برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مربوط به سال های 1401 و قبل از آن را مشاهده می کنید. همچنین داوطلبان سال 1401 می توانند برای دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی و انتخاب رشته مهندسی شیمی به لینک های آبی شده مراجعه کنند. اطلاعات رتبه ها و محل قبولی کاملا بر اساس واقعیت و رتبه های همان سال برای شما قرا داده شده است. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی شیمی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
28 مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
34 مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
35 مهندسی شیمی - محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران
39 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه تهران
41 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
43 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
54 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه تهران
121 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
183 مهندسی شیمی - انرژی و محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران
214 مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز روزانه - دانشگاه تهران
498 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
543 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
583 مهندسی شیمی - پلیمر روزانه - دانشگاه کاشان
633 مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
640 مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
741 مهندسی شیمی - محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
761 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه کاشان
945 مهندسی شیمی - محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
951 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
965 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
1022 مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1106 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1120 مهندسی شیمی - نانوفناوری روزانه - دانشگاه سمنان
1130 مهندسی شیمی - طراحی فرایند مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1198 مهندسی شیمی - مهندسی سیستم های انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
1201 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1458 مهندسی شیمی - مهندسی سیستم های انرژی روزانه - دانشگاه قم
1673 مهندسی شیمی - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه سمنان
1677 مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1927 مهندسی شیمی - پلیمر نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2014 مهندسی شیمی - طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2468 مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2743 مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3029 مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3268 مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست مجازی دولتی - دانشگاه کاشان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
7 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
15 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه تهران
20 مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
21 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
22 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
30 مهندسی شیمی  - محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
33 مهندسی شیمی  - محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
36 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
43 مهندسی شیمی  - محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران
44 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
49 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
59 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
72 مهندسی شیمی  - محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
100 مهندسی شیمی  - محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران
106 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی نوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
143 مهندسی شیمی  - ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
165 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه تهران
191 مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه تهران
235 مهندسی شیمی  - زیست پزشکی نوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
264 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه شیراز
323 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه اصفهان
327 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
368 مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
377 مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه تهران
436 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
460 مهندسی شیمی  - نانوفناوری روزانه - دانشگاه سمنان
473 مهندسی شیمی  - صنایع پتروشیمی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
484 مهندسی شیمی  - مهندسی چرخه سوخت روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
558 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی همدان
598 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
644 مهندسی شیمی  - مهندسی چرخه سوخت روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
691 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
751 مهندسی شیمی  - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه شیراز
781 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
793 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
876 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1134 مهندسی شیمی  - نانوفناوری روزانه - دانشگاه شیراز
1344 مهندسی شیمی  - صنایع غذایی نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1354 مهندسی شیمی  - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1499 مهندسی شیمی  - پلیمر روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1533 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی نوبت دوم - دانشگاه کاشان
1614 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه سمنان
1814 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1843 مهندسی شیمی  - نانوفناوری روزانه - دانشگاه سمنان
2163 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی همدان
2163 مهندسی شیمی  - نانوفناوری روزانه - دانشگاه شیراز
2382 مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیست روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2440 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2526 مهندسی شیمی  - مهندسی سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
2803 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2869 مهندسی شیمی  - ترموسینتیک و کاتالیست مجازی - دانشگاه کاشان
3057 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3386 مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3775 مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی همدان
NULL مهندسی شیمی  - طراحی فرایند روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
NULL مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازی نوبت دوم - دانشگاه کاشان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 را مشاهده می کنید. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
19 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
58 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
65 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
109 زیست پزشکی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
161 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
162 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
193 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
196 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
215 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
252 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
479 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
485 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
567 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
698 محیط زیست روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
819 طراحی فرایند پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
821 فرایندهای جداسازی شبانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
833 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
942 طراحی فرایند پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
945 پلیمر شبانه - دانشگاه تبریز
970 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه یزد
994 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
1031 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه یاسوج
1032 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه یاسوج
1091 ترموسینتیک و کاتالیست شبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1092 پلیمر روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1358 نانوفناوری روزانه - دانشگاه کاشان
1363 فرایندهای جداسازی شبانه - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
1444 پلیمر روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1503 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه یاسوج
1658 طراحی فرایند پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1751 زیست پزشکی پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1753 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1777 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1876 پلیمر روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2041 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2109 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2128 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2359 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2656 پلیمر غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
2664 ترموسینتیک و کاتالیست شبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2741 طراحی فرایند شبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2803 محیط زیست شبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2976 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3291 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3363 طراحی فرایند پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
48 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
90 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
104 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
107 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
117 زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
119 فرآوری و انتقال گاز روزانه - دانشگاه تهران
152 محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
205 پلیمر روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
238 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
278 مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
335 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
357 صنایع شیمیایی معدنی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
432 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
462 صنایع غذایی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
469 مهندسی چرخه سوخت روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
519 مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر روزانه - پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
605 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
803 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
870 پلیمر نوبت دوم - دانشگاه تبریز
965 پلیمر روزانه - دانشگاه کاشان
985 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1066 طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1176 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه قم
1265 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه اراک
1389 فرایندهای جداسازی نوبت دوم - دانشگاه ایلام
1497 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1725 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه سمنان
1882 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2078 نانوفناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2463 طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2708 فرایندهای جداسازی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3062 طراحی فرایند پردیس خودگردان - دانشگاه کاشان
3491 فرایندهای جداسازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر

 

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
65 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
115 مهندسی راکتور روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
157 فرایندهای جداسازی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171 فرآوری و انتقال گاز روزانه- دانشگاه تهران
235 زیست پزشکی روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
256 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
357 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
424 فرایندهای جداسازی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
535 ترموسینتیک و کاتالیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
636 مهندسی چرخه سوخت روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
721 طراحی فرایند روزانه- دانشگاه تبریز
867 پلیمر روزانه- دانشگاه شیراز
990 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه- دانشگاه شیراز
1081 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1200 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1319 فرایندهای جداسازی نوبت دوم- دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
1565 پدیدههای انتقال نوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1703 محیط زیست روزانه- دانشگاه سمنان
2040 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه صنعتی همدان
2340 طراحی فرایند روزانه- دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2991 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4282 صنایع پتروشیمی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد
5330 ترموسینتیک و کاتالیست غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
55 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه تهران
219 مهندسی شیمی روزانه-دانشگاه شیراز
269 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
273 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
285 انرژی ومحیطزیست روزانه-دانشگاه تهران
375 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
443 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
588 مهندسی شیمی روزانه-پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
607 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه اصفهان
684 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
813 ترموسینتیک وکاتالیست روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
827 فراوری وانتقال گاز روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1067 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
1310 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1348 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1424 مهندسی سیستم های انرژی روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل
1631 نانوفناوری نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1675 پلیمر نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1846 نانوفناوری نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
2623 پدیده های انتقال نوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
3789 فرایندهای جداسازی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4070 فرایندهای جداسازی پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4844 نانوفناوری پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
5299 طراحی فرایند پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز