برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه به مطلب دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد مدیریت مراجعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
16بازرگانی بین المللیروزانه - دانشگاه تهران
36بازرگانی بین المللینوبت دوم - دانشگاه تهران
136بازاریابینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
155بازاریابیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
161مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
484بازاریابیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
772بازاریابینوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
772بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
914بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
953بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1292بازرگانی بین المللیپردیس خودگردان - دانشگاه شاهد - تهران
1292بازرگانی بین المللیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1365بازاریابیروزانه - دانشگاه ایلام
1873مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2182مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2436بازرگانی بین المللیروزانه - دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) - قم
2468بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2528بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2936سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3144بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
3252بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس کیش
3252بازرگانی بین المللیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3551مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3695تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
3837بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
3995بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
3995بازرگانی بین المللیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4066تجارت الکترونیکیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
4066بازرگانی بین المللیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4125مدیریت استراتژیکپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
4125مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4239تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4279بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
4760تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
5336بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
5380بازرگانی داخلیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
6169تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
6995مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
9611سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
9708تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
9908بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
9988تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
10869بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
10869مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
11773مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
12742استراتژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
13003بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
13209بازرگانی داخلیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
15832بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
15910بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا
15910بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
16475مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
17273بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
22782بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
22782کار آفرینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
24292مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
24749مدیریت استراتژیکپردیس خودگردان - دانشگاه شاهد - تهران
25450بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
25618مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
26091بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
27632بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
27632بازرگانی داخلیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
27797مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
28510تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
29322کار آفرینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
30016مدیریت استراتژیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
30067بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد
30067کار آفرینیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
30488بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
30488تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
73توسعه منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
130بودجه و مالیه عمومیروزانه - دانشگاه تهران
131بودجه و مالیه عمومیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
656مدیریت تحولنوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
933توسعه منابع انسانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1393مدیریت رفتار سازمانینوبت دوم - دانشگاه سمنان
2351توسعه منابع انسانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3756توسعه منابع انسانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4994توسعه منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
9530مدیریت رفتار سازمانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
10175توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
10175توسعه منابع انسانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
10244توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر
16139بودجه و مالیه عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
16201مدیریت تحولپیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
19419مدیریت رفتار سازمانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
19419مدیریت رفتار سازمانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
19938مدیریت تحولآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
19983توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
19983بودجه و مالیه عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21713مدیریت تحولآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
22211مدیریت تحولغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
22211مدیریت رفتار سازمانیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
26684بودجه و مالیه عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
27252توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد
27252بودجه و مالیه عمومیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
98تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
433تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
804تولید و عملیاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1378مدیریت زنجیره تامینمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1378مدیریت زنجیره تامینآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1806مدیریت پروژهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1806مدیریت زنجیره تامینآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1865مدیریت پروژهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3108تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3333مدیریت کیفیت و بهره وریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3876مدیریت عملکردروزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
4630مدیریت پروژهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4759مدیریت عملکردروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
5687تحقیق در عملیاتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
13923تولید و عملیاتپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
15858تحقیق درعملیاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
27144تحقیق درعملیاتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهروزانه - دانشگاه تهران
39کسب وکار الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران
86کسب وکار الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران
508هوشمندی کسب وکارنوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
886مدیریت منابع اطلاعاتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
1180کسب وکار الکترونیکمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2890کسب وکار الکترونیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
3732کسب وکار الکترونیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
3950کسب وکار الکترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4594مدیریت دانشغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4652کسب وکار الکترونیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5417مدیریت منابع اطلاعاتیمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5803کسب وکار الکترونیکمجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
6484مدیریت منابع اطلاعاتیمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
7140سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
8170مدیریت منابع اطلاعاتیمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
10877مدیریت منابع اطلاعاتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
11139کسب وکار الکترونیکروزانه - دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه
12204سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
13603مدیریت دانشمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
13603سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
14796سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
19765سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
19765سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
21006کسب و کار الکترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
25091سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
25455کسب و کار الکترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
279مدیریت فناوری گرایش همکاریها و انتقال فناوریروزانه - دانشگاه تهران
522مدیریت فناوری گرایش همکاریها و انتقال فناوریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
756مدیریت فناوری گرایش نوآوریروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2428مدیریت فناوری گرایش نوآوریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2428مدیریت فناوری - نوآوریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3345مدیریت فناوری گرایش نوآوریمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5413آینده پژوهی انقلاب اسلامیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
16مدیریت مالیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
31مهندسی مالی و مدیریت ریسکروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
144بانکداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
257بانکداریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
257مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
347مدیریت مالیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
385مدیریت مالینوبت دوم - دانشگاه ارومیه
385مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
392مهندسی مالی و مدیریت ریسکپردیس خودگردان - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
392مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
415مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
640مهندسی مالی و مدیریت ریسکنوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
640مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1310مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1692بانکداریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
1692مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3214مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3294مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3943مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3963مالی گرایش بیمهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
4255مدیریت مالیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4255مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
4467مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
5473مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
5473مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
5781مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7268مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
7849مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
7903مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
7903مهندسی مالی و مدیریت ریسکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
8062مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
10444مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
14202مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
15890مالی گرایش بیمهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
16494مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
17362مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
17362مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
19208مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
20208مدیریت مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
22139مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
22463بانکداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
713کسب وکار الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران
718گردشگریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
833کسب وکار جدیدروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
879کسب وکار جدیدمجازی - دانشگاه تهران
957سازمانیروزانه - دانشگاه تهران
1289کسب وکار جدیدمجازی - دانشگاه تهران
1295مربیگری کسب وکارپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1341کارآفرینی بین المللمجازی - دانشگاه تهران
1389کسب وکار جدیدمجازی - دانشگاه تهران
1830کسب وکار الکترونیکیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2206کارآفرینی فناوریمجازی - دانشگاه تهران
2395سازمانیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2564کارآفرینی فناوریمجازی - دانشگاه تهران
3046کسب وکار الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران
3204توسعه کارآفرینیمجازی - دانشگاه تهران
3243توسعه کارآفرینیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3794توسعه کارآفرینیروزانه - دانشگاه گنبد
3804کارآفرینی فناوریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3978کارآفرینی بین المللمجازی - دانشگاه تهران
5193کسب و کار جدیدآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7092سازمانیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8072کسب وکار الکترونیکیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
15705مربیگری کسب وکارپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
25627کسب و کار جدیدآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
33مدیریت استراتژیک منابع انسانیروزانه - دانشگاه تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
16مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
23مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه تهران
32مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه تهران
33مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
43مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلیروزانه - دانشگاه تهران
53مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
53مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللینوبت دوم - دانشگاه تهران
475مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
486مدیریت بازرگانی - بازاریابینوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
599مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیمجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی
660مدیریت بازرگانی - کار آفرینیپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
662مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
708مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
909مدیریت بازرگانی - بازاریابیپردیس - دانشگاه تبریز
953مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1064مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1236مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1304مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه ملایر
1674مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1925مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه ایلام
2504مدیریت بازرگانی - بازاریابیروزانه - دانشگاه ملایر
2843مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3020مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی دولتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
4217مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
4217مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
4958مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
5281مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5467مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6217مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
8401مدیریت بازرگانی - بازاریابیپردیس - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
10599مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه
12503مدیریت بازرگانی - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
13820مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
14052مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان
15745مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی دولتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
15855مدیریت بازرگانی - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
16888مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
18284مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
18551مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18663مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
19001مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
20409مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
20435مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد
20435مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک
22611مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
22922مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
23137مدیریت بازرگانی - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
25608مدیریت بازرگانی - بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
25643مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
27484مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس
30118مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
30149مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
31100مدیریت بازرگانی - بازاریابیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
35267مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1353مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیروزانه - دانشگاه ولایت - ایرانشهر
1413مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4590مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
9244مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
9879مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
10370مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
15331مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
17002مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
18374مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین
24668مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
31897مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
44مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهروزانه - دانشگاه تهران
330مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
578مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1028مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1766مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1976مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وریپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2206مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه سمنان
2672مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه شیراز
2678مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3717مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3895مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامیننوبت دوم - دانشگاه تهران
4047مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردروزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
4957مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتپردیس - دانشگاه یزد
5503مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6766مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10692مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
24367مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
25566مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
29517مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
32730مدیریت صنعتی - تولید و عملیاتمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
36987مدیریت صنعتی - مدیریت پروژهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
19مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب وکارروزانه - دانشگاه تهران
40مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهروزانه - دانشگاه تهران
523مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیکمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
690مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهنوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
3166مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیکمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
4808مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیکمجازی پیامنور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
7523مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
7823مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
8126مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
8621مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
1651مدیریت تکنولوژی - آینده پژوهی انقلاب اسلامیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4300مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5541مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژیمجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
8627مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
16مدیریت مالی - بانکداریروزانه - دانشگاه تهران
17مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
41مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
82مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
134مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
155مدیریت مالی - بانکداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
247مدیریت مالی - مدیریت مالیروزانه - دانشگاه ارومیه
557مدیریت مالی - مدیریت مالیغیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
8935مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9069مدیریت مالی - مدیریت مالیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13888مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
15942مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
18140مدیریت مالی - بانکداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
18399مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
790کارآفرینی - کارآفرینی بین المللنوبت دوم - دانشگاه تهران
794کارآفرینی - طراحی کسب و کارنوبت دوم - دانشگاه تهران
961کارآفرینی - کارآفرینی فناورینوبت دوم - دانشگاه تهران
997کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
1021کارآفرینی - طراحی کسب و کارنوبت دوم - دانشگاه تهران
1198کارآفرینی - کسب وکار جدیدمجازی دولتی - دانشگاه تهران
1461کارآفرینی - مربیگری کسب وکارمجازی دولتی - دانشگاه تهران
1823کارآفرینی - کسب وکار جدیدمجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2322کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
2524کارآفرینی - کارآفرینی بین المللمجازی دولتی - دانشگاه تهران
3129کارآفرینی - مربیگری کسب وکارمجازی دولتی - دانشگاه تهران
3339کارآفرینی - مربیگری کسب وکارنوبت دوم - دانشگاه تهران
3556کارآفرینی - توسعه کارآفرینیروزانه - دانشگاه گنبد
4215کارآفرینی - کسب وکار جدیدمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4236کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4956کارآفرینی - کارآفرینی فناوریپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
6916کارآفرینی - گردشگریپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3353مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
6391مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
12مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه تهران
13مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه تهران
32مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
332مدیریت بازرگانی  - بازاریابیروزانه - دانشگاه ارومیه
473مدیریت بازرگانی  - بازاریابیروزانه - دانشگاه ملایر
476مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
502مدیریت بازرگانی  - بازاریابیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
767مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
884مدیریت بازرگانی  - بازاریابیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
969مدیریت بازرگانی  - بازاریابیمجازی - دانشگاه تهران
991مدیریت بازرگانی  - بازاریابیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1202مدیریت بازرگانی  - بازرگانی داخلیروزانه - دانشگاه ارومیه
1636مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیمجازی - دانشگاه تهران
1883مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
2193مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللینوبت دوم - دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) - قم
2197مدیریت بازرگانی  - کار آفرینیروزانه - دانشگاه ایلام
2765مدیریت بازرگانی  - بازاریابیپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
3045مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3131مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3283مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3307مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
3794مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
3884مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
3930مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4562مدیریت بازرگانی  - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
5677مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
6768مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
7244مدیریت بازرگانی  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9103مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
9444مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره)
9851مدیریت بازرگانی  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10201مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
13240مدیریت بازرگانی  - بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
13716مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
14123مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
15789مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
16759مدیریت بازرگانی  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
17590مدیریت بازرگانی  - کار آفرینیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
19850مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
20239مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
21297مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
22284مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
24778مدیریت بازرگانی  - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
25791مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
26628مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
26946مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
27655مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
27904مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
27925مدیریت بازرگانی  - بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
31839مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
32455مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
33317مدیریت بازرگانی  - بازاریابیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
33821مدیریت بازرگانی  - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
34080مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
35156مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
NULLمدیریت بازرگانی  - کار آفرینیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
29مدیریت دولتی  - سیاست گذاری علم و فناوریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
51مدیریت دولتی  - خط مشی گذاری عمومیروزانه - دانشگاه تهران
1099مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
1369مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1940مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2137مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2466مدیریت دولتی  - مدیریت بحراننوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2593مدیریت دولتی  - مدیریت رفتار سازمانیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
5097مدیریت دولتی  - سیاست گذاری علم و فناوریپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5844مدیریت دولتی  - بودجه و مالیه عمومیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
9000مدیریت دولتی  - مدیریت تحولپیام نور - دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
9809مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
11871مدیریت دولتی  - مدیریت رفتار سازمانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
17528مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
20277مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
23930مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
54مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
753مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیاتنوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
849مدیریت صنعتی  - تولید و عملیاتپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1084مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1365مدیریت صنعتی  - تولید و عملیاتروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2070مدیریت صنعتی  - تولید و عملیاتپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2192مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیاتنوبت دوم - دانشگاه یزد
2531مدیریت صنعتی  - تولید و عملیاتپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3398مدیریت صنعتی  - مدیریت پروژهغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
13738مدیریت صنعتی  - مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
33409مدیریت صنعتی  - مدیریت پروژهمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
351مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
847مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1755مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3873مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
5732مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6274مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
9870مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
13423مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
25956مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
28626مدیریت فناوری اطلاعات  - مدیریت دانشمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
34824مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
82مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژیروزانه - دانشگاه تهران
394مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1666مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5547مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8463مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
11مدیریت مالی  - بانکداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
44مدیریت مالی  - بانکداریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
50مدیریت مالی  - مدیریت مالیروزانه - دانشگاه خوارزمی
51مدیریت مالی  - بانکدارینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
93مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکنوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
101مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکروزانه - دانشگاه اصفهان
112مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکنوبت دوم - دانشگاه اصفهان
215مدیریت مالی  - مدیریت مالیروزانه - دانشگاه ارومیه
231مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
242مدیریت مالی  - مدیریت مالینوبت دوم - دانشگاه ارومیه
266مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
910مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
965مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
1492مدیریت مالی  - مالی گرایش بیمهغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
1496مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
2455مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4218مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان
5095مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
5445مدیریت مالی  - مدیریت مالیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
5880مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
8163مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9486مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
11747مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
17266مدیریت مالی  - بانکداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
20781مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
22729مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
27413مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
29488مدیریت مالی  - مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
173کارآفرینی  - کسب و کار جدیدروزانه - دانشگاه تهران
269کارآفرینی  - توسعه کارآفرینیروزانه - دانشگاه تهران
309کارآفرینی  - کارآفرینی فناورینوبت دوم - دانشگاه تهران
826کارآفرینی  - سازمانیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
932کارآفرینی  - کسب و کار جدیدروزانه - دانشگاه سمنان
1105کارآفرینی  - سازمانیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1701کارآفرینی  - کسب و کار الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران
2004کارآفرینی  - کسب و کار جدیدپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2381کارآفرینی  - کسب و کار جدیدپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2572کارآفرینی  - کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3658کارآفرینی  - کارآفرینی فناوریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4984کارآفرینی  - کارآفرینی فناوریمجازی - دانشگاه تهران
6493کارآفرینی  - کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
10950کارآفرینی  - کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
11139کارآفرینی  - گردشگریمجازی - دانشگاه تهران
12407کارآفرینی  - کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
14195کارآفرینی  - توسعه کارآفرینیمجازی - دانشگاه تهران
14414کارآفرینی  - گردشگریمجازی - دانشگاه تهران
16689کارآفرینی  - توسعه کارآفرینیمجازی - دانشگاه تهران
26536کارآفرینی  - گردشگریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
28725کارآفرینی  - کارآفرینی فناوریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
14مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانیروزانه - دانشگاه تهران
33مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانیروزانه - دانشگاه تهران
1991مدیریت منابع انسانی  - مدیریت منابع انسانی اسلامیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
33132مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
144مدیریت استراتژیکشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
274مدیریت استراتژیکشبانه - دانشگاه خوارزمی
347بازاریابیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
529بازاریابیروزانه - دانشگاه یزد
664بازرگانی بین المللیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
925بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
1112بازاریابیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1152مدیریت استراتژیکروزانه - دانشگاه قم
1250مدیریت استراتژیکپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1675بازاریابیشبانه - دانشگاه سمنان
1683مدیریت استراتژیکپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2407کار آفرینیمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
2582بازاریابیشبانه - دانشگاه ایلام
2641بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
2909کار آفرینیروزانه - دانشگاه ایلام
2996مدیریت استراتژیکپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3135مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
4687بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا
4846بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
5491کار آفرینیشبانه - دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
6423بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
7489بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7695تجارت الکترونیکیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
8900مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
10811بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
11052بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
11752بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان
12677کار آفرینیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
14312بازاریابیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
14645بازاریابیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان
14645تجارت الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد
16258بازاریابیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
16965بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
17072بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
18909بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز
19490مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
20080بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
22491بازاریابیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد
25044بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
25187بازاریابیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
25892بازاریابیمجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
29929کار آفرینیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
30852بازرگانی بین المللیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
31742بازرگانی بین المللیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
31870بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد
37929بازاریابیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
38427مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
39087بازرگانی داخلیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه
44716مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
40بودجه و مالیه عمومیروزانه - دانشگاه تهران
619توسعه منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
669توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1111بودجه و مالیه عمومیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1397مدیریت بحرانروزانه - دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
1520توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1538مدیریت بحرانروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1810توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
2059مدیریت رفتار سازمانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2183توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2695توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
3473توسعه منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
4744طراحی سازمانهای دولتیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
15479مدیریت اماکن متبرکه مذهبیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
21192مدیریت تطبیقی و توسعهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
21590توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
25058طراحی سازمانهای دولتیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
35078توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
130مدیریت پروژهشبانه - دانشگاه تهران
165تحقیق در عملیاتشبانه - دانشگاه تهران
1415تحقیق در عملیاتروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1452تولید و عملیاتشبانه - دانشگاه گیلان - رشت
2572مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
5061مدیریت پروژهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
8288تحقیق در عملیاتپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8687تولید و عملیاتپردیس - دانشگاه گیلان - رشت
8827مدیریت پروژهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
16611تولید و عملیاتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
19959تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
29251مدیریت پروژهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
30170مدیریت پروژهمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
31480مدیریت پروژهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
33891مدیریت پروژهغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
35899مدیریت پروژهغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
43245مدیریت پروژهمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
284سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1018کسب و کار الکترونیکشبانه - دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه
1248سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهپردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1993کسب و کار الکترونیکروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
3078کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3394کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
3783سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهپردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4947کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5305کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
5360کسب و کار الکترونیکمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
6721مدیریت دانشپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7087سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
7415مدیریت منابع اطلاعاتیمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
13465هوشمندی کسب و کارمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
32948کسب و کار الکترونیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
370نواوری تکنولوژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
410نواوری تکنولوژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
531نواوری تکنولوژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
586انتقال تکنولوژیشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1694نواوری تکنولوژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2078نواوری تکنولوژیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5484نواوری تکنولوژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8726نواوری تکنولوژیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8845نواوری تکنولوژیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
10مهندسی مالی و مدیریت ریسکشبانه - دانشگاه تهران
47مدیریت مالیروزانه - دانشگاه خوارزمی
59مدیریت مالیشبانه - دانشگاه خوارزمی
73مهندسی مالی و مدیریت ریسکروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
113مدیریت مالیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1022مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
1591مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
2411مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
7317بانکداریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
9271مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
10260مدیریت مالیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
15123مدیریت مالیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
17732مدیریت مالیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
27467مهندسی مالی و مدیریت ریسکمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
481کسب و کار جدیدروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
612کسب و کار الکترونیکیروزانه - دانشگاه خوارزمی
954کسب و کار جدیدشبانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1047گردشگریروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1356کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1743کسب و کار الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران
2097توسعه کارآفرینیمجازی - دانشگاه تهران
2567سازمانیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2977کارآفرینی بین المللمجازی - دانشگاه تهران
3413گردشگریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3616کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3757کسب و کار الکترونیکیمجازی - دانشگاه تهران
3954سازمانیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4280کسب و کار جدیدپردیس - دانشگاه خوارزمی
4461کارآفرینی بین المللمجازی - دانشگاه تهران
4528کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5737کارآفرینی فناوریمجازی - دانشگاه تهران
7030سازمانیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8138کسب و کار الکترونیکیپردیس - دانشگاه خوارزمی
13429سازمانیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
28202کسب و کار جدیدمجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
40324کسب و کار جدیدغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
2251مدیریت منابع انسانی اسلامیشبانه - دانشگاه اردکان
4045مدیریت استراتژیک منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
5256مدیریت منابع انسانی اسلامیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس
6681مدیریت منابع انسانی اسلامیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس
2757مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهایروزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
6146مدیریت بازرگانی دریاییروزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98 را مشاهده می کنید. 

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
19مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیکروزانه-دانشگاه تهران
50مدیریت بازرگانی-بازاریابیروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
99مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
174مدیریت بازرگانی-بازاریابیروزانه-دانشگاه اصفهان
361مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیروزانه-دانشگاه تبریز
508مدیریت بازرگانی-بازاریابینوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
665مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللینوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
808مدیریت بازرگانی-بازاریابیروزانه-دانشگاه قم
1096مدیریت بازرگانی-بازاریابیروزانه-دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1321مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1510مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیروزانه-دانشگاه قم
1767مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیروزانه-دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
2185مدیریت بازرگانی-بازاریابیپردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
2430مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیکپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2695مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3672مدیریت بازرگانی-کار آفرینینوبت دوم-دانشگاه ایلام
4531مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
5787مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
6712مدیریت بازرگانی-بازاریابیپردیس خودگردان-دانشگاه کردستان - سنندج
8188مدیریت بازرگانی-بازاریابیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
11296مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
13988مدیریت بازرگانی-بازاریابیپردیس خودگردان-دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار
17075مدیریت بازرگانی-بازاریابیغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
20786مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکیپردیس خودگردان-دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار
23469مدیریت بازرگانی-بازاریابیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
28167مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلیپردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
33323مدیریت بازرگانی-بازاریابیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
44902مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی-موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
25مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانیروزانه-دانشگاه تهران
42مدیریت دولتی-سیاست گذاری علم و فناوریروزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
141مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
221مدیریت دولتی-سیاست گذاری علم و فناوریروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
277مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانینوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
375مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
455مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانیروزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
552مدیریت دولتی-مدیریت بحرانروزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
826مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1080مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانیروزانه-دانشگاه اردکان
1483مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانینوبت دوم-دانشگاه ایلام
1946مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3633مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانیپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4224مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
6316مدیریت دولتی-مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستاییپیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
7395مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر
8407مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
10661مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل
13567مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
16949مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
19627مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان
24443مدیریت دولتی-مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
32019مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
42488مدیریت دولتی-مدیریت تحولغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
20مدیریت صنعتی-مدیریت زنجیره تامینروزانه-دانشگاه تهران
65مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه-دانشگاه تهران
184مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
236مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
361مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
501مدیریت صنعتی-تولید و عملیاتروزانه-دانشگاه خوارزمی
594مدیریت صنعتی-تولید و عملیاتروزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
848مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتروزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
1245مدیریت صنعتی-تولید و عملیاتروزانه-دانشگاه یزد
1579مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتروزانه-دانشگاه قم
1751مدیریت صنعتی-مدیریت عملکردروزانه-دانشگاه قم
2332مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه-دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2713مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه-دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
2985مدیریت صنعتی-مدیریت زنجیره تامینروزانه-دانشگاه قم
4132مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی
5319مدیریت صنعتی-تولید و عملیاتپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12977مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
20490مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
31571مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
39978مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان
41مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهروزانه-دانشگاه تهران
161مدیریت فناوری اطلاعات-هوشمندی کسب و کارروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
236مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهنوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
467مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهروزانه-دانشگاه الزهرا(س)
665مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکنوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
947مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکنوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2844مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4206مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانشپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5938مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکپردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8184مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانشمجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
12616مدیریت فناوری اطلاعات-هوشمندی کسب و کارمجازی-دانشگاه تربیت مدرس
37862مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
298مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژینوبت دوم-دانشگاه تهران
500مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژیروزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
919مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژیروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7692مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژیپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12مدیریت مالی-حقوق مالیروزانه-دانشگاه تهران
51مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسکروزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
189مدیریت مالی-مدیریت مالیروزانه-دانشگاه گیلان - رشت
244مدیریت مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گازروزانه-دانشگاه صنعت نفت(آبادان)
303مدیریت مالی-مدیریت مالیروزانه-دانشگاه ارومیه
392مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسکپردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1510مدیریت مالی-مدیریت مالیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد
2834مدیریت مالی-مدیریت مالیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
6401مدیریت مالی-مدیریت مالیغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13683مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
27721مدیریت مالی-مدیریت مالیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
37211مدیریت مالی-مدیریت مالیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
29کارآفرینی-کسب و کار جدیدروزانه-دانشگاه تهران
194کارآفرینی-کارآفرینی فناوریروزانه-دانشگاه تهران
274کارآفرینی-کسب و کار جدیدروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
345کارآفرینی-سازمانیروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
488کارآفرینی-کسب و کار الکترونیکینوبت دوم-دانشگاه تهران
540کارآفرینی-کارآفرینی فناورینوبت دوم-دانشگاه تهران
641کارآفرینی-کسب و کار جدیدنوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
828کارآفرینی-کسب و کار جدیدنوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1323کارآفرینی-کسب و کار جدیدمجازی-دانشگاه تهران
1406کارآفرینی-سازمانیروزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
2082کارآفرینی-سازمانیروزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3176کارآفرینی-سازمانینوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
3669کارآفرینی-کارآفرینی فناوریمجازی-دانشگاه تهران
5174کارآفرینی-سازمانیپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6868کارآفرینی-کسب و کار الکترونیکیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
9261کارآفرینی-کسب و کار جدیدپیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
23669کارآفرینی-گردشگریپیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
45056کارآفرینی-گردشگریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
19مدیریت منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانیروزانه-دانشگاه تهران
138مدیریت منابع انسانی-عملکرد و بهره برداری منابع انسانینوبت دوم-دانشگاه تهران
723مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامیروزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
1485مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامیروزانه-دانشگاه اردکان
4368مدیریت منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
18517مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامیپیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
792مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای-مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهایروزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
178کارآفرینی فناوریروزانه- دانشگاه تهران
351کسب و کار جدیدروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
500کسب و کار جدیدروزانه- دانشگاه خوارزمی
665کسب و کار الکترونیکینوبت دوم- دانشگاه تهران
864توسعه کارآفرینینوبت دوم- دانشگاه تهران
1102کسب و کار جدیدنوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
1532کسب و کار جدیدنوبت دوم- دانشگاه سمنان
2084کارآفرینی فناوریروزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3129کسب و کار جدیدروزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
5295کسب و کار الکترونیکینوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
6414کارآفرینی فناوریمجازی دولتی- دانشگاه تهران
8586سازمانیمجازی دولتی- دانشگاه تهران
10669سازمانیمجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
13895کسب و کار جدیدپیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
27846کارآفرینی فناوریپیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
32414سازمانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
41676کسب و کار الکترونیکیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
49بازاریابیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98بازاریابینوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137بازرگانی بین المللینوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
175بازاریابیروزانه- دانشگاه اصفهان
263بازاریابیروزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
294بازاریابینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
401بازرگانی بین المللیروزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
530تجارت الکترونیکیروزانه- دانشگاه تبریز
661تجارت الکترونیکیروزانه- دانشگاه یزد
838بازاریابیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
1021بازاریابیروزانه- دانشگاه سمنان
1132بازرگانی بین المللیروزانه- دانشگاه قم
1247تجارت الکترونیکینوبت دوم- دانشگاه یزد
1371کار آفرینینوبت دوم- دانشگاه تبریز
1545مدیریت استراتژیکروزانه- دانشگاه قم
1805تجارت الکترونیکیروزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
2233بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2847بازرگانی بین المللیمجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3300بازرگانی بین المللیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
4159تجارت الکترونیکیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
5347کار آفرینیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
6567تجارت الکترونیکیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
8089بازاریابیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
11267تجارت الکترونیکیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
15415بازاریابیمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
23845کار آفرینیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
35872بازرگانی بین المللیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
45247بازاریابیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
69497مدیریت استراتژیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
335انتقال تکنولوژیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
601سیاستهای تحقیق و توسعهروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
664نواوری تکنولوژینوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
9167نواوری تکنولوژیپردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
53366انتقال تکنولوژیمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج
2233مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهایروزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
27مدیریت رفتار سازمانیروزانه- دانشگاه تهران
117سیاست گذاری علم و فناوریروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
274مدیریت رفتار سازمانینوبت دوم- دانشگاه تهران
454مدیریت تحولروزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
533توسعه منابع انسانینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
635مدیریت تحولروزانه- دانشگاه زنجان
1087توسعه منابع انسانیروزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1244مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادیروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1705مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادینوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2059توسعه منابع انسانیپردیس- دانشگاه تربیت مدرس
2366توسعه منابع انسانینوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3030مدیریت تحولپیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
3665خط مشی گذاری عمومیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
5271مدیریت رفتار سازمانیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6514سیاست گذاری علم و فناوریپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7345توسعه منابع انسانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
7784خط مشی گذاری عمومیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
9648بودجه و مالیه عمومیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
12039مدیریت رفتار سازمانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
15494بودجه و مالیه عمومیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
19920توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
24100بودجه و مالیه عمومیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
29330مدیریت رفتار سازمانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
26948توسعه منابع انسانیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
91مدیریت کیفیت و بهره وریروزانه- دانشگاه تهران
463تحقیق در عملیاتروزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
761تحقیق در عملیاتنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1081تولید و عملیاتروزانه- دانشگاه یزد
1688تولید و عملیاتنوبت دوم- دانشگاه یزد
2222مدیریت پروژهروزانه- دانشگاه قم
4467تحقیق در عملیاتپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8065مدیریت کیفیت و بهره وریپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
21825تولید و عملیاتغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
40489تولید و عملیاتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد
48515تولید و عملیاتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
57579تولید و عملیاتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
67485تحقیق در عملیاتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
97سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
273سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهنوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
477کسب و کار الکترونیکروزانه- دانشگاه خوارزمی
2930کسب و کار الکترونیکپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4332سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهپردیس- دانشگاه تربیت مدرس
5202کسب و کار الکترونیکنوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
6921کسب و کار الکترونیکپردیس- دانشگاه خوارزمی
8325مدیریت دانشپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
13600سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهمجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد
26720مدیریت دانشمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
53304سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
9مالی گرایش بیمهروزانه- دانشگاه تهران
25مدیریت مالینوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
44بانکدارینوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98بانکداریروزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
243مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
442بانکداریغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3199مدیریت مالیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
7496مدیریت مالیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
12124بانکداریمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
22026مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
24311مهندسی مالی و مدیریت ریسکغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
38322مدیریت مالیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
54428مدیریت مالیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری
31عملکرد و بهره برداری منابع انسانیروزانه- دانشگاه تهران
1783مدیریت منابع انسانی اسلامینوبت دوم- دانشگاه زنجان
6245مدیریت منابع انسانی اسلامیپردیس- دانشگاه خوارزمی
17790مدیریت منابع انسانی اسلامیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 96 را مشاهده می کنید: 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
3بازرگانی بین المللیروزانه-دانشگاه تهران
96مدیریت استراتژیکروزانه-دانشگاه تهران
164بازاریابینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
545بازاریابیروزانه-دانشگاه یزد
572بازاریابیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
574بازاریابینوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
589بازاریابیروزانه-دانشگاه ملایر
643بازرگانی بین المللینوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
698مدیریت استراتژیکنوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
736بازاریابیروزانه-دانشگاه زنجان
792تجارت الکترونیکروزانه-دانشگاه یزد
795تجارت الکترونیکروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
851بازاریابیروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
889بازاریابیروزانه-دانشگاه قم
1024بازرگانی بین المللیروزانه-دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم
1082مدیریت استراتژیکروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
1110مدیریت استراتژیکروزانه-دانشگاه قم
1157کارافرینیروزانه-دانشگاه قم
1397بازاریابینوبت دوم-دانشگاه قم
1501مدیریت استراتژیکنوبت دوم-دانشگاه ایلام
1858بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2296بازرگانی بین المللیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
3296تجارت الکترونیکپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد
4107بازرگانی بین المللیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری
6755مدیریت استراتژیکپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
13033بازرگانی بین المللیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مرکزگرمسار
54001بازاریابیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر
69266بازرگانی بین المللیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد
149خطمشی گذاری عمومینوبت دوم-دانشگاه تهران
159توسعه منابع انسانیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
165مدیریت رفتارسازمانیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
208توسعه منابع انسانینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
211مدیریت تحولروزانه-دانشگاه اصفهان
233سیاست گذاری علم وفناوریروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
254توسعه منابع انسانینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
1119مدیریت تحولروزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
1286مدیریت رفتارسازمانینوبت دوم-دانشگاه اردکان
6924خطمشی گذاری عمومیمجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
7096خطمشی گذاری عمومیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
15572توسعه منابع انسانیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
17182بودجه ومالی عمومیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مرکزگرمسار
319تحقیق درعملیاتنوبت دوم-دانشگاه تهران
433مدیریت کیفیت وبهره وریروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
433تولیدوعملیاتنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
593تحقیق درعملیاتروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
981تحقیق درعملیاتروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
1005تولیدوعملیاتنوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1005تولیدوعملیاتنوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
1197تولیدوعملیاتروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1250تحقیق درعملیاتروزانه-دانشگاه قم
1288تولیدوعملیاتنوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
1298تولیدوعملیاتنوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
1370مدیریت زنجیره تامیننوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1408تحقیق درعملیاتنوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
5545تحقیق درعملیاتپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
9289مدیریت پروژهغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
37602تولیدوعملیاتغیر انتفاعی-دانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /-یزد
38426تولیدوعملیاتغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کار-قزوین
39480تحقیق درعملیاتغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فن ودانش -ساوه
235سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
460سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهنوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
463کسب وکارالکترونیکروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
532کسب وکارالکترونیکنوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
630کسب وکارالکترونیکروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1154کسب وکارالکترونیکروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
4533کسب وکارالکترونیکپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
4669کسب وکارالکترونیکمجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
5549مدیریت دانشپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
13498سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهپیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
56189کسب وکارالکترونیکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد
459نواوری تکنولوژینوبت دوم-دانشگاه تهران
473انتقال تکنولوژیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
644نواوری تکنولوژیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
648انتقال تکنولوژینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
777انتقال تکنولوژینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
9878انتقال تکنولوژیمجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
10547انتقال تکنولوژیپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
97مهندسی مالی ومدیریت ریسکروزانه-دانشگاه اصفهان
118مدیریت مالیروزانه-دانشگاه یزد
123مدیریت مالیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
129مدیریت مالیروزانه-دانشگاه ارومیه
198مدیریت مالینوبت دوم-دانشگاه یزد
217مدیریت مالینوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
279بانکداریغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
543مدیریت مالیپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
844مدیریت مالیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
7799مدیریت مالیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان
8740مهندسی مالی ومدیریت ریسکغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان
15101مدیریت مالیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر
483کسب وکارجدیدروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
698سازمانینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
721کسب وکارجدیدروزانه-دانشگاه سمنان
739توسعهنوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
780کسب وکارجدیدنوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
917کسب وکارجدیدروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
923سازمانیروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
930کسب وکارجدیدنوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1098گردشگریروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
1150کسب وکارجدیدروزانه-دانشگاه ایلام
1585کسب وکارجدیدنوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1644کسب وکارجدیدروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
7741کسب وکارجدیدمجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
9478سازمانیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
322مدیریت منابع انسانی اسلامیروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
830مدیریت منابع انسانی اسلامینوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) 
1588مدیریت منابع انسانی اسلامینوبت دوم-دانشگاه اردکان
6057مدیریت استراتژیک منابع انسانیمجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
176مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ایروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
696مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره اینوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
#REF!مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ایروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر