بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مشاوره 97

 

 

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مشاوره 97   

در این مطلب بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مشاوره 97 در درس آمار و روش تحقیق که یکی از دروس مهم و تاثیر گذار می باشد توسط تیم مشاوران ارشد مشاوره 3گام آماده شده است. بررسی بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد یکی از موضوعاتی که برای برنامه ریزی صحیح و مدیریت زمان خود و همچنین پیش بینی کردن دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مشاوره به آن نیاز دارید. در این زمینه می توانید از تجربه مشاوران تخصصی رشته مشاوره ما استفاده کنید.

 

درس آمار

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد مشاوره 98 با درس آمار و روش تحقیق درگیر هستند؛ به ویژه درس آمار که به دلیل رها کردن بسیاری از داوطلبان اهمیت زیادی پیدا می کند و درصد آن در رتبه تاثیر گذار است. پس مهم است که بتوان از این درس به نحو عالی استفاده کرد. درس آمار می تواند برای داوطلبانی که در درس زبان ضعیف هستند و آن را از برنامه مطالعاتی خود حذف می کنند، جایگزین خوبی باشد. البته نوع روشی که برای مطالعه این دروس نیز استفاده می شود مهم می باشد برای مثال مطلب روش خواندن دروس نظریه های روان درمانی و شخصیت نوعی روش مطالعه این دروس را برای داوطلبان ارائه داده است.

 

 

بودجه بندی سوالات آمار کنکور ارشد مشاوره 97

بودجه بندی سوالات آمار کنکور ارشد مشاوره 97 به صورت زیر می باشد:

 

جدول بودجه بندی سوالات درس آمار در کنکور کارشناسی ارشد مشاوره 97 

ردیف

مبحث

تعداد سوال

1

شاخص های مرکزی

2

2

شاخص های پراکندگی

2

3

نمرات استاندارد

1

4

همبستگی و رگرسیون

1

5

برآورد

1

6

تحلیل واریانس

1

7

آمار ناپارامتری

1

 
به صورت میانگین تعداد سوالات آمار در کنکور، 4 سوال حفظی، 2 سوال محاسباتی و 3 سوال مفهومی می باشد.
 
 

 

درس روش تحقیق

بسیار مهم است که داوطلبان درس روش تحقیق را کاملا مسلط شوند؛ چون اکثر افرادی که در کنکور ارشد مشاوره شرکت می کنند با آمادگی کامل در درس روش تحقیق در روز کنکور حضور پیدا می کنند.

 

بودجه بندی سوالات روش تحقیق کنکور ارشد مشاوره 97

بودجه بندی سوالات روش تحقیق کنکور ارشد مشاوره 97 به صورت زیر می باشد:

 

جدول بودجه بندی سوالات روش تحقیق در کنکور کارشناسی ارشد مشاوره 97

ردیف

مبحث

تعداد سوال

1

فصل متغییر ها و مقیاس های اندازه گیری

3

2

اقدام پژوهشی

2

3

بررسی موردی

2

4

علی مقایسه ای

2

5

روش آزمایشی

2

 

به صورت میانگین تعداد سوالات روش تحقیق در کنکور، 7 سوال حفظی و 4 سوال مفهومی می باشد.

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مشاوره در دروس نظریه های روان درمانی، فنون و مبانی مشاوره، نظریه های شخصیت و آزمون های روانی نیز بسیار مهم است و بررسی آن ها به داوطلب کمک می کند که بداند چگونه سوال می آید، فصول پر تکرار و مهم کدامند و حتی کدام یک از فصل ها نیاز به مطالعه ندارند. دانستن این موارد و بررسی آن ها خود باعث صرفه جویی در زمان و جلو افتادن از سایر داوطلبان می شود. در موسسه 3گام افرادی که طرح فعال می کنند کامل با این موضوع آشنایی دارند و در اختیار آن ها قرار می گیرد.

برای دریافت بودجه بندی تمام دروس کنکور ارشد مشاوره 97 و شروع برنامه ریزی زیر نظر مشاور تخصصی در سیستم مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام کنید. برای دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی از طریق لینک زیر رزرو انجام دهید.