منابع ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

در این قسمت منابع ارشد بیوتکنولوژی پزشکی معرفی شده اند. مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب، مناسب ترین منابع را معرفی می کنند. بنابراین بدون مشورت با مشاوران تخصصی گروه وزارت بهداشت 3گام اقدام به تهیه منابع نکنید. علاوه بر این دپارتمان بیوتکنولوژی پزشکی 3گام منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی را هم برای داوطلبان این رشته مهیا کرده است.

 بیوشیمی: کتاب بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر، مجموعه تست های بیوشیمی بالینی - گنجینه سوالات بیوشیمی - دکتر جعفرنژاد، بیوشیمی تألیفی دکتر پروین پاسالار و بیوشیمی انتشارات دیباگران دکتر پروین پاسالار، بیوشیمی احسانی

زیست شناسی سلولی و مولکولی: زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش، زیست سلولی مولکولی کتاب لودیش، مجموعه تست های طبقه بندی شده - دکتر مصطفی عبادی - کتابخانه فرهنگ، زیست شناسی سلولی و مولکولی مریم خالصی، جزوه سلولی دکتر عبادی + جزوه مولکولی دکتر سجاد نوری، تست سلولی و مولکولی مریم خالصی (تالیفی)، تست سلولی مولکولی دکتر عبادی، بیولوژی سلولی مولکولی دکتر احمد مجد و دکتر سید محمد علی شریعت زاده. خلاصه لودیش + کتاب دکتر محمدنژاد + تست IQB

میکروب شناسی: میکروبیولوژی جاوتز ترجمه دکتر کسری حمدی و دکتر نیما خرم آبادی، میکروبیولوژی زینسر، جزوه میکروبیولوژی دکتر بهادر، میکروبیولوژی دکتر آموزگار انتشارات پوران پژوهش، مجموع تستهای سال های گذشته  IQB.

زبان عمومی: 504 واژه، کتاب لغات ضروری تافل، کتاب 1100 واژه، درسنامه جامع ارشد پزشکی، امیر لزگی، نشر جامعه نگر، IQB زبان، انتشارت خلیلی.

 

مطالب مرتبط با رشته بیوتکنولوژی پزشکی را می توانید در سایت 3گام مطالعه کنید:

معرفی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد بیوتکنولوژی پزشکی​

بازار کار ارشد بیوتکنولوژی پزشکی