برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از نروم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی به مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی مراجعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
19 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی روزانه - دانشگاه تهران
42 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی نوبت دوم - دانشگاه تهران
119 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
232 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی روزانه - دانشگاه تبریز
424 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پردیس - دانشگاه تبریز
592 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
689 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
917 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1398 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
2733 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
3182 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
3208 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
3337 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4332 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
4528 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
4655 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
4666 روان شناسی عمومی - روان شناسی مثبت گرا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری)
5142 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
5611 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک
5764 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
6328 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
6497 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
6637 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد
6808 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
6989 روان شناسی عمومی - روان شناسی مثبت گرا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری)
7074 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
7443 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
7672 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
8549 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
8665 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی مجازی دولتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
8936 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
10839 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
18146 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری
18265 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
19342 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
19489 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
22788 روان شناسی عمومی - روان شناسی شخصیت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
24024 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
26773 روان شناسی عمومی - روان شناسی مثبت گرا غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان
29932 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد
55869 روان شناسی عمومی - روان شناسی عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
25 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
117 روان شناسی بالینی - توان بخشی شناختی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
219 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
259 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی پردیس - دانشگاه اصفهان
922 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
957 روان شناسی بالینی - توان بخشی شناختی پردیس - دانشگاه شیراز
1599 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه
2110 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی کودک و نوجوان غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
2578 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
3155 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
3166 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
3454 روان شناسی بالینی - روان شناسی بالینی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
24 روان شناسی صنعتی و سازمانی پردیس - دانشگاه اصفهان
28 روان شناسی صنعتی و سازمانی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه - دانشگاه تهران
13 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه - دانشگاه تهران
8 روان شناسی تربیتی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
29 روان شناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
35 روان شناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
41 روان شناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
167 روان شناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
268 روان شناسی تربیتی مجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
526 روان شناسی تربیتی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
592 روان شناسی تربیتی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1183 روان شناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد
1727 روان شناسی تربیتی پردیس - دانشگاه شیراز
1836 روان شناسی تربیتی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
4585 روان شناسی تربیتی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد
5952 روان شناسی تربیتی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
7625 روان شناسی تربیتی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
8451 روان شناسی تربیتی پردیس - دانشگاه شیراز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
27 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی روزانه - دانشگاه تهران
95 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر
117 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
177 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
799 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی روزانه - دانشگاه ارومیه
920 روانشناسی عمومی  - روانشناسی مثبت گرا غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری)
1387 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
1437 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
1532 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر
1717 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
1905 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
1910 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
3428 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر
3921 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
4953 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
5142 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
5332 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
5832 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
6164 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
6611 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران)
7100 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
7438 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد
7744 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان
8050 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان
8440 روانشناسی عمومی  - روانشناسی مثبت گرا غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری)
8847 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی مجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
9256 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
9436 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب
9466 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن
9787 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
9796 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
10802 روانشناسی عمومی  - روانشناسی مثبت گرا پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان
10968 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
11054 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
11425 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
11462 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
14054 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن
15123 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
15174 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
15286 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
15789 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
16364 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
17720 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
17858 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
18850 روانشناسی عمومی  - روانشناسی مثبت گرا غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان
18974 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس
21070 روانشناسی عمومی  - روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
4 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12 روانشناسی بالینی  - خانواده نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
14 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی روزانه - دانشگاه تهران
41 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
46 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
523 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
558 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
571 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
638 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
651 روانشناسی بالینی  - توانبخشی شناختی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1612 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
1667 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه
1736 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه
1790 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
1851 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
1885 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
2002 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
2052 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2353 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
2536 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل
11665 روانشناسی بالینی  - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
3208 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)  - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
9 روانشناسی صنعتی و سازمانی  - روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
25 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه - دانشگاه تهران
323 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
829 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
2 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه تهران
18 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
24 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه تهران
44 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی نوبت دوم - دانشگاه تهران
1078 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه قم
1881 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2083 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه قم
3045 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان
3826 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز
5673 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
7304 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
8023 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
9323 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز
11289 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز
12772 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
13227 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
35034 روانشناسی تربیتی  - روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 99 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
49 روانشناسی عمومی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
576 روانشناسی عمومی روزانه - دانشگاه اراک
614 روانشناسی عمومی روزانه - دانشگاه اراک
780 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
983 روانشناسی عمومی مجازی - دانشگاه تهران
1583 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1701 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
1952 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
2177 روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
2547 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3096 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
3445 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
3574 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
3806 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
3980 روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ
4568 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
4813 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5062 روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
6404 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
6702 روانشناسی مثبت گرا پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
6876 روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر
7072 روانشناسی عمومی مجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
7252 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
7712 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
7755 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
8337 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
8345 روانشناسی عمومی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب
8781 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین
9236 روانشناسی مثبت گرا غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان
10031 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
10094 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد
10200 روانشناسی عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا
10309 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
10428 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان
10862 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
13529 روانشناسی مثبت گرا مجازی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم
13666 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت
13709 روانشناسی مثبت گرا پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر
14065 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان
16925 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد
17165 روانشناسی عمومی پردیس - دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار
17587 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
19098 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
21304 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
22033 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
33132 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
46456 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
7 روانشناسی بالینی روزانه - دانشگاه تهران
83 روانشناسی بالینی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
164 خانواده پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
399 روانشناسی بالینی شبانه - دانشگاه کردستان - سنندج
476 توانبخشی شناختی روزانه - دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
504 روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
891 توانبخشی شناختی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران
928 توانبخشی شناختی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران
1697 روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
1733 روانشناسی بالینی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
4460 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
2159 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل
1 روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه تهران
28 روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
60 روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
84 روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه شیراز
274 روانشناسی تربیتی شبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
291 روانشناسی تربیتی روزانه - دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
317 روانشناسی تربیتی شبانه - دانشگاه یزد
785 روانشناسی تربیتی شبانه - دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
835 روانشناسی تربیتی پردیس - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1407 روانشناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد
2001 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان
2205 روانشناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج
2557 روانشناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
3391 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز
3493 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
3777 روانشناسی تربیتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز
5326 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13311 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری
14528 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
16164 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
16276 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 98 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی اهمیت وجود این اطلاعات را برای داوطلبان نشان می دهد تا بتوانند انتخاب رشته درستی داشته باشند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
24 روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه تهران
137 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)
192 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
235 روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه تبریز
359 روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
456 روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
550 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان
695 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه زنجان
806 روانشناسی عمومی نوبت دوم دانشگاه ارومیه
1242 روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
2127 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
3147 روانشناسی عمومی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ
3699 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
4922 روانشناسی عمومی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر
6233 روانشناسی مثبت گرا پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان
8799 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
11 روانشناسی بالینی نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
37 روانشناسی بالینی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
135 روانشناسی بالینی نوبت دوم دانشگاه اصفهان
175 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان روزانه دانشگاه تبریز
253 روانشناسی بالینی پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
451 خانواده غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2483 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر)
153 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
26 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم دانشگاه اصفهان
19 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه دانشگاه تهران
157 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2174 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
2432 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل
44 روانشناسی تربیتی نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
55 روانشناسی تربیتی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
171 روانشناسی تربیتی نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
240 روانشناسی تربیتی روزانه دانشگاه کاشان
358 روانشناسی تربیتی نوبت دوم دانشگاه یزد
474 روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
635 روانشناسی تربیتی روزانه دانشگاه ارومیه
769 روانشناسی تربیتی نوبت دوم دانشگاه زنجان
2761 روانشناسی تربیتی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند
2974 روانشناسی تربیتی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
3495 روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
7301 روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
20 خانواده روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
45 خانواده نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
108 روانشناسی بالینی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
140 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
207 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
291 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم- دانشگاه تبریز
341 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
500 روانشناسی بالینی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1040 روانشناسی بالینی پردیس- دانشگاه تبریز
2521 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر)
46 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
161 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه تهران
227 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه شیراز
321 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه تبریز
486 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
621 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه ارومیه
701 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
829 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
941 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1009 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1120 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1838 روانشناسی تربیتی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
2374 روانشناسی تربیتی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
3179 روانشناسی تربیتی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
4203 روانشناسی تربیتی پردیس- دانشگاه تبریز
6661 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
61 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
180 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
59 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه تهران
101 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
168 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
253 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
485 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
517 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
648 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
781 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
826 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه زنجان
992 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1121 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه یزد
1138 روانشناسی عمومی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1780 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر
2628 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
3459 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
5018 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین
7214 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
12854 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان
75 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه- دانشگاه اصفهان
144 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
650 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1371 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2551 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس- دانشگاه شیراز
245 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی 96 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
29 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
44 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه تهران
111 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
121 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
424 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
459 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
467 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
498 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه سمنان
613 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه زنجان
733 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه ملایر
876 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه اردکان
947 روانشناسی عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
995 روانشناسی عمومی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1584 روانشناسی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر
1690 روانشناسی عمومی مجازی-دانشگاه تهران
1734 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
1992 روانشناسی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت
4096 روانشناسی عمومی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4576 روانشناسی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان غربی -مرکزمهاباد
4890 روانشناسی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدنوشهر
25 روانشناسی بالینی کودک ونوجوان روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
31 خانواده روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
48 روانشناسی بالینی نوبت دوم-دانشگاه تهران
48 روانشناسی بالینی نوبت دوم-دانشگاه تهران
59 روانشناسی بالینی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
63 روانشناسی بالینی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
67 روانشناسی بالینی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
69 روانشناسی بالینی روزانه-دانشگاه تهران
91 روانشناسی بالینی روزانه-دانشگاه تبریز
114 روانشناسی بالینی روزانه-دانشگاه اصفهان
185 روانشناسی بالینی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
397 خانواده غیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
444 روانشناسی بالینی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
508 روانشناسی بالینی پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
702 روانشناسی بالینی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
987 روانشناسی بالینی کودک ونوجوان پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
1453 روانشناسی بالینی کودک ونوجوان پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان بوشهر-مرکزبوشهر
2120 روانشناسی بالینی کودک ونوجوان غیر انتفاعی-دانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /-یزد
50 سنجش واندازه گیری /روانسنجی / روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
174 سنجش واندازه گیری /روانسنجی / نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
53 روانشناسی واموزش کودکان استثنایی روزانه-دانشگاه تهران
398 روانشناسی واموزش کودکان استثنایی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
1107 روانشناسی واموزش کودکان استثنایی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
2350 روانشناسی واموزش کودکان استثنایی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
3 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه تهران
210 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه شیراز
260 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
288 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه یزد
299 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
377 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
665 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
748 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه بیرجند
782 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
783 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه ارومیه
854 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
876 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه قم
898 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه کاشان
918 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1023 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1094 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1544 روانشناسی تربیتی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1824 روانشناسی تربیتی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان
1898 روانشناسی تربیتی مجازی-دانشگاه تهران
4473 روانشناسی تربیتی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان بوشهر-مرکزبوشهر

 

کانال تلگرام رشته روانشناسی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب دسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.