رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1401

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مدیریت کسب و کار در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 1402 ارزیابی کنید بسیار اهمیت دارد.

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار  1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کسب و کار  (MBA یا ام بی ای) کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
346 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
353 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1022 مدیریت کسب وکار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه سمنان
1148 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
1260 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی
1380 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1609 مدیریت کسب وکار - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1719 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
1783 مدیریت کسب وکار - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1844 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1964 مدیریت کسب وکار - مالی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2165 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2447 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
2728 مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2800 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3102 مدیریت کسب وکار - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3127 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
3256 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3425 مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3801 مدیریت کسب وکار - استراتژی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4059 مدیریت کسب وکار - استراتژی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما - تهران
4105 مدیریت کسب وکار - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
6445 مدیریت کسب وکار - استراتژی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
6472 مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامین مجازی پیامنور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
407 مدیریت امور شهری مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
540 مدیریت امور شهری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
29 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
331 مدیریت کسب و کار  - استراتژی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
399 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
463 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
465 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
474 مدیریت کسب و کار  - استراتژی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل دماوند)
487 مدیریت کسب و کار  - مالی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
509 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
568 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
835 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
903 مدیریت کسب و کار  - استراتژی  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
921 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
931 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1099 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1220 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1223 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1277 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1303 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1333 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1426 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1466 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1607 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1674 مدیریت کسب و کار  - مالی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1774 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
1818 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه سمنان
1826 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1856 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1974 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
2008 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2071 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2104 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2105 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
2168 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2192 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
2203 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2304 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2512 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2527 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه اصفهان
2541 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2598 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2648 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2817 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2868 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2907 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه خوارزمی
2964 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه تبریز
3038 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3140 مدیریت کسب و کار  - انرژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3428 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
3595 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3628 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
3910 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه تبریز
4000 مدیریت کسب و کار  - استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
4197 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4287 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4289 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
4896 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4910 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
4914 مدیریت کسب و کار  - استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5249 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5293 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5347 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5811 مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5924 مدیریت کسب و کار  - فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6888 مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
15658 مدیریت کسب و کار  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
18510 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
29894 مدیریت کسب و کار  - مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
32860 مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
38043 مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامین پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
698 مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
732 مدیریت امور شهری  مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
17665 مدیریت امور شهری  مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

رتبه زیرگرایش محل قبولی
19 استراتژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
26 بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
173 بازاریابی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
235 مالی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
239 مالی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
273 استراتژی مجازی - دانشگاه تهران
297 عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
304 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه خوارزمی
347 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه خوارزمی
429 استراتژی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
501 بازاریابی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
683 مالی پردیس - دانشگاه خوارزمی
755 مالی پردیس - دانشگاه خوارزمی
820 عملیات و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه یزد
820 بازاریابی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
912 استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
1020 فناوری شبانه - دانشگاه سمنان
1040 بازاریابی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1078 استراتژی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122 استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1328 بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1550 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1885 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1900 بازاریابی مجازی - دانشگاه اصفهان
1933 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1937 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1983 مالی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2037 مالی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2145 بازاریابی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2205 استراتژی مجازی - دانشگاه خوارزمی
2232 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2360 بازاریابی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2680 بازاریابی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2687 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2807 بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3103 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3250 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3610 مالی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3648 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
3972 رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4199 استراتژی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4230 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
4747 رفتار سازمانی و منابع انسانی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
4773 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل
5469 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6392 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
46 مدیریت امور شهری شبانه - دانشگاه تهران
57 مدیریت امور شهری روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1446 مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
19 بازاریابی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
60 استراتژی روزانه - دانشگاه تهران
104 مالی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
140 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
224 بازاریابی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
263 مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
333 استراتژی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
353 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
411 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه - دانشگاه تبریز
540 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
688 استراتژی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
849 استراتژی روزانه - دانشگاه کاشان
1015 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه یزد
1216 مالی روزانه - دانشگاه سمنان
1306 فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1448 بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1757 استراتژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1911 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2198 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2492 بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3360 عملیات و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه اصفهان
4036 مالی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5010 استراتژی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
5380 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان
85 مدیریت امور شهری نوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
95 مدیریت امور شهری روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1633 مدیریت امور شهری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
1847 مدیریت امور شهری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
8080 مدیریت امور شهری مجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
22 بازاریابی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
69 بازاریابی روزانه- دانشگاه تهران
102 مالی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
221 مالی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335 رفتار سازمانی و منابع انسانی روزانه- دانشگاه خوارزمی
448 عملیات و زنجیره تامین روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
578 استراتژی روزانه- دانشگاه تبریز
676 بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1051 مالی روزانه- دانشگاه کاشان
1195 بازاریابی روزانه- دانشگاه سمنان
1465 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1750 عملیات و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1870 استراتژی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
2227 رفتار سازمانی و منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2363 عملیات و زنجیره تامین نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2791 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3205 مالی مجازی دولتی- دانشگاه اصفهان
4287 مالی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4474 سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5668 رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
7347 انرژی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
9455 مالی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
45 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
52 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 فناوری روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
67 بازاریابی روزانه-دانشگاه تهران
76 استراتژی روزانه-دانشگاه تهران
89 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
107 فناوری روزانه-دانشگاه تهران
137 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
148 مالی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169 بازاریابی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
192 استراتژی روزانه-دانشگاه شیراز
195 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه تهران
199 استراتژی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
510 مالی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
995 استراتژی مجازی-دانشگاه تهران
1330 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1429 استراتژی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1442 عملیات وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه سمنان
1476 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1480 استراتژی روزانه-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1496 بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1547 استراتژی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1549 بازاریابی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1606 استراتژی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1690 عملیات وزنجیره تامین نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1710 مالی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1743 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1750 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1850 استراتژی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3052 رفتارسازمانی ومنابع انسانی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
3294 استراتژی مجازی-دانشگاه خوارزمی -تهران
3441 استراتژی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
3744 بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
4349 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
5486 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس کیش)
8042 سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان مازندران -مرکزبابل
8358 بازاریابی غیر انتفاعی مجازی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران
8664 مالی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان یزد-مرکزمهریز

 

 

سایر بخش های مجموعه مدیریت کسب و کار

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مژگان فرزانه‏ - 01/11/22

  سلام وقت بخیر برای قبولی تو دانشگاه مازندران چه رتبه ای نیازه؟؟ هرجارو میگردم از قبولی های سال های پیش نیست نمونه ای

 • تصویر فرد

  سحر اصلانی‏ - 00/10/22

  سلام برای قبولی در ارشد رشته ی مدیریت mba دانشگاه های تهران چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  مرادی‏ - 99/9/27

  سلام برای مجازی mbaگرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان چ رتبه ای لازم هست؟ چقدر باید مطالعه کنیم؟!

 • تصویر فرد

  قاری‏ - 99/6/24

  با سلام
  رتبه هایی که در این جداول نوشته اید رتبه ی در سهمیه هستند یا بدون سهمیه؟
  مثلا داوطلبی که با ۴۱۱ دانشگاه تبریز قبول شده، ۴۱۱ کدام رتبه س؟

 • تصویر فرد

  Sara‏ - 99/6/14

  سلام وقت بخیر میخواستم بدونم بین شبانه و پیام نور کدوم درجه بالاتری داره؟

 • تصویر فرد

  Mahdi Mahdavinezhad‏ - 99/6/13

  سلام رتبه ۵۴۰ مدیریت کسب کار (mba) دانشگاهای تهران و مشهد رو میتونه بیاره؟،

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 99/6/6

  سلام خسته نباشید
  برای قبولی در mba ملاک فقط کنکور هست یا سابقه کار هم لازم هست ؟
  من کارشناسی مهندسی برق دارم و میخوام ارشد mba بگیرم ولی سابقه کار ندارم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/10

  سلام وقت بخیر برای مدیریت کسب و کار سابقه کاری لازم نیست 

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 99/5/3

  با سلام و عرض ادب
  بنده مهندسی شیمی گرایش صنایع نفت و گاز(فرآیند) خوندم میخواستم راهنمایی بفرمائید کدوم گرایش رشته MBA بیشتر به رشته مهندسی شیمی میخوره ؟مقداری سابقه ی کار دارم اما بدون سابقه ی کار چطور؟ سوال دوم اینکه آیا در رشته MBA گرایش تجارت بین الملل وجود داره ؟ آیا در ایران تدریس میشه و در کدوم دانشگاه ؟

 • تصویر فرد

  bahar‏ - 99/1/3

  سلام برای کارشناسی ارشد mba باید کارشناسی چه رشته ایو بخونم؟من دانش اموز تجربی هستم ممنون میشم اگه بگین کدوم رشته های کارشناسی برای این رشته مناسب تره

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام، mba رشته شناوره و از هر رشته ای میتونید برای کارشناسی ارشد mba اقدام کنید، اما اگر لیسانس فنی داشته باشید هم قبولی تو کنکور براتون راحت تره، هم دوره ارشد درسا رو راحت تر میگذرونید و هم اینکه بازار کار گسترده تری در انتظارتونه.

 • تصویر فرد

  رضــا‏ - 98/9/6

  سلام وقت بخیر
  ببخشید برای دوره مجازی دانشگاه تهران حدود چه رتبه ای لازم هست؟
  و آیا مدرکی که داده میشه از لحاظ اعتبار مثل اموزش حضوری میمونه یا خیر؟

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام بستگی به گرایش داره ولی حدودا رتبه 800 تا 1000. مدرکش اعتبار آموزش حضوری رو نداره. به طور کلی مدرک مجازی آخرین اعتبار رو بین دانشگاه های روزانه و شبانه و آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور داره.

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/7/27

  سلام میخوام مدیریت ام بی ای دانشگاه بین المللی امام خمینی روزانه قبول شم...چه رتبه ای باید بیارم؟

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 99/4/10

  سلام، بسته به گرایش هم داره اما میانگین حدودا رتبه 500 الی 600

 • تصویر فرد

  زهرا فروزنده فرد‏ - 98/1/31

  سلام،برای مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شیراز رتبه حدودا بایدچندباشه؟حداکثررتبه

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 98/6/11

  سلام وقتتون بخیر
  مدیریت صنعتی زیرمجموعه مجموعه مدیریت هستش نه مجموعه مدیریت کسب و کار. برای اطلاع از این رشته توی صفحه مجموعه مدیریت پیام بذارید. موفق باشید

 • تصویر فرد

  لیلا نقشین‏ - 97/12/19

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید برای دوره مجازی دانشگاه تهران حدود چه رتبه ای لازم هست؟
  و آیا مدرکی که داده میشه از لحاظ اعتبار مثل اموزش حضوری میمونه یا خیر؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  اسما‏ - 97/10/24

  سلام ایا هنوز واسه ثبت نام ارشد وقت میدن ؟ شنیدم اخر بهمن هست تمدید ثبت نام .

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 97/10/24

  سلام وقت بخیر 
  برای ویرایش و ثبت نام مجدد میتونید از روز یکشنبه  97/11/28 لغایت روز چهارشنبه 97/12/01 به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید 

 • تصویر فرد

  ریما‏ - 97/6/26

  سلام برای قبولی در مدیریت کسب وکار دانشگاه فردوسی و دانشگاه امام رضا چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای ویسی نژاد‏ - 97/7/11

  سلام.
  برای قبولی در دانشگاه فردوسی رتبه حدود 450 تا 550 میتونه مناسب باشه. هرچند پیشنهاد من اینه که برای به دست آوردن رتبه بهتر و بالاتری تلاش کنید. فکر نمیکنم دانشگاه امام رضا هنوز رشته مدیریت کسب و کار رو آورده باشه ولی در این صورت هم با رتبه خیلی پایین تری هم میتونید قبول بشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار