کارنامه قبول شدگان ارشد انگل شناسی پزشکی 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد انگل شناسی پزشکی 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد انگل شناسی پزشکی 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد انگل شناسی پزشکی 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید

 

نمونه کارنامه ارشد انگل شناسی پزشکی 97

رتبه باکتری شناسی (ضریب 1) قارچ شناسی (ضریب 1) ویروس شناسی (ضریب1) ایمنی شناسی (ضریب 1/5) انگل شناسی (ضریب 5) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب 2)
1 45 0 76.667 75 71.667 0 80
5 15 23.333 5 66.667 35 12.963 0
39 38.333 41.667 66.667 33.333 18.333 0 67.5
46 16.667 40 51.667 13.333 46.667 22.222 12.5
49 0 -13.333 48.333 13.333 0 0 56.667
268 0 0 73.333 60 0 3.704 29.167
366 5 0 20 21.667 8.333 25.926 28.333

 

نمونه کارنامه ارشد انگل شناسی پزشکی 96

رتبه باکتری شناسی (ضریب 1) قارچ شناسی (ضریب 1) ویروس شناسی (ضریب1) ایمنی شناسی (ضریب 1/5) انگل شناسی (ضریب 5) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب 2)
1 0 8.007 54.3966 38.4846 100 27.6318 10.7932
12 50.887 26.667 68.333 60 40 26.316 55.833
16 48.1236 29.9982 0 53.8968 48.6846 48.8682 26.2242
18 24.561 36.667 55 31.667 48.333 17.544 60.833
21 32.7114 3.3966 15.9936 46.1856 59.5068 20.8692 54.4068
38 21.165 32.0076 51 13.4742 27.8154 10.6182 13.6068
41 19.298 0 76.667 76.667 35 22.807 32.5
52 11.5464 0 54.3966 30.7938 34.7718 44.625 1.9482
62 50.877 31.667 90 71.667 5 42.105 35.8333
80 0 0 80 78.333 0 50.877 70
89 0 0 100 45 15 38.596 54.167
91 59.649 20 80 71.667 1.667 15.789 52
107 55.8144 5.1 39.9942 46.1856 10.6182 55.641 0
178 57.895 0 83.333 60 0 17.544 32.5

کارنامه ارشد انگل شناسی پزشکی 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد انگل شناسی پزشکی دریافت می شود. این کارنامه ارشد انگل شناسی پزشکی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد انگل شناسی پزشکی96 آورده شده است.

 

 

رتبه های قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 96

رتبه های قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد انگل شناسی پزشکی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد انگل شناسی پزشکی 96

رتبه رشته محل قبولی
24 انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران
57 انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران
66 انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران
77 انگل شناسی پزشکی شهید بهشتی
116 انگل شناسی پزشکی دانشگاه شیراز
145 انگل شناسی پزشکی دانشگاه قزوین
210 انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان
230 انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی بندرعباس