بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97

 

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 به داوطلبان این رشته کمک می کند تا بتوانند بخش ها و نکات مهم دروس کارشناسی ارشد مجموعه مهندی فنآوری اطلاعات را که بیشتر مورد توجه طراحان سوال است و تست های بیشتری از آن ها طرح می شود را متوجه شده و در برنامه مطالعاتی خود زمان بیشتری را به این قسمت ها اختصاص دهند. همچنین بررسی بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات در دوران جمع بندی کنکور به شما این دید را می دهد که مباحث سوال خیز کنکور را شناسایی کرده و بتوانید زمان خود را برای دوران جمع بندی مدیریت نمایید. دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT (آی تی) هم راهکار دیگری برای آشنایی هر چه بیشتر با سوالات و فضای کنکور می باشد. مشاوران ارشد فناوری اطلاعات 3گام در این مطلب بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 را در اختیار شما قرار می دهد و پیشنهاد می کنند در برنامه مطالعاتی و تست زنی خود این بودجه بندی را در اولویت قرار دهید.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 : زبان انگلیسی

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 در درس زبان انگلیسی شامل 30 تست بوده است. 15 تست اول سوالات زبان انگلیسی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97، شامل زبان عمومی است. 10 تست اول مربوط به لغات و 5 تست بعدی مربوط به گرامر است که در قالب یک متن با جاهای خالی برای پر کردن با عبارت مناسب آمده است. 15 تست بعدی شامل سوالات زبان تخصصی است که به صورت سوالات درک مطلب از 4 متن مجزا آمده است و با توجه به متن باید پاسخ سوالات داده شود.

 

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 : دروس مشترک

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 شامل 30 تست در بخش دروس مشترک که شامل پنج درس گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار و شبکه های کامپیوتری است، می باشد. در زیر به بررسی تعداد سوالات هر درس و تحلیل بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 هر یک از دروس مشترک به تفکیک مبحث می پردازیم.

درس گسسته:

درس گسسته از 30 سوال دروس مشترک 6 تست را به خود اختصاص می­دهد. در سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 از این درس 3 سوال از بحث گراف و درخت مطرح شده است. 2 سوال از مبحث مجموعه ها و 1 سوال از فصل روابط بازگشتی و از تابع مولد طرح شده است. همانند سال های گذشته مباحث گراف و روابط بازگشتی جزو مباحث پر تکرار سوالات درس گسسته می باشد.

درس ساختمان داده:

از درس ساختمان داده 6 تست از دروس مشترک مطرح می شود. در سوالات کنکور 97، 1 سوال از مبحث رابطه بازگشتی، 1 تست از بحث مرتب سازی، 2 تست از فصل لیست پیوندی پشته صف، 1 تست از مبحث درهم سازی و 1 تست از مبحث کدگذاری هافمن مطرح شده است. سوالات کنکور 97 این درس به صورت توزیع شده و تقریبا از تمام مباحث این درس طراحی شده است که این امر نشان دهنده اهمیت این درس می باشد.

درس طراحی الگوریتم:

6 تست از دروس مشترک مربوط به درس طراحی الگوریتم می باشد. در این درس 3 تست از بحث گراف، 1 تست از مبحث مرتب سازی، 1 تست از مبحث رشد توابع و نماد های مجانبی و یک تست از مبحث شار مطرح شده است. در سوالات کنکور 97 این درس همانند سال های گذشته از مباحث پر تکرار گراف، مرتب سازی و مرتبه های زمانی الگوریتم ها طراحی شده است. در چند سال اخیر مبحث شبکه شار (یا جریان) مورد توجه طراحان بوده است.

درس مهندسی نرم افزار:

6 تست از سوالات دروس مشترک مربوط به این درس است. در کنکور سال 97 از مباحث این درس به صورت زیر سوال طرح شده است. 1 تست از بحث متدلوژی RUP، 1 تست از بحث آزمون نرم افزار، 1 تست از متدلوژی Agile، 2 تست از مدل های فرایند و 1 تست از مدل های طراحی طرح شده است. در سال های اخیر متدلوژی Agile جز مباحث مورد سوال در این درس بوده است و لازم است که داوطلبان به آن توجه داشته باشند.

درس شبکه های کامپیوتری:

سوال های این درس 6 تست را از مجموع 30 تست دروس مشترک به خود اختصاص می دهد. در سوالات کنکور سال 97 این درس2 تست از مفاهیم لایه شبکه بوده است. 2 تست از مفاهیم لایه انتقال ، یک تست از لایه پیوند و یک تست از مفاهیم کنترل دسترسی طرح شده است. در این درس مباحث لایه شبکه همیشه و مباحث کنترل دسترسی تقریبا پر تکرار بوده است. همچنین در سال های اخیر مباحث مربوط به لایه انتقال و لایه کاربرد مورد توجه طراحان بوده است.

 

 

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 : دروس تخصصی

دروس تخصصی مجموعا 20 سوال را از سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 به خود اختصاص می دهد و شامل سه درس پایگاه داده، هوش مصنوعی و سیستم عامل می باشد. در زیر به بررسی تعداد سوالات و بودجه بندی مباحث هر کدام از این دروس در کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 می پردازیم.

پایگاه داده:

6 تست از سوالات دروس تخصصی شامل این درس می شود. بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 در درس پایگاه داده به صورت زیر می باشد:

سوال اول این درس در کنکور ارشد 97 به صورت ترکیبی از مباحث نرمال سازی، وابستگی تابعی و مدل سازی مطرح شده است. در ادامه 2 تست از مبحث SQL، 1 تست از وابستگی تابعی، 1 تست از مبحث جامعیت و 1 تست دیگر از مبحث جبر رابطه ای می باشد. همانند سال های گذشته مبحث SQL جز مباحث پر تکرار بوده است.

هوش مصنوعی:

بودجه بندی کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97 در دروس تخصصی، شامل 7 تست از مباحث هوش مصنوعی می باشد. تست اول از مبحث برنامه ریزی طرح شده است. در ادامه 3 تست از مبحث منطق مرتبه اول و استنتاج در منطق مرتبه اول ، 1 تست از مبحث جستجوی خصمانه، 1 تست از فصل جستجوی آگاهانه و 1 تست از مبحث عامل های هوشمند طراحی شده است. در این درس بحث جستجوی آگاهانه جز مباحث پر تکرار کنکور های ارشد IT سال های گذشته بوده است.

سیستم عامل:

از 20 سوال دروس تخصصی 7 تست از درس سیستم عامل طرح می شود. در بودجه بندی سوالات سیستم عامل کنکور ارشد فناوری اطلاعات 97، تعداد 2 تست از فصل فرایند ها و زمانبندی، 2 تست از فصل مدیریت حافظه، 1 تست از مبحث مدیریت I/O و دیسک و 1 تست از بحث نخ و چند نخی طرح شده است که این مبحث در کنکور های ارشد IT سال های اخیر مورد توجه طراحان درس سیستم عامل بوده است.