رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

تعداد بازدید 35548 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مدیریت کسب و کار در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 98 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار  98 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کسب و کار 99 کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد کلیک کنید.

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

دریافت مشاوره و برنامه ریزی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98را مشاهده می کنید 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
19 بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
60 استراتژی روزانه - دانشگاه تهران
104 مالی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
140 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
224 بازاریابی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
263 مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
333 استراتژی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
353 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
411 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه تبریز
540 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
688 استراتژی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
849 استراتژی روزانه - دانشگاه کاشان
1015 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه یزد
1216 مالی روزانه - دانشگاه سمنان
1306 فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1448 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1757 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1911 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2198 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2492 بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3360 عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه اصفهان
4036 مالی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5010 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
5380 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان
85 مدیریت امور شهری نوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
95 مدیریت امور شهری روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1633 مدیریت امور شهری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
1847 مدیریت امور شهری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
8080 مدیریت امور شهری مجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
22 بازاریابی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
69 بازاریابی روزانه- دانشگاه تهران
102 مالی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
221 مالی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه- دانشگاه خوارزمی
448 عملیات و زنجیره تامین روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
578 استراتژی روزانه- دانشگاه تبریز
676 بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1051 مالی روزانه- دانشگاه کاشان
1195 بازاریابی روزانه- دانشگاه سمنان
1465 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1750 عملیات و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1870 استراتژی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
2227 رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2363 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2791 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3205 مالی مجازی دولتی- دانشگاه اصفهان
4287 مالی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4474 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5668 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
7347 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
9455 مالی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار  96 را مشاهده می کنید 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
45 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
52 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 فناوری روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
67 بازاریابی روزانه-دانشگاه تهران
76 استراتژی روزانه-دانشگاه تهران
89 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
107 فناوری روزانه-دانشگاه تهران
137 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
148 مالی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169 بازاریابی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
192 استراتژی روزانه-دانشگاه شیراز
195 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه تهران
199 استراتژی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
510 مالی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
995 استراتژی مجازی-دانشگاه تهران
1330 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1429 استراتژی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1442 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه سمنان
1476 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1480 استراتژی روزانه-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1496 بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1547 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1549 بازاریابی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1606 استراتژی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1690 عملیات وزنجیره تامین نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1710 مالی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1743 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1750 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1850 استراتژی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3052 رفتارسازمانی ومنابع انسانی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
3294 استراتژی مجازی-دانشگاه خوارزمی -تهران
3441 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
3744 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
4349 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
5486 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس کیش)
8042 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان مازندران -مرکزبابل
8358 بازاریابی غیر انتفاعی مجازی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران
8664 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان یزد-مرکزمهریز

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

دریافت مشاوره و برنامه ریزی

سایر بخش های مجموعه مدیریت کسب و کار

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  مرادی‏ - 99/9/27

  سلام برای مجازی mbaگرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان چ رتبه ای لازم هست؟ چقدر باید مطالعه کنیم؟!

 • تصویر فرد

  قاری‏ - 99/6/24

  با سلام
  رتبه هایی که در این جداول نوشته اید رتبه ی در سهمیه هستند یا بدون سهمیه؟
  مثلا داوطلبی که با ۴۱۱ دانشگاه تبریز قبول شده، ۴۱۱ کدام رتبه س؟

 • تصویر فرد

  Sara‏ - 99/6/14

  سلام وقت بخیر میخواستم بدونم بین شبانه و پیام نور کدوم درجه بالاتری داره؟

 • تصویر فرد

  Mahdi Mahdavinezhad‏ - 99/6/13

  سلام رتبه ۵۴۰ مدیریت کسب کار (mba) دانشگاهای تهران و مشهد رو میتونه بیاره؟،

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 99/6/6

  سلام خسته نباشید
  برای قبولی در mba ملاک فقط کنکور هست یا سابقه کار هم لازم هست ؟
  من کارشناسی مهندسی برق دارم و میخوام ارشد mba بگیرم ولی سابقه کار ندارم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/10

  سلام وقت بخیر برای مدیریت کسب و کار سابقه کاری لازم نیست 

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 99/5/3

  با سلام و عرض ادب
  بنده مهندسی شیمی گرایش صنایع نفت و گاز(فرآیند) خوندم میخواستم راهنمایی بفرمائید کدوم گرایش رشته MBA بیشتر به رشته مهندسی شیمی میخوره ؟مقداری سابقه ی کار دارم اما بدون سابقه ی کار چطور؟ سوال دوم اینکه آیا در رشته MBA گرایش تجارت بین الملل وجود داره ؟ آیا در ایران تدریس میشه و در کدوم دانشگاه ؟

 • تصویر فرد

  bahar‏ - 99/1/3

  سلام برای کارشناسی ارشد mba باید کارشناسی چه رشته ایو بخونم؟من دانش اموز تجربی هستم ممنون میشم اگه بگین کدوم رشته های کارشناسی برای این رشته مناسب تره

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام، mba رشته شناوره و از هر رشته ای میتونید برای کارشناسی ارشد mba اقدام کنید، اما اگر لیسانس فنی داشته باشید هم قبولی تو کنکور براتون راحت تره، هم دوره ارشد درسا رو راحت تر میگذرونید و هم اینکه بازار کار گسترده تری در انتظارتونه.

 • تصویر فرد

  رضــا‏ - 98/9/6

  سلام وقت بخیر
  ببخشید برای دوره مجازی دانشگاه تهران حدود چه رتبه ای لازم هست؟
  و آیا مدرکی که داده میشه از لحاظ اعتبار مثل اموزش حضوری میمونه یا خیر؟

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام بستگی به گرایش داره ولی حدودا رتبه 800 تا 1000. مدرکش اعتبار آموزش حضوری رو نداره. به طور کلی مدرک مجازی آخرین اعتبار رو بین دانشگاه های روزانه و شبانه و آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور داره.

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/7/27

  سلام میخوام مدیریت ام بی ای دانشگاه بین المللی امام خمینی روزانه قبول شم...چه رتبه ای باید بیارم؟

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام، بسته به گرایش هم داره اما میانگین حدودا رتبه 500 الی 600

 • تصویر فرد

  زهرا فروزنده فرد‏ - 98/1/31

  سلام،برای مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شیراز رتبه حدودا بایدچندباشه؟حداکثررتبه

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 98/6/11

  سلام وقتتون بخیر
  مدیریت صنعتی زیرمجموعه مجموعه مدیریت هستش نه مجموعه مدیریت کسب و کار. برای اطلاع از این رشته توی صفحه مجموعه مدیریت پیام بذارید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  لیلا نقشین‏ - 97/12/19

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید برای دوره مجازی دانشگاه تهران حدود چه رتبه ای لازم هست؟
  و آیا مدرکی که داده میشه از لحاظ اعتبار مثل اموزش حضوری میمونه یا خیر؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  اسما‏ - 97/10/24

  سلام ایا هنوز واسه ثبت نام ارشد وقت میدن ؟ شنیدم اخر بهمن هست تمدید ثبت نام .

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 97/10/24

  سلام وقت بخیر 
  برای ویرایش و ثبت نام مجدد میتونید از روز یکشنبه  97/11/28 لغایت روز چهارشنبه 97/12/01 به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید 

 • تصویر فرد

  ریما‏ - 97/6/26

  سلام برای قبولی در مدیریت کسب وکار دانشگاه فردوسی و دانشگاه امام رضا چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای ویسی نژاد‏ - 97/7/11

  سلام.
  برای قبولی در دانشگاه فردوسی رتبه حدود 450 تا 550 میتونه مناسب باشه. هرچند پیشنهاد من اینه که برای به دست آوردن رتبه بهتر و بالاتری تلاش کنید. فکر نمیکنم دانشگاه امام رضا هنوز رشته مدیریت کسب و کار رو آورده باشه ولی در این صورت هم با رتبه خیلی پایین تری هم میتونید قبول بشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc