رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مهندسی عمران در آزمون کارشناسی ارشد 1401 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1402 ارزیابی کنید بسیار اهمیت دارد.

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد عمران کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
8 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
20 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
27 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
53 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
57 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
114 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تهران
117 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
123 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
176 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تهران
183 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
187 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تهران
224 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
239 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
260 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
284 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
311 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
386 مهندسی عمران - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
401 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
417 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
684 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
721 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
766 مهندسی عمران - زلزله نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
808 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
878 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
950 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1044 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
1209 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1242 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1270 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1271 مهندسی عمران - راه وترابری نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1300 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1307 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک روزانه - دانشگاه تهران
1310 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک روزانه - دانشگاه تهران
1393 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1546 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1650 مهندسی عمران - سازه نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1704 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا نوبت دوم - دانشگاه تهران
1724 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه زنجان
1803 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تربت حیدریه
1896 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1913 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1919 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2006 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2346 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2457 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2528 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
2537 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2569 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
2599 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه سمنان
2623 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
3337 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
3418 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3447 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
3563 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3675 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سمنان
3675 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه بیرجند
3680 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3766 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3825 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
3825 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4286 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4498 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
4613 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4787 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5037 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
5245 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5476 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
5483 مهندسی عمران - زلزله غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5521 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5745 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5910 مهندسی عمران - زلزله غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6127 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
6173 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
6482 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
7086 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار
7110 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه صنعتی شاهرود
7755 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7922 مهندسی عمران - راه وترابری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
8397 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
8791 مهندسی عمران - زلزله پردیس - دانشگاه تبریز
8956 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
9534 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد
9615 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
9970 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
9970 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10592 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
10624 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه گیلان - رشت

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
30 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
83 مهندسی عمران  - حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
120 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
163 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
412 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
436 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
554 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
561 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
564 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
603 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
728 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
997 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1075 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1193 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1214 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1217 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1289 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1292 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1322 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه بجنورد
1363 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1373 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1456 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1599 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1606 مهندسی عمران  - سازه های دفاعی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1614 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1639 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1702 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1741 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1741 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1741 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1747 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1787 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1796 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سمنان
1801 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
1829 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1891 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2002 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2022 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه شهرکرد
2065 مهندسی عمران  - راه و ترابری نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
2107 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2109 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه یاسوج
2143 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2161 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2186 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
2261 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
2296 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2509 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2568 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه یزد
2579 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه زنجان
2606 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2645 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
2699 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی قم
2704 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
2759 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2765 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2816 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2831 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2885 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2927 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2937 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه سمنان
2941 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
3010 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3088 مهندسی عمران  - زلزله روزانه - دانشگاه یزد
3124 مهندسی عمران  - زلزله روزانه - دانشگاه سمنان
3155 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3195 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3208 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3292 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3353 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
3386 مهندسی عمران  - زلزله پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3495 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3495 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
3576 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
3610 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
3621 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3650 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3715 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
3812 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
3850 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل
3867 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3921 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
3931 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4039 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4225 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه اصفهان
4253 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4253 مهندسی عمران  - راه و ترابری پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
4436 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4605 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4794 مهندسی عمران  - زلزله نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
4878 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
4919 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
4928 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
5106 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5184 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
5302 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
5311 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
5356 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
5542 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5626 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5842 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5952 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6442 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
6463 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
7076 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
7092 مهندسی عمران  - راه و ترابری پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
7118 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
7576 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
8168 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
8330 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8374 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
8730 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
8803 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
8924 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
9670 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
9994 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
10389 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
10602 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
10615 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
10677 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
10709 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
11014 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین
11532 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
11636 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99 را مشاهده می کنید. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
38 حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50 سازه روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
93 مهندسی محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
116 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
176 حمل و نقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
229 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
328 مهندسی و مدیریت منابع آب شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
367 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
433 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
442 مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
476 مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
498 حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
521 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
669 سازه روزانه - دانشگاه تبریز
704 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب شبانه - دانشگاه تهران
764 سازه روزانه - دانشگاه بیرجند
791 سازه روزانه - دانشگاه یزد
820 زلزله روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
887 سازه روزانه - دانشگاه قم
899 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1024 مهندسی محیط زیست شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1276 سازه روزانه - دانشگاه شیراز
1298 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه ارومیه
1333 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1370 سازه های دفاعی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1375 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا شبانه - دانشگاه تهران
1397 سازه روزانه - دانشگاه قم
1409 سازه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1425 سازه شبانه - دانشگاه تبریز
1452 مهندسی و مدیریت منابع آب شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1471 زلزله روزانه - دانشگاه اراک
1479 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1499 حمل و نقل روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1522 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1528 زلزله روزانه - دانشگاه زنجان
1703 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1757 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
1825 سازه روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
1852 زلزله روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1891 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
1906 سازه روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1955 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1984 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
2013 سازه شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2018 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2051 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2072 سازه روزانه - دانشگاه کاشان
2216 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2264 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2281 مهندسی محیط زیست پردیس - دانشگاه شیراز
2307 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه قم
2316 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
2338 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2351 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه اراک
2363 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2488 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
2543 حمل و نقل روزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
2586 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه قم
2602 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2684 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2779 سازه شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2791 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه یزد
2881 زلزله روزانه - دانشگاه زنجان
3091 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3207 ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3216 سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3365 سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
3394 راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3417 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3429 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3466 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی قم
3582 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3607 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه سمنان
3791 سازه شبانه - دانشگاه بیرجند
4079 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
4152 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
4264 سازه پردیس - دانشگاه تبریز
4314 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4314 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
4322 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4445 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4520 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
4717 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4878 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
4899 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4924 سازه روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
4932 سازه پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
4988 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
5072 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
5192 سازه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5420 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه بیرجند
5464 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
5500 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5665 آب و سازههای هیدرولیکی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
5729 مهندسی محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
5857 سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
5881 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
6060 زلزله پردیس - دانشگاه تبریز
6221 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
6359 ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6436 آب و سازههای هیدرولیکی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
7024 سازه پردیس - دانشگاه تبریز
7089 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
8231 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
8263 سازه پردیس - دانشگاه کاشان
8991 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9290 آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
9455 سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
9483 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
9642 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
11340 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس - دانشگاه تبریز
11368 مهندسی محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان
11684 سازه پردیس - دانشگاه کردستان - سنندج

 

 

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از دقیق ترین تخمین رتبه ارشد عمران کلیک کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
58 سازه روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 حمل و نقل روزانه دانشگاه تهران
101 زلزله روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
124 مدیریت ساخت نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
156 راه و ترابری روزانه دانشگاه تهران
163 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
176 محیط زیست روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
180 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 سازه روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
272 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه دانشگاه تهران
318 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه تربیت مدرس
356 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه تهران
411 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
441 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه خوارزمی
548 راه و ترابری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
709 سواحل، بنادر و سازه های دریایی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
818 مهندسی ایمنی راه و ترابری روزانه دانشگاه تربیت مدرس
940 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان
1035 سازه روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1143 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه شیراز
1282 راه و ترابری روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1375 زلزله روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1527 سازه روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
1636 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه تبریز
1741 سازه روزانه دانشگاه قم
1840 سازه نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1943 محیط زیست گرایش آب و فاضلاب نوبت دوم دانشگاه اصفهان
2077 سازه نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد
2170 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه یزد
2216 مدیریت ساخت پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
2376 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه ارومیه
2599 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
2754 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه سمنان
2938 زلزله نوبت دوم دانشگاه اراک
3146 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه زنجان
3601 سازه نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3666 مدیریت ساخت پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3802 سازه غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4050 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4143 محیط زیست نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم
4412 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه یاسوج
4714 سازه های دفاعی نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5073 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان
5660 راه و ترابری غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
6589 راه و ترابری پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
9680 سازه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
11460 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه
12020 آب و سازه های هیدرولیکی پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان
12844 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
17305 سازه غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
50 مدیریت ساخت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
115 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
172 حمل و نقل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
205 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه تهران
261 محیط زیست روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324 زلزله نوبت دوم- دانشگاه تهران
415 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
530 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
575 سازه روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
637 مهندسی محیط زیست - منابع آب روزانه- دانشگاه تهران
724 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
957 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1022 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه شیراز
1180 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1245 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1289 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1374 مدیریت ساخت نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1416 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1502 سازه نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1579 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1645 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1834 سازه نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1942 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2201 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم
2491 سازه روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
2674 سازه نوبت دوم- دانشگاه ایلام
3251 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه اراک
3456 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3921 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه ملایر
4313 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
4711 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5572 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
7157 سازه پردیس- دانشگاه شیراز
10697 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
13315 سازه پردیس- دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
18408 زلزله پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
23174 ژئوتکنیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
24800 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
27258 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
125 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
169 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
213 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
218 سازه نوبت دوم-دانشگاه تهران
227 محیطزیست روزانه-دانشگاه تهران
245 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
248 زلزله نوبت دوم-دانشگاه تهران
259 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
277 حمل ونقل روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
295 سازه روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
304 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
316 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
326 راه وترابری روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
644 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
736 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
841 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1015 سازه روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1099 سازه نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1105 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1110 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1127 محیطزیست روزانه-دانشگاه تبریز
1221 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1300 محیطزیست روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1385 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1544 زلزله روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1689 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1746 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
1746 سازه روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
1806 محیطزیست روزانه-دانشگاه شیراز
1814 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه شیراز
1844 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
1847 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه تبریز
1899 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1899 سازه نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1989 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
2011 زلزله نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2025 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2081 راه وترابری روزانه-دانشگاه سمنان
2134 محیطزیست نوبت دوم-اموزشکده محیطزیست کرج -سازمان حفاظت محیطزیست
2142 سازه های دفاعی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2247 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
2498 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2553 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2614 سازه روزانه-دانشگاه زنجان
2671 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2716 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2730 محیطزیست روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2750 سازه روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
2789 سازه نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد
2792 سازه روزانه-دانشگاه شهرکرد
2842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2847 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2898 زلزله روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
2921 محیطزیست پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3244 زلزله نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3285 زلزله روزانه-دانشگاه سمنان
3328 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3392 سازه روزانه-دانشگاه بناب
3499 سازه نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
3567 سازه نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3567 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه یزد
3875 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3941 حمل ونقل پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
4054 محیطزیست روزانه-دانشگاه بیرجند
4189 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
4370 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
4396 سازه روزانه-دانشگاه زابل
4534 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه بیرجند
4805 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
4842 مدیریت منابع اب نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
4907 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
4992 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس -تهران
4993 محیطزیست روزانه-دانشگاه صنعتی سیرجان
5165 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
5169 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
5288 زلزله پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
5533 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سیرجان
5844 راه وترابری پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
8225 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد
8836 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
10649 سازه پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
15130 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین
17894 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سبحان -نیشابور
26522 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنکابن
27956 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبه -زنجان
30289 زلزله غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان
36337 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری -رفسنجان

 

کانال تلگرام رشته مهندسی عمران راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی عمران

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  علی اقا‏ - 02/1/6

  سلام خسته نباشین
  اطلاعات مربوط به قبولی های ارشد ۱۴۰۱ در دسترس هستش؟ رو سایتتون گذاشته میشه؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 02/1/14

  سلام خدمت شما بله به زودی اطلاعات جدید  مربوط به کارنامه های ارشد عمران 1401 در همین صفحه به روز رسانی میشه 

 • تصویر فرد

  مهران احمدپور‏ - 01/9/27

  سلام
  تاثیر معدل کارشناسی هر دانشگاهی باشی
  تاثیر یکسان داره یا نه ؟
  دانشگاهها ضرایب متفاوت دارن برای معدل ؟؟

 • تصویر فرد

  مهران احمدپور‏ - 01/9/27

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  چندتا سوال دارم ممنون میشم راهنمایی کنید.
  معدل کارشناسی ۲۰ درصد تاثیر داره
  حالا معدل ۱۵ فارغ از اینکه چطور کنکور جواب دادی و کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی ۱۵۰۰ تراز ثابت برات محسوب میشه ؟
  نتایج انتخاب رشته براساس نمره تراز هست یا رتبه کشوری یا رتبه در سهمیه؟
  میشه ی مثال بزنید.
  من شنیدم سهمیه ۵ درصد تاثیر ک نداره هیچ
  چون تعداد داوطلبین سهمیه ۵ درصد زیاد هست این مورد به ضرر تمام میشه

 • تصویر فرد

  علی ورسه‏ - 01/6/8

  سلام
  خواستم تشکر کنم از مدیریت سایت سه گام ، چون در نرم افزار تخمین محل قبولی کارشناسی ارشد دقیقا به اولین رشته محل که تخمین زده شد قبول شدم
  مهندسی عمران رشته راه و ترابری دانشگاه بین المللی قزوین روزانه 😊

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/6/9

  سلام خدمت شما خوشحالیم راضی بودین و تبریگ بابت موفقیتتون 🌺

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 01/5/1

  سلام با رتبه 2795 پردیس علم و صنعت ویا غیر انتفاعی علم و فرهنگ سازه میتونم قبول بشم

 • تصویر فرد

  علی‏ - 01/4/2

  با سلام
  با رتبه ۴۵۸ سهمیه آزاد
  حمل و نقل یا راه ، روزانه کدوم دانشگاه های تهران میشه قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/4/4

  سلام خدمت شما برای اطلاع دقیق از شانس قبولی حتما از نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام استفاده کنید
  https://3gaam.ir/sH4

 • تصویر فرد

  Amir‏ - 01/3/25

  باسلام، جسارتا برای گرایش عمران سازه ، بین دانشگاه های ارومیه و شهید مدنی آذربایجان و سهند کدوم بهتره ؟ خودم ساکن تبریزم

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 01/3/19

  رتبه قبولی سازه هیدرولیکی امیر کبیر چنده؟

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 01/3/11

  سلام محیط زیست نوشیروانی رتبه قبولیش چنده؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 01/3/4

  سلام رتبه قبولی روزانه و شبانه مدیریت منابع اب دانشگاه صنعتی اصفهان و تبریز چند هست ؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/7

  سلام خدمت شما برای گرایش منابع آب با رتبه حدود 1500 شبانه تبریز سال گذشته قبولی داشتیم 

 • تصویر فرد

  فاطمه خمسه‏ - 01/3/2

  سلام با حدود چه رتبه ای منابع آب دانشگاه فردوسی میشه اورد

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 00/12/18

  سلام باچه رتبه ای میشه مدیریت ساخت بوعلی همدان قبول شد

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/12/9

  چرا لیست کارنامه و محل قبولی های 1400 رو نمیذارید
  به 1401 رسیدیم ولی هنو 1400 رو نذاشتید

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/12/11

  سلام خدمت شما داده های کارنامه های قبولی در حال پردازش هستند و به محض تموم شدن روی سایت قرار میگیره

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/10/11

  سلام تا چه رتبه وی میشه شریف قبول شد گرایش برام مهم نیست

 • تصویر فرد

  محمد امین ژاله‏ - 00/8/4

  آقای مهری مشاوره عمران چگونه میتونم با شما بگیرم؟

 • تصویر فرد

  محمد امین ژاله‏ - 00/8/3

  آقای مهدی چگونه میتونم با شما ارتباط بگیرم؟

 • تصویر فرد

  مهدی شریعتی‏ - 00/7/27

  رتبه ۶۶۷
  آب و سازه‌های هیدرولیکی. واقعا کارتون حرف نداره

 • تصویر فرد

  Hamid‏ - 00/6/14

  سازه هیدرولیکی شریف بهتر است یا منابع اب تهران؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/6/12

  سلام ،با رتبه ی ۳۵۰ سهمیه آزاد میشه مدیریت ساخت خواجه نصیر روزانه قبول شد یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/12

  سلام خدمت شما
  در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست، می تونید ازش استفاده کنید و شانس قبولی خودتون رو با رتبه ای که آوردین تو کد رشته های مختلف ببینید لینکش رو براتون قرار میدم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  سامان‏ - 00/6/10

  سلام با رتبه کشوری 2600 سهمیه ازاد 2300 مدیریت ساخت ازاد تهران و علم و فرهنگ شانس قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/12

  سلام خدمت شما
  در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست، می تونید ازش استفاده کنید و شانس قبولی خودتون رو با رتبه ای که آوردین تو کد رشته های مختلف ببینید لینکش رو براتون قرار میدم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/6/10

  سلام وقت بخیر ایا بارتبه 10076 سازه یا زلزله جایی میشه خوند؟
  مثلا محقق اردبیل یا دانشگاههای تبریز یا زنجان؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سلام خدمت شما
  در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست، می تونید ازش استفاده کنید و شانس قبولی خودتون رو با رتبه ای که آوردین تو کد رشته های مختلف ببینید لینکش رو براتون قرار میدم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/9

  سلام با رتبه ۹۱۸۶ بدون سهمیع احتمال قبولی توی شبانه دانشگاه محقق اردبیلی هست یا فقد پردیس و غیرانتفاهی میشه ؟

 • تصویر فرد

  hmid‏ - 00/6/9

  سلام رتبه 23 سهمیه 5 درصد و 188 بدون سهمیه شدم .احتمال اب و محیط شریف یا تهرانو دارم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سلام خدمت شما
  در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست، می تونید ازش استفاده کنید و شانس قبولی خودتون رو با رتبه ای که آوردین تو کد رشته های مختلف ببینید لینکش رو براتون قرار میدم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  Mohammad‏ - 00/6/9

  سلام. می خواستم بدونم با چه رتبه هایی
  می ه محیط زیست روزانه قبول شد؟؟!

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 00/6/1

  باسلام
  آخرین رتبه قبولی ارشد عمران گرایش سازه روزانه دانشگاه اصفهان چقدره؟

 • تصویر فرد

  سپهر باقری‏ - 00/5/27

  سلام. مهندس مهری چرا پاسخ نمیدید؟!!
  خواستم بدونم با سهمیه آزاد منطقه ۲ تا چه رتبه ای میشه امید داشت به قبولی در گرایش های محیط، راه و آب
  لطفا به تفکیک روزانه و شبانه بفرمایید

 • تصویر فرد

  امین‏ - 00/5/20

  سلام . اینا رتبه کشوری هست یا سهمیه آزاد؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/23

  سلام خدمت شما رتبه های کشوری هستن 

 • تصویر فرد

  mark‏ - 00/5/16

  سلام خسته نباشید میخواستم ببینم آیا با قبولی در دانشگاه تربیت مدرس ارشد عمران میتونم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم و معلم بشم؟

 • تصویر فرد

  Faeze‏ - 00/5/15

  سلام برای قبولی در مقطع ارشد، رشته مدیریت منابع آب دانشگاه امیرکبیر چه رتبه ایی نیاز هست؟
  سهمیه ۵ درصد دارم و منطقه ۱ هستم و درحال حاضر دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران هستم
  تاثیر معدل چگونه هستش؟ معدلم حدود ۱۴.۵ هستش

 • تصویر فرد

  شهناز عمرزاده‏ - 00/5/15

  سلام وقت بخیر، برای آگاهی از تاثیر معدل در کنکور ارشد می تونید به لینک آبی شده مراجعه کنید.

 • تصویر فرد

  amir‏ - 00/3/3

  با سلام خدمت مهندسین و کارشناسان محترم گروه 3 گام دات
  میخواستم بدونم کسی اطلاع داره برای قبولی تو گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران و یا شریف چه رنج رتبه میخواد ؟!
  با تشکر

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 00/1/24

  سلام مهندس مهری برای قبولی در سازه باهنر کرمان چه رتبه ای نیاز هست

 • تصویر فرد

  بهداد‏ - 99/11/11

  با رتبه ۱۰۴۵ سهیمه آزاد99. سازه گیلان. روزانه

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/11/5

  سلام من برای دانشگاه شریف یا تهران درس میخونم از سهمیه ۵درصد استفاده کنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  Reza‏ - 99/11/3

  سلام من برای دانشگاه شریف و تهران درس می خونم از ۵بهمن مهلت ویرایش اطلاعات هستش به نظرتون با توجه با اینکه برای این دو دانشگاه درس می خونم از سهمیه ۵درصدیم استفاده کنم یا سهمیه ازاد کنکور بدم؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/11/3

  سلام مهندس مهری به نظرت بین دانشگاه های معتبر کشور در گرایش سازه کدوم دانشگاه های کشور معتبر هستن باهنر کرمان اولویت چندم می تونه باشه

 • تصویر فرد

  امیر عابدی‏ - 99/9/27

  سلام
  با چه رتبه ای میشه در دانشگاه خلیج فارس یا شیراز
  سازه یا راه خوند؟

 • تصویر فرد

  Soheila‏ - 99/9/3

  سلام خسته نباشید میشه لطفا کارنامه و رتبه های قبولی امسال رو هم بزارید

 • تصویر فرد

  Nad‏ - 99/8/29

  چرا از سهمیه پنج درصد برای ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد عمران ۱۴۰۰ استفاده نکنیم؟ میشه یه کوچولو توضیح بدید لطفا
  سپاس

 • تصویر فرد

  Hamid‏ - 99/8/25

  سلام جناب مهندس در ثبت نام ارشد از سهمیه ۵درصدی استفاده کنم یا استفاده نکنم ،خواهش میکنم جواب بدید واقعا درگیره این موضو ع هستم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/8/29

  سلام مهندس 
  استفاده نکن لپ کلام . توضیحش اینجا طول میکشه . دلایل زیاده 

 • تصویر فرد

  اشکان‏ - 99/8/6

  ۵۹۴ در سهمیه آزاد
  روزانه خواجه نصیر محیط زیست

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/8/15

  مهندس جان تبریک میگم بسیار عالیه موفق باشید . 

 • تصویر فرد

  hossein‏ - 99/7/6

  سلام
  برای قبول شدن در دانشگاه های تهران(روزانه و شبانه) باید چه رتبه ای اورد؟

 • تصویر فرد

  اشکان‏ - 99/6/25

  با سلام میخواستم بدونم با ۵۹۴ رتبه در سهمیه آزاد احتمال آوردن شبانه محیط زیست علم و صنعت هست؟ یا روزانه خواجه یا حتی شبانه خواجه محیط زیست؟

 • تصویر فرد

  شادی قربان زاده‏ - 99/6/18

  سلام با رتبه ۵۰۰۲ رشته مدیریت آب دانشگاه حکیم سبزواری رشته مدیریت آب روزانه قبول میشوم

 • تصویر فرد

  بهداد‏ - 99/6/18

  سلام.با رتبه 1046سازه یا ژئوتکنیک گیلان میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/6/17

  سلام
  با رتبه ۴۸۵ امکان قبولی دانشگاه شیراز گرایش مدیریت منابع آب چقدره؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/16

  سلام مهندس جان
  برای سازه دانشگاه بیرجند روزانه چه رتبه ای لازمه حدودا؟

 • تصویر فرد

  sali‏ - 99/6/16

  سلام ببخشید با رتبه 850 امکان قبولی در تهران هست؟
  چ دانشگاه و رشته ای در تهران احتمال قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 99/6/15

  سلام و خسته نباشید میشه لطف کنید راهنمایی که با رتبه 1973 کدوم دانشگاه های تهران رو میشه قبول شد روزانه یا شبانه ؟ممنون

 • تصویر فرد

  U‏ - 99/6/15

  سلام خسته نباشید با رتبه بدون سهمیه
  ۲۸۷۳ و ۳۲۴ سهمیه ۵ درصد امکان قبولی در سازه یا خاک چمران اهواز هست درمورد دانشگاه شهرکرد یا اراک چطور ممنون‌میشم راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  خلیل‏ - 99/6/15

  سلام با رتبه ۳۶۰۰ ژئوتکنیک فسا یبول میشم ؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/15

  سلام خسته نباشید
  با رتبه 260 احتمال قبولی تو رشته‌ی مدیریت ساخت روزانه در دانشگاه های تهران وجود داره؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/14

  سلام.. رتبه در سهمیه ۱۱۴۴ شدم.. میتونم آ.شرقی سراسری قبول شم عایا؟

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 99/6/14

  سلام
  میخواستم ببینم با رتبه 16 سهمیه ایثارگر بالای 25 درصد چه گرایشایی میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  عماد‏ - 99/6/13

  سلام
  مهندس جان من رتبه ۴۸۸ شدم ارشد ۹۹ ، برای تهران چه رشته هایی میتونم قبول بشوم

 • تصویر فرد

  دنی‏ - 99/5/27

  سلام خسته نباشید
  آیا با رتبه ۱۰ هزار میشه گرایش راه و ترابری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران یا یکی از دانشگاه آزاد های تهران قبول شد؟

 • تصویر فرد

  سروش . ش‏ - 99/5/23

  احتمال داره کلید ارایه شده در سایت سازمان سنجش اشتباه باشه؟ جواب سوال 66 نام خاک کاملا مشخصه که خاک ماسه ایه و SP / SW جواب درسته اما GP / GW رو صحیح در نظر گرفته

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/5/20

  سلام وقت بخیر
  با میانگین ۳۶.۲ چه رتبه ای رو میشه مسب مرد جناب مهری عزیز

 • تصویر فرد

  سروش.ش‏ - 99/5/19

  سلام، می شه راهنمایی کنید؟ برای قبولی رشته سواحل و بنادر در دانشگاه صنعتی سهند چه رتبه ای نیاز هست؟

 • تصویر فرد

  سروش.ش‏ - 99/5/18

  سلام، وقت بخیر.
  جسارتا می خواستم بپرسم برای قبولی بدون سهمیه در دانشگاه مراغه (روزانه) چه رتبه ای نیاز دارم

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 99/5/18

  سلام، بعد از دانشگاهای تهران کدوم دانشگاها رو پیشنهاد میکنید برای گرایشهای آب و محیط زیست؟
  در ضمن رتبه قبولی توی محیط زیست دانشگاه اصفهان هم روزانه و هم شبانه چنده؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/12/12

  سلام خسته نباشید با رتبه ی ۲۰۰۰ میشه روزانه سازه ی قم قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/4/12

  سلام مهندس بله 

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 98/12/3

  سلام،وقت بخیر...
  ببخشید برای قبولی در رشته پدافند غیر عامل دانشگاه مالک اشتر و امام حسین؛حداقل چه رتبه ای لازم هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/12/4

  سلام مهندس پارسال با رتبه 1400 هم قبولی داد ه امام حسین ولی باید مصاحبه و مرحله دوم رو شما قبول بشید .

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/11/20

  سلام
  با رتبه ۵۰۰، حمل و نقل کدوم یک از دانشگاهای تهران رو میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/27

  سلام 
  خانم مهندس اوضاع قبولی اگر مثل سال 98 باشه ، سخت میشه جای خوب قبول شد . با این رتبه علم و صنعت و خواجه نصیر احتمال بالا قبولید .

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 98/11/15

  سلام
  ممنون از زحماتتون
  من الان با دیدن حرفای شما متوجه شدم که سهمیه پنج درصد بیشتر ضرر داره تا فایده.
  الان که واسه ۹۹ ثبت نام کردم و از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم پشیمون شدم کلی.
  الان با این سهمیه پنج درصد واسه سازه هیدرولیکی یا سازه یا زلزله یا ژئو رتبه توی سهمیه باید چقدر باشه واسه دانشگاه های تهران؟
  راهی واسه کنسل کردن این سهمیه وجود نداره دیگه؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/27

  سلام مهندس 
  لطفا برای سهمیه ها داخل کانال تلگرام رو چک کنید توضیحات بخشنامه امسال رو توضیح دادیم . من بی ارزش بودن سهمیه را سال 97 گفتم بر اساس آزمون 97 . از طرفی چون ماشالله هر روز یه اتفاقی میفته در این مملکت ، آزمون سال 98 کاملا تغییر کرد و هرکسی سهمیه داشت جای مناسبی قبول شد . در کل باید نحوه اعمال سهمیه شفاف سازی بشه و الی هر سال یه عده خوشحالن و یه عده ناراحت .

 • تصویر فرد

  عرفان غیاثی‏ - 98/10/29

  سلام جناب مهری
  ممنون بابت پاسخهاتون
  ببخشید یه سوال
  سازه روزانه ایلام چه رتبه ای نیاز داره؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/8

  سلام مهندس جان
  سازه روزانه ایلام دقیق نمیتونم والا بگم ولی با توجه به لیست رتبه ها ، حدود 2400 شدنیه . 

 • تصویر فرد

  خانم پویان فر‏ - 98/10/18

  سلام
  گرایش حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر چه رتبه ای نیاز داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/12/1

  سلام خانم پویان فر 
  این سوال به عوامل مختلفی بستگی داره ولی یه عدد به صورت تقریبی با استناد به سال های قبلی رتبه زیر 450 برای علم و صنعت و رتبه زیر 350 400 برای امیر کبیر 

 • تصویر فرد

  علیرضا ‏ - 98/9/27

  ببخشید منظورتون از بازه 2800 تا 3500 دانشگاه مراغه وبناب و بجنورد در گرایش ساز و خاک روزانه بود یا شبانه ممنون میشم این سوالم جواب بدین

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/9/26

  سلام جناب مهندس روز بخیر
  برای رتبه 660 در سهمیه احتمال قبولی در سازه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 رو چقدر میدونید؟
  با این رتبه در تهران چه دانشگاه هایی احتمال قبولی بالایی منحصرا در گرایش سازه وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/27

  سلام محسن جان
  ببین قطعا فردوسی قبول میشه ولی تهران دانشگاه های شهید بهشتی و خواجه نصیر و خوارزمی احتمال قبولی وجود داره . من این حرفارو بر اساس شرایط 98 زدم و تا آزمون 99 زده نشه نمیشه نظر دقیق تر داد . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/9/24

  برای قبولی در دانشگاه بجنورد و بناب و مراغه تو گرایش های سازه و خاک چه رتبه ای تقریبا نیاز ممنون میشم جواب بدین؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/27

  سلام مهندس 
  رتبه بین بازه 2800 تا 3500 قبول داشته . 

 • تصویر فرد

  نیوشا‏ - 98/9/22

  برای مدیریت ساخت دانشگاه های تهران حدودا چه رتبه ای نیاز هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام 
  حدود رتبه زیر 150 با توجه به روند قبولی رتبه ها طی سال های 97 و 98 و پیش بینی های 99

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/9/10

  سلام قبولی های ارشد عمران سال 98 کی میزارین؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام مهندس برای انتخاب رشته سال 99 ، البته داخل کانال وارد بشید چون از بهمن  برخی کارنامه های مهم رو  قرار خواهیم داد . 

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/9/7

  سلام جناب مهندس مهری
  برای قبولی در رشته ژئوتکنیک و راه صنعتی اصفهان حدودا چه رتبه ای نیاز است؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام مهندس رشته ژئوتکنیک رتبه حدودی 500 و راه و ترابری رتبه حدودی 700 لازم دارد . این اعداد که میگم به علت عدم اطمینان از اتفاقاتی که میتونه برای سال 99 بیفته مثل میزان تقاضای رشته ، سهمیه ها و ... هست . 

 • تصویر فرد

  Abbas‏ - 98/9/3

  سلام،امکان قبولی با رتبه 5750 در شبانه هستش؟

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 98/9/2

  سلام وقت بخیر
  دو تا سوال داشتم
  نتایج تکمیل ظرفیت ارشد حدودا کی میاد؟
  و این که چه زمانی اطلاعات قبولی ارشد ۹۸ رو توی سایت میگذارید؟

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/8/12

  باسلام.
  جهت قبولی در دانشگاه شیراز گرایش سازه به چه رتبه ای باید نزدیک باشم؟ ممنونم.

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/8/16

  سلام مهندس میلاد
  رتبه زیر 1000 نیاز داری . برعکس سال های قبل رتبه های لازم برای قبولی تغییر کرد امسال . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/7/12

  سلام
  کسی اطلاع داره برای ارشد زلزله روزانه مرکز تحقیقات زلزله تهران تا چه رتبه ای قبولی میده؟

 • تصویر فرد

  پيمان ‏ - 98/6/27

  سلام
  جناب مهري درصد هاتون روي چند بود

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/27

  سلام پیمان جان 
  درصد های چی من آزمونم میانگین 43 درصد بود . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/25

  مهندس مهری
  علم و صنعت پردیس
  مدیریت ساخت

  ۱۵۸۷

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/27

  سلام محمد خیلی مبارکت باشه پسر . مدیریت ساخت گرایش بسیار خوبیه . 

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 98/6/24

  سلام دوستان
  بچه ها بنطرتون امسال تا چه رتبه ای (بدون هیچ سهمیه ای) زلزله شهید بهشتی (روزانه و شبانه) قبول شده؟
  آقای مهری بزرگوار و دوستی که زلزله شهید بهشتی قبول شدن بگن لطفا

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/25

  سلام حسین جان 
  رتبه 600 تا 700 شهید بهشتی زلزله قبولی دادیم . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/23

  ۱۵۸۷ سهمیه آزاد
  ۱۸۷۰ کشوری

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/25

  چی قبول شدی مهندس ؟؟ 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/22

  سلام . ممنون از جناب مهندس مهری.
  تجربمو از امسال بگم شاید بدرد بخوره.
  من ۱۵۸۷ شدم ‌ . اولویت بهداین شکل بود
  روزانه های تهران ؛
  شبانه های تهران؛
  پردیس های تهران؛
  روزانه شهرستان ؛ همه شهرها رو زدم .

  کارنامم که اومد تعحب کردم شدید .
  مثلا حتی توی شهرستانها هم فقط ۲ کد رشته میتونستم قبول شم .
  خاک صنعتی قم
  و راه کرمانشاه

  اینکه حتی شهرستان ها
  همدان قزوین اصفهان گیلان و ... نشده بود برام جالب بود .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/23

  سلام محمد جان 
  خوب چیدمان انجام ندادی ! رتبت با سهمیه آزاد بود دیگه ؟ یا کشوری ؟   همین که قبول شدی بازم جای شکرش باقیه .  ممنونم بابت این توصیه ، باز هم نظری داشتی بگو که دوستان استفاده کنند . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/21

  ممنون ازراهنمایی خوبتون آقای مهری .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  قربانت مهندس

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/20

  مهندسی مهری عزیز سلام
  ممنون از پاسخگوییتون .

  میشه بازتر بگید؟
  مثلا چرا هدر رفتنه . مثلا دوست عزیزی که گفتن برای تدریس مورد تایید شما بودن و دکترا رو پیشنهاد دادید ؛ خب پردیس و سطح علمی علم و صنعت و دکترا باز هم خوب نیس؟

  اگر ممکنه یکم از معایبش بگید


  سپاس فراوان

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  محمد جان کلا شما دکترا میخوای بخونی باید از مصاحبه هم رد بشی . یعنی صرفا قبولی کتبی و کارنامه اهمیت نداره ، بلکه مهم تر قبولی در مصاحبه هست . اساتید دانشگاه ها هم ترجیح میدن با دانشجوهای سابق خودشون در مقطع دکترا کار کنند . برای همین میگم دیدی منفی خیلی زیادی به غیر روزانه شبانه وجود داره . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/18

  آقای مهری بامدرک دانشگاه بیرجند میشه اپلای کرد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام حمید جان
  شما با هر مدرکی به شرط داشتن رزومه علمی خوب ( منظور مقاله در حوزه مورد نیاز دانشگاه مقصد ) و مدرک زبان با نمره بالا ، قطعا میتونید حتی بورس کامل بشید . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/18

  آقای مهندس مهری عزیزسلام،بنده روزانه دانشگاه بیرجند قبول شدم به نظر شما دانشگاه بیرجند دانشگاه خوبیه؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  مهندس جان دانشگاه در ارشد خیلی اهمیت نداره پس بهتره منطقی نگاه کنید و دانشگاه برید . هردانشگاه غیر از تهران و فردوسی و صنعتی اصفهان در مقطع ارشد خیلی قوی نیست . 

 • تصویر فرد

  فاضل‏ - 98/6/16

  مهندسی زلزله دانشگاه شهید بهشتی

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  مبارکه فاضل جان موفق باشی

 • تصویر فرد

  ehsan ‏ - 98/6/16

  سلام من گرايش زلزله دانشگاه اراك روزانه قبول شدم ، ي محبت ميخواستم كنيد مشاور عزيز سايت ، ميخواستم بدونم در كرايش هاي ارشد مهندسي عمران روزانه دانشگاه اراك بهتر هست يا دانشگاه بوعلي ؟ و اينكه مردد هستم بخونم يا خير هدفم تدريس هست و كارشناسي دانشگاه ازاد خوندم ، ممنون ميشم راهنمايي فرماييد با تشكر از سايت خوبتون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام مهندس 
  بوعلی همدان بهتر هست قطعا .  اگر قصد تدریس دارید باید دکترا هم بگیرید تا در دانشگاه بتونید تدریس کنید . اما بدونید این هیئت علمی شدن نیاز به ژن خوب داره . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/16

  با سلام . با رتبه ۱۵۸۰
  مدیریت ساخت علم و صنعت( پردیس) قبول شدم.
  انتخابهای بعد از اون همه شهرستان بودن . که شانس داشتم .
  جناب مهری فارغ از هزینه ؛ ارزش داره برم؟ برای دکترا مشکلی ایجاد نمیشه؟

  پرم از تردید . یه لحظه پر از شور و انگیزه
  یه لحظه پر از نا امیدی

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام محمد جان
  نظر واقعیو منو میخوای نرو ، هیچ ارزشی نداره . پولتو خرج خودت کنی از زندگیت لذت ببری بهتر از خرج همچین هزینه ای برای ارشد هست . اینهمه پول خرج کنی که بعدا پول در بیاری ؟؟ منطقی نیست . درست فکر کن من جات بودم اینکارو نمیکردم .

 • تصویر فرد

  رحیم‏ - 98/6/16

  خیلی ممنون اقای مهری لطف دارید

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  زنده باشید .

 • تصویر فرد

  رحیم‏ - 98/6/15

  اقا اعلام شد علم صنعت آب

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/16

  مبارک باشه مهندس

 • تصویر فرد

  masoud‏ - 98/6/15

  سلام خسته نباشید...
  گرایش سازه دانشگاه شریف تا چه رتبه ای پذیرش میگیره...
  و اینکه رتبه بندی دانشگاه ها در گرایش سازه به ترتیب کدومون؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  فاضل‏ - 98/6/13

  سلام
  نتایج نهایی ارشد کی اعلام میشود

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/6/13

  سلام وقت بخیر 
  دهه سوم شهریورماه 

 • تصویر فرد

  کیانوش‏ - 98/6/13

  سلام با رتبه 1518در سهمیه ازاد ایا می تونم دانشگاه اصفهان روزانه قبول بشم فرق نداره هر گرایشی باشه

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/13

  سلام
  دانشگاه اصفهان قبول میشید ولی صنعتی اصفهان نه . 

 • تصویر فرد

  Marya‏ - 98/6/8

  سلام مهندس مهری
  وقتتون بخیر
  میشه لطف کنید رشته های پر طرفدار به سمت کم رفدار عمران ک رتبه های بهتری میخواد (بر حسب رتبه)رو به ترتیب بگید ممنونتون میشم .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/9

  سلام ممنونم
  ببینید این نظر منه و متاسفانه این ترتیبی که میگم در ذهن همه شکل گرفته و نباید بر این اساس انتخاب رشته صورت بگیره . 
  مدیریت ساخت
  ژئوتکنیک - سازه 
  زلزله - 
  محیط زیست - حمل و نقل 
  و بقیه گرایش ها 
  ....

 • تصویر فرد

  D‏ - 98/6/5

  با سلام
  میخواستم بدونم با رتبه ۴۲۲امکان قبولی در رشته آب و راه علم و صنعت و تربیت مدرس هست؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/7

  سلام 
  امکان قبولی گرایش راه و آب تربیت مدرس و آب علم و صنعت می باشد . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/6/4

  سلام مهندس مهری وقتتون بخیر
  شما مطمئن هستید ک در این بازه ک فرمودید جواب نهایی ارشد میاد؟
  ممنون از پاسخگوییتون .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/5

  سلام مهندس یا هفته دوم میاد یا نیاد میره برای بعد 20 شهریور . کسی مطمئن نیست . منطقش برای سال های پیش 9 شهریور بوده . با اینکه امسال کنکور عقب افتاد ولی اصولیش اینه که نهم نتایج بیاد . امکانشم هست بره بعد بیستم . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/6/2

  سلام وقتتون بخیر
  درسته ک میگن دهه اول شهریور جواب ارشد میاد 1از دوستان از سیستم پاسخگویی سوال پرسیدن اینطور جوابشون رو دادن ممنون از پاسخگوییتون.

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/6/2

  سلام وقت بخیر 
  هر سال بدلیل اینکه آزمون اردیبهشت ماه برگزار میشد جواب نهایی ارشد، دهه اول شهریور ماه اعلام میشد اما امسال بدلیل تاخیر در آزمون امکان داره کمی تاخیر در اعلام نتایج رخ بده. 

 • تصویر فرد

  امیر ارسلان‏ - 98/5/25

  درود بر مهندس مهری عزیز
  مهندس با رتبه ی ۱۵۷۰ کشوری و ۲۱۰ سهمیه ۵درصدی احتمال قبولی راه و ترابری قزوین هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/26

  مهندس درود در کامنت دیگه ای جوابتو دادم . خیر بعید میدونم قبول بشی . 

 • تصویر فرد

  سارینا‏ - 98/5/25

  سلام مهندس جان وقتت ب خیر،مهندس مهندسی راه آهن علم و صنعت اطلاع دارین حدودا چه رتبه ایی میخواد؟
  مچکرم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/26

  سلام خانم مهندس عزیز 
  یبار بهتون پاسخ دادم نمیشه نظر داد به علت وجود کلا دو دانشگاه برای ارائه این گرایش و وابستگی رتبه قبولی به علاقه داوطلب ها . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/5/22

  سلام خسته نباشید بارتبه2200احتمال قبولی آب روزانه دانشگاه کردستان کرمانشاه زنجان سمنان رو دارم ممنون از پاسخگوییتون.

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/23

  سلام مهندس 
  احتمال قبولیت در تمام دانشگاه هایی که اسم بردی بالای 90 درصده . 

 • تصویر فرد

  نادر‏ - 98/5/14

  سلام مهندس مهری خسته نباشید
  من بارتبه 1000 سهمیه آزاد به نظرتون دانشگاه فردوسی میارم هر رشته ای رو؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/15

  سلام نادر جان
  بعید میدونم هر رشته ای رو بیاری - رتبت معمولیه برای فردوسی ، فرضا گرایش مدیریت ساخت قبول نمیشی . ژئوتکنیک احتمالش کمه ولی بقیه گرایش ها محتمل هست . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/13

  سلام خسته نباشید ، با رتبه ۲۵۱۳ در سهمیه امکان قبولی سازه یا آب دانشگاه یزد هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/20

  سلام بله محتمل هست 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/11

  سلام . جناب مهری یه سوال .
  رتبه م ۱۵۰۰ شد . بعد از روزانه و شبانه های تهران مدیریت ساخت پردیس علم و صنعت؛ رو زدم . به نظرتون از نظر علمی برم یا یکسال پشت کنکور بمونم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/13

  سلام مهندس
  ببین مدیریت ساخت علم و صنعت پردیسش با همان اساتید روزانه شبانه هستید و از لحاظ علمی قویه . ولی ترمی حداقل 7 میلیون باید هزینه کنی . اگر من باشم یکسال دیگه میخوانم .

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/5/9

  سلام و خداقوت
  با رتبه ۲۱۰۰ عمران میشه روزانه های گرایش سازه، ژئوتکنیک، زلزله و یا مدیریت ساخت دانشگاه بین المللی قزوین قبول شد؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/4/25

  سلام رتبه در سهمیه 8701 عمران کجا قبول میشه

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/6

  سلام . در ایران احتمال قبولی در روزانه و شبانه رشته های مختلف میشه گفت صفر هست . 

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 98/4/24

  سلام اقای مهری ..مدیریت ساخت علم و صنعت بهتره یا خواجه نصیر ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/6

  سلام مهندس  بخوام یه رده بندی کلی کنم مدیریت ساخت ها رو در دانشگاه های تهران :
  1- علم و صنعت
  2- تهران
  3- امیرکبیر
  4- شریف
  5- خوارزمی
  6- خواجه نصیر 
  هم سابقه ورود رشته در دانشگاه ، تعداد مقالات و کار های علمی انجام شده ، دانشجوهای دکترا و ارشد فارغ التحصیل و اساتید و ... عوامل مهمی هستند که با توجه اینکه رشته خودمم مدیریت ساخت بوده در نظر گرفتم . 

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 98/4/22

  سلام رتبه ی ۱۶ با سهمیه ی ۲۵ درصد جانبازی و نمره ی کل ۴۲۰۰ مدیریت منابع آب تهران قبول میشه؟

 • تصویر فرد

  zohre‏ - 98/4/20

  سلام با رتبه ۴۹۳ شبانه مدیریت منابع اب امیرکبیر میشه اورد؟

 • تصویر فرد

  مرتضی باقرپور‏ - 98/4/19

  سلام .
  با رتبه ۷۳۳ در سهمیه
  فقط سازه میخام بزنم
  تو دانشگاهای دولتی تهران هم روزانه و شبانه احتمال قبولی تو کدوم دانشگاهارو دارم ؟

 • تصویر فرد

  الناز‏ - 98/4/18

  سلام‌ ببخشید دانشگاه دبیر شهید رجایی،برای رشته هایی که جلوش ننوسته ویژه معلمین شاغل،آیا افرادی که دانشگاه کارشناسیشون عادی بوده هم میتونن انتخاب کنن؟؟؟ و اگه میشه ،شرایط خاصی داره واسه بعد تحصیل؟؟؟

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 98/4/18

  سلام برای مهندسی عمران بین گرایشهای سازه هیدرولیکی،محیط زیست،حمل و نقل ، مدیریت ساخت موندم!
  اینده شغلی کدوم گرایش بهتره؟
  رتبه ام 372 شده و اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 98/4/18

  با سلام.
  با رتبه 525 سهمیه
  روزانه سازه های هیدرولیکی امیر کبیر میشه قبول شد؟؟؟
  ژئوتکنیک تربیت مدرس چطور؟؟؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه 3600میشه یکی از زیر گروه های عمران دانشگاه رازی یا کردستان رو قبول شد؟

 • تصویر فرد

  نقی لو‏ - 98/4/18

  سلام مهندس وقت بخیر
  آیا با رتبه 500 (سهمیه آزاد) امکان قبولی در رشته حمل ونقل (شبانه) هستش؟

 • تصویر فرد

  پوریا‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید
  من رتبه ام ۴۵۰ شده
  سازه یا زلزله یا خاک یا مدیریت ساخت کجاها قبول میشم
  خیلی خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/4/18

  سلام
  بهترین گرایش های عمران در ارشد به ترتیب چی هست؟ با رتبه 94 چی قبول میشیم؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشین
  با رتبه۷ سهمیه ۵ درصدی و ۶۵ کشوری احتمال قبولی مدیریت ساخت شریف یا تهران هست؟

 • تصویر فرد

  افشین بهاری‏ - 98/4/18

  سلام مهندس من رتبه ام ۱۴۱۵ هست به نظر شما نزدیکترین ومعتبرترین داشگاه روزانه سازه کدوم سهرستان نسبت به تهران قبول میسم

 • تصویر فرد

  سیدمیثم رسا‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه 540 راه و ترابری علم و صنعت یا خواجه نصیر رو میتونم بیارم؟

 • تصویر فرد

  ممم‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه 710 چیا میشه قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  فرانک م‏ - 98/4/17

  سلام با 329 محیط زیست یا منابع آب کجا میشه قبول شد؟ تهران یا امیر کبیر میشه؟ تربیت مدرس چی؟

 • تصویر فرد

  Hemmati.m75@gmail.com‏ - 98/4/17

  با سلام
  با رتبه ۱۶۰۰ دانشگاه تبریز روزانه از گرایشی قبول میشم؟ جواب ارشد ۹۸

 • تصویر فرد

  Sina‏ - 98/4/16

  سلام مهندس خسته نباشید
  نوشیروانی بابل ژئوتکنیک تا چه رتبه ای روزانه میگیره؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 98/4/15

  سلام . رشته ی محیط زیست منابع آب و محیط زیست آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست تهران تا چه رتبه ای روزانه میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  قربانی‏ - 98/4/14

  با میانگین ۱۲ و معدل موثر ۱۷.۵۰ رتبه چند میشه؟امکان قبولی در شهرستان وجود داره آیا؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/4/15

  سلام آقای قربانی احتمال قبولی در شبانه بیشتر هست . ولی در کل مجموع 72 درصد خوب نیست . سعی کنید در چیدمان دقت کنید و بهینه بچینید .

 • تصویر فرد

  saba‏ - 98/4/4

  سلام مهندس وقت ب خیر
  ببخشین مهندس با میاگین ۱۳ درصد و سهمیه ۵ درصدی احتمال قبولی در دانشگاه های تهران مثه بهشتی و خوارزمی وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/4/12

  سلام خانوم مهندس  
  بعید میدونم . رتبتون اصلا خوب نمیشه مگر اینکه امسال رتبه سهمیه دار های با درصد بالا تر از شما ، خیلی کم شده باشن . توصیه میکنم زمان انتخاب رشته تماس بگیرید نتایج محتمل رو دقیق تر در اختیارتون بذاریم . 

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 98/4/3

  سلام
  رتبه لازم برای قبولی سازه نوشیروانی بابلروزانه و سازه مازندران بابلسر روزانه چنده؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/3/25

  با رتبه حدود 250 میشه دانشگاه شریف قبول شد

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/3/30

  سلام بله خدمتتون عرض کردم .

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 98/3/12

  دوستان سلام
  بنظرتون باهنر کرمان برا عمران بهتره یا یزد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/3/19

  سلام مهندس 
  هر دانشگاه در رشته به خصوصی مطرح هست . اما در کل باهنر کرمان بهتره و استاید قوی تری داره . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 97/10/22

  سلام
  رتبه لازم برای پیام نور شیراز. گرایش سازه چند هست ؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 97/10/23

  سلام با رتبه بالای 4000 هم می شود قبول شد . هیچ کاری ندارد . 

 • تصویر فرد

  Sadegh‏ - 97/3/14

  باسلام رتبه بنده تو سهمیه ۵درصد ۳۰۳سهمیه ازاد ۳۵۱۳با این رتبه میشه دانشگاه های تهران قبول شد ؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا عیوضی‏ - 97/3/11

  سلام
  من میخوام بدونم با رتبه ۵۵۲ سهمیه و ۶۲۸ بدون سهمیه از ژئوتکنیک خواجه نصیر شبانه اش میتونم دربیام؟و اینکه خوشبینانه است یا درصدش بالاس؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/3/10

  سلام میخواستم ببینم امسال چند نفر واسه ارشد عمران شرکت کردند ؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد مهندسی عمران