برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه به مطلب دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد مدیریت مراجعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
16 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
23 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه تهران
32 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه تهران
33 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
43 مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی روزانه - دانشگاه تهران
53 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
53 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی نوبت دوم - دانشگاه تهران
475 مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
486 مدیریت بازرگانی - بازاریابی نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
599 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی
660 مدیریت بازرگانی - کار آفرینی پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
662 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
708 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
909 مدیریت بازرگانی - بازاریابی پردیس - دانشگاه تبریز
953 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1064 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1236 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1304 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه ملایر
1674 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1925 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه ایلام
2504 مدیریت بازرگانی - بازاریابی روزانه - دانشگاه ملایر
2843 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3020 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
4217 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
4217 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
4958 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
5281 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5467 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6217 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
8401 مدیریت بازرگانی - بازاریابی پردیس - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
10599 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه
12503 مدیریت بازرگانی - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
13820 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
14052 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان
15745 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی دولتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
15855 مدیریت بازرگانی - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
16888 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
18284 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
18551 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18663 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
19001 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
20409 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
20435 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد
20435 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک
22611 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
22922 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
23137 مدیریت بازرگانی - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
25608 مدیریت بازرگانی - بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
25643 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
27484 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس
30118 مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
30149 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
31100 مدیریت بازرگانی - بازاریابی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
35267 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1353 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی روزانه - دانشگاه ولایت - ایرانشهر
1413 مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4590 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
9244 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
9879 مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
10370 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
15331 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
17002 مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
18374 مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین
24668 مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
31897 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
44 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه تهران
330 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
578 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1028 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1766 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1976 مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2206 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات روزانه - دانشگاه سمنان
2672 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات روزانه - دانشگاه شیراز
2678 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3717 مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3895 مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه تهران
4047 مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد روزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
4957 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات پردیس - دانشگاه یزد
5503 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6766 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10692 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
24367 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
25566 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
29517 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
32730 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
36987 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
19 مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب وکار روزانه - دانشگاه تهران
40 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته روزانه - دانشگاه تهران
523 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیک مجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
690 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
3166 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیک مجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
4808 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکار الکترونیک مجازی پیامنور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
7523 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
7823 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
8126 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
8621 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
1651 مدیریت تکنولوژی - آینده پژوهی انقلاب اسلامی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4300 مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5541 مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژی مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
8627 مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
16 مدیریت مالی - بانکداری روزانه - دانشگاه تهران
17 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
41 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
82 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
134 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
155 مدیریت مالی - بانکداری غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
247 مدیریت مالی - مدیریت مالی روزانه - دانشگاه ارومیه
557 مدیریت مالی - مدیریت مالی غیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
8935 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9069 مدیریت مالی - مدیریت مالی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13888 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
15942 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
18140 مدیریت مالی - بانکداری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
18399 مدیریت مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
790 کارآفرینی - کارآفرینی بین الملل نوبت دوم - دانشگاه تهران
794 کارآفرینی - طراحی کسب و کار نوبت دوم - دانشگاه تهران
961 کارآفرینی - کارآفرینی فناوری نوبت دوم - دانشگاه تهران
997 کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
1021 کارآفرینی - طراحی کسب و کار نوبت دوم - دانشگاه تهران
1198 کارآفرینی - کسب وکار جدید مجازی دولتی - دانشگاه تهران
1461 کارآفرینی - مربیگری کسب وکار مجازی دولتی - دانشگاه تهران
1823 کارآفرینی - کسب وکار جدید مجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2322 کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
2524 کارآفرینی - کارآفرینی بین الملل مجازی دولتی - دانشگاه تهران
3129 کارآفرینی - مربیگری کسب وکار مجازی دولتی - دانشگاه تهران
3339 کارآفرینی - مربیگری کسب وکار نوبت دوم - دانشگاه تهران
3556 کارآفرینی - توسعه کارآفرینی روزانه - دانشگاه گنبد
4215 کارآفرینی - کسب وکار جدید مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4236 کارآفرینی - کسب وکار الکترونیکی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4956 کارآفرینی - کارآفرینی فناوری پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
6916 کارآفرینی - گردشگری پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3353 مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
6391 مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
12 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه تهران
13 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه تهران
32 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
332 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی روزانه - دانشگاه ارومیه
473 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی روزانه - دانشگاه ملایر
476 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
502 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
767 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
884 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
969 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی مجازی - دانشگاه تهران
991 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1202 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی داخلی روزانه - دانشگاه ارومیه
1636 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی مجازی - دانشگاه تهران
1883 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
2193 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی نوبت دوم - دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) - قم
2197 مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی روزانه - دانشگاه ایلام
2765 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
3045 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3131 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3283 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3307 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
3794 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
3884 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
3930 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4562 مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
5677 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
6768 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
7244 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9103 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
9444 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره)
9851 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10201 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
13240 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
13716 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
14123 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
15789 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
16759 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
17590 مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
19850 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
20239 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
21297 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
22284 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
24778 مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
25791 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
26628 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
26946 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
27655 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
27904 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
27925 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
31839 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
32455 مدیریت بازرگانی  - بازرگانی بین المللی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
33317 مدیریت بازرگانی  - بازاریابی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
33821 مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
34080 مدیریت بازرگانی  - تجارت الکترونیکی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
35156 مدیریت بازرگانی  - مدیریت استراتژیک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
NULL مدیریت بازرگانی  - کار آفرینی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
29 مدیریت دولتی  - سیاست گذاری علم و فناوری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
51 مدیریت دولتی  - خط مشی گذاری عمومی روزانه - دانشگاه تهران
1099 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
1369 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1940 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2137 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2466 مدیریت دولتی  - مدیریت بحران نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2593 مدیریت دولتی  - مدیریت رفتار سازمانی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
5097 مدیریت دولتی  - سیاست گذاری علم و فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5844 مدیریت دولتی  - بودجه و مالیه عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
9000 مدیریت دولتی  - مدیریت تحول پیام نور - دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
9809 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
11871 مدیریت دولتی  - مدیریت رفتار سازمانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
17528 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
20277 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
23930 مدیریت دولتی  - توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
54 مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیات روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
753 مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیات نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
849 مدیریت صنعتی  - تولید و عملیات پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1084 مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیات غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1365 مدیریت صنعتی  - تولید و عملیات روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2070 مدیریت صنعتی  - تولید و عملیات پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2192 مدیریت صنعتی  - تحقیق در عملیات نوبت دوم - دانشگاه یزد
2531 مدیریت صنعتی  - تولید و عملیات پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3398 مدیریت صنعتی  - مدیریت پروژه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
13738 مدیریت صنعتی  - مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
33409 مدیریت صنعتی  - مدیریت پروژه مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
351 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
847 مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1755 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3873 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه تربیت مدرس
5732 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6274 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
9870 مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
13423 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
25956 مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
28626 مدیریت فناوری اطلاعات  - مدیریت دانش مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
34824 مدیریت فناوری اطلاعات  - کسب و کار الکترونیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
82 مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژی روزانه - دانشگاه تهران
394 مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1666 مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5547 مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8463 مدیریت تکنولوژی  - نواوری تکنولوژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
11 مدیریت مالی  - بانکداری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
44 مدیریت مالی  - بانکداری روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
50 مدیریت مالی  - مدیریت مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
51 مدیریت مالی  - بانکداری نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
93 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوبت دوم - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
101 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک روزانه - دانشگاه اصفهان
112 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
215 مدیریت مالی  - مدیریت مالی روزانه - دانشگاه ارومیه
231 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
242 مدیریت مالی  - مدیریت مالی نوبت دوم - دانشگاه ارومیه
266 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
910 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
965 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
1492 مدیریت مالی  - مالی گرایش بیمه غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
1496 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
2455 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4218 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان
5095 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
5445 مدیریت مالی  - مدیریت مالی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
5880 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
8163 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9486 مدیریت مالی  - مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
11747 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
17266 مدیریت مالی  - بانکداری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
20781 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
22729 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
27413 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
29488 مدیریت مالی  - مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
173 کارآفرینی  - کسب و کار جدید روزانه - دانشگاه تهران
269 کارآفرینی  - توسعه کارآفرینی روزانه - دانشگاه تهران
309 کارآفرینی  - کارآفرینی فناوری نوبت دوم - دانشگاه تهران
826 کارآفرینی  - سازمانی روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
932 کارآفرینی  - کسب و کار جدید روزانه - دانشگاه سمنان
1105 کارآفرینی  - سازمانی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1701 کارآفرینی  - کسب و کار الکترونیکی مجازی - دانشگاه تهران
2004 کارآفرینی  - کسب و کار جدید پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2381 کارآفرینی  - کسب و کار جدید پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2572 کارآفرینی  - کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3658 کارآفرینی  - کارآفرینی فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4984 کارآفرینی  - کارآفرینی فناوری مجازی - دانشگاه تهران
6493 کارآفرینی  - کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
10950 کارآفرینی  - کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
11139 کارآفرینی  - گردشگری مجازی - دانشگاه تهران
12407 کارآفرینی  - کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
14195 کارآفرینی  - توسعه کارآفرینی مجازی - دانشگاه تهران
14414 کارآفرینی  - گردشگری مجازی - دانشگاه تهران
16689 کارآفرینی  - توسعه کارآفرینی مجازی - دانشگاه تهران
26536 کارآفرینی  - گردشگری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
28725 کارآفرینی  - کارآفرینی فناوری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
14 مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانی روزانه - دانشگاه تهران
33 مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانی روزانه - دانشگاه تهران
1991 مدیریت منابع انسانی  - مدیریت منابع انسانی اسلامی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
33132 مدیریت منابع انسانی  - مدیریت استراتژیک منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم نشان می دهد که توجه به این اطلاعات ضروری است.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
144 مدیریت استراتژیک شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
274 مدیریت استراتژیک شبانه - دانشگاه خوارزمی
347 بازاریابی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
529 بازاریابی روزانه - دانشگاه یزد
664 بازرگانی بین المللی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
925 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
1112 بازاریابی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1152 مدیریت استراتژیک روزانه - دانشگاه قم
1250 مدیریت استراتژیک پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1675 بازاریابی شبانه - دانشگاه سمنان
1683 مدیریت استراتژیک پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2407 کار آفرینی مجازی - دانشگاه تربیت مدرس
2582 بازاریابی شبانه - دانشگاه ایلام
2641 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
2909 کار آفرینی روزانه - دانشگاه ایلام
2996 مدیریت استراتژیک پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3135 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
4687 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا
4846 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
5491 کار آفرینی شبانه - دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
6423 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
7489 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7695 تجارت الکترونیکی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
8900 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
10811 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
11052 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
11752 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان
12677 کار آفرینی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
14312 بازاریابی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
14645 بازاریابی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان
14645 تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد
16258 بازاریابی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
16965 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
17072 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
18909 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز
19490 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
20080 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
22491 بازاریابی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد
25044 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
25187 بازاریابی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
25892 بازاریابی مجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
29929 کار آفرینی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
30852 بازرگانی بین المللی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
31742 بازرگانی بین المللی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
31870 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد
37929 بازاریابی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
38427 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
39087 بازرگانی داخلی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه
44716 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
40 بودجه و مالیه عمومی روزانه - دانشگاه تهران
619 توسعه منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
669 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1111 بودجه و مالیه عمومی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1397 مدیریت بحران روزانه - دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
1520 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1538 مدیریت بحران روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1810 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
2059 مدیریت رفتار سازمانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
2183 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2695 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
3473 توسعه منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
4744 طراحی سازمانهای دولتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
15479 مدیریت اماکن متبرکه مذهبی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
21192 مدیریت تطبیقی و توسعه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
21590 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
25058 طراحی سازمانهای دولتی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
35078 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
130 مدیریت پروژه شبانه - دانشگاه تهران
165 تحقیق در عملیات شبانه - دانشگاه تهران
1415 تحقیق در عملیات روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1452 تولید و عملیات شبانه - دانشگاه گیلان - رشت
2572 مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
5061 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
8288 تحقیق در عملیات پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
8687 تولید و عملیات پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
8827 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
16611 تولید و عملیات غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
19959 تحقیق در عملیات غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
29251 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
30170 مدیریت پروژه مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
31480 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
33891 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
35899 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
43245 مدیریت پروژه مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
284 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1018 کسب و کار الکترونیک شبانه - دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه
1248 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1993 کسب و کار الکترونیک روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
3078 کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3394 کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه تربیت مدرس
3783 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4947 کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5305 کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
5360 کسب و کار الکترونیک مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
6721 مدیریت دانش پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7087 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
7415 مدیریت منابع اطلاعاتی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
13465 هوشمندی کسب و کار مجازی - دانشگاه تربیت مدرس
32948 کسب و کار الکترونیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
370 نواوری تکنولوژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
410 نواوری تکنولوژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
531 نواوری تکنولوژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
586 انتقال تکنولوژی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1694 نواوری تکنولوژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2078 نواوری تکنولوژی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5484 نواوری تکنولوژی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8726 نواوری تکنولوژی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8845 نواوری تکنولوژی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
10 مهندسی مالی و مدیریت ریسک شبانه - دانشگاه تهران
47 مدیریت مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
59 مدیریت مالی شبانه - دانشگاه خوارزمی
73 مهندسی مالی و مدیریت ریسک روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
113 مدیریت مالی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1022 مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
1591 مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
2411 مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
7317 بانکداری مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
9271 مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
10260 مدیریت مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
15123 مدیریت مالی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
17732 مدیریت مالی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران
27467 مهندسی مالی و مدیریت ریسک مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
481 کسب و کار جدید روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
612 کسب و کار الکترونیکی روزانه - دانشگاه خوارزمی
954 کسب و کار جدید شبانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1047 گردشگری روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1356 کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1743 کسب و کار الکترونیکی مجازی - دانشگاه تهران
2097 توسعه کارآفرینی مجازی - دانشگاه تهران
2567 سازمانی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2977 کارآفرینی بین الملل مجازی - دانشگاه تهران
3413 گردشگری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3616 کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3757 کسب و کار الکترونیکی مجازی - دانشگاه تهران
3954 سازمانی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4280 کسب و کار جدید پردیس - دانشگاه خوارزمی
4461 کارآفرینی بین الملل مجازی - دانشگاه تهران
4528 کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5737 کارآفرینی فناوری مجازی - دانشگاه تهران
7030 سازمانی مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8138 کسب و کار الکترونیکی پردیس - دانشگاه خوارزمی
13429 سازمانی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
28202 کسب و کار جدید مجازی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
40324 کسب و کار جدید غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
2251 مدیریت منابع انسانی اسلامی شبانه - دانشگاه اردکان
4045 مدیریت استراتژیک منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
5256 مدیریت منابع انسانی اسلامی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس
6681 مدیریت منابع انسانی اسلامی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس
2757 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای روزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
6146 مدیریت بازرگانی دریایی روزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98 را مشاهده می کنید. 

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 98

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
19 مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک روزانه-دانشگاه تهران
50 مدیریت بازرگانی-بازاریابی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
99 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
174 مدیریت بازرگانی-بازاریابی روزانه-دانشگاه اصفهان
361 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی روزانه-دانشگاه تبریز
508 مدیریت بازرگانی-بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
665 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
808 مدیریت بازرگانی-بازاریابی روزانه-دانشگاه قم
1096 مدیریت بازرگانی-بازاریابی روزانه-دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1321 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1510 مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی روزانه-دانشگاه قم
1767 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی روزانه-دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
2185 مدیریت بازرگانی-بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
2430 مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2695 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3672 مدیریت بازرگانی-کار آفرینی نوبت دوم-دانشگاه ایلام
4531 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
5787 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
6712 مدیریت بازرگانی-بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه کردستان - سنندج
8188 مدیریت بازرگانی-بازاریابی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
11296 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
13988 مدیریت بازرگانی-بازاریابی پردیس خودگردان-دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار
17075 مدیریت بازرگانی-بازاریابی غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
20786 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی پردیس خودگردان-دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار
23469 مدیریت بازرگانی-بازاریابی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
28167 مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
33323 مدیریت بازرگانی-بازاریابی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
44902 مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی-موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
25 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی روزانه-دانشگاه تهران
42 مدیریت دولتی-سیاست گذاری علم و فناوری روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
141 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
221 مدیریت دولتی-سیاست گذاری علم و فناوری روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
277 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
375 مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
455 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی روزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
552 مدیریت دولتی-مدیریت بحران روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
826 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1080 مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی روزانه-دانشگاه اردکان
1483 مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی نوبت دوم-دانشگاه ایلام
1946 مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
3633 مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4224 مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
6316 مدیریت دولتی-مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
7395 مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر
8407 مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
10661 مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل
13567 مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
16949 مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
19627 مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان
24443 مدیریت دولتی-مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
32019 مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
42488 مدیریت دولتی-مدیریت تحول غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
20 مدیریت صنعتی-مدیریت زنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
65 مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه-دانشگاه تهران
184 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
236 مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
361 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
501 مدیریت صنعتی-تولید و عملیات روزانه-دانشگاه خوارزمی
594 مدیریت صنعتی-تولید و عملیات روزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
848 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات روزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
1245 مدیریت صنعتی-تولید و عملیات روزانه-دانشگاه یزد
1579 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات روزانه-دانشگاه قم
1751 مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد روزانه-دانشگاه قم
2332 مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه-دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2713 مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه-دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
2985 مدیریت صنعتی-مدیریت زنجیره تامین روزانه-دانشگاه قم
4132 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی
5319 مدیریت صنعتی-تولید و عملیات پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12977 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
20490 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
31571 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
39978 مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان
41 مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته روزانه-دانشگاه تهران
161 مدیریت فناوری اطلاعات-هوشمندی کسب و کار روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
236 مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
467 مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته روزانه-دانشگاه الزهرا(س)
665 مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
947 مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2844 مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4206 مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
5938 مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8184 مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش مجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
12616 مدیریت فناوری اطلاعات-هوشمندی کسب و کار مجازی-دانشگاه تربیت مدرس
37862 مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
298 مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژی نوبت دوم-دانشگاه تهران
500 مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژی روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
919 مدیریت تکنولوژی-نواوری تکنولوژی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7692 مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12 مدیریت مالی-حقوق مالی روزانه-دانشگاه تهران
51 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک روزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
189 مدیریت مالی-مدیریت مالی روزانه-دانشگاه گیلان - رشت
244 مدیریت مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز روزانه-دانشگاه صنعت نفت(آبادان)
303 مدیریت مالی-مدیریت مالی روزانه-دانشگاه ارومیه
392 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1510 مدیریت مالی-مدیریت مالی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد
2834 مدیریت مالی-مدیریت مالی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
6401 مدیریت مالی-مدیریت مالی غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13683 مدیریت مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
27721 مدیریت مالی-مدیریت مالی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
37211 مدیریت مالی-مدیریت مالی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
29 کارآفرینی-کسب و کار جدید روزانه-دانشگاه تهران
194 کارآفرینی-کارآفرینی فناوری روزانه-دانشگاه تهران
274 کارآفرینی-کسب و کار جدید روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
345 کارآفرینی-سازمانی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
488 کارآفرینی-کسب و کار الکترونیکی نوبت دوم-دانشگاه تهران
540 کارآفرینی-کارآفرینی فناوری نوبت دوم-دانشگاه تهران
641 کارآفرینی-کسب و کار جدید نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
828 کارآفرینی-کسب و کار جدید نوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1323 کارآفرینی-کسب و کار جدید مجازی-دانشگاه تهران
1406 کارآفرینی-سازمانی روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
2082 کارآفرینی-سازمانی روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3176 کارآفرینی-سازمانی نوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
3669 کارآفرینی-کارآفرینی فناوری مجازی-دانشگاه تهران
5174 کارآفرینی-سازمانی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6868 کارآفرینی-کسب و کار الکترونیکی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
9261 کارآفرینی-کسب و کار جدید پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
23669 کارآفرینی-گردشگری پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
45056 کارآفرینی-گردشگری غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
19 مدیریت منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانی روزانه-دانشگاه تهران
138 مدیریت منابع انسانی-عملکرد و بهره برداری منابع انسانی نوبت دوم-دانشگاه تهران
723 مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامی روزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
1485 مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامی روزانه-دانشگاه اردکان
4368 مدیریت منابع انسانی-مدیریت استراتژیک منابع انسانی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
18517 مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
792 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای-مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای روزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
178 کارآفرینی فناوری روزانه- دانشگاه تهران
351 کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
500 کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه خوارزمی
665 کسب و کار الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه تهران
864 توسعه کارآفرینی نوبت دوم- دانشگاه تهران
1102 کسب و کار جدید نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
1532 کسب و کار جدید نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2084 کارآفرینی فناوری روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3129 کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
5295 کسب و کار الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
6414 کارآفرینی فناوری مجازی دولتی- دانشگاه تهران
8586 سازمانی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
10669 سازمانی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
13895 کسب و کار جدید پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
27846 کارآفرینی فناوری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
32414 سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
41676 کسب و کار الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
49 بازاریابی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98 بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137 بازرگانی بین المللی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
175 بازاریابی روزانه- دانشگاه اصفهان
263 بازاریابی روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
294 بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
401 بازرگانی بین المللی روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
530 تجارت الکترونیکی روزانه- دانشگاه تبریز
661 تجارت الکترونیکی روزانه- دانشگاه یزد
838 بازاریابی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
1021 بازاریابی روزانه- دانشگاه سمنان
1132 بازرگانی بین المللی روزانه- دانشگاه قم
1247 تجارت الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه یزد
1371 کار آفرینی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1545 مدیریت استراتژیک روزانه- دانشگاه قم
1805 تجارت الکترونیکی روزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم
2233 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2847 بازرگانی بین المللی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3300 بازرگانی بین المللی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
4159 تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
5347 کار آفرینی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
6567 تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
8089 بازاریابی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
11267 تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
15415 بازاریابی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
23845 کار آفرینی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
35872 بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
45247 بازاریابی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
69497 مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
335 انتقال تکنولوژی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
601 سیاستهای تحقیق و توسعه روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
664 نواوری تکنولوژی نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
9167 نواوری تکنولوژی پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
53366 انتقال تکنولوژی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج
2233 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
27 مدیریت رفتار سازمانی روزانه- دانشگاه تهران
117 سیاست گذاری علم و فناوری روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
274 مدیریت رفتار سازمانی نوبت دوم- دانشگاه تهران
454 مدیریت تحول روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
533 توسعه منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
635 مدیریت تحول روزانه- دانشگاه زنجان
1087 توسعه منابع انسانی روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1244 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1705 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2059 توسعه منابع انسانی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
2366 توسعه منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3030 مدیریت تحول پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
3665 خط مشی گذاری عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
5271 مدیریت رفتار سازمانی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6514 سیاست گذاری علم و فناوری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7345 توسعه منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
7784 خط مشی گذاری عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
9648 بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
12039 مدیریت رفتار سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
15494 بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
19920 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
24100 بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
29330 مدیریت رفتار سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
26948 توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
91 مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه- دانشگاه تهران
463 تحقیق در عملیات روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
761 تحقیق در عملیات نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1081 تولید و عملیات روزانه- دانشگاه یزد
1688 تولید و عملیات نوبت دوم- دانشگاه یزد
2222 مدیریت پروژه روزانه- دانشگاه قم
4467 تحقیق در عملیات پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8065 مدیریت کیفیت و بهره وری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
21825 تولید و عملیات غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
40489 تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد
48515 تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
57579 تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
67485 تحقیق در عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
97 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
273 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
477 کسب و کار الکترونیک روزانه- دانشگاه خوارزمی
2930 کسب و کار الکترونیک پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
4332 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
5202 کسب و کار الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
6921 کسب و کار الکترونیک پردیس- دانشگاه خوارزمی
8325 مدیریت دانش پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
13600 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد
26720 مدیریت دانش مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
53304 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
9 مالی گرایش بیمه روزانه- دانشگاه تهران
25 مدیریت مالی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
44 بانکداری نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98 بانکداری روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
243 مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
442 بانکداری غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3199 مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
7496 مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
12124 بانکداری مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
22026 مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
24311 مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
38322 مدیریت مالی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
54428 مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری
31 عملکرد و بهره برداری منابع انسانی روزانه- دانشگاه تهران
1783 مدیریت منابع انسانی اسلامی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
6245 مدیریت منابع انسانی اسلامی پردیس- دانشگاه خوارزمی
17790 مدیریت منابع انسانی اسلامی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت 96 را مشاهده می کنید: 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
3 بازرگانی بین المللی روزانه-دانشگاه تهران
96 مدیریت استراتژیک روزانه-دانشگاه تهران
164 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
545 بازاریابی روزانه-دانشگاه یزد
572 بازاریابی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
574 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
589 بازاریابی روزانه-دانشگاه ملایر
643 بازرگانی بین المللی نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
698 مدیریت استراتژیک نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
736 بازاریابی روزانه-دانشگاه زنجان
792 تجارت الکترونیک روزانه-دانشگاه یزد
795 تجارت الکترونیک روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
851 بازاریابی روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
889 بازاریابی روزانه-دانشگاه قم
1024 بازرگانی بین المللی روزانه-دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم
1082 مدیریت استراتژیک روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
1110 مدیریت استراتژیک روزانه-دانشگاه قم
1157 کارافرینی روزانه-دانشگاه قم
1397 بازاریابی نوبت دوم-دانشگاه قم
1501 مدیریت استراتژیک نوبت دوم-دانشگاه ایلام
1858 بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2296 بازرگانی بین المللی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
3296 تجارت الکترونیک پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد
4107 بازرگانی بین المللی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری
6755 مدیریت استراتژیک پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
13033 بازرگانی بین المللی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مرکزگرمسار
54001 بازاریابی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر
69266 بازرگانی بین المللی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد
149 خطمشی گذاری عمومی نوبت دوم-دانشگاه تهران
159 توسعه منابع انسانی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
165 مدیریت رفتارسازمانی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
208 توسعه منابع انسانی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
211 مدیریت تحول روزانه-دانشگاه اصفهان
233 سیاست گذاری علم وفناوری روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
254 توسعه منابع انسانی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
1119 مدیریت تحول روزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
1286 مدیریت رفتارسازمانی نوبت دوم-دانشگاه اردکان
6924 خطمشی گذاری عمومی مجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
7096 خطمشی گذاری عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
15572 توسعه منابع انسانی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
17182 بودجه ومالی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مرکزگرمسار
319 تحقیق درعملیات نوبت دوم-دانشگاه تهران
433 مدیریت کیفیت وبهره وری روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
433 تولیدوعملیات نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
593 تحقیق درعملیات روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
981 تحقیق درعملیات روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
1005 تولیدوعملیات نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1005 تولیدوعملیات نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
1197 تولیدوعملیات روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1250 تحقیق درعملیات روزانه-دانشگاه قم
1288 تولیدوعملیات نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
1298 تولیدوعملیات نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
1370 مدیریت زنجیره تامین نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1408 تحقیق درعملیات نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
5545 تحقیق درعملیات پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
9289 مدیریت پروژه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
37602 تولیدوعملیات غیر انتفاعی-دانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /-یزد
38426 تولیدوعملیات غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کار-قزوین
39480 تحقیق درعملیات غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فن ودانش -ساوه
235 سیستم های اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
460 سیستم های اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
463 کسب وکارالکترونیک روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
532 کسب وکارالکترونیک نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
630 کسب وکارالکترونیک روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1154 کسب وکارالکترونیک روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
4533 کسب وکارالکترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
4669 کسب وکارالکترونیک مجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
5549 مدیریت دانش پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
13498 سیستم های اطلاعاتی پیشرفته پیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
56189 کسب وکارالکترونیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد
459 نواوری تکنولوژی نوبت دوم-دانشگاه تهران
473 انتقال تکنولوژی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
644 نواوری تکنولوژی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
648 انتقال تکنولوژی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
777 انتقال تکنولوژی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
9878 انتقال تکنولوژی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
10547 انتقال تکنولوژی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
97 مهندسی مالی ومدیریت ریسک روزانه-دانشگاه اصفهان
118 مدیریت مالی روزانه-دانشگاه یزد
123 مدیریت مالی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
129 مدیریت مالی روزانه-دانشگاه ارومیه
198 مدیریت مالی نوبت دوم-دانشگاه یزد
217 مدیریت مالی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
279 بانکداری غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
543 مدیریت مالی پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
844 مدیریت مالی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
7799 مدیریت مالی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان
8740 مهندسی مالی ومدیریت ریسک غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان
15101 مدیریت مالی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر
483 کسب وکارجدید روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
698 سازمانی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
721 کسب وکارجدید روزانه-دانشگاه سمنان
739 توسعه نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
780 کسب وکارجدید نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
917 کسب وکارجدید روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
923 سازمانی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
930 کسب وکارجدید نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1098 گردشگری روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
1150 کسب وکارجدید روزانه-دانشگاه ایلام
1585 کسب وکارجدید نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1644 کسب وکارجدید روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
7741 کسب وکارجدید مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
9478 سازمانی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
322 مدیریت منابع انسانی اسلامی روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
830 مدیریت منابع انسانی اسلامی نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) 
1588 مدیریت منابع انسانی اسلامی نوبت دوم-دانشگاه اردکان
6057 مدیریت استراتژیک منابع انسانی مجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
176 مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
696 مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
#REF! مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر