رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مهندسی مکانیک در کنکور کارشناسی ارشد 1401 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1402 ارزیابی کنید بسیار اهمیت دارد.

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه به مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مکانیک مراجعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
8 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه تهران
14 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
77 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه تهران
169 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
242 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
434 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه یزد
630 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه تبریز
777 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1269 ساخت و تولید نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2290 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی اراک
3876 ساخت و تولید مجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
28 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
45 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
81 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
118 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
188 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
190 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
583 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
692 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه شیراز
740 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
833 طراحی کاربردی - نگهداری و پایش تجهیزات روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1071 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1149 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1179 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه شیراز
1500 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1679 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
2616 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
2803 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2856 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
3024 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3087 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه یاسوج
3283 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3602 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3649 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3673 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4090 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4276 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4636 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4854 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تفرش
5063 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5211 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی سیرجان
5305 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5349 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5394 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5949 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه ملایر
6004 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
6456 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
6525 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه ملایر
6541 طراحی کاربردی - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
31 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تهران
161 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
212 تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
213 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
292 تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
342 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
391 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه شیراز
527 تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
544 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی نوبت دوم - دانشگاه تهران
554 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
924 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه اصفهان
1138 تبدیل انرژی - مهندسی احتراق روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1430 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1515 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1853 تبدیل انرژی - مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست روزانه - دانشگاه شیراز
1954 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2664 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2786 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2892 تبدیل انرژی - مهندسی انرژی های تجدیدپذیر روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
3146 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی قم
3193 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3249 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
3511 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
3669 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3781 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
4142 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی نوبت دوم - دانشگاه کاشان
4164 تبدیل انرژی - مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
4164 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4492 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
4536 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
4832 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه بجنورد
5054 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5523 تبدیل انرژی - تبدیل انرژی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
152 مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
369 مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیک روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
438 مهندسی پزشکی بیومکانیک - بیومکانیک روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1270 سازه بدنه خودرو - سازه بدنه خودرو روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1172 مکاترونیک - مهندسی مکاترونیک پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1878 مکاترونیک - مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 1400

 

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
10 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
53 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
55 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
103 ساخت تولید  - ساخت و تولید نوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
403 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
552 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
596 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
768 ساخت تولید  - ساخت و تولید نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1501 ساخت تولید  - ساخت و تولید نوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3104 ساخت تولید  - ساخت و تولید روزانه - دانشگاه تفرش
3198 ساخت تولید  - ساخت و تولید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
42 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
50 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
62 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
74 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
110 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
396 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
455 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
511 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه تهران
541 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1047 طراحی کاربردی  - مهندسی فناوری ماهواره گرایش هوا فضا روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1527 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1537 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه یزد
2558 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2800 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه زنجان
3022 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3742 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه سمنان
4283 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه سمنان
4436 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه ملایر
4702 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه سمنان
4949 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
5270 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6983 طراحی کاربردی  - طراحی کاربردی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
21 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
53 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
285 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
334 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
452 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی نوبت دوم - دانشگاه تهران
497 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
649 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1213 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1316 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1434 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1516 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1924 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1924 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2574 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2983 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3179 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3251 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
3251 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
3335 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4211 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
4758 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
5426 تبدیل انرژی  - تبدیل انرژی پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6200 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
6341 تبدیل انرژی  - مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
17 مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیک روزانه - دانشگاه تهران
45 مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1461 مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیک نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1554 مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیک روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2091 مهندسی پزشکی بیومکانیک  - بیومکانیک روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1213 سازه بدنه خودرو  - سازه بدنه خودرو روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2827 سازه بدنه خودرو  - سازه بدنه خودرو مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
45 مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2467 مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
3840 مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه سمنان
3905 مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیک پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 99 را مشاهده می کنید. چنانچه که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد؛ این اطلاعات در کنکور ارشد مکانیک از اهمیت برخوردار هستند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
29 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
67 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
80 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
155 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
355 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
623 ساخت و تولید شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
903 ساخت و تولید شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1563 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1657 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی اراک
1691 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه مراغه
1906 ساخت و تولید شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2325 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2377 ساخت و تولید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3777 ساخت و تولید روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
4199 ساخت و تولید شبانه - دانشگاه تفرش
4689 ساخت و تولید پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
5000 ساخت و تولید مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6143 ساخت و تولید غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
6695 ساخت و تولید پردیس - دانشگاه تبریز
24 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
65 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
301 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
478 مهندسی ماشینهای ریلی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
630 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1156 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1848 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2086 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی قم
2449 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه کاشان
2528 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه یاسوج
2626 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه سمنان
3054 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3099 طراحی کاربردی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3393 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی اراک
3634 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3869 طراحی کاربردی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
4256 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
5326 طراحی کاربردی شبانه - دانشگاه صنعتی قم
7874 طراحی کاربردی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
53 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تهران
69 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
179 تبدیل انرژی شبانه - دانشگاه تهران
327 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
370 تبدیل انرژی شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
601 تبدیل انرژی شبانه - دانشگاه تربیت مدرس
654 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
681 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
739 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تبریز
1241 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تبریز
1295 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1405 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
1521 تبدیل انرژی شبانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1587 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1773 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1969 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
2014 تبدیل انرژی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2139 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2176 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2376 تبدیل انرژی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2455 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه سمنان
2549 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه کاشان
2950 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر شبانه - دانشگاه تبریز
3006 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه قم
3345 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3393 تبدیل انرژی روزانه - دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
4221 تبدیل انرژی شبانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4500 تبدیل انرژی روزانه - دانشگاه تفرش
5970 تبدیل انرژی مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
6158 تبدیل انرژی پردیس - دانشگاه تبریز
6229 تبدیل انرژی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر
6889 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست پردیس - دانشگاه شیراز
7193 تبدیل انرژی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران
273 بیومکانیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
1997 توانبخشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
2270 بیومکانیک روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3330 بیومکانیک شبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4457 بیومکانیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6798 دریا شبانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5435 طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
7192 سازه بدنه خودرو مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
132 مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
195 مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
219 مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2035 مهندسی مکاترونیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
6556 مهندسی مکاترونیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 98

محل قبولی  نام زیرگرایش  رتبه 
روزانه دانشگاه تهران ساخت و تولید 40
روزانه دانشگاه تربیت مدرس ساخت و تولید 111
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران ساخت و تولید گرایش جوش 151
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد ساخت و تولید 274
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران ساخت و تولید 498
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران ساخت و تولید 591
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران ساخت و تولید 667
نوبت دوم دانشگاه کاشان ساخت و تولید 839
روزانه دانشگاه ارومیه ساخت و تولید 1273
روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ساخت و تولید 1665
نوبت دوم دانشگاه زنجان ساخت و تولید 2667
نوبت دوم دانشگاه تفرش ساخت و تولید 3514
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه ساخت و تولید 5862
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان ساخت و تولید 8692
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران طراحی کاربردی 84
نوبت دوم دانشگاه تهران طراحی کاربردی 219
روزانه دانشگاه تربیت مدرس طراحی کاربردی 329
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین فناوری ماهواره 616
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران طراحی کاربردی 842
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد طراحی کاربردی 1045
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران طراحی کاربردی گرایش مهندسی ماشینهای ریلی 1312
روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) طراحی کاربردی 1620
روزانه دانشگاه گیلان - رشت طراحی کاربردی 1833
روزانه دانشگاه یزد طراحی کاربردی 2420
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز طراحی کاربردی 3182
روزانه دانشگاه سمنان طراحی کاربردی 3474
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز طراحی کاربردی 3988
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران طراحی کاربردی 4687
نوبت دوم دانشگاه سمنان طراحی کاربردی 5338
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین طراحی کاربردی 6718
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم طراحی کاربردی 8860
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تبدیل انرژی 103
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی 110
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی 193
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تبدیل انرژی 319
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تبدیل انرژی 400
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی 568
روزانه دانشگاه شیراز تبدیل انرژی 636
روزانه دانشگاه اصفهان تبدیل انرژی 801
روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج مهندسی انرژی های تجدیدپذیر 912
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تبدیل انرژی 936
روزانه دانشگاه شیراز تبدیل انرژی گرایش مهندسی راکتور 1328
روزانه دانشگاه الزهرا(س) تبدیل انرژی گرایش تکنولوژی انرژی 1763
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه تبدیل انرژی 2243
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تبدیل انرژی 2453
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تبدیل انرژی 2789
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز تبدیل انرژی 3042
نوبت دوم دانشگاه کاشان تبدیل انرژی 3394
روزانه دانشگاه تفرش تبدیل انرژی 3894
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز تبدیل انرژی 4360
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تبدیل انرژی 4983
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین تبدیل انرژی 5641
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت تبدیل انرژی 7187
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز تبدیل انرژی 8401
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بیومکانیک 187
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیومکانیک 353
نوبت دوم دانشگاه اصفهان بیومکانیک گرایش ورزش 970
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس بیومکانیک 2450
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز بیومکانیک 2923
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران قوای محرکه خودرو 204
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران قوای محرکه خودرو 1159
نوبت دوم دانشگاه تبریز قوای محرکه خودرو 2864
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 1156
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران سازه بدنه خودرو 1108
روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین مهندسی مکاترونیک 186
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی مکاترونیک 354
روزانه دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی مکاترونیک 1523
روزانه دانشگاه اراک مهندسی مکاترونیک 2882
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مهندسی مکاترونیک 6095
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان مهندسی مکاترونیک 9487

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
111 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تهران
212 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
443 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
700 مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1015 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تبریز
1245 مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1492 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1693 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2094 مهندسی هست های - پرتوپزشکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2409 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3216 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3597 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه اراک
4166 مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4704 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7387 مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
14007 تبدیل انرژی پردیس- دانشگاه صنعتی اصفهان
111 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
290 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
500 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
561 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1507 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1824 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2613 مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک روزانه- دانشگاه ارومیه
2842 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه اراک
201 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3109 ساخت و تولید پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
9854 ساخت و تولید پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2141 سازه بدنه خودرو نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1246 سیستم محرکه خودرو روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1996 سیستم محرکه خودرو نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
9677 مواد مرکب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1088 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
10884 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
435 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
743 مهندسی فناوری ماهواره روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1271 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1516 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1800 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
2115 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
2574 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
3302 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه زنجان
3548 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4108 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی ارومیه
4368 طراحی کاربردی روزانه- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
4806 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
7170 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سیرجان
13614 طراحی کاربردی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار
12550 سازه بدنه خودرو پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287 بیومکانیک روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
745 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2469 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
6031 مهندسی مکاترونیک پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
12305 مهندسی مکاترونیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
673 بیومکانیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
2123 بیومکانیک روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3056 بیومکانیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
316 ساخت تولید روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
371 ساخت تولید روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
391 مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک نوبت دوم-دانشگاه تهران
1190 ساخت تولید نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1796 ساخت تولید روزانه-دانشگاه بیرجند
1895 ساخت تولید روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1996 ساخت تولید نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
2040 ساخت تولید روزانه-دانشگاه تفرش
2285 ساخت تولید نوبت دوم-دانشگاه سمنان
2537 ساخت تولید نوبت دوم-دانشگاه یزد
14588 ساخت تولید پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه
49 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعت نفت
707 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1250 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه شیراز
1298 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
2286 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2297 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2321 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2784 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
3488 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3740 طراحی کاربردی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3800 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه زنجان
3847 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه اراک
3889 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه
3914 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه ملایر
5377 طراحی کاربردی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز
16502 طراحی کاربردی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زاگرس -کرمانشاه
174 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
337 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
533 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
596 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر روزانه-دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون نوین)
1194 مهندسی سیستم های انرژی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1270 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1404 مهندسی سیستم های انرژی روزانه-دانشگاه صنعت نفت
1428 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1490 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
1634 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1781 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه جامع امام حسین /ع /-تهران
2517 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2828 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه شهرکرد
3330 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه سمنان
3571 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه یاسوج
4534 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
9600 تبدیل انرژی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد
17496 تبدیل انرژی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
201 بیومکانیک روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
383 بیومکانیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
812 بیومکانیک نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1534 بیومکانیک روزانه-دانشگاه تبریز
1744 بیومکانیک روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
2204 بیومکانیک نوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
3547 بیومکانیک پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
189 سیستم محرکه خودرو روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
1359 سیستم محرکه خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3570 سیستم محرکه خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
1225 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1511 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1320 سازه بدنه خودرو روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1665 سازه بدنه خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1750 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1834 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
3910 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
3950 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی مکانیک

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  جعفر جوهری‏ - 02/4/17

  سلام جایی در این سایت هست که کارنامه خودمون را براتون آپلود کنیم؟ چون این سایت برامون مفید بود و احساس میکنم با این کار میشه کمک به افراد در سال های بعد کرد.

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 02/4/20

  سلام روزتون بخیر ممنون از لطف و همدلی شما لطفا به ایدی تلگرام
   @smart3gaam
  ارسال کنید

 • تصویر فرد

  پژمان بابوک‏ - 02/3/16

  کسی هست سوال منو جواب بده؟

 • تصویر فرد

  کیارش مرادنژاد‏ - 02/3/11

  این رتبه هارو کاش بعد از اعمال سهیمه میذاشتید طرف با 1150 علم صنعت قبول شده روزانه ....

 • تصویر فرد

  غریبی‏ - 01/4/1

  این رتبه هایی که بال نوشته شده رتبه در سهمیه است یا رتبه بدون سهمیه یا رتبه کل داوطلب؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/4/4

  سلام خدمت شما رتبه کل هست

 • تصویر فرد

  نیلی‏ - 01/3/29

  با رتبه ی ۲۲۵ گرایش تبدیل انرژی شانس قبولی تو دانشگاه تهران یا علم و صنعت رو دارم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/30

  سلام خدمت شما 
  از نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام استفاده کنید شانس قبولی رو تو همه کد رشته ها در سه سطح: کم احتمال، خوش بینانه و پر احتمال بهتون نشون میده
  https://3gaam.ir/sH4

 • تصویر فرد

  رهام‏ - 01/2/31

  ببخشید در دانشگاه های دولتی شبانه نحوه تدریس و استاد ها و محل تحصیل تفاوت داره مثه پردیس؟ ممنون میشم یه توضیح تکمیلی بدین

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/2/31

  سلام خدمت شما 
  نه دوره روزانه و شبانه یا همون نوبت دوم تنها تفاوتشون در اینه که دوره روزانه کاملا رایگان هست ولی برای دوره شبانه شهریه دریافت میشه

 • تصویر فرد

  اشکان جلودار‏ - 01/2/21

  سلام روزتون بخیر با رتبه 100 مکاترونیک میتوان به شریف یا امیرکبیر امید داشت؟!

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 00/6/17

  سلام با رتبه 57 ساخت و تولید سهمیه آزاد شانس قبولی روزانه دانشگاه تهران دارم؟

 • تصویر فرد

  Azin‏ - 00/6/9

  سلام‌وقتتون بخیر با رتبه ۹۵مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال مهندسی مواد ومتالوژی بنظر شما شبانه تهران ارجح تره یا روزانه علم وصنعت ومدرس برای اپلای🥺🙏🏻

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/5/3

  سلام رتبه های درج شده ،رتبه های کشوری هستند؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/4

  سلام خدمت شما بله

 • تصویر فرد

  محمد از مهاباد‏ - 99/6/24

  سلام . خسته نباشید.
  میخواستم ببینم با 137 با سهمیه (ازاد)روزانه صنعتی شریف قبول میشم.

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 99/6/17

  سلام با رتبه708سیستم انرژی دانشگاه بهشتی قبول میشم؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمدمحمدی‏ - 99/6/16

  سلام خسته نباشید با رتبه ۵۲۲ میتونم ساخت وتولید صنعتی اصفهان قبول شم؟

 • تصویر فرد

  هادی رضای‏ - 99/6/16

  باسلام بارتبه 300 کدام شهر امکان قبولیش وجود داره ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 99/6/15

  سلام با رتبه 1650 ساخت 3154 مکاترونیک احتمال قبولی دانشگاه اراک یا صنعتی اراک هست ؟

 • تصویر فرد

  Mahsa‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه ۱۲۹۶ تبدیل انرژی محقق قبول میشم؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/6/14

  سلام بارتبه۵۳۱کارشناسی ارشدمکانیک/ساخت وتولیدروزانه دانشگاه های تهران قبول میشم.

 • تصویر فرد

  محمد ابراهیمی‏ - 99/4/14

  سلام
  چطوری میتونم کارنامه رتبه ۵۹۶ سال ۹۸ که انرژی های تجدید پذیر قبول شده رو پیدا کنم ؟!

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/6/24

  سلام
  باچه درصدی میشه از ارشد
  مکاترونیک روزانه تبریز قبول شد
  رشته کارشناسیم مکانیک طراحی جامدات است

 • تصویر فرد

  حسن حبیب یاری‏ - 98/5/20

  سلام آقای سلیمانی
  من توی گرایش ساخت تولید رتبه ۱۳۳(سهمیه ۵ درصدی) و رتبه بدون سهمیه هم ۱۳۲۶ شدم.
  خواستم ببینم چه دانشگاه هایی روزانه شانس دارم
  به ترتیب دانشگاه های تهران رو زدم، صنعتی اصفهان، امام خمینی قزوین،نوشیروانی بابل،صنعتی اراک و در نهایت دانشگاه اراک
  سپاس از شما

 • تصویر فرد

  کیهان‏ - 98/5/13

  سلام با رتبه 7500 شانس برای نوبت دوم چه دانشگاهی دارم برای ارشد مکانیک؟

 • تصویر فرد

  سپهر‏ - 98/5/10


  سلام
  با رتبه 628طراحی شانس قبولی در کدام دانشگاه تهران وجود داره؟ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  حسین دانیالی‏ - 98/4/31

  سلام با رتبه ۱۲۵۰ ساخت و تولید دانشگاهای تهران شبانه و روزانه و دانشگاه قزوین شبانه و روزانه امکان قبولی هستش؟

 • تصویر فرد

  کاظم‏ - 98/4/23

  سلام با رتبه5100 شانسی برای روزانه و نوبت دوم وجود دارد?

 • تصویر فرد

  majid rastegar‏ - 98/4/21

  سایت شما بسیار عالی و خوب است.

 • تصویر فرد

  علی برزگر‏ - 98/4/21

  سلام خسته نباشید میگم با رتبه 1300سیال و ۱۶۰۰جامدات شانس قبولی در دانشگاه صنعتی شیراز رو دارم یانه؟

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 98/4/18

  سلام ،،با رتبه ۵۸۰ ساخت و تولید میشه روزانه یا نوبت دوم تهران قبول شد؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  سيروس‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه ٢٥٩ بيومكانيك كدوم دانشگاه تهران شانس هستش؟

 • تصویر فرد

  حسین ‏ - 98/3/13

  سلام اخرین رتبه قبولی تبدیل دانشگاه چمران چنده؟

 • تصویر فرد

  حدیثه عطاییان‏ - 98/1/12

  سلام
  من یه سوال داشتم
  برا طراحی دانشگاه مالک اشتر چه رتبه ای لازمه ؟ و چه درصد هایی ؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/6/28

  سلام
  رتبه قبولی برای برق مکاترونیک در تهران چند هست؟

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 97/5/24

  سلام
  به نظرتون با رتبه۵۹۶ رشته مکانیک گرایش تبدیل شبانه تبدیل خواجه یا
  علم وصنعت قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 97/5/17

  با سلام ببخشید آخرین رتبه قبولیه مکاترونیک شبانه امیرکبیر چند بوده پارسال؟

 • تصویر فرد

  ع.ل‏ - 97/5/13

  با سلام و تشکر از دوستان
  به نظرتون با رتبه 2800 احتمال قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد هست؟

 • تصویر فرد

  ALIREZA‏ - 97/5/10

  سلام دوستان رتبه در سهمیه ملاک است یا رتبه بدون سهمیه ؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/6/1

  سلام
  رتبه در سهمیه

 • تصویر فرد

  مستر مستر‏ - 97/5/10

  با سلام
  با رتبه 29 (در گرایش تبدیل-بدون سهمیه) قطعا تبدیل شریف رو میارم؟ میدونم که ظرفیتش 31 هست اما به دلیل سهمیه هایی که وجود داره و به برخی دیگر تعلق میگیره میخوام ببینم امکان نیاوردنش هم هست؟
  آخرین رتبه قبولی تبدیل شریف 96 رو دارید شما؟

 • تصویر فرد

  arsalan‏ - 97/5/8

  سلام خسته نباشید ببخشید می خواستم بپرسم که امکانش هست به من بگید آخرین رتبه ی قبول ارشد مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شیراز سال 96 چند بوده ؟؟؟ و اینکه من با رتبه ی 1800 طراحی شانس قبولی در دانشگاه صنعتی دارم یا خیر ؟

 • تصویر فرد

  علی ‏ - 97/5/5

  با سلام
  لطفا بگویید با رتبه 2190در گرایش ساخت تولی وهمچنین با رتبه 4155در گرایش مکاترنیک در دانشگاه سمنان یا شاهرود امید برای قبولی در دوره روزانه هست یا نه

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/5/7

  سلام
  احتمالش خیلی کمه

 • تصویر فرد

  مرادی‏ - 97/5/4

  با رتبه 2500 تبدیل
  و 800 ساخت
  شهرکرد کاشان سمنان اصفهان یاسوج میشه اورد؟؟

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/5/7

  سلام
  با احتمال کم بله

 • تصویر فرد

  سالاری‏ - 97/3/17

  لطفا بگویید با رتبه5700 طراحی کجا میتوان قبول شد

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/4/14

  سلام
  شانسی برای روزانه و نوبت دوم ندارید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

جستجو و انتخاب مدرس و مشاور در رشته مهندسی مکانیک