رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تعداد بازدید 38446 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 99 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 1400 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد مهندسی صنایع می باشد. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره نتخاب رشته کنکور ارشد صنایع کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 99 را مشاهده می کنید. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع استفاده کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
1190 بهینه سازی سیستمها دانشگاه تفرش
230 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
812 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی قم
561 بهینه سازی سیستمها دانشگاه یزد
458 بهینه سازی سیستمها دانشگاه اصفهان
586 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی اصفهان
1405 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی قم
822 بهینه سازی سیستمها دانشگاه یزد
2804 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3319 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی ارومیه
2170 بهینه سازی سیستمها دانشگاه صنعتی ارومیه
1612 بهینه سازی سیستمها دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2092 بهینه سازی سیستمها دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2700 بهینه سازی سیستمها دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2424 بهینه سازی سیستمها دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2693 بهینه سازی سیستمها موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
143 سیستمهای کلان دانشگاه تربیت مدرس
1914 سیستمهای کلان دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2718 سیستمهای کلان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2371 سیستمهای کلان دانشگاه تربیت مدرس
1608 سیستمهای کلان دانشگاه تربیت مدرس
3425 سیستمهای کلان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1040 سیستمهای کلان دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1083 مهندسی مالی دانشگاه آیت اله حایری - میبد
80 لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
336 لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
471 لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1002 مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1107 لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1200 مهندسی مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3023 مدیریت پروژه موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
291 مدیریت مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1796 مدیریت مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
813 مدیریت مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
747 مدیریت مهندسی دانشگاه یزد
1843 مدیریت مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
2193 مدیریت مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3892 مدیریت مهندسی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
1090 مدیریت مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1541 مدیریت مهندسی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1810 مدیریت مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2917 مدیریت مهندسی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 98

رتبه نام زیرگرایش  محل قبولی 
17 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
68 سیستمهای سلامت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
132 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
176 مدیریت نوآوری و فناوری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
240 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
399 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
433 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
483 مهندسی ایمنی در راه آهن روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
556 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
694 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
751 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
929 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه قم
1136 بهینه سازی سیستمها روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
1635 مدیریت نوآوری و فناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2966 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
3673 بهینه سازی سیستمها پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
4633 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
18 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه تهران
95 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
245 سیستمهای کلان نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
403 سیستمهای کلان روزانه - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
763 سیستمهای کلان روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3546 سیستمهای کلان غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
5011 سیستمهای کلان پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
43 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
79 مهندسی مالی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
117 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
166 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
200 مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
242 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
356 لجستیک و زنجیره تامین نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
567 مدیریت پروژه نوبت دوم - دانشگاه یزد
1091 لجستیک و زنجیره تامین روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1572 لجستیک و زنجیره تامین پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2517 لجستیک و زنجیره تامین مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
5077 مهندسی مالی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
17 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
96 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
870 مدیریت مهندسی روزانه - دانشگاه یزد
1217 مدیریت مهندسی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2269 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3988 مدیریت مهندسی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی صنایع

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی صنایع هم تایید می کند که به رتبه ها و محل قبولی ارشد صنایع در سال ها قبل توجه داشته اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
381 آینده پژوهی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
54 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
261 سیستمهای کلان روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
412 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
769 سیستمهای کلان نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2554 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7041 سیستمهای کلان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
44 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه تهران
162 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
451 سیستم های اطلاعاتی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
570 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
781 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه ارومیه
1065 بهینه سازی سیستمها روزانه- دانشگاه قم
1194 بهینه سازی سیستمها پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1294 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2360 سیستمهای سلامت پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4910 بهینه سازی سیستمها پردیس- دانشگاه صنعتی ارومیه
6654 بهینه سازی سیستمها غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه
99 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
135 سیستمهای مالی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
202 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
385 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه خوارزمی
1278 لجستیک و زنجیره تامین روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
5409 لجستیک و زنجیره تامین غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت
6471 لجستیک و زنجیره تامین مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
160 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
367 مدیریت مهندسی روزانه- دانشگاه خوارزمی
1264 مدیریت مهندسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2773 مدیریت مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
6260 مدیریت مهندسی پردیس- دانشگاه یزد

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 96را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
587 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
648 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه یزد
745 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
888 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه سمنان
897 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه ارومیه
918 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1095 بهینه سازی سیستم ها روزانه-دانشگاه تفرش
1109 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1166 بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم-دانشگاه قم
2890 بهینه سازی سیستم ها پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
8277 بهینه سازی سیستم ها غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کار-قزوین
10510 بهینه سازی سیستم ها پردیس خودگردان-دانشگاه کردستان -سنندج
270 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
310 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
466 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-موسسه عالی اموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
599 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی روزانه-دانشگاه یزد
1243 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
3380 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
11096 سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
41 اینده پژوهی روزانه-دانشگاه تهران
148 اینده پژوهی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
10666 اینده پژوهی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
64 مدیریت پروژه روزانه-دانشگاه تهران
80 لجستیک وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
203 سیستم های مالی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
989 سیستم های مالی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1225 لجستیک وزنجیره تامین روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
2996 سیستم های مالی مجازی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
4264 لجستیک وزنجیره تامین پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4275 لجستیک وزنجیره تامین پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
9188 سیستم های مالی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اسرار-مشهد
10678 لجستیک وزنجیره تامین مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه خوارزمی -تهران
165 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
166 مدیریت مهندسی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
644 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه یزد
4178 مدیریت مهندسی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
8758 مدیریت مهندسی پیام نور مجازی-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
10880 مدیریت مهندسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی امام جواد/ع /-یزد

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی صنایع

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی صنایع

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    Sh‏ - 99/7/4

    چرا با رتبه های خوب انقدر بد قبول شدن اخه 😢

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc