پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی دروس کنکور انسانی 97 : زبان انگلیسی

در این بخش تحلیل و بودجه بندی کنکور انسانی 97، در درس زبان انگلیسی را می توانید مطالعه نمایید.

چهار سوال مربوط به بخش گرامر و سوالات دیگر مربوط به لغات، کلوز تست و درک مطلب می باشند.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

لغات و گرامر زبان کنکور 97 انسانی

بخش اول سوالات زبان کنکور 97 انسانی مربوط به لغات و گرامر می باشد.

76- پدرم به آن جزیره دوست داشتنی برگشت که تمام دوران کودک اش را در آنجا زندگی کرده بود.

زندگی کرده بود فعل ماضی بعید می باشد. ساختار جمله pp + had + فاعل می باشد.

همچنین کلمه already در انتهای جمله مانند کلمه for ما را به سمت زمان ماضی بعید هدایت می کند.

پس گزینه 1 صحیح می باشد.

77- یک سال پیش جنیفر تصمیم گرفت که سبک زندگی خودش را تغییر دهد ....(تا شروع کند) به مراقبت از سلامتی خودش

گزینه 4: بعد از because of یا باید فعل ing دار یا ترکیب وصفی داشته باشیم.

گزینه 1 و 2: اگر گرامر درس سوم پیش دانشگاهی را بلد باشید در گزینه 2 به جای who starts می توانستید starting قرار دهید. در این صورت جواب با گزینه 1 یکسان می شود و یک تست نمی تواند دو تا جواب یکسان داشته باشد. بنابراین گزینه های 1 و 2 حذف می شوند.

بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

78- در همه گزینه ها too به عنوان تشدید کننده وجود دارد. پس این تست مربوط به درس 4 پیش دانشگاهی می شود. از ساختار فاعل by+زمانی استفاده می کنیم که قبلش یک فعل مجهول به کار رفته باشد.

گزینه 1: by his teacher، ساختار فاعل by+را نشان می دهد. ولی فعل قبل از آن مجهول

 نمی باشد. فعل believed معلوم است.

گزینه 2: to learn مجهول نیست چون فعل های مجهول به صورت p.p می آیند.

گزینه 3: فعل believed به صورت معلوم به کار رفته است.

گزینه 4: قبل از عبارت by his teacher، was believed فعل مجهول می باشد. گزینه 4 صحیح است.

79- با بررسی گزینه ها و وجود who در گزینه 4 و فعل ing دار در گزینه 1 معلوم می کند که این تست مربوط به درس سوم پیش دانشگاهی است. در این درس افعال به صورت p.p و ing  دار می باشند. پس گزینه 1 صحیح می باشد. جمله گزینه 1 در اصل who want to protect the environment می باشد که who را حذف و به فعل want، ing می دهیم.

80- این سوال یکی از سوالات چالشی این آزمون بود. به معنای گزینه ها توجه کنید.

گزینه 1: مسئول responsible:

گزینه 2: آگاه conscious:  

گزینه 3: منطقی reasonable:  

گزینه 4:  با دقتcareful:

این که آگاه باشید که شما به اندازه ای که باید نمی دانید، یک گام بزرگ برای موفقیت است.As must as you should به معنی به میزان کافی، به اندازه ای که باید

گزینه 2 صحیح می باشد.

81- اگر چه برای جمع کردن پول مورد نیاز برای بازسازی مدرسه کلی وقت و انرژی صرف شد، ولی در پایان همه قبول کردند که این کار ... با ارزش بود.

گزینه 1: ویژگیfeature:

گزینه 2: راهنماییguidance:  

گزینه 3: کیفیت quality:  

گزینه 4:  تلاشendeavor:

82- یک زمانی آقای ویلیام فالکنر گفت: آدمی که یک کوه را از پیش رو بر می دارد، با از پیش رو برداشتن سنگ های کوچک شروع کرده است.

گزینه 4 یک تله است و ممکن است داوطلبان climbs را به mountain ربط داده باشند.

جواب صحیح گزینه 2 می باشد. این تست نیاز به استدلال منطقی دارد. بحث از پیش رو برداشتن موانع است. این تست جز سوالات سخت به حساب می آید.

83- من صحبت کردن در مورد آن موضوع را با او (مونث) به یاد نمی آورم. اما او (مونث) می گوید که من مطمئنم که ما در مورد این موضوع هفته گذشته بحث کردیم.

گزینه 3 صحیح می باشد.

گزینه 1: پیشنهاد کردنsuggest:

گزینه 2: ترجیح دادنprefer:  

گزینه 3: به یاد آوردن recall:  

گزینه 4:  پیش بینی کردنpredict:

84- یک زمانی فرد فیلسوف بیان کرد که شادی واقعی ما در طمع برای پول یا شهرت قرار ندارد. بلکه در واقع هیچ جا نمی تواند پیدا شود، مگر در با آرامش زندگی کردن.

چون قبل از جای خالی does not وجود دارد پس همه گزینه ها باید فعل باشد. The hunger for money or fame این عبارت به معنی طمع داشتن برای پول یا شهرت است.

گزینه 1: وجود داشتنlie in:

گزینه 2: واکنش نشان دادن بهreact to:  

گزینه 3: موفق شدن در succeed in:

گزینه 4:  تمرکز کردن رویconcentrate on:

گزینه 1 صحیح می باشد. این تست هم یکی از تست های سخت این درس است.

85- برای جواب دادن به این تست لازم نیست کل جمله را معنی کنید. جمله قبل و بعد ازa greater and quicker …………….. of many animals  را می توانید حذف و فقط با توجه و بررسی این قسمت به جواب برسید. معنای a greater and quicker بزرگتر و سریع تر می باشد و با جایگزین کردن گزینه ها در جای خالی، گزینه صحیح به دست می آید.

گزینه 1: اورژانسیemergency:

گزینه 2: پیش بینیforecast:  

گزینه 3: انقراضextinetion:

گزینه 4:  بی حرکتیinaction:

گزینه 3 صحیح می باشد.

86- از کل دورانم در دبیرستان یک روز به طور خاص در ذهنم می ماند و آن روز امتحان بزرگ زیست شناسی است.

گزینه 2 صحیح می باشد.

گزینه 1: حفر کردنdigs:

گزینه 2: ماندن، چسبیدنsticks:  

گزینه 3: برخاستن، بالا آمدنarises:

گزینه 4:  زنگ زدنrings:

87- در طی زمستان شهر شلوغ می شود، زیرا آدم های زیادی از روستاهای اطراف برای کار کردن به آنجا می آیند.

گزینه 1: ضمیمه کردنattaching:

گزینه 2: تبلیغ کردنadvertising:  

گزینه 3: وصل کردنconnecting:

گزینه 4:  اطرافsurrounding:

گزینه 4 صحیح می باشد.

کلوز تست کنکور 97 انسانی

سوالات 88 تا 92 مربوط به کلوزتست کنکور 97 انسانی می باشد.

88- وقتی اغلب مردم فکر می کنند به اولین سیستم های عاملی که برای کامپیوترهای شخصی ایجاد شدند.

در سوال were که یکی از مشتقات to be  می باشد وجود دارد. همه گزینه ها ed دارند و P.P می باشند. زمانی که P.P داریم و قبل از آن مشتقات to be یعنی فعل مجهول است.

گزینه 1: ملحق شدنjoined:

گزینه 2: درجه بندی کردنranked:  

گزینه 3: باعث شدنcaused:

گزینه 4:  ایجاد کردنdeveloped:

 گزینه 4 صحیح می باشد.

89- وقتی اغلب مردم فکر می کنند به اولین سیستم های عاملی که برای کامپیوترهای شخصی ایجاد شدند. نام مایکروسافت یا بیل گیتس ممکن است به ذهن شان برسد.

گزینه 1: ذهنmind:

گزینه 2: واقعیتreality:  

گزینه 3: وجودexistence:

گزینه 4:  صنعتindustry:

 گزینه 1 صحیح می باشد.

90- اما در واقع حقیقت یک چیز متفاوت است. در اواخر دهه 1970 یک آقایی در شهر سیاتل به نام تیم پترسون بود.

جای خالی را می توان با عبارت who was named پر کرد که who و was حذف می شوند و جواب گزینه 4 می باشد.

91- در اواخر دهه 1970 یک آقایی در شهر سیاتل به نام تیم پترسون بود. او یک برنامه نویس کامپیوتر بود و به یک سیستم عامل برای کامپیوتر خودش نیاز داشت.

هدف این تست ترتیب ارکان جمله می باشد. در زبان انگلیسی اول فاعل بعد فعل و بعد از آن بایستی مفعول بیاید. فاعل، تیم پترسون و فعل need می باشد. گزینه 2 صحیح است.

92- پترسون از انتظار برای شرکت ها که برایش سیستم عامل بسازند خسته شد و تصمیم گرفت برای خودش را ایجاد کند.

در گزینه های 1،2 و 4 معنی که وجود دارد. گزینه 3 به معنی و تصمیم گرفت می باشد.

 گزینه 3 صحیح است.

درک مطلب زبان کنکور 97 انسانی: ریدینگ اول

سوالات 93 تا 96 مربوط به اولین ریدینگ درک مطلب زبان کنکور 97 انسانی می باشد.

93- نویسنده اشاره کرده به امیلی و اسکات در پاراگراف دوم برای این که ........................

گزینه 3 صحیح می باشد.

گزینه 1: لیست کردن list:

گزینه 2: ثابت کردن prove:

گزینه 3: مثال ارائه کردن exemplify:

گزینه 4: یک مثال واقعی ارائه دادن give an actual example:   

خلاصه پاراگراف اول: فرا یادگیری یعنی شخص موضوعی را یاد گرفته است و برای این که به آن موضوع تسلط بیشتری پیدا کند شروع به تحقیق و بررسی بیشتر در رابطه با آن موضوع می کند.

برای بسیاری از دانش آموزان فهمیدن این ایده (مفهوم فرا یادگیری) خیلی سخت است. امیلی و اسکات همچین مشکلی را دارند.

گزینه 3: برای این که از این موضوع مثال هایی ارائه دهد که تعدادی از دانش آموزان درک واضحی از فرا یادگیری ندارند.

94- نویسنده تمام موارد زیر را در رابطه با فرا یادگیری بیان کرده به جز ................... اش را در جمله overlearning is important to successful relation of material and performance of tasks اشاره به عملکرد فرا یادگیری دارد. همچنین جمله

found that as participants became more skilled at a risk, the amount of energy used to perform that task decreased اشاره به اثرات فرا یادگیری دارد. در پاراگراف اول نیز تعریف فرا یادگیری وجود دارد.

گزینه 1: اثرات effects:

گزینه 2: دلایل causes:

گزینه 3: کاربرد function:

گزینه 4: تعریف definition:   

گزینه 2 صحیح می باشد.

95- بر اساس متن چه کسی یک مقاله در ژورنال Neuroscience منتشر کرد؟

گزینه 1 صحیح می باشد.

96- بر اساس تحقیقی که در پاراگراف سوم گزارش شده است، میزان انرژی صرف شده بر روی کاری که بارها و بارها تکرار می شود ..................

در خط 11 متن به این موضوع اشاره شده است. (مطالعه یا تحقیقی که نتایج آن در ژورنال Neuroscience منتشر شد، به این نتیجه رسید که همان طور که شرکت کنندگان در آن مطالعه با تکرار زیاد در یک کاری ماهرتر شدند؛ میزان انرژی مورد استفاده برای انجام آن کار کاهش پیدا کرد.)

گزینه 1: میزان انرژی صرف شده روی کاری که بارها و بارها تکرار می شود، طی زمان کاهش پیدا می کند.

 گزینه 1 صحیح می باشد.

درک مطلب زبان کنکور 97 انسانی: ریدینگ دوم

سوالات 97 تا 100 مربوط به ریدینگ دوم درک مطلب زبان کنکور 97 انسانی می باشد.

97- گزینه 1: ماندن در خانهstaying indoors:   

گزینه 2: سفر خارجیforeign travel:

گزینه 3: انجام بیزینسdoing business:

گزینه 4: بازی کردن در محیط بازplaying outdoors:   

منظور از staycations سفرهای کم خرج در فواصل کوتاه نسبت به منزل شما می باشد.

بر اساس پاراگراف دوم:

Staycation ها معروف شدند بعد از بحران مالی سال 2008 وقتی افراد دنبال راهی برای کاهش مخارج خود بودند. جدا از بحث ذخیره کردن پول دیگر مزایای staycation ها را نادیده نگیریم. شما هیچ کدام از مشکلات مرتبط با سفر را مانند بستن بار سفر، رانندگی های طولانی، تاخیر در فرودگاه ها و ... را ندارید.

گزینه 1، 3 و 4 هیچ ربطی به این متن ندارند و حذف می شوند. جواب صحیح گزینه 2 می باشد.

98- هدف نویسنده از جمله زیر که از پاراگراف اول گرفته شده است چیست؟

Staycation ها فقط به معنی ماندن و درگیر انجام کارهایی در اطراف خانه یا استراحت کردن در خانه نیستند.

گزینه 1: یک مفهوم جدید را تعریف کند.

گزینه 2: از یک باور عمومی غلط جلوگیری می کند.

گزینه 3: تا یک مثالی ارائه دهد برای یک توضیح رسا

گزینه 4: تا ادعای این که انجام دادن کار خانه می تواند لذت بخش باشد را تکذیب کند.

جواب صحیح گزینه 2 می باشد.

99- بر اساس متن، آنچه که باعث شد staycation ظاهر شود به عنوان یک روند مشهور .............. بود.

بر اساس پاراگراف دوم: Staycation ها معروف شدند بعد از بحران مالی سال 2008 وقتی افراد دنبال راهی برای کاهش مخارج خود بودند.

گزینه 3: مشکل مالی

جواب صحیح گزینه 3 می باشد.

100- احتمالا موضوع پاراگرافی که قرار است بعد از این متن بیاید چیست؟

خط آخر اشاره به مثال Karen ash دارد که داستانش در ژورنال Wall Street چاپ شد.

این سبک از سوال در کنکور ریاضی هم بود.

گزینه 1: دلایل این که چرا Staycation حتی از این هم محبوب تر خواهد شد.

گزینه2 : نظر مردم در مورد Staycation

گزینه 3: هیجان سفر خارجی

گزینه 4: داستان Karen ash

گزینه 4 صحیح می باشد.