رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

تعداد بازدید 36989 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد 99 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 1400 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته زبان انگلیسی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 99، مترجمی زبان انگلیسی 99، و زبان و ادبیات انگلیسی 99 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 99 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
21 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس
23 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
33 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
58 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
67 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
252 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران - بابلسر
259 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
281 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه قم
310 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
390 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان - سنندج
470 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
498 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
610 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
774 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
889 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1105 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز
1112 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
1280 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1561 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1816 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1874 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
1926 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان - رشت
1932 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز
2712 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
4796 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان - رشت
5259 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6283 اموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان
7034 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان - رشت
26 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز
34 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)
40 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)
46 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
171 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران - اهواز
1256 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
3549 زبان و ادبیات انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
32 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
123 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
147 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه تهران
429 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1135 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
2275 مترجمی زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
2536 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
5381 مترجمی زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
6536 مترجمی زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته زبان انگلیسی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 98

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی به ربات تلگرامی تخمین رتبه مراجعه کنید. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
28 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
61 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه خوارزمی
108 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
171 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
190 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
255 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
324 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
448 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
543 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
633 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه سمنان
726 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه ارومیه
1015 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه زابل
1621 آموزش زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1976 آموزش زبان انگلیسی مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2228 آموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
2909 آموزش زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
3481 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
5556 آموزش زبان انگلیسی مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6850 آموزش زبان انگلیسی مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
8435 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
15 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
89 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)
147 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت
279 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
602 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه ارومیه
1639 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی دانشگاه تهران
4522 زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
6989 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
42 مترجمی زبان انگلیسی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
55 مترجمی زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
388 مترجمی زبان انگلیسی پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1618 مترجمی زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
6697 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته زبان انگلیسی

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 97 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای پذیرفته شدن در گرایش های مختلف مجموعه زبان لازم هستند. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه زبان هم می توان به مهم بودن این رتبه ها و محل قبولی پی برد.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
11 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
41 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
60 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
118 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
209 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
290 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
408 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
693 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
804 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1047 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه ایلام
1531 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2358 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه شیراز
3247 اموزش زبان انگلیسی مجازی دولتی- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5741 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه تهران پردیس کیش
7545 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه لرستان - خرم آباد
8994 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
14 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
55 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
86 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
291 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
524 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
631 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
974 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2314 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3007 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس- دانشگاه تبریز
6154 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
13407 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
41 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
165 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
352 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه بیرجند
1215 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3020 مترجمی زبان انگلیسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6865 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد
10130 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز

 

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته زبان انگلیسی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 96را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
25 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
107 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
146 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
155 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
431 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
491 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
503 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه یزد
520 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
618 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه یاسوج
860 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1644 اموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1843 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
2039 اموزش زبان انگلیسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان
2594 اموزش زبان انگلیسی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3485 اموزش زبان انگلیسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -واحدمبارکه
7996 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کرمان
9285 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
45 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
146 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
493 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه ملایر
501 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
583 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه گلستان -گرگان
600 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
619 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
784 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
1594 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
2991 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
5097 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
5569 زبان وادبیات انگلیسی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد
10499 زبان وادبیات انگلیسی پیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز
11 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
22 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
37 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
3884 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی-دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی /
5442 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز

 

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته زبان انگلیسی

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

سایر بخش های مجموعه زبان انگلیسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  My‏ - 00/4/7

  سلام وقت به خیر
  برای مترجمی انگلیسی میشه رتبه بندی دانشگاه های دولتی تهران رو بگید؟

 • تصویر فرد

  مرجان ضیائی‏ - 00/1/1

  سلام شیراز روزانه ادبیات انگلیسی در سال ۱٤۰۰ چه رتبه ای میخواد؟

 • تصویر فرد

  Moon‏ - 99/11/3

  سلام ببخشید برای ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان رشت چه رتبه ای لازمه تقریبا؟

 • تصویر فرد

  صالحی‏ - 99/6/30

  ببخشید با رتبه 9000 سراسری کجا میارم؟

 • تصویر فرد

  یاسمن مکرمی‏ - 99/6/14

  سلام.وقتتون به خیر من رشته ادبیات انگلیسی رتبم تو سهمیه ۱۳۶ شد به نظرتون روزانه چه دانشگاهی امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  مهناز‏ - 99/6/14

  سلام
  با رتبه ۳۹۶ ارشد آموزش زبان کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 99/6/14

  سلام خسته نباشید با رتبه ی ۹۴ دانشگاه های تهران یا اصفهان میشه قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  F.gh.‏ - 99/6/14

  لطفا جواب بدین، ممنون میشم، آموزش زبان، ترجیحا نزدیک به تهران 😞

 • تصویر فرد

  F.gh.‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه ی ۱۱۴۶ آموزش زبان کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  معمار‏ - 99/6/13

  سلام.
  من در آزمون ارشد اموزش زبان انگلیسی رتبه ۶۴۲ اوردم روزانه کدوم دانشگاهای تهران رو میتونم قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  فرشته پورمجیب‏ - 99/5/23

  سلام خسته نباشید.رتبه قبولی دانشگاه شیراز رشته ارشد آموزش چیه؟

 • تصویر فرد

  آرین‏ - 99/3/5

  سلام خوب هستین؟ می خواستم بدونم با چه رتبه ای می تونم داشگاه خوارزمی، روزانه یا شبانه قبول شم؟
  و اگر امکانش هست، رتبه مورد نظر علامه هم بگین.

 • تصویر فرد

  Masoume‏ - 99/2/8

  سلام .با چه رتبه ای میشه دانشگاه سراسری تبریز روزانه و یا شبانه شو آورد در رشته
  ارشد اموزش زبان انگلیسی ؟

 • تصویر فرد

  مریم امیدی‏ - 98/12/27

  با حداقل چه رتبه ای و چ میزان مطالعه ای میشه روزانه اراک گرایش اموزش قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  با رتبه ای حدود 250 تا 300 میشه قبول شد.

 • تصویر فرد

  منصور‏ - 98/10/22

  سلام. برای قبول شدن رشته مترجمی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا مشهد، چه رتبه و درصدی میخواد.؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  سلام. برای غیر انتفاعی رتبه بالایی نمیخواد. شما 10 درصد عومی بزنین 20 درصد تخصصی

 • تصویر فرد

  پارسانسب‏ - 98/10/13

  با چه رتبه ایی دانشگاه شهید چمران اهواز میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  با رتبه ای حدود 200 احتمال زیاد میتونین 

 • تصویر فرد

  saina‏ - 98/10/12

  سلام
  رتبه بندی دانشگاه ها در رشته ی اموزش زبان چطوریه بین دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  معمولا اینطوریه ک اول تهرانه،بعد تربیت مدرس و علامه، بعد بهشتی، بعد خوارزمی، علم و صنعت

 • تصویر فرد

  زهرا رهبر‏ - 98/9/19

  سلام من میخواستم بدونم زبان انگلیسی درآذربایجان شرقی دانشگاه روزانه رایگان برای ارشد داره و اگه هست کدوم دانشگاهه و زبان ثبت نامش برای کنکور کی هست؟ ممنون

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/10/2

  بله دانشگاه تبریز رشته زبان انگلیسی داره. زمان اول ثبت نام که تموم شد. اما دوباره بهمن ماه سایت رو برای ثبت نام داوطلبایی که جا موندن باز میکنن. 

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 98/7/18

  با چه رتبه ای میشه دانشگاه تهران روزانه رشته ی اموزش زبان انگلیسی اورد ؟ واسه این رتبه تقریبا چقدر مطالعه در روز و چه مدت نیاز هست ؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/10/2

  سلام. رتبه مورد نیاز برای دانشگاه تهران رتبه های تک رقمیه. برای بدست اوردن این رتبه علاوه بر مرور چند باره درسهای تخصصی و دانش عمیق(و نه وسیع!)، دانش لغت بالایی نیازه که بشه درصد عمومی بالایی زد(با فرض قوی بودن داوطلب در زمینه های گرامر و ریدینگ)

 • تصویر فرد

  منصوری‏ - 98/4/21

  سلام.من بارتبه صدوشصت وهفت ارشدآموزش انگلیسی شبانه های دانشگاه های تهران رومیارم؟


 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  سلام. احتمال خیلی کمی هست که علم و صنعت قبول بشین. اما خیلی کمه

 • تصویر فرد

  فرهمند‏ - 98/4/18

  سلام آیا با رتبه 898 اموان قبولی در دانشگاه روزانه چمران وجود دارد؟ با این رتبه در چه دانشگاههایی امکان قبولی است؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  سلام با این رتبه احتمال کمی هست که بعضی شبانه های بعضی استان ها رو قبول بشین.

 • تصویر فرد

  منیره حبیبی‏ - 97/3/12

  سلام . من ارشد ادبیات انگلیسی رتبه در سهمیه ام 45 شده. باتوجه به اینکه امسال دانشگاه علامه ارشد ادبیات نمیگیره و ظرفیت نسبت ب پارسال کم شده، (تهران 5 و خوارزمی 9 و بهشتی 8 نفر و شبانه تهران و بهشتی باهم 6 و الزهرا روزانه 8 و شبانه 4 نفر میخاد) آیا من با این رتبه خوارزمی یا شبانه تهران قبول میشم؟
  میدونم اگه پارسال بود حتما قبول میشدم اما امسال نمیدونم چرا علامه نمیخواد ؟!!! تو رو خدا رهنماییم کنید
  یعنی با این رتبه باید برم دانشگاه شهرستان؟!!

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc