برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد آمار کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

درباره ارشد رشته آمار مطلب
 معرفی کارشناسی ارشد مجموعه آمار
 را در سایت 3گام بخوانید.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1402

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
21علم داده هاروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
229علم داده هاروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
315آمار ریاضیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
400آمار اقتصادیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
2آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده هاروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
25آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - بیم سنجیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
29آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - بیم سنجیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
32آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده هاروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
49آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - علم داده هاروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
255آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - آمار ریاضیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
273آمار ریاضی و رشته های هم ضریب - آمار ریاضیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1400

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
38مجموعه آمار  - علم داده هاروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
45مجموعه آمار  - علم داده هانوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
55مجموعه آمار  - علم داده هاروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
112مجموعه آمار  - آمار ریاضیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
234مجموعه آمار  - آمار ریاضیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 99

تجربه مصاحبه با رتبه های برتر ارشد آمار نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه ها و محل قبولی برای شرکت در کنکور ارشد لازم است. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
37آمار ریاضیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
279آمار ریاضیشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
412آمار ریاضیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 98

رتبهنام زیرگرایشدانشگاه محل قبولی 
27علم داده هاروزانه دانشگاه تربیت مدرس
52آمار ریاضینوبت دوم دانشگاه تهران
81آمار ریاضیروزانه دانشگاه اصفهان
114آمار اجتماعی و اقتصادیروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
198آمار ریاضیروزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
302آمار اجتماعی و اقتصادینوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
400آمار اجتماعی و اقتصادینوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
450آمار اجتماعی و اقتصادیروزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
30بیم سنجیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
72آمار ریاضیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
163آمار رسمیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
237آمار ریاضیروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
255آمار اجتماعی و اقتصادیروزانه- دانشگاه اصفهان
536آمار اجتماعی و اقتصادینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
630آمار ریاضیروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
698آمار ریاضینوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
715آمار ریاضیمجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آمار سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
126امارریاضیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
138امارریاضیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
224بیم سنجیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
224امارریاضیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
235بیم سنجینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
241اماراجتماعی واقتصادینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
289امارریاضیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
346بیم سنجینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
575امارریاضیروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
598امارریاضیروزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
615امارریاضینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
622اماراجتماعی واقتصادینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
687اماراجتماعی واقتصادینوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان