پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی دروس کنکور انسانی 97 

51- سوال 51 از درس 1 سال دوم جلوه های حکمت و تدبیر طرح شده است. گزینه های 2 و 4 هدف خاص هستند. در ویژگی های خلقت گفته شده است که موجودات را خداوند بدون ایده گرفتن از هیچ نمونه آماده یا پیش ساخته ای خلق کرده است. در اصل نوآوری و بدیع و بی سابقه بودن خلقت مدنظر می باشد. در گزینه های 1 و3 به نوآوری اشاره شده است. هر یک از موجوداتی که خداوند آفریده است تدبیر خدا را بازگو می کند. پس آفرینش استوار و محکم تدبیر خدا را بازگو می کند. پس گزینه 1 صحیح می باشد.

نوآوری در خلقت گزینه 3 به هدف خاص اشاره می کند در صورتی که سوال از ما هدف خاص را نخواسته است.

52- در درس سوم کتاب سال دوم به آیه 69 سوره عنکبوت اشاره شده است. کسانی که در راه ما تلاش و مجاهد می کنند قطعا راه های خود را به آن ها می نمایانیم و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران است. بر اساس سنت توفیق الهی که در درس6 پیش دانشگاهی به آن اشاره شده است، امداد خاص خداوند متعال، به حق طلبان و مجاهدان است. پس گزینه 2 و 4 را انتخاب می کنیم. این امداد، تهیه اسباب و شرایط به منظور دستیابی آسان تر به مقصودی است که در نظر خداوند می باشد. بر اساس ترجمه آیه 7 و 8 سوره شمس، خداوند فهم و شناخت، خیر و نیکی، گرایش به خیر و نیکی، فهم و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از بدی و زشتی را خداوند در وجود ما قرار داده است. پس قوه ای که به کمک آن ما می توانیم این کار را تحت عنوان الهام خیر و شر از آن یاد کنیم می تواند پاسخگوی ما باشد. در نتیجه گزینه 4 صحیح می باشد. گزینه های 1 و 3 بیانگر قوه اختیار است نه حمایت خدا از انسان ها.

53- سه گروه غافلون، زیان کار ترین و زیان کاران را داریم. گروه ملأ و مترف اشراف زدگان و رفاه زدگان هستند. درس 5 پنجره ای به روشنایی از کتاب سال دوم در سوره مومنون آیات 32 تا 37، آنچه موجب تباهی می شد گزینه 1 یعنی اترفنا هم فی الحیاة الدنیا  است.

 ما رسولانی از خودشان فرستادیم که خدا را بپرسند و جز او معبودی برایشان نباشد آیا پرهیز نمی کنید؟ ولی اشرافیان خودخواه از قوم او، کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند، این گروه علاوه بر این که معاد را انکار می کردند نبوت را هم زیر سوال بردند. در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم (رفاه زده بوند) پس گزینه 1 مربوط می شود به زیان کاران، گزینه 2 به زیان کارترین ها و گزینه 3 مربوط به غافلون. گزینه 4 هم مربوط به معاد جسمانی می باشد. پس گزینه 1 گزینه صحیح خواهد بود.

54- در درس 10 کتاب سال دوم حقیقت توکل به خدا را داریم. توکل بر خدا به معنای اعتماد به خداوند و سپردن نتیجه به خداوند است. او می داند که در صورت انجام وظیفه هر نتیجه ای که به دست آید به مصلحت او است، گرچه خود به ان مصلحت آگاه نباشد. پس گزینه 1 یا 2 باید جواب ما باشد. چون در مورد نتیجه صحبت شده است پس به او آرامش می دهد و به آینده امیدوار می کند درست است. پس گزینه 1 صحیح می باشد.

55- در درس هفتم کتاب سال سوم در آیه 109 از سوره ی یوسف آمده است که آیا بر روی زمین سیر نمی کنید تا عاقبت پیشین خود را ببینید. یعنی وقایعی که در زمان های مختلف اتفاق افتاده باید بتوانید بررسی کنید. که در ادامه آن آیه صورت سوال است که ترجمه آن به این صورت است که سرای آخرت برای اهل تقوا بهتر است آیا تعقل نمی کنید؟  پس گزینه 2 صحیح می باشد.

56- در درس 4 کتاب سال چهارم در مسیر اخلاص آیه 69 سوره عنکبوت را داریم که در این آزمون دو بار تکرار شده است. پیام آیه 69 سوره عنکبوت این است که وقتی انسان مسیر حق و حقیقت را شناخت  به آن ایمان آورد و پای در میدان عمل گذاشت، دست از تلاش برنمی دارد. یعنی برخورداری از امداد الهی و غیبی، معلول تلاش و مجاهدت می باشد. پس زمانی که انسان در راه خدا جهاد می کند خداوند به او در این مسیر یاری می رساند. پاسخ صحیح گزینه 3 خواهد بود.

57- در درس 6 پیش دانشگاهی 6 تا سنت یا قوانین ثابت خداوند را داریم. یکی از این سنت ها سنت املا است که با دو کلمه نملی و املی قابل شناسایی می باشد. در گزینه 1 فرصت برای نجات اشتباه است بر اساس آیه خداوند به انسان ها مهلت می دهد تا بر گناهان خود بیفزایند. در گزینه 2 لطف الهی اشتباه می باشد و آیه اشاره به مکر الهی دارد. گزینه 3 سنت امداد را گفته نه سنت املا را و اشتباه است. گزینه 4 غوطه ور شدن در تاریکی همان لیزدادوا  اثما (افزودن بر گناهان) می باشد.

58- این سوال مربوط به درس 12 کتاب سال دوم فضیلت آراستگی که در مورد عفاف حضرت یوسف است، می باشد. در سوره یوسف آیات 21 تا 54 حضرت یوسف در پاسخ به زلیخا می فرماید که همانا او پروردگار من است و جایگاه مرا نیکو دانست. یعنی عزت حقیقی حضرت یوسف پس از بیان آیه گزینه 2 به دست آمد.

59- انسان ها بیشتر در زمان گرفتاری ها به یاد خدا هستند پس در بین گزینه ها گزینه ای را انتخاب می کنیم که انسان از درون با ویژگی اخلاص گونه از صمیم قلب خدا را یاد می کند در درس 1 سال چهارم آیات 22 و 23 سوره یونس، اشاره به این دارد که زمانی که طوفان می شود می گویند خدایا ما را نجات بده، اگر ما را نجات بدهی حتما از سپاس گزاران خواهیم شد. یعنی زمانی که دریا مواج شده و فکر می کنند که همه جا را فرا می گیرد به یاد خدا می افتند. پس گزینه 4 صحیح می باشد.

60- درس 16 سال سوم وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر و برعکس را می گوید. وقتی یک فرزندی کار بدی را انجام میدهد از محاسن و ویژگی های خوبی که خدا برای پدر و مادر در نظر گرفته است کم نمی شود و این نشان دهنده عدل الهی است. پس گزینه 3 صحیح می باشد.

61-  در درس دوم کتاب سال سوم (هدایت مستمر) آیه 135 از سوره بقره در این مورد است که هدایت در گرو گرویدن به آیین ابراهیم حق گرا است. یعنی حضرت ابراهیم هیچ گاه مشرک نبوده است و اشاره به عدم هدایت بخشی آیین های تحریف شده دارد. بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.

62- در درس 4 سال سوم این آیه اشاره به دو قلمرو رسالت دارد. 1- دریافت و ابلاغ وحی 2- مرجعیت دینی

وظیفه پیامبر در مورد مردمانی که پیش از بعثت در گمراهی بودند آموزش تقوی و تقدم پرورش بر آموزش بود. پس گزینه 2 صحیح می باشد. (آیه 164 سوره آل عمران)

گزینه 3 مربوط به ولایت معنی می باشد.

63- چون در صورت سوال در مورد پایداری صحبت شده است پس بین گزینه های 2 و4 باید جواب را پیدا کنیم. در درس 12 سال سوم در آیه 112 سوره هود آمده است که پایداری کن همانطور که فرمان یافته ای و هچنین آنان که با تو به خدا روی آورده اند و سرکشی و ظغیان نکنید که او بدانچه می کنید بینا است. که به حقوق متقابل بین رهبر و مردم اشاره دارد. پس گزینه 4 درست می باشد.

 من تاب معک برای قسمت دوم سوال پس گزینه های 1 و3 نمی تواند باشد.

64- این سوال مربوط به آیه اولی الامر است و با حدیث جابر ارتباط دارد. لازمه ی اطاعت از خدا و رسول و امامان واجب است و سرپیچی از آن ها حرام می باشد. یعنی اطاعت از رسول و جانشینان او لازمه توحید در عبادت است. گزینه 3 صحیح می باشد.

65- بر اساس آیه 59 سوره نساء اولی الامر جانشینان پیامبر و امامان بعد از پیامبر هستند. غیبت طولانی و پنهان شدن از نظر مردم از خصوصیات آخرین امام جانشین پیامبر می باشد. پایبندی بر عقیده به امام زمان مستلزم ایمان و اعتقاد راسخ است. چون او است که از نظر پنهان و غیبت او طولانی می شود و افرادی که فقط ایمان راسخ دارند بر عقیده به او باقی می مانند. پس گزینه 1 صحیح می باشد.

66- مربوط به درس 8 سال سوم است (احیای ارزش های راستین) ما چند ویژگی تحت عنوان ولایت ظاهری داریم. یعنی مجاهد در راستای ولایت ظاهری، تحت عنوان عدم تایید حاکمان، معرفی خویش به عنوان امام بر حق، آگاهی بخشی به مردم و انتخاب شیوه های درست مبارزه از مواردی هستند که مربوط به مجاهد در راستای ولایت ظاهری می شوند. امامان معصوم راه رهایی مسلمانان را از دست حاکمان طاغوت و مشکلات اجتماعی آگاه سازی می دانستند. برای تحقق آن حتی از ایثار جان و مال خود هم دریغ نمی کردند. پس گزینه 2 صحیح می باشد.

67- مربوط به درس 10 سال سوم می باشد. افرادی که منتظر امام زمان هستند باید آمادگی در خود و جامعه را انجام بدهند. آمادگی نشان دهنده این است که چه کسانی می توانند ویژگی هایی که برخی از امامان به آن ها اشاره کرده اند را داشته باشند. کسانی که قبل از ظهور آن حضرت برای عدالت تمرین می کردند، در جبهه حق علیه باطل حضوری فعال داشتند و در مقابل شیاطین درون و برون (طاغوت) ایستادگی و مقاومت داشتند. گزینه 3 صحیح می باشد.

68- گزینه های 1 و 3 به دلیل جمله هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خوردند اشتباه می باشد. بین گزینه های 3 و 4 باید انتخاب نماییم. که در مورد رویاهای صادقه در گزینه 4 درست توضیح داده شده است.

69- سوال مربوط به درس هفت کتاب سال دوم می باشد کلمات توفی و موت به عالم برزخ اشاره دارد. جهنم برزخی سو العذاب و جهنم قیامت اشد العذاب می باشد. بهشت برزخی سلام علیکم و بهشت قیامت سلام علیکم طبتم می باشد. در این آیه ساءت مصیرا علامت تشخیص جهنم برزخی است. پس گزینه 1 صحیح می باشد.

70- در درس هشتم واقعه بزرگ آیه ای داریم که ترجمه آن به صورت زیر می باشد:

 گوش ها، چشم ها و پوست تنشان گواهی می دهند و آن ها خطاب به این اعضا می گویند که چرا بر علیه ما شهادت دادید. آن ها جواب می دهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق در آورده بود ما را هم به نطق در آورد. پس گزینه 3 صحیح می باشد.

71- گزینه 1: به درستی که خداوند انسان ها را می بخشد. صحبتی از پاداش در این گزینه نشده است.

در درس 7 سال چهارم (توبه) در آیه 7 سوره فرقان مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل شایسته ای انجام دهد. خداوند به تعداد گناهانش به او حسنه می دهد. (بدیهایشان را به خوبی تبدیل می کند.) پس شرط تبدیل بدی ها به خوبی ها توبه، ایمان و عمل صالح می باشد.

گزینه صحیح گزینه 4 می باشد.

72- پیامبر در مورد افرادی که فقط اعمال عبادی را انجام میدادند و دنیا را فراموش کرده و منزوی می شدند می فرمودند این افراد سربار جامعه هستند. بنابراین گزینه های 2 یا 4 می توانند درست باشند. در درس 8 سال چهارم (پایه های استوار) در سوره اعراف آیه 32 در مورد اعتدال گرای صحبت شده است. یعنی استفاده از بهره های دنیوی و اخروی که معیار ششم تمدن اسلامی می باشد. گزینه 2 صحیح می باشد.

73- نیاز به مقبولیت و رابطه آن با آراستگی این را بیان می کند که انسان نیازهای گوناگونی دارد. مانند نیاز به آب و غذا و آرامش و تحسین دیگران و ...

برخی از نیازها در دوران نوجوانی و جوانی بیشتر خودشان را نشان می دهند. مانند نیاز به توجه و تحسین دیگران و مقبولیت. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

74- در درس 15 کار و درآمد حلال، در مورد افرادی که ربا می گیرند گفته شده است هم اصل و هم فرع آن را از بین می بریم. ولی اگر توبه کنید سرمایه هایتان را از آن خودتان قرار می دهیم. (اصل پولتان را حفظ می کنیم.) در سوره بقره آیه 279 نیز آمده است که از آنچه از ربا به دست می آورید، پرهیز کنید. گزینه 4 صحیح می باشد.

75- در گزینه 2 چون قبل از ظهر حرکت کرده قطعا روزه اش باطل می باشد. گزینه 3 یعنی بعد از اذان ظهر حرکت کرده و قبل از مغرب به وطنش بازگشته است. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.