برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زمین شناسی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زمین شناسی 98 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زمین شناسی  کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زمین شناسی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
72 پترولوژی روزانه-دانشگاه تهران
244 پترولوژی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
730 پترولوژی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
806 پترولوژی نوبت دوم-دانشگاه زنجان
128 زمین شناسی اقتصادی نوبت دوم-دانشگاه تهران
134 زمین شناسی اقتصادی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
146 زمین شناسی اقتصادی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
169 زمین شناسی اقتصادی روزانه-دانشگاه اصفهان
337 زمین شناسی اقتصادی روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
127 زمین ساخت /تکتونیک / روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
418 زمین ساخت /تکتونیک / نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
444 زمین ساخت /تکتونیک / نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
577 زمین ساخت /تکتونیک / روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
176 اب زمین شناسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
339 اب زمین شناسی روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
885 اب زمین شناسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان زنجان -مرکزابهر
17 چینه نگاری ودیرینه شناسی روزانه-دانشگاه تهران
243 چینه نگاری ودیرینه شناسی روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
540 رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
577 رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی روزانه-مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان
4 زمین شناسی نفت روزانه-دانشگاه تهران
101 زمین شناسی مهندسی روزانه-دانشگاه شیراز
144 زمین شناسی مهندسی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
369 زمین شناسی مهندسی روزانه-دانشگاه دامغان
575 زمین شناسی زیست محیطی روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
537 زمین شیمی روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
493 سنجش ازدورزمین شناختی روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان