برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. توجه به رتبه ها و محل قبولی به عنوان یک راهنما برای انتخاب رشته درست توسط داوطلبان ضروری است. 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد کلیک کنید.

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
479رایانش امنروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
961شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه تبریز
1597رایانش امنپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1632رایانش امنپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1734شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
4244رایانش امنغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4421شبکه های کامپیوتریمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6194شبکه های کامپیوتریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
6644شبکه های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
7259تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7541رایانش امنغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
10248شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران
10248تجارت الکترونیکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
11397بازاریابیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
11742شبکه های کامپیوتریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد
11742شبکه های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
379هوش مصنوعی و رباتیکروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
980هوش مصنوعی و رباتیکروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
980هوش مصنوعی و رباتیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1187مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات
1248مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات
1619مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات
1644هوش مصنوعی و رباتیکروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1843هوش مصنوعی و رباتیکنوبت دوم - دانشگاه سمنان
1843مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران جنوب
1998هوش مصنوعی و رباتیکپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2109مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات
2136مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران شمال
2444هوش مصنوعی و رباتیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2490هوش مصنوعی و رباتیکروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3523هوش مصنوعی و رباتیکمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
3664قرآن کاوی رایانشیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4063علوم كامپيوتر-محاسبات علميآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدالكترونيكي
4354مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران جنوب
5347مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدنجف اباد
5372مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدكرج
5498مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدكرج
5602هوش مصنوعی و رباتیکمجازی - دانشگاه سمنان
6818هوش مصنوعی و رباتیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7080مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران جنوب
7253هوش مصنوعی و رباتیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
7253مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران شمال
9523هوش مصنوعی و رباتیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
11142مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي ورباتيكآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشيراز
87معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
894معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه شیراز
2780معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
2794معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3146معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
3641معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3818معماری سیستم های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4136معماری سیستم های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
5989معماری سیستم های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
6385معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
11243معماری سیستم های کامپیوتریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
110بیوانفورماتیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
154نرم افزارروزانه - دانشگاه تهران
154نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
258نرم افزارروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
291الگوریتم ها و محاسباتروزانه - دانشگاه تهران
381نرم افزارروزانه - دانشگاه تهران
950نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1085نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1266مهندسی کامپیوتر - بازی های رایانه ایآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1561نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1634نرم افزارروزانه - دانشگاه شیراز
1634نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی کیش
1790نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1985نرم افزارروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
2011نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2076نرم افزارمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
2124نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3196نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
3610نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3724نرم افزارغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
3796نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
3796نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
4119نرم افزارپیام نور مجازی - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
4125نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
4178نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4527نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
5087نرم افزارپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
5111نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
5111نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
5618نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5636نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
6263نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
6654نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
7449نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
7786نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی
8417نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
8864نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
8864نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
8879نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
9436نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان
9436نرم افزارآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
299شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
412شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1112شبکه های کامپیوتری - رایانش امنروزانه - دانشگاه تبریز
1260شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه تبریز
1370شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه اصفهان
3287شبکه های کامپیوتری - رایانش امنغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4896شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
6821شبکه های کامپیوتری - رایانش امنپردیس - دانشگاه تبریز
7979شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
10285شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10465شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10695شبکه های کامپیوتری - رایانش امنمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
39هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه تهران
53هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه تهران
63هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه تهران
86هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه تهران
740هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1322هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1441هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
2180هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2448هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2816هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2849هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
3326هوش مصنوعی و رباتیکزغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3477هوش مصنوعی و رباتیکزغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4458هوش مصنوعی و رباتیکزغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
5649هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی دولتی - دانشگاه سمنان
9766هوش مصنوعی و رباتیکزغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
12174هوش مصنوعی و رباتیکزغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
2801معماری سیستم های کامپیوتریمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4571معماری سیستم های کامپیوتریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7405معماری سیستم های کامپیوتریپردیس - دانشگاه تبریز
49نرم افزار - نرم افزارروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
112نرم افزار - نرم افزارروزانه - دانشگاه تهران
827نرم افزار - نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل شعبه نور)
1495نرم افزار - نرم افزارروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1770نرم افزار - نرم افزارروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1815نرم افزار - نرم افزارمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
2298نرم افزار - نرم افزارروزانه - دانشگاه شهرکرد
3810نرم افزار - نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4038نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
6181نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز
6916نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7023نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
7717نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
8955نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
9021نرم افزار - یادگیری الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10583نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد
11490نرم افزار - نرم افزارغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی - آبیک
11821نرم افزار - نرم افزارمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
344شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
612شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه اصفهان
615شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه اصفهان
1299شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1339شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1953شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2142شبکه های کامپیوتری  - رایانش امننوبت دوم - دانشگاه تبریز
2919شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2928شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
3139شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4595شبکه های کامپیوتری  - رایانش امنمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6176شبکه های کامپیوتری  - رایانش امننوبت دوم - دانشگاه تبریز
9828شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10408شبکه های کامپیوتری  - شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر
126هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
769هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
824هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
847هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه یزد
980هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
1423هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1746هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1803هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه اراک
1868هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
2160هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2249هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
6243هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
8582هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
9995هوش مصنوعی و رباتیکز  - هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
264معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه تهران
1854معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه تبریز
5267معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
5771معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6876معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7299معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7447معماری سیستم های کامپیوتری  - معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
32نرم افزار  - نرم افزارروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
72نرم افزار  - بیوانفورماتیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
97نرم افزار  - الگوریتم ها و محاسباتروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
287نرم افزار  - نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1014نرم افزار  - نرم افزارروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور)
1259نرم افزار  - نرم افزارمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1924نرم افزار  - نرم افزارروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2180نرم افزار  - نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین
2272نرم افزار  - نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2521نرم افزار  - نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2925نرم افزار  - نرم افزارپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3595نرم افزار  - نرم افزارمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
4622نرم افزار  - نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
6547نرم افزار  - نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
7231نرم افزار  - نرم افزار مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
7938نرم افزار  - نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
8028نرم افزار  - نرم افزارمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
9106نرم افزار  - نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
10237نرم افزار  - یادگیری الکترونیکیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
71معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
396معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1394معماری سیستم های کامپیوتریشبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
2115معماری سیستم های کامپیوتریشبانه - دانشگاه شاهد - تهران
2435معماری سیستم های کامپیوتریشبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2919معماری سیستم های کامپیوتریپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3325معماری سیستم های کامپیوتریمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
3356معماری سیستم های کامپیوتریپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3592معماری سیستم های کامپیوتریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
719نرم افزارمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
926نرم افزارروزانه - دانشگاه زنجان
1301نرم افزارروزانه - دانشگاه صنعتی قم
1372نرم افزارروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1624نرم افزارشبانه - دانشگاه یزد
1767نرم افزارروزانه - دانشگاه زنجان
1768نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1832نرم افزارشبانه - دانشگاه صنعتی قم
1964نرم افزارشبانه - دانشگاه صنعتی قم
2145نرم افزارروزانه - دانشگاه شهرکرد
2552نرم افزارمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4065نرم افزارپردیس - دانشگاه تبریز
4196نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
4390نرم افزارمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
5159نرم افزارمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
5169نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
5530نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6047نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
6467نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
6729نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
6755نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6795نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
6925نرم افزارغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
7352نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
8549نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
8899نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9077نرم افزارمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
9806نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
9918نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
47هوش مصنوعی و رباتیکزشبانه - دانشگاه تهران
76هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
664هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
750هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1089هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1542هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1639هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1792هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2160هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
2344هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه اصفهان
4026هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
4099هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه شیراز
4225هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4591هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران
4695هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس - دانشگاه شیراز
4822هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6500هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
7185هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی شاهرود
63شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2693شبکه های کامپیوتریمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2779شبکه های کامپیوتریپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3553شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه
3587شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
6530شبکه های کامپیوتریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
6684شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
7727شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1069رایانش امنروزانه - دانشگاه تبریز
1315رایانش امنروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
1668رایانش امنشبانه - دانشگاه شاهد - تهران
6568رایانش امنمجازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7840رایانش امنمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 98

رتبه نام زیرگرایشدانشگاه محل قبولی
83معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
151معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
334معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
424معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
709معماری سیستم های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
4499معماری سیستم های کامپیوتریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
9332معماری سیستم های کامپیوتریپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
43هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه تهران
166هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
246هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه اصفهان
369هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
450هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
750هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
960هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم - دانشگاه یزد
1548هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه - دانشگاه سمنان
1763هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2342هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
10868هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پویش - قم
11972هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
13993هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی - دانشگاه سمنان
65رایانش امننوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
99شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
160نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه تهران
208نرم افزارروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
246نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
393شبکه های کامپیوتریروزانه - دانشگاه اصفهان
582نرم افزارروزانه - دانشگاه تبریز
725نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
786نرم افزارروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
925نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1053شبکه های کامپیوترینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شیراز
1208نرم افزارروزانه - دانشگاه اراک
1465نرم افزارروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1623نرم افزارنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور)
1869نرم افزارپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2260نرم افزارمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4761نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
5194نرم افزارپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
5739نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
8924نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
10915نرم افزارغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
11953نرم افزارمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
195معماری سیستم های کامپیوتریروزانه- دانشگاه تهران
341معماری سیستم های کامپیوتریروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
581معماری سیستم های کامپیوتریروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
708معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم- دانشگاه تبریز
845معماری سیستم های کامپیوتریروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1164معماری سیستم های کامپیوتریروزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5934معماری سیستم های کامپیوتریپردیس- دانشگاه اصفهان
12724معماری سیستم های کامپیوتریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
65شبکه های کامپیوتریروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
142نرم افزارنوبت دوم- دانشگاه تهران
220نرم افزارروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
295رایانش امنروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
356نرم افزارروزانه- دانشگاه شیراز
456نرم افزارروزانه- دانشگاه تبریز
594نرم افزارنوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
760رایانش امننوبت دوم- دانشگاه اصفهان
858نرم افزارروزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1007نرم افزارپردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1103نرم افزارروزانه- دانشگاه شهرکرد
1271نرم افزارروزانه- دانشگاه بجنورد
2606نرم افزارمجازی دولتی- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3785نرم افزارپردیس- دانشگاه تربیت مدرس
6647نرم افزارغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
8550نرم افزارغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه
11255نرم افزارغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
12910شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
14510نرم افزارغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان
16427رایانش امنغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18087شبکه های کامپیوتریغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
18523نرم افزارغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
50هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم- دانشگاه تهران
189هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
301هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
421هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
660هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
901هوش مصنوعی و رباتیکزنوبت دوم- دانشگاه تبریز
1100هوش مصنوعی و رباتیکزروزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1550هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2450هوش مصنوعی و رباتیکزپیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
4541هوش مصنوعی و رباتیکزپردیس- دانشگاه خوارزمی
6992قرآن کاوی رایانشیپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
12472هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی دولتی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
15687هوش مصنوعی و رباتیکزمجازی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18520هوش مصنوعی و رباتیکزغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
247معماری سیستم های کامپیوتریروزانه-دانشگاه تبریز
507معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
794معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
911معماری سیستم های کامپیوتریروزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1089معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1178معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
2985معماری سیستم های کامپیوتریغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
3044معماری سیستم های کامپیوتریغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
9082معماری سیستم های کامپیوتریمجازی-دانشگاه فردوسی مشهد
#REF!معماری سیستم های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
498هوش مصنوعی ورباتیکزنوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
531هوش مصنوعی ورباتیکزروزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
566هوش مصنوعی ورباتیکزروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
589هوش مصنوعی ورباتیکزنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
847هوش مصنوعی ورباتیکزروزانه-دانشگاه یزد
1033هوش مصنوعی ورباتیکزنوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1050هوش مصنوعی ورباتیکزروزانه-دانشگاه سمنان
1104هوش مصنوعی ورباتیکزنوبت دوم-دانشگاه سمنان
3174هوش مصنوعی ورباتیکزپردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
12247هوش مصنوعی ورباتیکزمجازی-دانشگاه صنعتی شاهرود
23609هوش مصنوعی ورباتیکزغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری اریان -امیرکلابابل
152نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
169شبکه های کامپیوتریروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
175شبکه های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
294نرم افزارروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
299الگوریتم هاومحاسباتروزانه-دانشگاه تهران
560نرم افزارروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
594نرم افزارروزانه-دانشگاه شیراز
599نرم افزارروزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
603شبکه های کامپیوتریروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
668نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
869نرم افزارروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
892نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
896شبکه های کامپیوترینوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
976نرم افزارروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1041نرم افزارروزانه-دانشگاه صنعتی قم
1089نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه کاشان
1159شبکه های کامپیوتریروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
1235نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه یزد
1250نرم افزارنوبت دوم-دانشگاه گلستان -گرگان
2583شبکه های کامپیوتریمجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
2760نرم افزارمجازی-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
5396نرم افزارپردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
7691شبکه های کامپیوتریپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
8045رایانش امنپردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
8750شبکه های کامپیوتریغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پویش -قم