کارنامه قبول شدگان ارشد قارچ شناسی پزشکی 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد قارچ شناسی پزشکی 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد قارچ شناسی پزشکی 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد قارچ شناسی پزشکی 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  

 

نمونه کارنامه ارشد قارچ شناسی پزشکی 97

رتبه باکتری شناسی (ضریب1) قارچ شناسی (ضریب 4) ایمنی شناسی (ضریب2) انگل شناسی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب2)
4 15 23.333 66.667 35 12.963 0
9 45 0 75 71.667 0 80
12 38.333 41.667 33.333 18.333 0 67.5
50 16.667 40 13.333 46.667 22.222 12.5
81 0 -13.333 13.333 0 0 56.667
206 0 0 60 0 3.704 29.167
345 5 0 21.667 8.333 25.926 28.333

 

نمونه کارنامه ارشد قارچ شناسی پزشکی 96

رتبه باکتری شناسی (ضریب1) قلرچ شناسی (ضریب 4) ایمنی شناسی (ضریب2) انگل شناسی (ضریب1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب2)
6 50.887 26.667 60 40 26.316 55.833
7 80.877 31.667 71.667 5 42.105 35.833
10 24.561 36.667 31.667 48.333 17.544 60.833
12 59.649 20 71.667 1.667 15.789 52
19 0 0 78.333 0 50.877 70
34 17.3196 5.9976 78.9072 6.9564 0 7.7724
37 40.4124 11.9034 38.4846 29.7432 18.5436 94.2276
62 19.298 0 76.667 35 22.807 32.5
97 0 0 45 15 38.596 54.167
100 57.895 0 60 0 17.544 32.5

کارنامه ارشد قارچ شناسی پزشکی 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد قارچ شناسی پزشکی دریافت می شود. این کارنامه ارشد قارچ شناسی پزشکی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد قارچ شناسی پزشکی 96 آورده شده است.

 

 

رتبه های قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96

 

رتبه های قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد قارچ شناسی پزشکی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96

رتبه رشته محل  قبولی
2 قارچ شناسی پزشکی  دانشگاه شیراز
6 قارچ شناسی پزشکی  دانشگاه تهران
8 قارچ شناسی پزشکی  تربیت مدرس
12 قارچ شناسی پزشکی  دانشگاه کرمانشاه
16 قارچ شناسی پزشکی  دانشگاه اصفهان
34 قارچ شناسی پزشکی  دانشگاه مشهد با پرداخت شهریه
43 قارچ شناسی پزشکی  تربیت مدرس با پرداخت شهریه

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره ارشد قارچ شناسی پزشکی می توانید مطلب رشته های مجاز برای کنکور ارشد قارچ شناسی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش قارچ شناسی را در سایت 3گام بخوانید.