برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کسب و کار  (MBA یا ام بی ای) کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
359مالینوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
394استراتژیروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
529مالیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
735سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1157مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1360مالیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1442بازاریابیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1442مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1543استراتژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس کیش
1543بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1668رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی - دانشگاه خوارزمی
1745بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1849مالینوبت دوم - دانشگاه سمنان
1935سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه سمنان
1935استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1985بازاریابیمجازی - دانشگاه اصفهان
1991بازاریابیمجازی - دانشگاه خوارزمی
1991بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2127بازاریابیمجازی - دانشگاه اصفهان
2217استراتژیپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
2217سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
2252مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2366سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2366بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
2435بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2435بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
2617مالیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
2617استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2718بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس کیش
2718مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2745استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2745بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2827استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
3006مالیمجازی - دانشگاه اصفهان
3006سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3043بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3064تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3390استراتژیروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
3524مالیمجازی - دانشگاه اصفهان
3628استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3916رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
3944مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
3947مالیمجازی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل کیش)
3947استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4258بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
4716بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
5003کار آفرینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
5205کار آفرینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
5258استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
2089مدیریت امور شهریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2089مدیریت امور شهریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3985مدیریت امور شهریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
4209روانشناسی بالینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
4299روابط بین المللآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
346مدیریت کسب وکار - استراتژیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
353مدیریت کسب وکار - استراتژیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1022مدیریت کسب وکار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه سمنان
1148مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
1260مدیریت کسب وکار - بازاریابیمجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی
1380مدیریت کسب وکار - بازاریابیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1609مدیریت کسب وکار - فناوریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1719مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
1783مدیریت کسب وکار - استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
1844مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1964مدیریت کسب وکار - مالیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2165مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2447مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
2728مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2800مدیریت کسب وکار - استراتژیمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3102مدیریت کسب وکار - فناوریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3127مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی دولتی - دانشگاه اصفهان
3256مدیریت کسب وکار - استراتژیمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3425مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3801مدیریت کسب وکار - استراتژیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4059مدیریت کسب وکار - استراتژیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما - تهران
4105مدیریت کسب وکار - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
6445مدیریت کسب وکار - استراتژیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
6472مدیریت کسب وکار - عملیات و زنجیره تامینمجازی پیامنور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
407مدیریت امور شهریمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
540مدیریت امور شهریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
29مدیریت کسب و کار  - بازاریابیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
331مدیریت کسب و کار  - استراتژینوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
399مدیریت کسب و کار  - استراتژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
463مدیریت کسب و کار  - بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
465مدیریت کسب و کار  - بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
474مدیریت کسب و کار  - استراتژینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل دماوند)
487مدیریت کسب و کار  - مالیپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
509مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
568مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
835مدیریت کسب و کار  - استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
903مدیریت کسب و کار  - استراتژی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
921مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
931مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1099مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1220مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1223مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1277مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1303مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1333مدیریت کسب و کار  - استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1426مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1466مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1607مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1674مدیریت کسب و کار  - مالیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1774مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه سمنان
1818مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامیننوبت دوم - دانشگاه سمنان
1826مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1856مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1974مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
2008مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2071مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2104مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2105مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
2168مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2192مدیریت کسب و کار  - استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
2203مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه خوارزمی
2304مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2512مدیریت کسب و کار  - استراتژیپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2527مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینمجازی - دانشگاه اصفهان
2541مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه خوارزمی
2598مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2648مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2817مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2868مدیریت کسب و کار  - استراتژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2907مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینمجازی - دانشگاه خوارزمی
2964مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه تبریز
3038مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3140مدیریت کسب و کار  - انرژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3428مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
3595مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3628مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
3910مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه تبریز
4000مدیریت کسب و کار  - استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
4197مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4287مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4289مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
4896مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4910مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
4914مدیریت کسب و کار  - استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5249مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5293مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5347مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5811مدیریت کسب و کار  - رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5924مدیریت کسب و کار  - فناوریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6888مدیریت کسب و کار  - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
15658مدیریت کسب و کار  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
18510مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
29894مدیریت کسب و کار  - مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
32860مدیریت کسب و کار  - استراتژیمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
38043مدیریت کسب و کار  - عملیات و زنجیره تامینپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
698مدیریت امور شهریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
732مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
17665مدیریت امور شهری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

رتبهزیرگرایشمحل قبولی
19استراتژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
26بازاریابیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
173بازاریابیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
235مالیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
239مالیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
273استراتژیمجازی - دانشگاه تهران
297عملیات و زنجیره تامینروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
304رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه خوارزمی
347سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه خوارزمی
429استراتژیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
501بازاریابیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
683مالیپردیس - دانشگاه خوارزمی
755مالیپردیس - دانشگاه خوارزمی
820عملیات و زنجیره تامینروزانه - دانشگاه یزد
820بازاریابیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
912استراتژیمجازی - دانشگاه خوارزمی
1020فناوریشبانه - دانشگاه سمنان
1040بازاریابیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1078استراتژیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1122استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1328بازاریابیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1550رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1885استراتژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1900بازاریابیمجازی - دانشگاه اصفهان
1933بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1937استراتژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1983مالیشبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2037مالیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2145بازاریابیمجازی - دانشگاه خوارزمی
2205استراتژیمجازی - دانشگاه خوارزمی
2232بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2360بازاریابیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2680بازاریابیمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2687سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2807بازاریابیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3103بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3250بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3610مالیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3648بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
3972رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4199استراتژیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4230بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
4747رفتار سازمانی و منابع انسانیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
4773بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل
5469سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
6392رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
46مدیریت امور شهریشبانه - دانشگاه تهران
57مدیریت امور شهریروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1446مدیریت امور شهریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) هم نشان داده که توجه به این اطلاعات در موفقیت کنکور ارشد موثر است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
19بازاریابیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
60استراتژیروزانه - دانشگاه تهران
104مالینوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
140رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
224بازاریابیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
263مالیروزانه - دانشگاه خوارزمی
333استراتژیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
353بازاریابینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
411سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتروزانه - دانشگاه تبریز
540عملیات و زنجیره تامیننوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
688استراتژینوبت دوم - دانشگاه تبریز
849استراتژیروزانه - دانشگاه کاشان
1015عملیات و زنجیره تامیننوبت دوم - دانشگاه یزد
1216مالیروزانه - دانشگاه سمنان
1306فناوریپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1448بازاریابینوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1757استراتژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1911استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2198رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
2492بازاریابیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3360عملیات و زنجیره تامینمجازی - دانشگاه اصفهان
4036مالیمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5010استراتژیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
5380بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان
85مدیریت امور شهرینوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
95مدیریت امور شهریروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1633مدیریت امور شهریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
1847مدیریت امور شهریپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
8080مدیریت امور شهریمجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
22بازاریابیروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
69بازاریابیروزانه- دانشگاه تهران
102مالیروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
221مالینوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335رفتار سازمانی و منابع انسانیروزانه- دانشگاه خوارزمی
448عملیات و زنجیره تامینروزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
578استراتژیروزانه- دانشگاه تبریز
676بازاریابینوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1051مالیروزانه- دانشگاه کاشان
1195بازاریابیروزانه- دانشگاه سمنان
1465سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتروزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1750عملیات و زنجیره تامینروزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1870استراتژیروزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
2227رفتار سازمانی و منابع انسانینوبت دوم- دانشگاه سمنان
2363عملیات و زنجیره تامیننوبت دوم- دانشگاه سمنان
2791انرژیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3205مالیمجازی دولتی- دانشگاه اصفهان
4287مالیمجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4474سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
5668رفتار سازمانی و منابع انسانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
7347انرژیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
9455مالیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 96 را مشاهده می کنید.

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
45سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعاتروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
52بازاریابینوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58فناوریروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
58استراتژینوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
67بازاریابیروزانه-دانشگاه تهران
76استراتژیروزانه-دانشگاه تهران
89عملیات وزنجیره تامینروزانه-دانشگاه تهران
107فناوریروزانه-دانشگاه تهران
137عملیات وزنجیره تامینروزانه-دانشگاه تهران
148مالیروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169بازاریابیروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
192استراتژیروزانه-دانشگاه شیراز
195استراتژینوبت دوم-دانشگاه تهران
199استراتژیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
510مالینوبت دوم-دانشگاه سمنان
995استراتژیمجازی-دانشگاه تهران
1330استراتژیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1429استراتژیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1442عملیات وزنجیره تامینروزانه-دانشگاه سمنان
1476بازاریابینوبت دوم-دانشگاه سمنان
1480استراتژیروزانه-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1496بازاریابیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1547استراتژینوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
1549بازاریابیروزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1606استراتژیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1690عملیات وزنجیره تامیننوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1710مالینوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1743بازاریابینوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1750بازاریابیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1850استراتژیمجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3052رفتارسازمانی ومنابع انسانیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
3294استراتژیمجازی-دانشگاه خوارزمی -تهران
3441استراتژیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
3744بازاریابیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
4349مالیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین
5486سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعاتپردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس کیش)
8042سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعاتپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان مازندران -مرکزبابل
8358بازاریابیغیر انتفاعی مجازی-موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران
8664مالیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان یزد-مرکزمهریز