مشاور تخصصی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

ایشان پس از فراغت از تحصیل، شروع به مطالعه دروس کارشناسی ارشد کرده و با برنامه ریزی دقیق و منظم در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شده و به ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته اند. با پذیرفته شدن در دوره کارشناسی ارشد به ادامه فعالیت در زمینه مشاوره و برنامه ریزی پرداخته و همچنین برنامه ریزی برای کنکورهای کارشناسی ارشد به فعالیت های قبلی ایشان اضافه شد. 

معرفی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه 

مشاور تخصصی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، با توجه به توانمندی بالا و قدرت فوق العاده در بیان، سابقه چندین سال مشاوره و تسلط به روش های برنامه ریزی، به عنوان مشاور تخصصی رشته تغذیه توسط موسسه سه گام انتخاب شدند  و همکاری خود را با موسسه آغاز نمودند.جهت ثبت نام در سیستم برنامه ریزی و مشاوره تخصصی رشته تغذیه موسسه سه گام به لینک زیر وارد شوید.