برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. توجه به رتبه ها و محل قبولی به عنوان یک راهنما برای انتخاب رشته درست توسط داوطلبان ضروری است. 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
299 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
412 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1112 شبکه های کامپیوتری - رایانش امن روزانه - دانشگاه تبریز
1260 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه تبریز
1370 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه اصفهان
3287 شبکه های کامپیوتری - رایانش امن غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4896 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
6821 شبکه های کامپیوتری - رایانش امن پردیس - دانشگاه تبریز
7979 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
10285 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10465 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10695 شبکه های کامپیوتری - رایانش امن مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
39 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه تهران
53 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه تهران
63 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه تهران
86 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه تهران
740 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1322 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1441 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
2180 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2448 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2816 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2849 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
3326 هوش مصنوعی و رباتیکز غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3477 هوش مصنوعی و رباتیکز غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4458 هوش مصنوعی و رباتیکز غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
5649 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی دولتی - دانشگاه سمنان
9766 هوش مصنوعی و رباتیکز غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
12174 هوش مصنوعی و رباتیکز غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
2801 معماری سیستم های کامپیوتری مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4571 معماری سیستم های کامپیوتری غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7405 معماری سیستم های کامپیوتری پردیس - دانشگاه تبریز
49 نرم افزار - نرم افزار روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
112 نرم افزار - نرم افزار روزانه - دانشگاه تهران
827 نرم افزار - نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل شعبه نور)
1495 نرم افزار - نرم افزار روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1770 نرم افزار - نرم افزار روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1815 نرم افزار - نرم افزار مجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
2298 نرم افزار - نرم افزار روزانه - دانشگاه شهرکرد
3810 نرم افزار - نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4038 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
6181 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز
6916 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7023 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
7717 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
8955 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
9021 نرم افزار - یادگیری الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10583 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد
11490 نرم افزار - نرم افزار غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی - آبیک
11821 نرم افزار - نرم افزار مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
344 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
612 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه اصفهان
615 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه اصفهان
1299 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1339 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1953 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2142 شبکه های کامپیوتری  - رایانش امن نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2919 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2928 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
3139 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4595 شبکه های کامپیوتری  - رایانش امن مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6176 شبکه های کامپیوتری  - رایانش امن نوبت دوم - دانشگاه تبریز
9828 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10408 شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر
126 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
769 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
824 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
847 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه یزد
980 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
1423 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1746 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1803 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه اراک
1868 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
2160 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2249 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
6243 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
8582 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
9995 هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
264 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه تهران
1854 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه تبریز
5267 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
5771 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6876 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7299 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7447 معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
32 نرم افزار  - نرم افزار روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
72 نرم افزار  - بیوانفورماتیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
97 نرم افزار  - الگوریتم ها و محاسبات روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
287 نرم افزار  - نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1014 نرم افزار  - نرم افزار روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور)
1259 نرم افزار  - نرم افزار مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1924 نرم افزار  - نرم افزار روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2180 نرم افزار  - نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین
2272 نرم افزار  - نرم افزار پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2521 نرم افزار  - نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2925 نرم افزار  - نرم افزار پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3595 نرم افزار  - نرم افزار مجازی - دانشگاه گیلان - رشت
4622 نرم افزار  - نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
6547 نرم افزار  - نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
7231 نرم افزار  - نرم افزار  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
7938 نرم افزار  - نرم افزار پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
8028 نرم افزار  - نرم افزار مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9106 نرم افزار  - نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
10237 نرم افزار  - یادگیری الکترونیکی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
71 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
396 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1394 معماری سیستم های کامپیوتری شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
2115 معماری سیستم های کامپیوتری شبانه - دانشگاه شاهد - تهران
2435 معماری سیستم های کامپیوتری شبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2919 معماری سیستم های کامپیوتری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3325 معماری سیستم های کامپیوتری مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
3356 معماری سیستم های کامپیوتری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3592 معماری سیستم های کامپیوتری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
719 نرم افزار مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
926 نرم افزار روزانه - دانشگاه زنجان
1301 نرم افزار روزانه - دانشگاه صنعتی قم
1372 نرم افزار روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1624 نرم افزار شبانه - دانشگاه یزد
1767 نرم افزار روزانه - دانشگاه زنجان
1768 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1832 نرم افزار شبانه - دانشگاه صنعتی قم
1964 نرم افزار شبانه - دانشگاه صنعتی قم
2145 نرم افزار روزانه - دانشگاه شهرکرد
2552 نرم افزار مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4065 نرم افزار پردیس - دانشگاه تبریز
4196 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
4390 نرم افزار مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5159 نرم افزار مجازی - دانشگاه گیلان - رشت
5169 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
5530 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6047 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
6467 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
6729 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
6755 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6795 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
6925 نرم افزار غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
7352 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
8549 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
8899 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9077 نرم افزار مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
9806 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9918 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
47 هوش مصنوعی و رباتیکز شبانه - دانشگاه تهران
76 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
664 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
750 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1089 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1542 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1639 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1792 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2160 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2344 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه اصفهان
4026 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
4099 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه شیراز
4225 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4591 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
4695 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس - دانشگاه شیراز
4822 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6500 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
7185 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
63 شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2693 شبکه های کامپیوتری مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2779 شبکه های کامپیوتری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3553 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه
3587 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
6530 شبکه های کامپیوتری مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
6684 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
7727 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1069 رایانش امن روزانه - دانشگاه تبریز
1315 رایانش امن روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
1668 رایانش امن شبانه - دانشگاه شاهد - تهران
6568 رایانش امن مجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7840 رایانش امن مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 98

رتبه  نام زیرگرایش دانشگاه محل قبولی
83 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
151 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
334 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
424 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
709 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
4499 معماری سیستم های کامپیوتری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
9332 معماری سیستم های کامپیوتری پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
43 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه تهران
166 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
246 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه اصفهان
369 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
450 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
750 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
960 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم - دانشگاه یزد
1548 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه - دانشگاه سمنان
1763 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2342 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
10868 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پویش - قم
11972 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13993 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی - دانشگاه سمنان
65 رایانش امن نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
99 شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
160 نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه تهران
208 نرم افزار روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
246 نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
393 شبکه های کامپیوتری روزانه - دانشگاه اصفهان
582 نرم افزار روزانه - دانشگاه تبریز
725 نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
786 نرم افزار روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
925 نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1053 شبکه های کامپیوتری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1208 نرم افزار روزانه - دانشگاه اراک
1465 نرم افزار روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1623 نرم افزار نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور)
1869 نرم افزار پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2260 نرم افزار مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4761 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
5194 نرم افزار پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
5739 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
8924 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
10915 نرم افزار غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
11953 نرم افزار مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
195 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه- دانشگاه تهران
341 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
581 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
708 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم- دانشگاه تبریز
845 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1164 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5934 معماری سیستم های کامپیوتری پردیس- دانشگاه اصفهان
12724 معماری سیستم های کامپیوتری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
65 شبکه های کامپیوتری روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
142 نرم افزار نوبت دوم- دانشگاه تهران
220 نرم افزار روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
295 رایانش امن روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
356 نرم افزار روزانه- دانشگاه شیراز
456 نرم افزار روزانه- دانشگاه تبریز
594 نرم افزار نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
760 رایانش امن نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
858 نرم افزار روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1007 نرم افزار پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1103 نرم افزار روزانه- دانشگاه شهرکرد
1271 نرم افزار روزانه- دانشگاه بجنورد
2606 نرم افزار مجازی دولتی- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3785 نرم افزار پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
6647 نرم افزار غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
8550 نرم افزار غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه
11255 نرم افزار غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
12910 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
14510 نرم افزار غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان
16427 رایانش امن غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18087 شبکه های کامپیوتری غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
18523 نرم افزار غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
50 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم- دانشگاه تهران
189 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
301 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
421 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
660 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
901 هوش مصنوعی و رباتیکز نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1100 هوش مصنوعی و رباتیکز روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1550 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2450 هوش مصنوعی و رباتیکز پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
4541 هوش مصنوعی و رباتیکز پردیس- دانشگاه خوارزمی
6992 قرآن کاوی رایانشی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12472 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
15687 هوش مصنوعی و رباتیکز مجازی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18520 هوش مصنوعی و رباتیکز غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
247 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه-دانشگاه تبریز
507 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
794 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
911 معماری سیستم های کامپیوتری روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1089 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1178 معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2985 معماری سیستم های کامپیوتری غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
3044 معماری سیستم های کامپیوتری غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
9082 معماری سیستم های کامپیوتری مجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
#REF! معماری سیستم های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
498 هوش مصنوعی ورباتیکز نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
531 هوش مصنوعی ورباتیکز روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
566 هوش مصنوعی ورباتیکز روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
589 هوش مصنوعی ورباتیکز نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
847 هوش مصنوعی ورباتیکز روزانه-دانشگاه یزد
1033 هوش مصنوعی ورباتیکز نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1050 هوش مصنوعی ورباتیکز روزانه-دانشگاه سمنان
1104 هوش مصنوعی ورباتیکز نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3174 هوش مصنوعی ورباتیکز پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
12247 هوش مصنوعی ورباتیکز مجازی-دانشگاه صنعتی شاهرود
23609 هوش مصنوعی ورباتیکز غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری اریان -امیرکلابابل
152 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169 شبکه های کامپیوتری روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
175 شبکه های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
294 نرم افزار روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
299 الگوریتم هاومحاسبات روزانه-دانشگاه تهران
560 نرم افزار روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
594 نرم افزار روزانه-دانشگاه شیراز
599 نرم افزار روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
603 شبکه های کامپیوتری روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
668 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
869 نرم افزار روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
892 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
896 شبکه های کامپیوتری نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
976 نرم افزار روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1041 نرم افزار روزانه-دانشگاه صنعتی قم
1089 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1159 شبکه های کامپیوتری روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
1235 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه یزد
1250 نرم افزار نوبت دوم-دانشگاه گلستان -گرگان
2583 شبکه های کامپیوتری مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
2760 نرم افزار مجازی-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
5396 نرم افزار پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
7691 شبکه های کامپیوتری پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
8045 رایانش امن پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
8750 شبکه های کامپیوتری غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پویش -قم