برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد شیمی بر روی لینک آبی شده دقیق ترین تخمین رتبه ارشد شیمی کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1401 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
17 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی دارویی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
49 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
82 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
161 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
514 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه ارومیه
1102 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه یزد
1851 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی الی روزانه - دانشگاه سمنان
1908 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه زنجان
3947 شیمی آلی - دارویی - پلیمر و فیتوشیمی - فیتوشیمی روزانه - دانشگاه گنبد
142 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
324 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
400 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1225 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
2118 شیمی معدنی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2441 شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه کاشان
8 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
42 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
45 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه اصفهان
70 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
77 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1199 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2796 شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
64 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
77 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
131 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
290 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
577 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1004 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه اراک
594 نانوشیمی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 1400 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
64 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
199 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
811 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1236 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2703 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
4214 شیمی فیزیک و آموزش شیمی  - شیمی فیزیک پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
65 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
70 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
100 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
102 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
156 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
170 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه تبریز
220 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه اصفهان
223 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
427 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی دارویی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
442 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
690 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1126 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1261 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1712 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2379 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3176 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمی روزانه - دانشگاه بیرجند
3294 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی دارویی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
3503 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - شیمی دارویی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
3930 شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی  - فیتوشیمی روزانه - دانشگاه بیرجند
322 شیمی معدنی  - شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
501 شیمی معدنی  - شیمی معدنی روزانه - دانشگاه شیراز
571 شیمی معدنی  - شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3015 شیمی معدنی  - شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
3256 شیمی معدنی  - شیمی معدنی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
3539 شیمی معدنی  - شیمی معدنی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3594 شیمی معدنی  - شیمی معدنی روزانه - دانشگاه مراغه
4224 شیمی معدنی  - شیمی معدنی پردیس خودگردان - دانشگاه مازندران - بابلسر
31 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
58 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
66 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
70 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
93 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
534 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
863 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
1079 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه شهرکرد
1131 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1164 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه سمنان
1638 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1816 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2523 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2793 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
4271 شیمی تجزیه  - شیمی تجزیه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
16 شیمی کاربردی  - شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
37 شیمی کاربردی  - پیشرانه روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
108 شیمی کاربردی  - شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
660 شیمی کاربردی  - شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
228 شیمی کاتالیست و دریا  - شیمی کاتالیست روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
457 نانوشیمی  - نانوشیمی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1223 نانوشیمی  - نانوشیمی روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1548 نانوشیمی  - نانوشیمی روزانه - دانشگاه زنجان
2149 نانوشیمی  - نانوشیمی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
2281 نانوشیمی  - نانوشیمی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2298 نانوشیمی  - نانوشیمی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 99 را مشاهده می کنید. چنانچه در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم دیده می شود این اطلاعات برای ارزیابی شرایط داوطلبان مفید می باشند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
30 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
345 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
605 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1423 شیمی فیزیک شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
2293 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
2418 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4313 شیمی فیزیک شبانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
44 شیمی الی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55 شیمی الی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
57 شیمی دارویی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
240 شیمی الی شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
268 شیمی الی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
401 شیمی الی روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
473 شیمی دارویی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
538 شیمی الی شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
673 شیمی پلیمر روزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
820 شیمی الی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1465 شیمی پلیمر روزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1692 شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1832 شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2527 شیمی الی روزانه - دانشگاه بیرجند
2597 فیتوشیمی شبانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2714 شیمی پلیمر پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3126 شیمی معدنی شبانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3051 شیمی معدنی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
441 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
617 شیمی تجزیه شبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1051 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه زنجان
1561 شیمی تجزیه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2033 شیمی تجزیه شبانه - دانشگاه کاشان
2943 شیمی تجزیه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4006 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه دامغان
21 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
541 شیمی کاتالیست شبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
201 نانوشیمی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
244 نانوشیمی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
343 نانوشیمی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1255 نانوشیمی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1592 نانوشیمی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3005 نانوشیمی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
60 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
281 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
361 شیمی فیزیک نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
572 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه شیراز
695 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
886 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه اصفهان
1151 شیمی فیزیک نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1738 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1895 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
2289 شیمی فیزیک روزانه - دانشگاه ایلام
3474 شیمی فیزیک نوبت دوم - دانشگاه کاشان
3907 شیمی فیزیک پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4654 شیمی فیزیک نوبت دوم - دانشگاه یاسوج
20 شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه تهران
60 شیمی الی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
83 فیتوشیمی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
102 شیمی دارویی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
177 شیمی پلیمر نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
266 شیمی الی روزانه - دانشگاه شیراز
420 شیمی الی روزانه - دانشگاه تبریز
451 شیمی پلیمر روزانه - دانشگاه شیراز
505 شیمی دارویی روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
822 شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
1006 فیتوشیمی روزانه - دانشگاه کاشان
1384 شیمی الی روزانه - دانشگاه صنعتی قم
1469 شیمی الی روزانه - دانشگاه شهرکرد
1667 شیمی الی روزانه - دانشگاه زنجان
2005 شیمی دارویی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شیراز
2452 شیمی الی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
3347 شیمی الی نوبت دوم - دانشگاه یاسوج
4671 شیمی الی پردیس خودگردان - دانشگاه لرستان - خرم آباد
67 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
189 شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه تهران
334 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
627 شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1006 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1160 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1795 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه کاشان
2410 شیمی معدنی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2969 شیمی معدنی روزانه - دانشگاه ارومیه
3760 شیمی معدنی نوبت دوم - دانشگاه زنجان
4537 شیمی معدنی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
22 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تهران
60 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
145 شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
250 شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
363 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه تبریز
455 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
685 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
883 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه کاشان
999 شیمی تجزیه روزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1320 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1451 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1803 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2820 شیمی تجزیه روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3017 شیمی تجزیه نوبت دوم - دانشگاه اراک
3355 شیمی تجزیه پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
3902 شیمی تجزیه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
46 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
296 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه تبریز
793 شیمی کاربردی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1773 شیمی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4143 شیمی کاربردی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
145 نانوشیمی نوبت دوم - دانشگاه تهران
441 نانوشیمی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
679 نانوشیمی روزانه - دانشگاه اصفهان
1657 نانوشیمی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
3730 نانوشیمی روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 97را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
41 شیمی الی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
95 شیمی الی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
135 شیمی دارویی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
207 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه تهران
275 شیمی الی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
380 شیمی الی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
439 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
553 شیمی الی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
664 شیمی پلیمر روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
831 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1261 شیمی الی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1630 شیمی الی روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1805 شیمی الی روزانه- دانشگاه کاشان
2838 شیمی پلیمر نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
3810 شیمی الی روزانه- دانشگاه یاسوج
5288 فیتوشیمی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه تهران
172 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
280 شیمی تجزیه روزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
520 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه تبریز
651 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
1374 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1455 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه قم
1615 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2130 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه تبریز
2522 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2945 شیمی تجزیه پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
3485 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4416 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
280 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه تهران
735 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1016 شیمی فیزیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1466 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه شیراز
1902 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
3056 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
3849 شیمی فیزیک نوبت دوم- دانشگاه قم
1435 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه ایلام
5433 شیمی فیزیک پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
376 شیمی کاتالیست روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
212 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه تهران
459 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1245 شیمی کاربردی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1892 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
3912 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
194 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه تهران
666 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1081 شیمی معدنی روزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
1530 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
1675 شیمی معدنی نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
3371 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه اراک
3440 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه ایلام
3915 شیمی معدنی نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
4274 شیمی معدنی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
498 نانوشیمی روزانه- دانشگاه خوارزمی
1061 نانوشیمی روزانه- دانشگاه زنجان
1303 نانوشیمی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1796 نانوشیمی روزانه- دانشگاه کاشان
2485 نانوشیمی روزانه- دانشگاه اراک
3267 نانوشیمی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
5700 نانوشیمی نوبت دوم- دانشگاه مراغه
6541 نانوشیمی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
975 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1117 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1196 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه تبریز
1382 اموزش شیمی نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
1450 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1491 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه اصفهان
1584 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1995 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
2218 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
2898 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
4481 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
5187 شیمی فیزیک پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
195 شیمی پلیمر روزانه-دانشگاه اصفهان
237 شیمی الی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
497 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
527 شیمی پلیمر روزانه-مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان
531 شیمی الی روزانه-پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
543 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
796 شیمی الی روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
804 فیتوشیمی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
975 شیمی دارویی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
999 شیمی الی روزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
1198 شیمی الی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1304 شیمی الی روزانه-دانشگاه قم
1347 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1350 شیمی الی روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1447 فیتوشیمی روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1498 شیمی الی روزانه-دانشگاه یزد
1834 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
1896 شیمی الی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2109 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه زنجان
4089 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
89 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
132 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه تهران
1097 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه تبریز
1294 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1458 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1992 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
2145 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
2884 شیمی معدنی روزانه-مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان
3300 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
3689 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
4797 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
290 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
626 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
647 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
916 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1074 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه یزد
1688 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2297 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2389 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه یاسوج
2545 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
2594 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2677 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه زنجان
2947 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2999 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه مراغه
3124 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3377 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
3807 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه بیرجند
3985 شیمی تجزیه پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
864 شیمی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1560 شیمی کاربردی روزانه-دانشگاه ارومیه
2935 شیمی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3496 شیمی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3569 شیمی کاربردی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
237 شیمی کاتالیست روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
6398 شیمی دریا نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
260 نانوشیمی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
902 نانوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1754 نانوشیمی روزانه-دانشگاه ارومیه
1865 نانوشیمی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2509 نانوشیمی نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2568 نانوشیمی روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
4998 نانوشیمی پردیس خودگردان-دانشگاه کاشان