات پیشرفته

3

9

تئوری صفحه‌ها و پوسته‌ها

3

10

محاسبات عددی پیشرفته 1

3

11

 مکانیک آسیب در سازه‌های کامپوزیتی

3

12

 مکانیک ضربه در مواد مرکب

3

13

مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

14

ارتعاشات غیرخطی

3

15

آیرو آکوستیک

3

16

 تئوری الاستیسیته 1

3

17

مکانیک شکست ۱

3

18

روش‌های انرژی

3

19

 روش‌های بهینه‌سازی

3

20

مباحث منتخب در سازه‌های هوافضایی

3

21

 نظریه اختلالات

3

22

 روش اجزاء محدود ۲

3

23

روش اجزاء مرزی

3

24

 مواد مرکب پیشرفته

3

25

 متالوژی در تولید

3

26

طراحی اجزاء پیشرفته

3

27

 دینامیک عددی پیشرفته

3

28

بهینه‌سازی پیشرفته

3

29

 مواد و روش‌های ساخت پیشرفته

3

30

ویسکو الاستیسیته

3

31

طراحی قیدوبند

3

32

 روش اجزاء محدود تعمیم‌یافته

3

33

 مبانی قابلیت اطمینان

3

34

 ریاضیات پیشرفته 2

3

35

 تئوری پلاستیسیته

3

36

ترموالاستیسیته

3

37

 آنالیز و تست مودال

3

 

ظرفیت های پذیرش گرایش سازه های هوایی

ظرفیت های پذیرش گرایش سازه های هوایی در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و غیرانتفاعی به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش سازه های هوایی

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

سازه های هوایی

روزانه

129

سازه های هوایی

نوبت دوم

54

سازه های هوایی

پردیس خودگردان

9

سازه های هوایی

غیرانتفاعی

20

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش آیرودینامیک

پنج درس از میان دروس زیر باید برای دروس تخصصی – اجباری گرایش آیرودینامیک انتخاب شود. درس ریاضیات پیشرفته 1 باید حتما اخذ شود.

 

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش آیرودینامیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1 *

3

2

آیرودینامیک مافوق صوت

3

3

آیرودینامیک مادون صوت

3

4

جریان لزج پیشرفته

3

5

توربولانس

3

6

اصول دینامیک سیالات عددی یا دینامیک سیالات 1

3

7

دینامیک سیالات 2

3

8

آیرودینامیک ناپایا

3

 

 

دروس تخصصی اختیاری گرایش آیرودینامیک

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

تولید شبکه عددی

3

2

آیرودینامیک ماوراء صوت

3

3

آیرودینامیک بالگرد

3

4

مکانیک سیالات عددی در جریان‌های تراکم پذیر

3

5

مکانیک سیالات عددی در جریان‌های تراکم ناپذیر

3

6

آیرودینامیک ورودی

3

7

جریان‌های چند فازی

3

8

 تئوری اغتشاشات

3

9

آیرو آکوستیک

3

10

تئوری لابه مرزی

3

11

 کنترل جریان سیال

3

12

 جریان‌های میکرو نانو

3

13

توربولانس

3

14

 دینامیک گازها 1

3

15

 دینامیک گازها ۲

3

16

 سوخت و احتراق پیشرفته ۱

3

17

تئوری‌های گذار جریان

3

18

 اندرکنش سیال با جامد آیرودینامیک تجربی

3

19

 مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

20

شبیه‌سازی جریان‌های گرداب‌های

3

21

آیرودینامیک پیشرفته

3

22

 دینامیک گاز دقیق

3

23

توربوماشین پیشرفته

3

24

ترمودینامیک پیشرفته

3

25

انتقال حرارت تشعشع

3

26

 اصول جلوبرنده پیشرفته

3

27

انتقال حرارت پیشرفته

3

28

ناپایداری احتراق

3

29

 شبیه‌سازی توربولانس

3

30

 تئوری جنبشی گازها

3

31

 روش‌های کنترل جریان سیال پیشرفته

3

32

اجزا محدود در سیالات

3

33

 روش‌های عددی در توربوماشین‌ها

3

34

طراحی آیرودینامیکی هواپیما

3

35

گرمایش آیرودینامیکی

3

36

جریان‌های گذرا در دینامیک گاز

3

37

پردازش موازی

3

38

انتقال حرارت جابجایی

3

39

انتقال حرارت هدایت

3

40

ریاضیات پیشرفته ۲

3

41

آیرودینامیک موشک

3

42

 ناپایداری جریان سیال

3

43

 روش المان مرزی

3

44

 آیروالاستیسیته

3

45

آیرودینامیک گذر صوت

3

46

 آیرودینامیک اجزاء انعطاف‌پذیر

3

47

روش‌های عددی در جریان‌های چند فازی

3

48

 آیرودینامیک توربین‌های بادی

3

49

 تئوری ملخ و پروانه

3

50

مکانیک محیط‌های پیوسته

3

51

مدیریت راهبردی در صنایع هوافضا

3

52

 جریان لزج پیشرفته ۲

3

53

مباحث، منتخب در آیرودینامیک

3

54

 ترمو آکوستیک

3

55

 آکوستیک

3

56

 پیشرانه‌های ابرصوتی

3

57

 احتراق اسپری

3

58

 آیرودینامیک CASCADE

3

59

 آیرودینامیک خودرو

3

60

جریان مغشوش برشی

3

61

 طراحی کمپرسور

3

62

 انتشار امواج در سیالات

3

63

 روش‌های نوین در دینامیک سیالات عددی

3

64

جریان سیال در محیط متخلخل

3

65

 انتقال حرارت و جرم

3

66

 ترموفیزیک جریان سیال در جاذبه ناچیز

3

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش آیرودینامیک

ظرفیت های پذیرش گرایش آیرودینامیک در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان به شرح جدول زیر می باشد:

 

ظرفیت های پذیرش گرایش آیرودینامیک

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

آئرودینامیک

روزانه

94

آئرودینامیک

نوبت دوم

43

آئرودینامیک

پردیس خودگردان

9

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش فضا

پنج درس از میان دروس زیر باید برای دروس تخصصی – اجباری گرایش فضا انتخاب شود. درس ریاضیات پیشرفته 1 باید حتما اخذ شود.

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش فضا

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1 *

3

2

مکانیک مدار پیشرفته

3

3

 روش‌های بهینه‌سازی

3

4

طراحی سیستمی فضاپیما

3

5

مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی در هوافضا

3

6

 طراحی سیستمی حامل فضایی

3

7

 دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

3

8

دینامیک پرواز و کنترل حامل فضایی

3

9

 محیط عملکردی فضاپیما

3

 

 

دروس تخصصی اختیاری گرایش فضا

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

بالستیک خارجی

3

2

طراحی ابزارها و سیستم‌های ژیروسکوپی

3

3

 مواد سازه‌های فضایی

3

4

پیشرانه‌های فضایی

3

5

کاربرد اطلاعات دورسنجی

3

6

 دینامیک گاز پیشرفته

3

7

 طراحی موتور موشک‌های سوخت جامد

3

8

طراحی موتور موشک‌های سوخت مایع

3

9

 محاسبات عددی پیشرفته

3

10

 هدایت و کنترل فضاپیما

3

11

کنترل غیرخطی

3

12

مبانی قابلیت اطمینان

3

13

 ارتعاشات سازه‌های فضایی

3

14

 سیستم‌های پشتیبان حیات در فضا

3

15

 کنترل حرارتی ماهواره

3

16

مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

17

 آمار و احتمالات مهندسی

3

18

 طراحی سیستمی فضاپیما 1

3

19

 طراحی سیستمی فضاپیما ۲

3

20

طراحی سیستمی حامل‌های فضایی ۱

3

21

 طراحی سیستمی حامل‌های فضایی ۲

3

22

محیط عملکردی فضاپیماها

3

23

 مبانی طراحی سیستمی

3

24

 مهندسی سیستم‌های فضایی

3

25

 شناسایی مدار و وضعیت

3

26

 طراحی مأموریت‌های فضایی

3

27

 شبیه‌سازی پرواز

3

28

 کنترل پیشرفته

3

29

 کنترل بهینه 1

3

30

کنترل بهینه ۲

3

31

هدایت و ناوبری 1

3

32

هدایت و ناوبری ۲

3

33

دینامیک پرواز موشک

3

34

 کنترل دیجیتال

3

35

 کنترل تطبیقی

3

36

کنترل چند متغیره

3

37

 کنترل فازی

3

38

شبکه‌های عصبی

3

39

طراحی سیستم‌های کنترلی

3

40

 الگوریتم‌های مدرن در بهینه‌سازی

3

41

 اصول کیهان‌شناسی مشاهداتی

3

42

 اصول سنجش از راه دور

3

43

 دینامیک مدار پیشرفته

3

44

 طراحی و تحلیل مأموریت بین ستاره‌ای

3

45

 دینامیک آشوب

3

46

 روش‌های تکاملی در بهینه‌سازی

3

47

 طراحی بهینه چند موضوعی فضاپیماها

3

48

مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی

3

49

 سیستم‌های غیرخطی

3

50

 سیستم‌های مخابرات فضایی و ایستگاه‌های زمینی

3

51

 تکنولوژی ساخت صنایع فضایی

3

52

 قابلیت اطمینان و تست در صنایع فضایی

3

53

 زیست‌شناسی فضایی

3

54

 آیرودینامیک سامانه‌های فضایی

3

55

شبیه‌سازی سامانه‌های فضایی

3

56

 اصول بارگذاری و طراحی سازه حامل‌های فضایی

3

57

 طراحی سیستمی بلوک انتقال مداری

3

58

 طراحی سازه‌های فضایی

3

59

 طراحی آزمایش‌های سیستم‌های فضایی

3

60

 هدایت و ناوبری فضائی

3

61

 ریاضیات پیشرفته ۲

3

62

کنترل پیش‌بین

3

63

 کنترل مقاوم

3

64

 شناسایی سیستم

3

65

 مباحث منتخب در مهندسی فضایی

3

 

ظرفیت های پذیرش گرایش مهندسی فضایی

ظرفیت های پذیرش گرایش مهندسی فضایی در دوره های روزانه، نوبت دوم و مشترک به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش مهندسی فضا

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

مهندسی فضایی

روزانه

53

مهندسی فضایی

نوبت دوم

26

مهندسی فضایی

مشترک

15

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش سوانح و صلاحیت های پروازی

پنج درس از میان دروس زیر باید برای دروس تخصصی – اجباری گرایش سوانح و صلاحیت های پروازی انتخاب شود. درس آمار، احتمالات مهندسی پیشرفته و قابلیت اطمینان باید حتما اخذ شود.

 

دروس تخصصی – اجباری گرایش سوانح و صلاحیت های پروازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آمار، احتمالات مهندسی پیشرفته و قابلیت اطمینان *

3

2

مدیریت ایمنی و استانداردهای بررسی سوانح هوایی

3

3

طراحی بر اساس ایمنی

3

4

 تجزیه‌وتحلیل عوامل بروز سوانح هوایی

3

5

 تحلیل واماندگی سامانه‌های هوایی

3

6

 قوانین و صلاحیت‌های پروازی

3

7

دینامیک پرواز پیشرفته

3

8

آنالیز شکست سازه‌های هوایی

3

 

 

دروس تخصصی – اختیاری گرایش سوانح و صلاحیت های پروازی

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جامع و بهره‌ور

3

2

نگهداری و قابلیت پیش‌بینی و پایش وضعیت

3

3

 مدیریت تکنولوژی هوافضا

3

4

 مبانی کنترل خوردگی

3

5

 اصول جلوبرنده‌های پیشرفته

3

6

 شبیه‌سازی پروازی

3

7

مواد و روش‌های ساخت پیشرفته

3

8

 مباحث حقوق هوایی

3

9

 تست‌های غیر مخرب NDT

3

10

 خزش، خستگی و شکست

3

11

 هدایت و ناوبری

3

12

 اندازه‌گیری و تخمین پارامترهای پرواز

3

13

 تئوری ابزار و آلات دقیق هواپیما و فضاپیماها

3

14

 مباحث ویژه

3

 

ظرفیت های پذیرش گرایش سوانح هوایی و مراقبت های پروازی

ظرفیت های پذیرش گرایش سوانح هوایی و مراقبت های پروازی در دوره های روزانه و نوبت دوم به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

ظرفیت های پذیرش گرایش سوانح هوایی و مراقبت های پروازی

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی

روزانه

13

سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی

نوبت دوم

10

 

دروس گرایش های ارشد هوا فضا: گرایش مهندسی فناوری ماهواره

پنج درس از میان دروس زیر باید برای دروس تخصصی – اجباری گرایش مهندسی فناوری ماهواره انتخاب شود. 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ریاضیات پیشرفته 1

3

2

اصول استاندارد طراحی ماهواره

3

3

مخابرات ماهواره‌ای

3

4

مبانی کنترل وضعیت و دینامیک مدار

3

5

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

3

 

 

دروس تخصصی اختیاری گرایش مهندسی فناوری ماهواره

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

اصول طراحی و تحلیل سازه ماهواره

3

2

اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره

3

3

مبانی طراحی و تحلیل سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره

3

4

مبانی و اصول طراحی سیستم پیشرانش و ریز جلوبرنده‌ها

3

5

اصول نظام تضمین محصول و اعتمادپذیری ماهواره

3

6

اصول تست ماهواره و پرتاب‌کننده

3

7

طراحی سیستمی پرتاب‌کننده و مکانیزم های رهاسازی

3

8

مونتاژ، تجمیع و تست ماهواره (AIT)

3

9

سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای و کاربردها (GPS,GLONASS)

3

10

اصول طراحی و تحلیل سیستم تولید و توزیع توان الکتریکی

3

11

اصول طراحی و تحلیل آنتن‌های ایستگاه زمینی و ماهواره

3

12

استانداردها و پروتکل‌های ماهواره‌ای

3

13

مدل‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری سیستم و زیرسیستم‌های ماهواره‌ای

3

14

اصول طراحی و تحلیل سیستم‌های سنجش از دور

3

15

طراحی مکانیزم ها و سیستم‌های رهاسازی پرتاب‌کننده

3

16

طراحی سیستم‌های ماهواره‌بر

3

17

مبانی کنترل و وضعیت و دینامیک مدار

3

18

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

3

19

مکانیک مدارهای فضایی پیشرفته

3

 

ظرفیت های پذیرش گرایش مهندسی فناوری ماهواره

ظرفیت های پذیرش گرایش مهندسی فناوری ماهواره در دوره های روزانه و نوبت دوم به شرح جدول زیر می باشد:

 

گرایش

نوع دوره

ظرفیت

مهندسی فناوری ماهواره

روزانه

6

مهندسی فناوری ماهواره

نوبت دوم

5