برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه به مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مکانیک مراجعه کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
31ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تهران
115ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
196ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه تهران
350ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
350ساخت و تولیدآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
655ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تبریز
824ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه تبریز
1004ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه زنجان
1019ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه یزد
1290ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1611ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
2165ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی قم
2565ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
2854مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2988ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
4080مالیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
6116ساخت و تولیدآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
12طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
52طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
84طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
195طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
435طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
454طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
556طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
627طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
771طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1090طراحی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1092سازه های هواییروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1413طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1613طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1662طراحی کاربردیمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
1844طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1860طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان)
2022طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2022طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
2125طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
2304طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
2317طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2399طراحی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2399طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2708طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3007طراحی کاربردیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
3007طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
3709طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه شیراز
4609طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4609طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
4730طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
5073طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
5080طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
5748طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه ارومیه
6092طراحی کاربردیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
50تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
63تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
82تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تهران
222تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
247مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
262تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
541تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
682مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1045مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوختروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1067تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
1134تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه شیراز
1403تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1442تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه شیراز
1453تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1453تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1599تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1680تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1790مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه تبریز
2262تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2262تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2448تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دوره مشترک با دانشگاه نوردهاوزن آلمان
2524تبدیل انرژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3032مهندسی سیستم های انرژی گرایش تکنولوژی انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3032تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3205تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3205تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3290تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
3670مهندسی سیستم های انرژی گرایش تکنولوژی انرژیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3670مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوهاآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3752تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
3915تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3951تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
4462مهندسی انرژی های تجدیدپذیرپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4576مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
4992تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4992تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
5368تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
5389تبدیل انرژیمجازی - دانشگاه گیلان - رشت
5474تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
5474تبدیل انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
5808مهندسی انرژی های تجدیدپذیرروزانه - دانشگاه جهرم
6255تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
185بیومکانیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2082بیومکانیکپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2082مهندسی توانبخشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2979بیومکانیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4024بیومکانیکپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4024بیومکانیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
412مهندسی مکاترونیکنوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
859مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تبریز
1214مهندسی مکاترونیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معراج علم - سلماس
1273مهندسی مکاترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4537مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
45مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیکروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
8ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تهران
14ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
77ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تهران
169ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
242ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
434ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه یزد
630ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تبریز
777ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1269ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2290ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
3876ساخت و تولیدمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
28طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
45طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
81طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
118طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
188طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
190طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
583طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
692طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه شیراز
740طراحی کاربردی - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
833طراحی کاربردی - نگهداری و پایش تجهیزاتروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1071طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1149طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1179طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه شیراز
1500طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1679طراحی کاربردی - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
2616طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
2803طراحی کاربردی - طراحی کاربردیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2856طراحی کاربردی - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
3024طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3087طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه یاسوج
3283طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3602طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3649طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3673طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4090طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4276طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4636طراحی کاربردی - طراحی کاربردیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4854طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تفرش
5063طراحی کاربردی - طراحی کاربردیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5211طراحی کاربردی - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه صنعتی سیرجان
5305طراحی کاربردی - طراحی کاربردیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5349طراحی کاربردی - طراحی کاربردیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5394طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5949طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه ملایر
6004طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
6456طراحی کاربردی - طراحی کاربردیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
6525طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه ملایر
6541طراحی کاربردی - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
31تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تهران
161تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
212تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
213تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
292تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
342تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
391تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه شیراز
527تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
544تبدیل انرژی - تبدیل انرژینوبت دوم - دانشگاه تهران
554تبدیل انرژی - تبدیل انرژینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
924تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه اصفهان
1138تبدیل انرژی - مهندسی احتراقروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1430تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1515تبدیل انرژی - تبدیل انرژینوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1853تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه شیراز
1954تبدیل انرژی - تبدیل انرژیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2664تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2786تبدیل انرژی - تبدیل انرژیمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2892تبدیل انرژی - مهندسی انرژی های تجدیدپذیرروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
3146تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی قم
3193تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3249تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
3511تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
3669تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3781تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
4142تبدیل انرژی - تبدیل انرژینوبت دوم - دانشگاه کاشان
4164تبدیل انرژی - مهندسی انرژی های تجدیدپذیرنوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
4164تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4492تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
4536تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
4832تبدیل انرژی - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه بجنورد
5054تبدیل انرژی - تبدیل انرژیپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5523تبدیل انرژی - تبدیل انرژیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
152مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
369مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیکروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
438مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیکروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1270سازه بدنه خودرو - سازه بدنه خودروروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1172مکاترونیک - مهندسی مکاترونیکپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1878مکاترونیک - مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1400

 

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
10ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
53ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
103ساخت تولید  - ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
403ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
552ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
596ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
768ساخت تولید  - ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1501ساخت تولید  - ساخت و تولیدنوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3104ساخت تولید  - ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه تفرش
3198ساخت تولید  - ساخت و تولیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
42طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
50طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
62طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
74طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
110طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
396طراحی کاربردی  - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
455طراحی کاربردی  - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
511طراحی کاربردی  - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه تهران
541طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1047طراحی کاربردی  - مهندسی فناوری ماهواره گرایش هوا فضاروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1527طراحی کاربردی  - طراحی کاربردینوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1537طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه یزد
2558طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2800طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه زنجان
3022طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3742طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
4283طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
4436طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه ملایر
4702طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
4949طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
5270طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6983طراحی کاربردی  - طراحی کاربردیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
21تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
53تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
285تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
334تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
452تبدیل انرژی  - تبدیل انرژینوبت دوم - دانشگاه تهران
497تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
649تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1213تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1316تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1434تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1516تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1924تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1924تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2574تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2983تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3179تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3251تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
3251تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
3335تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4211تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
4758تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
5426تبدیل انرژی  - تبدیل انرژیپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6200تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیستپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
6341تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژینوبت دوم - دانشگاه سمنان
17مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیکروزانه - دانشگاه تهران
45مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1461مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیکنوبت دوم - دانشگاه تبریز
1554مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیکروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2091مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیکروزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1213سازه بدنه خودرو  - سازه بدنه خودروروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2827سازه بدنه خودرو  - سازه بدنه خودرومجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
45مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2467مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
3840مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه سمنان
3905مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 99 را مشاهده می کنید. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
29ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
67ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
80ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
155ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
355ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
623ساخت و تولیدشبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
903ساخت و تولیدشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1563ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1657ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
1691ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه مراغه
1906ساخت و تولیدشبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2325ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2377ساخت و تولیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3777ساخت و تولیدروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4199ساخت و تولیدشبانه - دانشگاه تفرش
4689ساخت و تولیدپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
5000ساخت و تولیدمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6143ساخت و تولیدغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
6695ساخت و تولیدپردیس - دانشگاه تبریز
24طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
65طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه تهران
301طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
478مهندسی ماشینهای ریلیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
630طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1156طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1848طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2086طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی قم
2449طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه کاشان
2528طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه یاسوج
2626طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
3054طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3099طراحی کاربردیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3393طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
3634طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3869طراحی کاربردیروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
4256طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
5326طراحی کاربردیشبانه - دانشگاه صنعتی قم
7874طراحی کاربردیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
53تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تهران
69تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
179تبدیل انرژیشبانه - دانشگاه تهران
327مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
370تبدیل انرژیشبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
601تبدیل انرژیشبانه - دانشگاه تربیت مدرس
654تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
681تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
739تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تبریز
1241تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تبریز
1295تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1405تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1521تبدیل انرژیشبانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1587مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1773تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1969مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
2014تبدیل انرژیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2139تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2176تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2376تبدیل انرژیپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2455مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه سمنان
2549تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه کاشان
2950مهندسی انرژی های تجدیدپذیرشبانه - دانشگاه تبریز
3006تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه قم
3345تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3393تبدیل انرژیروزانه - دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
4221تبدیل انرژیشبانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4500تبدیل انرژیروزانه - دانشگاه تفرش
5970تبدیل انرژیمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
6158تبدیل انرژیپردیس - دانشگاه تبریز
6229تبدیل انرژیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر
6889مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیستپردیس - دانشگاه شیراز
7193تبدیل انرژیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران
273بیومکانیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1997توانبخشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
2270بیومکانیکروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3330بیومکانیکشبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4457بیومکانیکپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6798دریاشبانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5435طراحی سیستمهای دینامیکی خودرومجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
7192سازه بدنه خودرومجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
132مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
195مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
219مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2035مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
6556مهندسی مکاترونیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 98

محل قبولی نام زیرگرایش رتبه 
روزانه دانشگاه تهرانساخت و تولید40
روزانه دانشگاه تربیت مدرسساخت و تولید111
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانساخت و تولید گرایش جوش151
روزانه دانشگاه فردوسی مشهدساخت و تولید274
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهرانساخت و تولید498
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانساخت و تولید591
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانساخت و تولید667
نوبت دوم دانشگاه کاشانساخت و تولید839
روزانه دانشگاه ارومیهساخت و تولید1273
روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانساخت و تولید1665
نوبت دوم دانشگاه زنجانساخت و تولید2667
نوبت دوم دانشگاه تفرشساخت و تولید3514
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیهساخت و تولید5862
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهانساخت و تولید8692
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهرانطراحی کاربردی84
نوبت دوم دانشگاه تهرانطراحی کاربردی219
روزانه دانشگاه تربیت مدرسطراحی کاربردی329
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوینفناوری ماهواره616
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهرانطراحی کاربردی842
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهدطراحی کاربردی1045
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهرانطراحی کاربردی گرایش مهندسی ماشینهای ریلی1312
روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان)طراحی کاربردی1620
روزانه دانشگاه گیلان - رشتطراحی کاربردی1833
روزانه دانشگاه یزدطراحی کاربردی2420
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزطراحی کاربردی3182
روزانه دانشگاه سمنانطراحی کاربردی3474
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیرازطراحی کاربردی3988
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانطراحی کاربردی4687
نوبت دوم دانشگاه سمنانطراحی کاربردی5338
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوینطراحی کاربردی6718
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قمطراحی کاربردی8860
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانتبدیل انرژی103
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهرانمهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی110
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی193
روزانه دانشگاه تربیت مدرستبدیل انرژی319
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانتبدیل انرژی400
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهرانمهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی568
روزانه دانشگاه شیرازتبدیل انرژی636
روزانه دانشگاه اصفهانتبدیل انرژی801
روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرجمهندسی انرژی های تجدیدپذیر912
نوبت دوم دانشگاه اصفهانتبدیل انرژی936
روزانه دانشگاه شیرازتبدیل انرژی گرایش مهندسی راکتور1328
روزانه دانشگاه الزهرا(س)تبدیل انرژی گرایش تکنولوژی انرژی1763
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاهتبدیل انرژی2243
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانتبدیل انرژی2453
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرودتبدیل انرژی2789
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزتبدیل انرژی3042
نوبت دوم دانشگاه کاشانتبدیل انرژی3394
روزانه دانشگاه تفرشتبدیل انرژی3894
پردیس خودگردان دانشگاه شیرازتبدیل انرژی4360
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرودتبدیل انرژی4983
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوینتبدیل انرژی5641
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشتتبدیل انرژی7187
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیرازتبدیل انرژی8401
روزانه دانشگاه تربیت مدرسبیومکانیک187
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانبیومکانیک353
نوبت دوم دانشگاه اصفهانبیومکانیک گرایش ورزش970
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرسبیومکانیک2450
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریزبیومکانیک2923
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهرانقوای محرکه خودرو204
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهرانقوای محرکه خودرو1159
نوبت دوم دانشگاه تبریزقوای محرکه خودرو2864
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهرانطراحی سیستمهای دینامیکی خودرو1156
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانسازه بدنه خودرو1108
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونیک186
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانمهندسی مکاترونیک354
روزانه دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی مکاترونیک1523
روزانه دانشگاه اراکمهندسی مکاترونیک2882
پردیس خودگردان دانشگاه تبریزمهندسی مکاترونیک6095
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهانمهندسی مکاترونیک9487

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
111تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه تهران
212تبدیل انرژینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
443تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
700مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1015تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه تبریز
1245مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیستنوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1492تبدیل انرژینوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1693تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2094مهندسی هست های - پرتوپزشکینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2409تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3216تبدیل انرژیروزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3597تبدیل انرژینوبت دوم- دانشگاه اراک
4166مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژینوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4704تبدیل انرژینوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7387مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژینوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
14007تبدیل انرژیپردیس- دانشگاه صنعتی اصفهان
111ساخت و تولیدروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
290ساخت و تولیدروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
500ساخت و تولیدنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
561ساخت و تولیدروزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1507ساخت و تولیدروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1824ساخت و تولیدنوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2613مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیکروزانه- دانشگاه ارومیه
2842ساخت و تولیدنوبت دوم- دانشگاه اراک
201طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3109ساخت و تولیدپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
9854ساخت و تولیدپردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2141سازه بدنه خودرونوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1246سیستم محرکه خودروروزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1996سیستم محرکه خودرونوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
9677مواد مرکبنوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1088طراحی سیستم های دینامیکی خودروروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
10884طراحی سیستم های دینامیکی خودروپردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
435طراحی کاربردینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
743مهندسی فناوری ماهوارهروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1271طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1516طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1800طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
2115طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
2574طراحی کاربردینوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
3302طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه زنجان
3548طراحی کاربردینوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4108طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه صنعتی ارومیه
4368طراحی کاربردیروزانه- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
4806طراحی کاربردیروزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
7170طراحی کاربردینوبت دوم- دانشگاه صنعتی سیرجان
13614طراحی کاربردیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار
12550سازه بدنه خودروپردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287بیومکانیکروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
745مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2469مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
6031مهندسی مکاترونیکپردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
12305مهندسی مکاترونیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
673بیومکانیکروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
2123بیومکانیکروزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3056بیومکانیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
316ساخت تولیدروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
371ساخت تولیدروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
391مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیکنوبت دوم-دانشگاه تهران
1190ساخت تولیدنوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1796ساخت تولیدروزانه-دانشگاه بیرجند
1895ساخت تولیدروزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1996ساخت تولیدنوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
2040ساخت تولیدروزانه-دانشگاه تفرش
2285ساخت تولیدنوبت دوم-دانشگاه سمنان
2537ساخت تولیدنوبت دوم-دانشگاه یزد
14588ساخت تولیدپردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
49طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه صنعت نفت
707طراحی کاربردینوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1250طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه شیراز
1298طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
2286طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2297طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2321طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2784طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
3488طراحی کاربردینوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3740طراحی کاربردیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3800طراحی کاربردینوبت دوم-دانشگاه زنجان
3847طراحی کاربردینوبت دوم-دانشگاه اراک
3889طراحی کاربردیروزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه
3914طراحی کاربردینوبت دوم-دانشگاه ملایر
5377طراحی کاربردیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز
16502طراحی کاربردیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زاگرس -کرمانشاه
174تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
337تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
533تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
596مهندسی انرژی های تجدیدپذیرروزانه-دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون نوین)
1194مهندسی سیستم های انرژینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1270تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1404مهندسی سیستم های انرژیروزانه-دانشگاه صنعت نفت
1428تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1490تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1634تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه تبریز
1781تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه جامع امام حسین /ع /-تهران
2517تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه زنجان
2828تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه شهرکرد
3330تبدیل انرژیروزانه-دانشگاه سمنان
3571تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه یاسوج
4534تبدیل انرژینوبت دوم-دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
9600تبدیل انرژیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد
17496تبدیل انرژیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
201بیومکانیکروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
383بیومکانیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
812بیومکانیکنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1534بیومکانیکروزانه-دانشگاه تبریز
1744بیومکانیکروزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
2204بیومکانیکنوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
3547بیومکانیکپردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
189سیستم محرکه خودروروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
1359سیستم محرکه خودرونوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3570سیستم محرکه خودرونوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
1225طراحی سیستم های دینامیکی خودرونوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1511طراحی سیستم های دینامیکی خودرونوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1320سازه بدنه خودروروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1665سازه بدنه خودرونوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1750مهندسی مکاترونیکنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1834مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
3910مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
3950مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود