کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کارنامه قبول شدگان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96

 

کارنامه قبول شدگان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 97، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنیدضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.

 

نمونه کارنامه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96

رتبه کلیات بهداشت (ضریب 2) اصول و مبانی سازمان و مدیریت (ضریب3) سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (ضریب 3) مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت (ضریب2) زبان عمومی (ضریب3)
2 63.75 85.2312 74.2968 68.0136 9.8022
12 37.7808 89.6478 48.8682 23.7558 46.0938
43 55.2432 67.065 66.7386 83.4564 39.2292
57 76.4898 51.7038 32.7318 43.2684 12.75
58 61.6998 15.4428 70.125 30.7428 13.7292
81 8.5068 25.1532 45.3288 55.641 23.5416
104 35.2614 27.8154 31.875 32.1402 45.1146
111 8.8128 9.282 53.1216 20.961 100
122 -2.1216 32.1402 60.435 6.1914 45.1146
131 10.0776 6.1914 31.875 27.948 72.573
135 52.887 3.0906 46.7364 65.6778 6.8646
145 57.375 64.2702 44.0742 34.0068 7.854

کارنامه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دریافت  می شود. این کارنامه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی  درمانی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96

 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96

رتبه رشته محل  قبولی
2 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران
4 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران
12 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی ایران
23 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه اصفهان 
29 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تبریز
43 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه اصفهان
45 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه ایران
52 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
58 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه مازندران 
81 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه شیراز 
104 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
111 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه مازندران با پرداخت شهریه
122 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه
131 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه
132 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز با پرداخت شهریه
135 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه کرمان
145 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه قزوین

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید