برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد آمار کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

 

درباره ارشد رشته آمار مطلب معرفی کارشناسی ارشد مجموعه آمار را در سایت 3گام بخوانید.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
2 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده ها روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
25 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - بیم سنجی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
29 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - بیم سنجی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
32 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده ها روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
49 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده ها روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
255 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - آمار ریاضی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
273 آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - آمار ریاضی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1400

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
38 مجموعه آمار  - علم داده ها روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
45 مجموعه آمار  - علم داده ها نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
55 مجموعه آمار  - علم داده ها روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
112 مجموعه آمار  - آمار ریاضی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
234 مجموعه آمار  - آمار ریاضی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 99

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
37 آمار ریاضی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
279 آمار ریاضی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
412 آمار ریاضی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 98

رتبه نام زیرگرایش دانشگاه محل قبولی 
27 علم داده ها روزانه دانشگاه تربیت مدرس
52 آمار ریاضی نوبت دوم دانشگاه تهران
81 آمار ریاضی روزانه دانشگاه اصفهان
114 آمار اجتماعی و اقتصادی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
198 آمار ریاضی روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
302 آمار اجتماعی و اقتصادی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
400 آمار اجتماعی و اقتصادی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
450 آمار اجتماعی و اقتصادی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
30 بیم سنجی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
72 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
163 آمار رسمی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
237 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
255 آمار اجتماعی و اقتصادی روزانه- دانشگاه اصفهان
536 آمار اجتماعی و اقتصادی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
630 آمار ریاضی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
698 آمار ریاضی نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
715 آمار ریاضی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
126 امارریاضی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
138 امارریاضی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
224 بیم سنجی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
224 امارریاضی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
235 بیم سنجی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
241 اماراجتماعی واقتصادی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
289 امارریاضی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
346 بیم سنجی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
575 امارریاضی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
598 امارریاضی روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
615 امارریاضی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
622 اماراجتماعی واقتصادی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
687 اماراجتماعی واقتصادی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان