برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار  1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کسب و کار  (MBA یا ام بی ای) کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
346 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
353 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1022 مدیریت کسب وکار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه سمنان
1148 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
1260 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی
1380 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1609 مدیریت کسب وکار - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1719 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
1783 مدیریت کسب وکار - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1844 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1964 مدیریت کسب وکار - مالی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2165 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2447 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
2728 مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2800 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3102 مدیریت کسب وکار - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3127 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
3256 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3425 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3801 مدیریت کسب وکار - استراتژی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4059 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما - تهران
4105 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
6445 مدیریت کسب وکار - استراتژی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
6472 مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامین مجازی پیامنور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
407 مدیریت امور شهری مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
540 مدیریت امور شهری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
29 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
331 مدیریت کسب و کار  - استراتژی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
399 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
463 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
465 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
474 مدیریت کسب و کار  - استراتژی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل دماوند)
487 مدیریت کسب و کار  - مالی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
509 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
568 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
835 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
903 مدیریت کسب و کار  - استراتژی  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
921 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
931 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1099 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1220 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1223 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1277 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1303 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1333 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1426 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1466 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1607 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1674 مدیریت کسب و کار  - مالی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1774 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
1818 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه سمنان
1826 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1856 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1974 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
2008 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2071 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2104 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2105 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
2168 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2192 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
2203 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2304 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2512 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2527 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه اصفهان
2541 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2598 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2648 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2817 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2868 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2907 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه خوارزمی
2964 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تبریز
3038 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3140 مدیریت کسب و کار  - انرژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3428 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
3595 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3628 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
3910 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه تبریز
4000 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
4197 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4287 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4289 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
4896 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4910 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
4914 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5249 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5293 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5347 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5811 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5924 مدیریت کسب و کار  - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6888 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
15658 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
18510 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
29894 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
32860 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
38043 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
698 مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
732 مدیریت امور شهری  مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
17665 مدیریت امور شهری  مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

رتبه زیرگرایش محل قبولی
19 استراتژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
26 بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
173 بازاریابی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
235 مالی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
239 مالی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
273 استراتژی مجازی - دانشگاه تهران
297 عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
304 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه خوارزمی
347 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه خوارزمی
429 استراتژی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
501 بازاریابی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
683 مالی پردیس - دانشگاه خوارزمی
755 مالی پردیس - دانشگاه خوارزمی
820 عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه یزد
820 بازاریابی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
912 استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
1020 فناوری شبانه - دانشگاه سمنان
1040 بازاریابی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1078 استراتژی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122 استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1328 بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1550 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1885 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1900 بازاریابی مجازی - دانشگاه اصفهان
1933 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1937 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1983 مالی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2037 مالی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2145 بازاریابی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2205 استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2232 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2360 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2680 بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2687 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2807 بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3103 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3250 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3610 مالی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3648 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
3972 رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4199 استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4230 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
4747 رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
4773 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل
5469 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6392 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
46 مدیریت امور شهری شبانه - دانشگاه تهران
57 مدیریت امور شهری روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1446 مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
19 بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
60 استراتژی روزانه - دانشگاه تهران
104 مالی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
140 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
224 بازاریابی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
263 مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
333 استراتژی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
353 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
411 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه تبریز
540 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
688 استراتژی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
849 استراتژی روزانه - دانشگاه کاشان
1015 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه یزد
1216 مالی روزانه - دانشگاه سمنان
1306 فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1448 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1757 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1911 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2198 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2492 بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3360 عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه اصفهان
4036 مالی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5010 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
5380 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان
85 مدیریت امور شهری نوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
95 مدیریت امور شهری روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1633 مدیریت امور شهری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
1847 مدیریت امور شهری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
8080 مدیریت امور شهری مجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
22 بازاریابی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
69 بازاریابی روزانه- دانشگاه تهران
102 مالی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
221 مالی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه- دانشگاه خوارزمی
448 عملیات و زنجیره تامین روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
578 استراتژی روزانه- دانشگاه تبریز
676 بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1051 مالی روزانه- دانشگاه کاشان
1195 بازاریابی روزانه- دانشگاه سمنان
1465 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1750 عملیات و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1870 استراتژی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
2227 رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2363 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2791 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3205 مالی مجازی دولتی- دانشگاه اصفهان
4287 مالی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4474 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5668 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
7347 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
9455 مالی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
45 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
52 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 فناوری روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
67 بازاریابی روزانه-دانشگاه تهران
76 استراتژی روزانه-دانشگاه تهران
89 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
107 فناوری روزانه-دانشگاه تهران
137 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
148 مالی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169 بازاریابی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
192 استراتژی روزانه-دانشگاه شیراز
195 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه تهران
199 استراتژی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
510 مالی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
995 استراتژی مجازی-دانشگاه تهران
1330 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1429 استراتژی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1442 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه سمنان
1476 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1480 استراتژی روزانه-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1496 بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1547 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1549 بازاریابی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1606 استراتژی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1690 عملیات وزنجیره تامین نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1710 مالی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1743 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1750 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1850 استراتژی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3052 رفتارسازمانی ومنابع انسانی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
3294 استراتژی مجازی-دانشگاه خوارزمی -تهران
3441 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
3744 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
4349 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
5486 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس کیش)
8042 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان مازندران -مرکزبابل
8358 بازاریابی غیر انتفاعی مجازی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران
8664 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان یزد-مرکزمهریز