برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
19حقوق مالی - اقتصادیروزانه - دانشگاه تهران
24حقوق خصوصینوبت دوم - دانشگاه تهران
24حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
32حقوق اقتصادیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
33حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
231حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
350حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
542حقوق اقتصادیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
724حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1142حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
1327حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1380اقتصادیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2886حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3791حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4342حقوق ثبت اسناد و املاکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
4342حقوق ثبت اسناد و املاکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4671حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
4671حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
4684حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
6497حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
6497حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7124حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7124حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
7291حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
7436حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
7700حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
7700حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
9082حقوق پزشکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
9140حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
9436حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
10779حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
10779حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
13523حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
13523حقوق پزشکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
14447حقوق مالی - اقتصادیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
14447اقتصادیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
17049حقوق ثبت اسناد و املاکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
19185حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
19185حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
21110حقوق ثبت اسناد و املاکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
21110حقوق ثبت اسناد و املاکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
23150حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
23150اقتصادیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
25223حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
25341حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
26745حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
27369اقتصادیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
29734حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد
29734حقوق خصوصیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
32346حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
120حقوق بین المللروزانه - دانشگاه شیراز
120حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
193حقوق بین المللروزانه - دانشگاه خوارزمی
300حقوق بین المللپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1264حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1826حقوق بین المللمجازی - دانشگاه قم
1917حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2320حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2824حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده
3017حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
5229حقوق بین المللمجازی - دانشگاه قم
7402حقوق بین المللغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
7402حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
7748حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
12795حقوق بین المللغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
12795حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
14326حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
16965حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
17734حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
18248حقوق بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
129حقوق کیفری و جرم شناسیروزانه - دانشگاه کاشان
245حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
274حقوق کیفری و جرم شناسیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
286حقوق کیفری و جرم شناسیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
547حقوق کیفری و جرم شناسیپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
547حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشيراز
719حقوق کیفری و جرم شناسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
786حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
1451حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت(ع) - تهران
1465حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
1465حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات
1856حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت(ع) - تهران
1856حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي
2050حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
2050حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتبريز
3267حقوق کیفری و جرم شناسیمجازی - دانشگاه قم
3285حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
3400حقوق کیفری و جرم شناسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3885حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي
5200حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
5200حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي
5309حقوق کیفری و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
5309حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي
13937حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحداسلامشهر
14262حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدپرديس
14621حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحديزد
15447حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشهرقدس
17199حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدخرم اباد
17994حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحديزد
19207حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدساري
21890حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدرفسنجان
23791حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتاكستان
28881حقوق کیفری و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
32908حقوق كيفري وجرم شناسيآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدصفادشت
14حقوق عمومیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
24حقوق عمومیروزانه - دانشگاه تهران
29حقوق عمومینوبت دوم - دانشگاه تهران
614حقوق عمومیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1103حقوق عمومیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1103حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1909حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
3365حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
5661حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
5822حقوق عمومیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
8720حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
14468حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
19782حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
22638حقوق عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
231حقوق محیط زیستروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6788حقوق محیط زیستآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
19780حقوق محیط زیستآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7حقوق تجارت بین المللروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
29حقوق انرژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
52حقوق نفت و گازنوبت دوم - دانشگاه تهران
763حقوق نفت و گازغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
855حقوق تجارت بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
1437حقوق نفت و گازغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3235حقوق تجارت بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
12898حقوق نفت و گازغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
12898حقوق انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
13539حقوق تجارت بین المللغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار
13539حقوق تجارت بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
16454حقوق تجارت بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
20119حقوق انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
7حقوق تجاری اقتصادی بین المللینوبت دوم - دانشگاه تهران
34حقوق شرکت های تجاریروزانه - دانشگاه شهرکرد

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
18حقوق خصوصی - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
26حقوق خصوصی - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه شیراز
84حقوق خصوصی - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
231حقوق خصوصی - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
491حقوق خصوصی - حقوق خصوصیمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
926حقوق خصوصی - حقوق خصوصیمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2459حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
6551حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
7861حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان
9042حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت
9609حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
12447حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18435حقوق خصوصی - حقوق خصوصیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
18875حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
22836حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
29232حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
4حقوق بین المللروزانه - دانشگاه تهران
31حقوق بین المللروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38حقوق بین المللروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
47حقوق بین المللروزانه - دانشگاه خوارزمی
1113حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1253حقوق بین المللمجازی دولتی - دانشگاه قم
2785حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
7998حقوق بین المللغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
9878حقوق بین المللمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
13830حقوق بین المللغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
94حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
286حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه ارومیه
357حقوق جزا و جرم شناسیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
639حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
783حقوق جزا و جرم شناسیپردیس - دانشگاه شیراز
808حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1148حقوق جزا و جرم شناسیمجازی دولتی - دانشگاه قم
1252حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1951حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3209حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
3235حقوق جزا و جرم شناسیمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3802حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5385حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
5838حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
6604حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
6885حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
14763حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
14883حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
29585حقوق جزا و جرم شناسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
9حقوق عمومیروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
30حقوق عمومینوبت دوم - دانشگاه تهران
49حقوق عمومیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
52حقوق عمومیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
53حقوق عمومیروزانه - دانشگاه تبریز
55حقوق عمومیروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1418حقوق عمومیمجازی دولتی - دانشگاه قم
1642حقوق عمومیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
1660حقوق عمومیمجازی دولتی - دانشگاه قم
3462حقوق عمومیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5413حقوق عمومیمجازی دولتی - دانشگاه قم
7311حقوق عمومیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
13356حقوق عمومیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
38حقوق بشرروزانه - دانشگاه تهران
148مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
384مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3165مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
32581مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
301حقوق محیط زیستروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
15حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین المللنوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
16حقوق تجارت بین الملل - حقوق انرژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گازروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
164حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گازپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
425حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین المللمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
981حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین المللغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
29951حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین المللغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار
7حقوق تجاری - حقوق تجاری اقتصادی بین المللیروزانه - دانشگاه تهران
149حقوق تجاری - حقوق شرکت های تجاریروزانه - دانشگاه شهرکرد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1400

رتبهنام گرایش - زیرگرایشمحل قبولی
29حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
66حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه تبریز
695حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
990حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادیپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1061حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1080حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1646حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1693حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاکمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2637حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5239حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
5486حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
5705حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان
6011حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
6076حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8842حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
9605حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
9804حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت
9959حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
10388حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
10598حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان
11698حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
11729حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
12003حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
13405حقوق خصوصی  - حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
17265حقوق خصوصی  - حقوق مالی - اقتصادیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
18755حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
21726حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
23361حقوق خصوصی  - حقوق مالی - اقتصادیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
10حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
25حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
26حقوق بین الملل  - حقوق بین المللنوبت دوم - دانشگاه تهران
43حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه خوارزمی
49حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه خوارزمی
110حقوق بین الملل  - حقوق بین المللروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
311حقوق بین الملل  - حقوق بین المللپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
421حقوق بین الملل  - حقوق بین المللپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2207حقوق بین الملل  - حقوق بین المللمجازی - دانشگاه شیراز
2448حقوق بین الملل  - حقوق بین المللمجازی - دانشگاه قم
2710حقوق بین الملل  - حقوق بین المللمجازی - دانشگاه شیراز
3386حقوق بین الملل  - حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
11102حقوق بین الملل  - حقوق بین المللغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
140حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
263حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
281حقوق جزا  - مدیریت اصلاح و کیفرهای قضاییروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
341حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
502حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1344حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1436حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیمجازی - دانشگاه شیراز
3829حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
5514حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
5814حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
6295حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8606حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
10022حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
40768حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
12حقوق عمومی  - حقوق عمومیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
35حقوق عمومی  - حقوق عمومینوبت دوم - دانشگاه تهران
37حقوق عمومی  - حقوق عمومیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
80حقوق عمومی  - حقوق عمومیروزانه - دانشگاه اصفهان
7626حقوق عمومی  - حقوق عمومیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
12766حقوق عمومی  - حقوق عمومیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
15287حقوق عمومی  - حقوق عمومیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
30353حقوق عمومی  - حقوق عمومیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
29حقوق بشر  - حقوق بشرروزانه - دانشگاه تهران
4086مالکیت فکری و تجارت الکترونیک  - حقوق تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4282مالکیت فکری و تجارت الکترونیک  - حقوق تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
319حقوق محیط زیست  - حقوق محیط زیستنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
67حقوق تجارت بین الملل  - حقوق نفت و گازروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
263حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
999حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین المللمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1127حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین المللمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1160حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
5296حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
76حقوق خانواده  - حقوق خانوادهغیرانتفاعی - دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع )
13496حقوق خانواده  - حقوق خانوادهغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
575حقوق کیفری اطفال و نوجوان  - حقوق کیفری اطفال و نوجوانروزانه - دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) - قم

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 99 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
490حقوق خصوصیروزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
558سردفتری اسناد رسمیروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
993حقوق اقتصادیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1425حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1449حقوق خصوصیمجازی - دانشگاه قم
1455حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1691حقوق خصوصیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
1748حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
2306حقوق مالی - اقتصادیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2377حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
2377حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3045حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
3146حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین
5190حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
5388حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
7537حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
13958حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
14115حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
15237حقوق خصوصیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
21722حقوق خصوصیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
23249حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
15حقوق بین المللروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
26حقوق بین المللروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
34حقوق بین المللروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
569حقوق بین المللپردیس - دانشگاه شیراز
679حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
700حقوق بین المللمجازی - دانشگاه شیراز
1231حقوق بین المللپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت
1380حقوق بین المللپردیس - دانشگاه شیراز
1422حقوق بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
5098حقوق بین المللغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
249حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه کاشان
337حقوق جزا و جرم شناسیشبانه - دانشگاه کردستان - سنندج
393حقوق جزا و جرم شناسیروزانه - دانشگاه دامغان
1457حقوق جزا و جرم شناسیمجازی - دانشگاه قم
2532حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3113حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
4149حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
6901حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
7420حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
8379حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
9137حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری
14842حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
16873حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
21741حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
39حقوق عمومیشبانه - دانشگاه تهران
79حقوق دادرسی اداریروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
837مدیریت نظارت و بازرسیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
917حقوق عمومیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2918حقوق عمومیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
7010حقوق عمومیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
118حقوق بشرشبانه - دانشگاه تهران
392حقوق بشرپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
346حقوق مالکیت فکریشبانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2923حقوق مالکیت فکریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
34حقوق محیط زیستروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6حقوق تجارت بین المللروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
19حقوق نفت و گازروزانه - دانشگاه تهران
32حقوق تجارت بین المللروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
45حقوق نفت و گازروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
52حقوق نفت و گازشبانه - دانشگاه تهران
338حقوق تجارت بین المللمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
378حقوق تجارت بین المللمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1165حقوق تجارت بین المللمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1301حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2185حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
11642حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
18244حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
2186حقوق خانوادهغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
48حقوق شرکتهای تجاریروزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
146حقوق تجاری اقتصادی بین المللیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98 را مشاهده می کنید. اطلاعات رتبه و محل قبولی به شما در پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق کمک خواهد کرد.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 98

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی 
21حقوق خصوصیروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41حقوق خصوصیروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
64حقوق خصوصیروزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
99حقوق خصوصیروزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
111حقوق خصوصینوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
173حقوق خصوصیروزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
202حقوق خصوصی گرایش حمل و نقل تجارینوبت دوم دانشگاه تهران
289حقوق خصوصیروزانه دانشگاه گیلان - رشت
358حقوق خصوصیروزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
620حقوق خصوصیپیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
905حقوق خصوصیپردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1519حقوق خصوصیپیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
1819حقوق خصوصیپردیس خودگردان دانشگاه شیراز
2169حقوق خصوصیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4900حقوق خصوصیمجازی دانشگاه قم
6764حقوق خصوصیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
9024حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10822حقوق خصوصیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
13141حقوق خصوصیمجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
12حقوق بین المللروزانه دانشگاه تهران
44حقوق بین المللنوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
78حقوق بین المللروزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143حقوق بین المللروزانه دانشگاه شیراز
223حقوق بین المللنوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
563حقوق بین المللپیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1078حقوق بین المللپردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر
1449حقوق بین المللپیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت
1886حقوق بین المللغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
24حقوق جزا و جرم شناسیروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
83حقوق کیفری اطفال و نوجوانروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
223حقوق جزا و جرم شناسیروزانه دانشگاه کاشان
287حقوق جزا و جرم شناسیروزانه دانشگاه دامغان
401حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد
793حقوق جزا و جرم شناسیپیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
969حقوق جزا و جرم شناسیپردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1476حقوق جزا و جرم شناسیمجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2377حقوق جزا و جرم شناسیپردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت
8415حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10230حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
22حقوق عمومیروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
50حقوق عمومیروزانه دانشگاه تبریز
64حقوق عمومینوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113حقوق عمومیروزانه دانشگاه قم
163حقوق عمومینوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
209حقوق عمومیروزانه دانشگاه قم
374حقوق عمومی گرایش دادرسی اداریپیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1119حقوق عمومیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5921حقوق عمومیغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
16حقوق بشرروزانه دانشگاه تهران
52حقوق بشرنوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
213حقوق بشرروزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
4384حقوق بشرغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
71حقوق مالکیت فکرینوبت دوم دانشگاه تهران
131حقوق مالکیت فکریروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2372حقوق مالکیت فکریپردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
147حقوق محیط زیستروزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
14حقوق تجارت بین المللروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42حقوق تجارت بین المللروزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
126حقوق تجارت بین الملل گرایش نفت و گازنوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
877حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
163حقوق خانوادهنوبت دوم دانشگاه ارومیه
437حقوق تجاری اقتصادی بین المللیپردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
119حقوق ارتباطاتنوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
85حقوق بشرنوبت دوم- دانشگاه تهران
115حقوق بشرروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
3674حقوق بشرغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
18حقوق بین المللروزانه- دانشگاه تهران
93حقوق بین المللروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
152حقوق بین المللروزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
317حقوق بین المللروزانه- دانشگاه شیراز
449حقوق بین المللروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
814حقوق بین المللنوبت دوم- دانشگاه قم
1152حقوق بین المللپردیس- دانشگاه مازندران - بابلسر
1914حقوق بین المللپیام نور- دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول
2838حقوق بین المللغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
3260حقوق بین المللپیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
6148حقوق بین المللغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
13658حقوق بین المللغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه
37حقوق نفت و گازروزانه- دانشگاه تهران
49حقوق تجارت بین المللنوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143حقوق تجارت بین المللپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1011حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10037حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
19676حقوق تجارت بین المللغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
12حقوق تجاری اقتصادی بین المللینوبت دوم- دانشگاه تهران
173حقوق تجاری اقتصادی بین المللیپردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
19حقوق جزا و جرم شناسیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
57حقوق جزا و جرم شناسیروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
83حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
126حقوق جزا و جرم شناسیروزانه- دانشگاه اصفهان
155حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم- دانشگاه تبریز
232حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
302حقوق جزا و جرم شناسینوبت دوم- دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
610حقوق جزا و جرم شناسیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1454حقوق جزا و جرم شناسیپردیس- دانشگاه تبریز
2458حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3090حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
6682حقوق جزا و جرم شناسیغیرانتفاعی- دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
13244حقوق جزا و جرم شناسیمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
121حقوق خانوادهنوبت دوم- دانشگاه ارومیه
23حقوق خصوصیروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
86حقوق اقتصادیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
144حقوق خصوصیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
201حقوق خصوصیروزانه- دانشگاه اصفهان
240حقوق خصوصینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
290حقوق خصوصیروزانه- دانشگاه شاهد - تهران
375حقوق خصوصینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
419حقوق خصوصینوبت دوم- دانشگاه قم
524حقوق خصوصینوبت دوم- دانشگاه قم
2017حقوق اقتصادیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3606حقوق خصوصیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
8209حقوق خصوصیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
9373حقوق خصوصیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
11420حقوق ثبت اسناد و املاکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
31حقوق عمومینوبت دوم- دانشگاه تهران
88حقوق عمومیروزانه- دانشگاه تبریز
194حقوق عمومیروزانه- دانشگاه قم
237حقوق دادرسی اداریروزانه- دانشگاه تبریز
305حقوق عمومینوبت دوم- دانشگاه قم
651حقوق دادرسی اداریپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1571حقوق عمومیمجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2483حقوق عمومیپردیس- دانشگاه سمنان
6451حقوق عمومیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
1409حقوق محیط زیستپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
101حقوق مالکیت فکریروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
203حقوق مالکیت فکریروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
297حقوق مالکیت فکریروزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
775حقوق مالکیت فکریروزانه- دانشگاه قم
2473حقوق تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
69حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه تهران
72حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
105حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
108حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه تبریز
124حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه شیراز
129حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه شهرکرد
183حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
196حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
402حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
437حقوق خصوصیروزانه-دانشگاه قم
5157حقوق خصوصیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
8172حقوق خصوصیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی -کاشان
9756حقوق ثبت اسنادواملاکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
49حقوق بین المللروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
65حقوق بین المللروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
71حقوق بین المللنوبت دوم-دانشگاه تهران
75حقوق بین المللنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
82حقوق بین المللروزانه-دانشگاه تهران
157حقوق بین المللروزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
218حقوق بین المللروزانه-دانشگاه شیراز
311حقوق بین المللروزانه-دانشگاه قم
375حقوق بین المللنوبت دوم-دانشگاه قم
398حقوق بین المللنوبت دوم-دانشگاه قم
738حقوق بین المللپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
49حقوق جزاوجرم شناسینوبت دوم-دانشگاه تهران
58حقوق جزاوجرم شناسینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
85حقوق جزاوجرم شناسینوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
93حقوق جزاوجرم شناسینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
894حقوق جزاوجرم شناسیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1996حقوق جزاوجرم شناسیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان
4882حقوق جزاوجرم شناسیپردیس خودگردان-دانشگاه قم
15حقوق عمومیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
113حقوق عمومیروزانه-دانشگاه تهران
287حقوق عمومینوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
295حقوق عمومینوبت دوم-دانشگاه سمنان
303حقوق عمومینوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
737حقوق عمومیپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1089حقوق نفت وگازپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
83حقوق بشرروزانه-دانشگاه تهران
94حقوق بشرروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
115حقوق بشرروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
207حقوق مالکیت فکریروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
220حقوق مالکیت فکرینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
252حقوق مالکیت فکرینوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
264حقوق مالکیت فکریروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1497حقوق محیطزیستپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
11حقوق تجارت بین المللروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
25حقوق تجارت بین المللروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
39حقوق تجارت بین المللروزانه-دانشگاه تهران
58حقوق تجارت بین المللنوبت دوم-دانشگاه تهران
38حقوق خانوادهروزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
81حقوق ارتباطاتروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
6حقوق تجاری اقتصادی بین المللیروزانه-دانشگاه تهران
15حقوق تجاری اقتصادی بین المللینوبت دوم-دانشگاه تهران

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم:
قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت