رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق

تعداد بازدید 76185 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی کنکور ارشد حقوق 98 در کنکور کارشناسی ارشد و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق در سال 98، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و کنکور کارشناسی ارشد حقوق سال 99 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته حقوق

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98را مشاهده می کنید. اطلاعات رتبه و محل قبولی به شما در پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق کمک خواهد کرد.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 98

رتبه  نام زیرگرایش  محل قبولی 
21 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
64 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
99 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
111 حقوق خصوصی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
173 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
202 حقوق خصوصی گرایش حمل و نقل تجاری نوبت دوم دانشگاه تهران
289 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه گیلان - رشت
358 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
620 حقوق خصوصی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
905 حقوق خصوصی پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1519 حقوق خصوصی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
1819 حقوق خصوصی پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
2169 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4900 حقوق خصوصی مجازی دانشگاه قم
6764 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
9024 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10822 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
13141 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
12 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه تهران
44 حقوق بین الملل نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
78 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه شیراز
223 حقوق بین الملل نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
563 حقوق بین الملل پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1078 حقوق بین الملل پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر
1449 حقوق بین الملل پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت
1886 حقوق بین الملل غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
24 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
83 حقوق کیفری اطفال و نوجوان روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
223 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه کاشان
287 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه دامغان
401 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد
793 حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
969 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1476 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2377 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت
8415 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10230 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
22 حقوق عمومی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
50 حقوق عمومی روزانه دانشگاه تبریز
64 حقوق عمومی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113 حقوق عمومی روزانه دانشگاه قم
163 حقوق عمومی نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
209 حقوق عمومی روزانه دانشگاه قم
374 حقوق عمومی گرایش دادرسی اداری پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1119 حقوق عمومی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5921 حقوق عمومی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
16 حقوق بشر روزانه دانشگاه تهران
52 حقوق بشر نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
213 حقوق بشر روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
4384 حقوق بشر غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
71 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم دانشگاه تهران
131 حقوق مالکیت فکری روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2372 حقوق مالکیت فکری پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
147 حقوق محیط زیست روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
14 حقوق تجارت بین الملل روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42 حقوق تجارت بین الملل روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
126 حقوق تجارت بین الملل گرایش نفت و گاز نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
877 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
163 حقوق خانواده نوبت دوم دانشگاه ارومیه
437 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته حقوق

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
119 حقوق ارتباطات نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
85 حقوق بشر نوبت دوم- دانشگاه تهران
115 حقوق بشر روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
3674 حقوق بشر غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
18 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تهران
93 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
152 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
317 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه شیراز
449 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
814 حقوق بین الملل نوبت دوم- دانشگاه قم
1152 حقوق بین الملل پردیس- دانشگاه مازندران - بابلسر
1914 حقوق بین الملل پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول
2838 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
3260 حقوق بین الملل پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
6148 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
13658 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه
37 حقوق نفت و گاز روزانه- دانشگاه تهران
49 حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143 حقوق تجارت بین الملل پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1011 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10037 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
19676 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
12 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی نوبت دوم- دانشگاه تهران
173 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
19 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
57 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
83 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
126 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه اصفهان
155 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
232 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
302 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
610 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1454 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس- دانشگاه تبریز
2458 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3090 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
6682 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
13244 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
121 حقوق خانواده نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
23 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
86 حقوق اقتصادی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
144 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
201 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه اصفهان
240 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
290 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه شاهد - تهران
375 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
419 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه قم
524 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه قم
2017 حقوق اقتصادی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3606 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
8209 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
9373 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
11420 حقوق ثبت اسناد و املاک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
31 حقوق عمومی نوبت دوم- دانشگاه تهران
88 حقوق عمومی روزانه- دانشگاه تبریز
194 حقوق عمومی روزانه- دانشگاه قم
237 حقوق دادرسی اداری روزانه- دانشگاه تبریز
305 حقوق عمومی نوبت دوم- دانشگاه قم
651 حقوق دادرسی اداری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1571 حقوق عمومی مجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2483 حقوق عمومی پردیس- دانشگاه سمنان
6451 حقوق عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
1409 حقوق محیط زیست پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
101 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
203 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
297 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
775 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه قم
2473 حقوق تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته حقوق

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
69 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه تهران
72 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
105 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
108 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه تبریز
124 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شیراز
129 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شهرکرد
183 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
196 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
402 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
437 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه قم
5157 حقوق خصوصی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
8172 حقوق خصوصی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی -کاشان
9756 حقوق ثبت اسنادواملاک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
49 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
65 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
71 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
75 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
82 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تهران
157 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
218 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه شیراز
311 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه قم
375 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
398 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
738 حقوق بین الملل پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
49 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
58 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
85 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
93 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
894 حقوق جزاوجرم شناسی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1996 حقوق جزاوجرم شناسی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان
4882 حقوق جزاوجرم شناسی پردیس خودگردان-دانشگاه قم
15 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
113 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه تهران
287 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
295 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
303 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
737 حقوق عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1089 حقوق نفت وگاز پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
83 حقوق بشر روزانه-دانشگاه تهران
94 حقوق بشر روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
115 حقوق بشر روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
207 حقوق مالکیت فکری روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
220 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
252 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
264 حقوق مالکیت فکری روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1497 حقوق محیطزیست پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
11 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
25 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
39 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه تهران
58 حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
38 حقوق خانواده روزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
81 حقوق ارتباطات روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
6 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی روزانه-دانشگاه تهران
15 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی نوبت دوم-دانشگاه تهران

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی  و برناه ریزی در آزمون وکالت 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته حقوق

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

سایر بخش های مجموعه حقوق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  parnia‏ - 99/6/8

  با سلام و احترام آیا با رتبه ۷۰ سهمیه ۵درصد امکان قبولی در رشته حقوق جزا دانشگاه گیلان وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  فرزان نصیری ‏ - 98/4/23

  ایا بارتبه 350دانشگاه خوارزمی میشه قبول شد حالا روزانه یا نوبت دوم ؟

 • تصویر فرد

  جواد ن‏ - 98/4/5

  ایا با رتبه 35 تجارت بین الملل یا نفت و گاز علامه میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  Aliasghar‏ - 97/10/24

  دوستان آیا معدل کارشناسی تو کنکور و قبولی ارشد تاثیر داره ؟

 • تصویر فرد

  آران‏ - 97/6/15

  دوستان لطفا درصدها شونم بذارن. ممنون

 • تصویر فرد

  كيانا‏ - 97/6/14

  سلام من با رتبه ٣٥٢ حقوق خصوصي دانشگاه دولتي قبول نشدم .اگر دانشگاه آزاد قبول بشم مدركش اعتبار داره و ارزش داره برم يا بخونم براي سال بعد؟

 • تصویر فرد

  سامان‏ - 97/6/12

  سلام. بنده با رتبه ۲۲۲ در آزمون ارشد کد ضریب یک (حقوق خصوصی) قبول شدم. اما امروز که نتایج نهایی اعلام شد نتیجه انتخاب رشته بنده مردود اعلام شده بود! واقعا موندم علتش چیه؟

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 97/5/26

  با سلام ایا با رتبه ۳۴۰ در حقوق عمومی , می توان در دادرسی اداری تبریز قبول شد؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc