آخرین رتبه های قبولی پزشکی و دندانپزشکی 99

تعداد بازدید 92113 دفعه

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی کنکور سراسری 99 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی تجربی را می دهند، کمک می کند که بتوانند انتخاب رشته موفقیت آمیزی داشته باشند.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 99

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 99 در کنکور سراسری را می توانید مشاهده نمایید.

انتخاب رشته کنکور سراسری به اندازه خود کنکور مهم و سرنوشت ساز است و داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. برخی از داوطلبان با این که رتبه ی خوبی در کنکور سراسری 99 کسب کرده بودند ولی چون انتخاب رشته خوبی نداشتند نتوانستند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه کنکور سراسری 99 انجام می دهد

 همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی کنکور سراسری و آزاد 99 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی تجربی را می دهند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته ها با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در رشته مورد نظر خود قبول شوند.

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

جدول رتبه های قبولی پزشکی 99 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 99 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی پزشکی 99 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی پزشکی 99 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 99 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 99 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 99 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 99 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 98 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 98 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

 آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه 5 درصدی ایثارگران)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی ۹9 در سهمیه منطقه یک 

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 10
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 11
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 13
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‍۱۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ۲۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ۳۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ۳۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ۴۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ۷۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک |دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ۱۲۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۶۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۷۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۹۲

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99


جدول رتبه های قبولی پزشکی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 10
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 11
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 13
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ‍۱۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۰۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۱۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۲۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری ۱۳۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۷۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۹۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۹5
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز 198
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 199
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران 200

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 11
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 13
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ‍۱۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۳
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۱
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۳
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۰۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۱۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۲۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۲۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۳
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۴۹
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۵۸
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۶۳
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۶۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۷۵
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۷۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۸۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸۶
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ۱۹۰
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۹۲
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۴
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۹5
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 19۷
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 199
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 200

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 9۹ در سهمیه 5 درصد ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲۵۱
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی فسا ۵۵۷
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۶۵۵
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۶۹۲
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۷۰۷

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 99 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 12
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۸۴
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۴۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸۱
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۹۵

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 99 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 50
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 62
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 76
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۰
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۲
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۰۶
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۱۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۱۴
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۱۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲۱
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۲۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۰
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۴
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۶۴
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۶۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۶۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۷۳‍
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۷۵
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۷۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۹۶

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۴۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۵۶
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۵۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۳
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۶
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۱
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۸۵
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۹
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۱۴
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱۸
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۵
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت ۱۷۳

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 9۹ در سهمیه 5درصد ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲۳۳
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۹۸
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۳۸۰
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان ۳۸۳
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۳۹۱

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رتبه های قبولی سال 98

جدول رتبه های قبولی پزشکی ۹۸ در سهمیه منطقه یک 

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 8
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 10
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 11
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 40
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز 70
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 90
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 99
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران 135
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران 199
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 204
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 230
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد 341
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز 369
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 400
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 445
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 505
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل 564
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل 611
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد 653
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان 679
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 683
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 713
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 735
  رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان 793
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 796
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان 868
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 870
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 885
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 914
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 931
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 992
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1013
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 1376
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 1393
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1354
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پردیس خودگردان 1521
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1610
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان 2020

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 8
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز 180
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 12
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 13
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 69
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 92
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 109
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران 119
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 121
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 124
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 141
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران 227
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 265
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 274
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان 271
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل 346
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد  396
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت 430
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری 401
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد  523
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت 527
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل 679
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 687
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج 689
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  755
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج 764
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قم 841
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  907
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج 936
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز 969
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  1039
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1164
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 1292
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان  1303
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1370
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک  1409
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان 1515
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشنی تهران - پردیس خودگردان 1522
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1659
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1749
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1948
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران - پردیس خودگردان 2190
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز  2274
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام  2307
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پردیس خودگردان 2664
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 2737
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2824

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 2
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 9
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 15
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 35
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 42
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 96
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 103
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 219
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 234
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پردیس خودگردان 242
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 307
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان 320
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 493
  رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان 560
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران - پردیس خودگردان 1312
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 1400
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1543
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 1817
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان 1947

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه 5درصد ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران 10
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 34
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 52
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران 250
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 271
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 320
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 326
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد 569
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1139

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 98 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 93
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 106
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 141
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 174
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 259
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز 325
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه شهیدی بهشتی تهران 455
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 498
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 502
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد 603
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه شهیدی بهشتی تهران 627
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 744
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 869
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 905
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان 989
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1032
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1225

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه شهیدی بهشتی تهران 39
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 103
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 231
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان 243
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 340
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 457
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل 496
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 540
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان 664
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 701
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان 815
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان 880
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 940
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد 957
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1320
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان- 1777
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 2278
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2938
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان 3003

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندانپزشکی 98 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 30
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 71
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 148
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 158
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان 225
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل 318
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 324
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 357
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد 399
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 458
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 587
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 608
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 693
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 819
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 927
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پردیس خودگردان 1024
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1363
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان 1548

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

جدول رتبه های قبولی دندان پزشکی 98 در سهمیه 5درصد ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 35
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 144
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 271
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی  تهران 292
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 356
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 528
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 633
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران 703
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 726
رتبه قبولی دندان پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 827

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1) 

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 40
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 86
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 195
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران 198
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 207
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 393
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز 444
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد 561
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 704
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 734
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل 748
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 899
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 987
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1012
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1080
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1307
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1354
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان 1677
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 1848
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 1938
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان 2016

 

رتبه های قبولی سال 97

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران 104
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 239
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز 308
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 382
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران 494
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 540
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 555
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 663
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد 769
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 941
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل 1141
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1158
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 1394
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1458
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1576
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1738
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1996
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 2568
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان 2742
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان 3080
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 3145
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 3222

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته سراسری 99

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران 517
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 582
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 642
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 869
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 886
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1232
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 1563
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان 1842
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 1890
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 2037
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان 2136

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (با احتساب سهمیه 5 درصدی)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران 7
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 17
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران 45
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 58
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 74
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 127
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 129
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 148
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد 209
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان 249
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 272
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل 295
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 317
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 364
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 370
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 438
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 494
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان 783
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 833
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان 862
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 929
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان 961
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان 1336

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران 217
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 292
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 336
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز 431
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل 673
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 829
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 838
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 985
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1084
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 1635

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 341
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 551
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 576
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 658
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی بابل 927
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 1388
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1395
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1705
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 2425
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 2526

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 138
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 256
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 333
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 373
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 387
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بابل 406
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 567
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 893
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان 1397
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان 1635

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 96

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 96 در کنکور سراسری را می توانید مشاهده نمایید.

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

آخرین رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

علوم پزشکی تهران

45

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

125

3

علوم پزشکی شیراز

146

4

علوم پزشکی اصفهان

203

5

علوم پزشکی تبریز

224

6

علوم پزشکی مشهد

260

7

علوم پزشکی البرز – کرج

428

8

علوم پزشکی یزد

534

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

علوم پزشکی تهران

90

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

155

3

علوم پزشکی مشهد

258

4

علوم پزشکی اصفهان

355

5

علوم پزشکی شیراز

415

6

علوم پزشکی تبریز

563

7

علوم پزشکی البرز – کرج

708

8

علوم پزشکی یزد

808

9

علوم پزشکی ساری

838

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

علوم پزشکی شیراز

96

2

علوم پزشکی مشهد

102

3

علوم پزشکی اصفهان

105

4

علوم پزشکی تبریز

139

5

علوم پزشکی تهران

172

6

علوم پزشکی ساری

243

7

علوم پزشکی شهید بهشتی

252

8

علوم پزشکی یزد

795

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های روزانه کنکور سراسری 96 (با احتساب سهمیه 5 درصدی)

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

1

علوم پزشکی تهران

30

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

145

3

علوم پزشکی شیراز

86

4

علوم پزشکی اصفهان

63

5

علوم پزشکی مشهد

101

6

علوم پزشکی یزد

226

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 1

1

علوم پزشکی قم

1467

2

علوم پزشکی البرز-کرج

1124

3

علوم پزشکی ایلام

2372

4

علوم پزشکی بیرجند

2209

5

علوم پزشکی قزوین

1472

6

علوم پزشکی بوشهر

1871

7

علوم پزشکی سمنان

1783

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 2

1

علوم پزشکی قم

1997

2

علوم پزشکی البرز-کرج

2310

3

علوم پزشکی ایلام

3632

4

علوم پزشکی شاهرود

2852

5

علوم پزشکی بیرجند

3611

6

علوم پزشکی قزوین

2760

7

علوم پزشکی جیرفت

3601

8

علوم پزشکی بوشهر

3178

9

علوم پزشکی آبادان

3471

10

علوم پزشکی خرم آباد

3199

11

علوم پزشکی اراک

2619

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های ظرفیت مازاد (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه 3

1

علوم پزشکی البرز-کرج

1509

2

علوم پزشکی ایلام

1954

3

علوم پزشکی بیرجند

1920

4

علوم پزشکی بجنورد

1516

5

علوم پزشکی قزوین

1653

6

علوم پزشکی بوشهر

1765

7

علوم پزشکی خرم آباد

1787

8

علوم پزشکی اراک

1770

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1  دانشگاه پردیس خودگردان استان زنجان 2245
2 دانشگاه پردیس خودگردان  استان کرمان 2464

3

دانشگاه پردیس خودگردان استان گلستان

2390

4

دانشگاه پردیس خودگردان استان گیلان

1748

 

 آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه پردیس خودگردان  استان همدان

2564

2

دانشگاه پردیس خودگردان استان یزد

2187

3

 دانشگاه پردیس خودگردان استان مشهد

2054

 

 آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1 دانشگاه پردیس خودگردان استان مازندران  1860
2 دانشگاه پردیس خودگردان استان اردبیل 1612

3

دانشگاه پردیس خودگردان استان شیراز

862

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۲۰۹

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۲۹۱

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۳۷۲

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۳۸۶

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۴۰۶

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۱۱

7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۶۷۴

8

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۸۷۴

9

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۰۲۵

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۰۷۹

11

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

۱۳۸۷

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۳۴۰

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۵۲۷

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۵۳۸

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۶۵

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۵۷۰

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۶۰۱

7

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۹۶۳

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۱۰۲۱

9

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۳۳۱

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۱۶۲۸

11

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

1991

  

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۱۸۲

2

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۲۸۹

3

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

۳۸۷

4

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

۴۷۱

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

۴۸۹

6

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

۵۹۳

7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

۶۹۷

8

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

۸۴۹

9

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه

۸۹۸

10

دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه

۱۱۵۶

11

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

۱۱۸۷

 

 

آخرین رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 1

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

234

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

348

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

541

4

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

987

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

478

6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

671

7

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

1148

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

987

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

1587

10

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

741

11

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

1712

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

آخرین رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 2

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

299

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

431

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

856

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

671

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

867

6

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

1009

7

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

544

8

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

1760

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

1997

10

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

1307

11

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

2054

 

آخرین رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه های روزانه (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه منطقه 3

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه

341

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

۶۳۱

3

دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه

1245

4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه

۷۹۱

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه

 487

6

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه

1012

7

دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه

997

8

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه

849

9

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم

397

10

دانشگاه علوم پزشکی زنجان -روزانه

1274

11

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه

 451

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ملینا‏ - 99/10/25

  سلام و خسته نباشید
  دندونپزشکی دانشگاه تهران و شهید بهشتی از منطقه ۲ با چه رتبه ای می پذیرن
  ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  شیلان‏ - 98/7/21

  سلام برای ارشد رشته روانشناسی دانشگاه روزانه باید رتبه ام چند باشه تا قبول بشم

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/10/11

  من با چه رتبه ای می توان فوریت پزشکی دانشگاه روزانه تهران قبول بشم

 • تصویر فرد

  مریم دالوند‏ - 97/4/7

  سلام. می خواستم بدونم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان تبریز باید چه رتبه ای بیارم؟ سهمیه منطقه 3 هستم

 • تصویر فرد

  سعید درگاهی‏ - 97/4/7

  سلام
  شبانه دانشگاه های علوم پزشکی تا چه رتبه ای می شه داروسازی قبول شد؟ من سهمیه منطقه 2 هستم.

 • تصویر فرد

  saghar‏ - 97/4/7

  سلام وقتتون بخیر.
  سهمیه منطقه 3 با چه رتبه ای می تونه دندون پزشکی دانشگاه ایران بخونه؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc