برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد مهندسی صنایع می باشد. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره نتخاب رشته کنکور ارشد صنایع کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع استفاده کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
64 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم - دانشگاه تهران
102 مهندسی صنایع - سیستم های سلامت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
209 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
402 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
409 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
486 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
563 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
638 مهندسی صنایع - سیستم های سلامت روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1633 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1668 مهندسی صنایع - سیستم های اطلاعاتی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2094 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2736 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
2928 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
3262 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
3802 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
4296 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
44 سیستم های کلان - سیستم های کلان روزانه - دانشگاه تهران
94 سیستم های کلان - سیستم های کلان روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
241 سیستم های کلان - آینده پژوهی روزانه - دانشگاه تهران
441 سیستم های کلان - سیستم های کلان نوبت دوم - دانشگاه تهران
1026 سیستم های کلان - سیستم های کلان پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2082 سیستم های کلان - سیستم های کلان مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2389 سیستم های کلان - سیستم های کلان غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3290 سیستم های کلان - سیستم های کلان غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
28 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
51 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
81 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
85 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
109 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه تهران
115 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه تهران
141 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
163 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
189 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
194 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
224 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
254 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
628 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه یزد
670 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
752 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1299 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه یزد
1627 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2144 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2257 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - مهندسی مالی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2487 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3408 سیستم های مالی - لجستیک - مدیریت پروژه - لجستیک و زنجیره تامین غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
59 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
102 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
103 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1641 مدیریت مهندسی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
1949 مدیریت مهندسی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
1965 مدیریت مهندسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2238 مدیریت مهندسی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
2456 مدیریت مهندسی مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی اصفهان
2569 مدیریت مهندسی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
3386 مدیریت مهندسی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع استفاده کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
8 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
41 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه تهران
70 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه تهران
71 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
118 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
121 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
290 مهندسی صنایع  - کیفیت و بهره وری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
388 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
525 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
538 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه ارومیه
614 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه قم
625 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
719 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
851 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
921 مهندسی صنایع  - سیستم های اطلاعاتی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1164 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه ارومیه
1317 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1334 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
1395 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
1618 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1656 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1779 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها مجازی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1895 مهندسی صنایع  - سیستم های اطلاعاتی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2339 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2566 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
2596 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2892 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی ارومیه
2932 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
3396 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه ارومیه
3711 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4153 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
4176 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
5769 مهندسی صنایع  - بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
108 سیستم های کلان  - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه تهران
154 سیستم های کلان  - سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
304 سیستم های کلان  - سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
774 سیستم های کلان  - سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1467 سیستم های کلان  - سیستمهای کلان پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
4172 سیستم های کلان  - سیستمهای کلان غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
56 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه خوارزمی
79 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
112 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مدیریت پروژه روزانه - دانشگاه تهران
125 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه تهران
156 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
895 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1113 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مدیریت پروژه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
1659 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2072 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2300 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2764 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مدیریت پروژه مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
2914 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - لجستیک و زنجیره تامین غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3143 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - لجستیک و زنجیره تامین غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4037 سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه  - مهندسی مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان
79 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
91 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
338 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
3149 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
3314 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی مجازی - دانشگاه صنعتی اصفهان
4368 مدیریت مهندسی  - مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 99 را مشاهده می کنید. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع استفاده کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
230 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
458 بهینه سازی سیستمها شبانه - دانشگاه اصفهان
561 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه یزد
586 بهینه سازی سیستمها شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
812 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی قم
822 بهینه سازی سیستمها شبانه - دانشگاه یزد
1190 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه تفرش
1405 بهینه سازی سیستمها شبانه - دانشگاه صنعتی قم
1612 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2092 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2170 بهینه سازی سیستمها پردیس - دانشگاه صنعتی ارومیه
2424 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2693 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
2700 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2804 بهینه سازی سیستمها مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3319 بهینه سازی سیستمها پردیس - دانشگاه صنعتی ارومیه
143 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1040 سیستمهای کلان پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1608 سیستمهای کلان پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1914 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2371 سیستمهای کلان پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
2718 سیستمهای کلان مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3425 سیستمهای کلان پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
80 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
336 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
471 لجستیک و زنجیره تامین شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1002 مهندسی مالی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1083 مهندسی مالی روزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
1107 لجستیک و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1200 مهندسی مالی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3023 مدیریت پروژه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
291 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
747 مدیریت مهندسی شبانه - دانشگاه یزد
813 مدیریت مهندسی شبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1090 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1541 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1796 مدیریت مهندسی شبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
1810 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1843 مدیریت مهندسی پردیس - دانشگاه تربیت مدرس
2193 مدیریت مهندسی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2917 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
3892 مدیریت مهندسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 98

رتبه نام زیرگرایش  محل قبولی 
17 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
68 سیستمهای سلامت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
132 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
176 مدیریت نوآوری و فناوری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
240 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
399 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
433 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
483 مهندسی ایمنی در راه آهن روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
556 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
694 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
751 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
929 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه قم
1136 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
1635 مدیریت نوآوری و فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2966 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
3673 بهینه سازی سیستمها پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
4633 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
18 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه تهران
95 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
245 سیستمهای کلان نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
403 سیستمهای کلان روزانه - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
763 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3546 سیستمهای کلان غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
5011 سیستمهای کلان پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
43 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
79 مهندسی مالی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
117 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
166 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
200 مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
242 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
356 لجستیک و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
567 مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه یزد
1091 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1572 لجستیک و زنجیره تامین پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2517 لجستیک و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
5077 مهندسی مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
17 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
96 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
870 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه یزد
1217 مدیریت مهندسی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2269 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3988 مدیریت مهندسی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)

 

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی صنایع هم تایید می کند که به رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در سال ها قبل توجه داشته اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
381 آینده پژوهی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
54 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
261 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
412 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
769 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2554 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7041 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
44 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه تهران
162 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
451 سیستم های اطلاعاتی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
570 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
781 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه ارومیه
1065 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه قم
1194 بهینه سازی سیستمها پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1294 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2360 سیستمهای سلامت پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4910 بهینه سازی سیستمها پردیس- دانشگاه صنعتی ارومیه
6654 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه
99 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
135 سیستمهای مالی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
202 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
385 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه خوارزمی
1278 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
5409 لجستیک و زنجیره تامین غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
6471 لجستیک و زنجیره تامین مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
160 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
367 مدیریت مهندسی روزانه- دانشگاه خوارزمی
1264 مدیریت مهندسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2773 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
6260 مدیریت مهندسی پردیس- دانشگاه یزد

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 96را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
587 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
648 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه یزد
745 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
888 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه سمنان
897 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه ارومیه
918 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1095 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه تفرش
1109 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1166 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه قم
2890 بهینه سازی سیستم ها پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
8277 بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کار-قزوین
10510 بهینه سازی سیستم ها پردیس خودگردان-دانشگاه کردستان -سنندج
270 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
310 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
466 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-موسسه عالی اموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
599 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-دانشگاه یزد
1243 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
3380 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
11096 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
41 اینده پژوهی روزانه-دانشگاه تهران
148 اینده پژوهی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
10666 اینده پژوهی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
64 مدیریت پروژه روزانه-دانشگاه تهران
80 لجستیک وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
203 سیستم های مالی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
989 سیستم های مالی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1225 لجستیک وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
2996 سیستم های مالی مجازی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
4264 لجستیک وزنجیره تامین پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4275 لجستیک وزنجیره تامین پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
9188 سیستم های مالی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اسرار-مشهد
10678 لجستیک وزنجیره تامین مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه خوارزمی -تهران
165 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
166 مدیریت مهندسی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
644 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه یزد
4178 مدیریت مهندسی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
8758 مدیریت مهندسی پیام نور مجازی-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
10880 مدیریت مهندسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد/ع /-یزد