رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق

تعداد بازدید 130891 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مهندسی برق در آزمون کارشناسی ارشد 99 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 1400 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی برق

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد برق مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق نشان می دهد که دقت در رتبه ها و محل قبولی سال های قبل به ویژه در زمان انتخاب رشته ضروری می باشد.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
856 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه اصفهان
5965 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه سمنان
608 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران
441 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه شهید چمران - اهواز
2849 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
3928 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی همدان
603 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2386 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز
297 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3349 جنگ الکترونیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
673 جنگ الکترونیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
3042 جنگ الکترونیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1324 مهندسی فتونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3478 نانوالکترونیک دانشگاه شیراز
696 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1977 جنگ الکترونیک دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
8870 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
12278 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3444 سیستمهای الکترونیک دیجیتال دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
9045 مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
3566 سیستم های قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
3255 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
4178 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی اراک
343 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
2799 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شاهرود
3670 سیستم های قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
816 سیستم های قدرت دانشگاه فردوسی مشهد
1303 سیستم های قدرت دانشگاه کاشان
3325 سیستم های قدرت دانشگاه کردستان - سنندج
278 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه تربیت مدرس
364 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه تربیت مدرس
3881 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه زنجان
3407 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
5354 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه صنعتی اراک
2918 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه صنعتی شاهرود
1065 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
235 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
899 مهندسی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1540 سیستم های قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
3479 سیستم های قدرت دانشگاه شاهد - تهران
378 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
453 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7182 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه صنعتی شاهرود
1398 مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2271 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8291 سیستم های قدرت دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4315 سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
8529 سیستم های قدرت دانشگاه کردستان - سنندج
5713 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه صنعتی شیراز
8780 سیستم های قدرت دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2445 سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
9907 سیستم های قدرت موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام
2695 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6253 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7970 مخابرات میدان و موج دانشگاه سمنان
382 مخابرات میدان و موج دانشگاه شهید بهشتی - تهران
369 مخابرات نوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
969 مخابرات میدان و موج دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1108 مخابرات سیستم دانشگاه شیراز
45 مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
29 مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1524 مخابرات سیستم دانشگاه کاشان
2482 مخابرات سیستم دانشگاه گیلان - رشت
625 مخابرات امن و رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2842 کنترل دانشگاه شاهد - تهران
3315 کنترل دانشگاه شاهد - تهران
554 کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان
131 کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3628 کنترل دانشگاه صنعتی قم
4004 کنترل دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
4701 کنترل دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2776 کنترل دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
850 کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2294 کنترل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1524 کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
6569 کنترل دانشگاه قم
706 کنترل و علایم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1568 کنترل دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1622 کنترل دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
7941 کنترل دانشگاه سمنان
175 کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
682 کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
5971 کنترل دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1830 کنترل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7263 کنترل دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3740 کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1092 کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
11974 کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
4152 کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
8758 کنترل دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1074 بیوالکتریک دانشگاه تربیت مدرس
66 بیوالکتریک دانشگاه تهران
115 بیوالکتریک دانشگاه تهران
5126 بیوالکتریک دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
798 بیوالکتریک دانشگاه شهید بهشتی - تهران
560 بیوالکتریک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
324 اطلاعات پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
5126 بیوالکتریک دانشگاه تبریز
3631 بیوالکتریک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5293 بیوالکتریک دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
10123 بیوالکتریک موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
10032 مهندسی مکاترونیک مجتمع آموزش عالی بم
2502 مهندسی مکاترونیک دانشگاه تربیت مدرس

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی برق

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98 را مشاهده می کنید. 

 

 نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
39 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه دانشگاه تهران
77 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
134 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
217 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
445 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
561 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه تربیت مدرس
672 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
743 الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه دانشگاه تربیت مدرس
893 الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1126 الکترونیک-مهندسی فتونیک روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1329 الکترونیک-مهندسی فتونیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1357 الکترونیک-نانوفتونیک نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1406 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه تبریز
1690 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم دانشگاه اصفهان
1919 الکترونیک-گداخت هسته ای نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2186 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
2444 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2658 الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2819 الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتال نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3018 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
4259 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان
4797 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه دانشگاه گلستان - گرگان
6156 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل
6614 الکترونیک-پرتوپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
10458 الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
11736 الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
13523 الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
27 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
102 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
194 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه تربیت مدرس
323 قدرت-مهندسی انرژی های تجدید پذیر روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
522 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه تبریز
621 سیستم های قدرت نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
865 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه صنعتی شیراز
1093 قدرت-سامانه های برقی حمل و نقل نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1832 قدرت-مهندسی انرژی های تجدید پذیر روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
2475 سیستم های قدرت نوبت دوم دانشگاه کاشان
2708 قدرت-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3219 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه ارومیه
3500 سیستم های قدرت روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
4223 سیستم های قدرت نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا
6632 سیستم های قدرت پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
10942 سیستم های قدرت مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
12468 سیستم های قدرت غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل
13341 سیستم های قدرت غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
70 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
215 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
474 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان
893 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه تبریز
1517 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
2106 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2490 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه یزد
3050 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3520 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه بیرجند
3696 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
5380 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم دانشگاه اراک
10212 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11823 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد
13557 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین
234 مخابرات میدان و موج روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
581 مخابرات میدان و موج نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
949 مخابرات میدان و موج روزانه دانشگاه تربیت مدرس
1238 مخابرات میدان و موج روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
2104 مخابرات میدان و موج-مخابرات نوری روزانه دانشگاه تبریز
2733 مخابرات میدان و موج روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4001 مخابرات میدان و موج نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6248 مخابرات میدان و موج نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم
11776 مخابرات میدان و موج غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
32 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
96 مخابرات سیستم-شبکه های مخابراتی روزانه دانشگاه تهران
150 مخابرات سیستم-مخابرات امن و رمزنگاری نوبت دوم دانشگاه تهران
438 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
658 مخابرات سیستم-مخابرات امن و رمزنگاری روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
839 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه شیراز
1072 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1612 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه صنعتی شیراز
3137 مخابرات سیستم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج
5457 مخابرات سیستم-شبکه های مخابراتی نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
6674 مخابرات سیستم پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
10295 مخابرات سیستم غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت
74 کنترل نوبت دوم دانشگاه تهران
256 کنترل-اطلاعات پزشکی روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
778 کنترل روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
860 کنترل روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1051 کنترل نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1384 کنترل روزانه دانشگاه اصفهان
1860 کنترل روزانه دانشگاه تبریز
2311 کنترل نوبت دوم دانشگاه کاشان
3153 کنترل روزانه دانشگاه کردستان - سنندج
3831 کنترل روزانه دانشگاه قم
5426 کنترل روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
10653 کنترل غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
12949 کنترل غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
212 بیوالکتریک روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
527 بیوالکتریک روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
824 بیوالکتریک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1070 بیوالکتریک روزانه دانشگاه اصفهان
1738 بیوالکتریک روزانه دانشگاه زنجان
2884 بیوالکتریک نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
13690 بیوالکتریک غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد
432 مهندسی مکاترونیک روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
895 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3838 مهندسی مکاترونیک روزانه دانشگاه سمنان
4840 مهندسی مکاترونیک روزانه دانشگاه گلستان - گرگان

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی برق

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
51 سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه- دانشگاه تهران
150 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
391 سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
446 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
659 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
947 نانوفتونیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1102 مهندسی فتونیک روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1447 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1675 مهندسی فتونیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1818 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه- دانشگاه تبریز
2222 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2871 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه- دانشگاه کاشان
3316 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه- دانشگاه ارومیه
3888 سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه- دانشگاه تفرش
4182 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه- دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
4450 نانوفتونیک روزانه- دانشگاه تبریز
4870 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک نوبت دوم- دانشگاه تبریز
5003 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
6041 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
11665 مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل
14814 مدارهای مجتمع الکترونیک پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
17515 سیستمهای الکترونیک دیجیتال پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
18890 مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
82 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه تهران
475 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1120 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1355 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2060 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
2435 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه یزد
3138 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
4087 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه صنعتی قم
4608 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه صنعتی اراک
4922 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5555 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
6080 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
12974 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی پردیس- دانشگاه صنعتی شیراز
39 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
140 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
271 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
570 سیستم های قدرت نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1035 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1641 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه صنعتی قم
1750 مهندسی انرژی های تجدید پذیر روزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
1863 کاربرد پرتوها روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2083 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
2377 سامانه های برقی حمل و نقل نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2895 گداخت هستهای نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3212 سیستم های قدرت نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4244 سیستم های قدرت روزانه- دانشگاه تفرش
4786 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
5368 کاربرد پرتوها روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
8285 سیستم های قدرت غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
11690 مهندسی پرتوپزشکی پردیس- دانشگاه شیراز
15884 مهندسی راکتور پردیس- دانشگاه شیراز
19940 مهندسی انرژی های تجدید پذیر پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
21360 مهندسی راکتور پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
125 کنترل روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1170 کنترل روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1510 کنترل روزانه- دانشگاه شیراز
1825 کنترل روزانه- دانشگاه اصفهان
2630 کنترل روزانه- دانشگاه کاشان
2780 کنترل روزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
3471 کنترل روزانه- دانشگاه قم
4170 کنترل نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4826 کنترل روزانه- دانشگاه سمنان
5415 کنترل نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
13375 کنترل پردیس- دانشگاه تبریز
20595 کنترل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
480 مخابرات میدان و موج روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1454 مخابرات میدان و موج روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1675 مخابرات میدان و موج روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2230 مخابرات میدان و موج نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2817 مخابرات میدان و موج روزانه- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4307 مخابرات میدان و موج نوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
4980 مخابرات میدان و موج روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
5809 مخابرات میدان و موج نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7282 مخابرات میدان و موج نوبت دوم- دانشگاه یزد
16170 مخابرات میدان و موج غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
220 بیوالکتریک نوبت دوم- دانشگاه تهران
697 بیوالکتریک روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1227 بیوالکتریک روزانه- دانشگاه شیراز
1735 بیوالکتریک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2571 بیوالکتریک روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4754 بیوالکتریک پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
14266 بیوالکتریک مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
21148 بیوالکتریک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
96 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه تهران
188 مخابرات سیستم نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
423 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1012 مخابرات سیستم نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1500 شبکه های مخابراتی روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
1830 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
2875 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه شاهد - تهران
3591 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4190 مخابرات سیستم روزانه- دانشگاه ارومیه
4992 مخابرات سیستم نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
6481 مخابرات سیستم نوبت دوم- دانشگاه بیرجند
7532 مخابرات سیستم نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
20207 مخابرات سیستم غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد
580 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1055 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3680 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4009 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه سمنان
5575 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
7635 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
13000 مهندسی مکاترونیک پردیس- دانشگاه تربیت مدرس

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی برق

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
92 سیستم های الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه تهران
178 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه تهران
191 سیستم های الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
492 سیستم های الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
869 افزاره های میکروونانوالکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
889 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
896 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1100 افزاره های میکروونانوالکترونیک روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1714 سیستم های الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
2796 مهندسی سیستم های میکروونانوالکترومکانیک روزانه-دانشگاه تبریز
3140 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
3494 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3696 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3885 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی همدان
3891 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه زنجان
3947 افزاره های میکروونانوالکترونیک روزانه-دانشگاه تفرش
3963 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4728 افزاره های میکروونانوالکترونیک روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
4830 افزاره های میکروونانوالکترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
5878 مدارهای مجتمع الکترونیک پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
9831 مدارهای مجتمع الکترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
14135 مدارهای مجتمع الکترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
26489 مدارهای مجتمع الکترونیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فخررازی -ساوه
27999 مدارهای مجتمع الکترونیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان
240 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
298 مهندسی پرتوپزشکی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
577 انرژی ومحیطزیست روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
617 سیستم های قدرت نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
889 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه کاشان
955 مهندسی راه اهن برقی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1183 مهندسی فیزیک بهداشت روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1214 کاربردپرتوها روزانه-دانشگاه اصفهان
1446 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2169 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی قم
2199 سیستم های قدرت نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2310 سیستم های قدرت نوبت دوم-دانشگاه کاشان
2845 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3959 سیستم های قدرت نوبت دوم-دانشگاه سمنان
8292 سیستم های قدرت پردیس خودگردان-دانشگاه کاشان
17094 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
17272 سیستم های قدرت پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
124 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه تهران
125 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه تهران
297 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
449 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
652 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1189 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1683 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
2510 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
3088 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3283 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه یزد
3552 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی روزانه-دانشگاه ملایر
4215 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه اراک
10500 الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شیراز
1377 مخابرات میدان وموج نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1407 مخابرات میدان وموج روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1810 مخابرات میدان وموج نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
2574 مخابرات نوری روزانه-دانشگاه تبریز
3211 مخابرات میدان وموج روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3748 مخابرات میدان وموج روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3960 مخابرات میدان وموج روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
3997 مخابرات میدان وموج روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
4608 مخابرات نوری نوبت دوم-دانشگاه تبریز
23668 مخابرات میدان وموج غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان -گرمسار
672 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1244 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1494 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
2617 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2698 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه تبریز
2904 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه ارومیه
3324 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه صنعتی قم
3597 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه
4088 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
4143 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
4337 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
4563 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه سمنان
5387 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
5581 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
5701 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه مهندسی فناوری های نوین -قوچان
7911 مخابرات سیستم پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
219 کنترل روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
250 کنترل نوبت دوم-دانشگاه تهران
1398 کنترل نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1507 کنترل روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1822 کنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
2364 کنترل نوبت دوم-دانشگاه تبریز
2533 کنترل روزانه-دانشگاه شهرکرد
3130 کنترل نوبت دوم-دانشگاه کاشان
3157 کنترل روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
3241 کنترل روزانه-دانشگاه زنجان
3588 کنترل روزانه-دانشگاه تفرش
4261 کنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6725 کنترل روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
630 بیوالکتریک روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1348 بیوالکتریک روزانه-دانشگاه اصفهان
1386 بیوالکتریک روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1701 بیوالکتریک نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1825 مهندسی ورزش نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
3119 بیوالکتریک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3195 بیوالکتریک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6489 بیوالکتریک پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
6629 بیوالکتریک پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
19863 بیوالکتریک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -اصفهان
910 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
928 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1257 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1765 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه تبریز
3578 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه سمنان
7102 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
16540 مهندسی مکاترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه تهران

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی برق

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

سایر بخش های مجموعه مهندسی برق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  محمدرضا تراب پور‏ - 99/12/18

  دوستان رتبه هایی که نوشته شده منظور در سهمیه هست دیگه؟ درسته؟

 • تصویر فرد

  رضا اکبری‏ - 99/7/19

  سلام رتبه 1700 تا 3300 رو دارم کلیه گرایش ها مهندسی برق رو انتخاب کردم ولی فقط دانشگاه های اصفهان و تهران رو زدم نوبت اول و دوم احتمال قبولی هست ایا ممنونم اگه پاسخ بدهید

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 99/7/15

  سلام با رتبه ۱۰۵۰ میتونم برق مخابرات سیستم دانشگاه علم و صنعت شبانه قبول شم

 • تصویر فرد

  علی قرائتی‏ - 99/7/5

  استاد سلام امسدوارم حالتون خوب باشه
  خواستم بدونم با رتبه ۳۵۶۶کدضریب ۱ ایا امکان قبولی در دانشگاه های تهران وجود داره یا خیر رشته های مدار مجتمع یا الکترونیک دیجیتال؟
  دانشگاه چمران اهواز چی؟

 • تصویر فرد

  بابک‏ - 99/6/19

  سلام با رتبه 3000 میتونم قدرت بوعلی همدان یا اراک قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  علی محمدی‏ - 99/6/19

  سلام برای قبولی در دانشگاه علوم تحقیقات مهندسی پزشکی و یا الکترونیک قدرت چه رتبه ای لازم است با تشکر

 • تصویر فرد

  فربد‏ - 99/6/18

  سلام ممنون از به اشتراک گذاری داده های بالا
  با رتبه ی 3456 میشه مخابرات سیستم صنعتی سهند قبول بشم ، توی سهمیه هم رتبم 356 اومده

 • تصویر فرد

  سروش‏ - 99/6/17

  سلام برای مخابرات سیستم امیرکبیر با رتبه 113 در سهمیه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 99/6/16

  سلام آقای ایزدی . خواهشا ما رو راهنمایی کنید و کامنت ها رو جواب بدید . آیا با رتبه 65 قدرت احتمال قبولی چه در سیستم یا الکترونیک قدرت دانشگاه تهران هست ؟ سپاسگذارم

 • تصویر فرد

  milad.a‏ - 99/6/16

  سلام با رتبه 146مخابرات سیستم میتونم روزانه شریف قبول بشم؟
  با رتبه 301 الکترونیک،دیجیتال کجا رو قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پارسا‏ - 99/6/16

  سلام
  با رتبه ی ۲۳۴ در سهمیه پنج درصد کدوم دانشگاه های تاپ تهران (روزانه یا شبانه ) میتونم قبول شم ؟؟

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 99/6/14

  سلام با 3000 ارشد قدرت بو علی یا صنعتی میارم
  رتبه الکترونیک م 950 کدام دانشگاه روزانه تهران رو میارم ؟

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه 937 قدرت ایا امکان قبولی در گرایش های زیر را دارم یا ن فقط دانشگاه های تهران و روزانه
  برنامه ریزی و مدیریت انرژی
  انرژی های تجدیدپذیر
  مهندسی انرژی سیستم های انرژی
  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 99/6/14

  سلام خسته نباشید
  با رتبه 65 در گرایش قدرت آیا احتمال قبولی در سیستم های قدرت روزانه دانشگاه تهران هست یا نه ؟ روزانه امیرکبیر چطور ؟
  خیلی ممنونم

 • تصویر فرد

  فاطمه زارع‏ - 99/6/14

  برای رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترریک دانشگاه امیرکبیر چه رتبه ای باید باشه؟؟

 • تصویر فرد

  Darya‏ - 99/5/16

  سلام وقتتون بخیر.
  برای برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی تا چه رتبه برای امیر کبیر و خواجه نصیر میاره ؟

 • تصویر فرد

  sahar‏ - 99/5/16

  سلام خسته نباشید،اخرین رتبه ی قبولی برای ارشد برق دانشگاه ازاد چقدر میباشد؟
  با تشکر از زحمات شما

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/5/7

  دانشگاه باهنر گرایش های قدرت روزانه تا چه رتبه ای قبول میشن؟ممنون

 • تصویر فرد

  علی ب‏ - 99/4/13

  سلام مخابرات سیستم دانشگاه تبریز با چه رتبه ای میشه قبول شد؟ (روزانه)

 • تصویر فرد

  parsa‏ - 99/4/1

  سلام خسته نباشید
  برای مخابرات میدان دانشگاه های تاپ تهران تا چه رتبه ای میتونم قبول بشم ؟؟

 • تصویر فرد

  aa‏ - 98/11/22

  سلام خسته نباشید برای قبولی مخابرات چه گرایش های سیسمتمی چه میدانی شریف چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  ابوالفضل‏ - 98/10/11

  سلام حدود رتبه ارشد الکترونیک قدرت و سیستم قدرت برای دانشگاه تبریز چقدر هس
  یجا گفته بودین ۲۰۰۰-۳۰۰۰ ک فک کنم برای سراسریه

 • تصویر فرد

  احمدرضا‏ - 98/6/17

  سلام. واسه قبولی ارشد مکانیک دانشگاه شریف چه رتبه‌ای لازمه؟؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/11

  با رتبه کشوری 2980 کجا قبول میشم رتبه سهمیه 300 

 • تصویر فرد

  طناز‏ - 98/6/10

  سلام،نتایج ارشد کی اعلام میشه؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/6/4

  سلام بارتبه در سهمیه 301ورتبه بدون سهمیه 2980وترازنمره 2617دانشگاه گیلان روزانه میشه قبول شد یا شبانه همه گرایش های برق روانتخاب رشته زدم

 • تصویر فرد

  reza‏ - 98/6/2

  سلام ببخشید با رتبه 503 الک و 367 قدرت با سهمیه 5 درصد احتمال قبولی از دانشگاههای تهران روزانه وجود داره؟

 • تصویر فرد

  sara‏ - 98/6/1

  سلام خسته نباشید
  بارتبه ی ۱۰۰۰ سهمیه ی ۵ درصد ایثارگری کدوم گرایش های برق دانشگاه شیراز و یا شبانه ی دانشگاه تهران احتمال قبولی وجود داره؟

 • تصویر فرد

  کامیار‏ - 98/6/1

  سلام با رتبه ۸۰ الک قدرت چه دانشگاهی قبول میشم؟امیرکبیرمیارم؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/5/29

  سلام با رتبه در سهمیه 301ورتبه کشوری 2980وتراز نمره2617دانشگاه گیلان روزانه چه رشته ای قبول میشم اصلا دانشگاه گیلان روزانه وشبانه شانس قبولی دارم

 • تصویر فرد

  علیرضا ‏ - 98/5/29

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید تازه باسایتتون آشنا شدم با رتبه کل در سهمیه 301زیرگروه دو وسه قدرت دانشگاه گیلان روزانه قبول میشم ؟؟ اگه جواب نه هستش دانشگاه گیلان چه رشته ای قبول میشوم

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 98/5/28

  سلام با ۴۹۰۰ سیستم های قدرت شهرکرد قبول می شم؟
  با رتبه ۶۰۰۰ الکترونیک چطور مدارهای مجتمع شهرکرد میشه قبول بشی؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 98/5/28

  سلام
  با رتبه ۵۵۶ مخابرات میدان امیدی به قبولی در دانشگاه علم و صنعت هست؟

 • تصویر فرد

  Reza‏ - 98/5/25

  سلام آقای ایزدی برای قبولی در یکی از دانشگاه های تهران مثل امیر کبیر ، خواجه نصیر و ... چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 98/5/18

  سلام خسته نباشید ... امسال با توجه به افزایش ظرفیت تمامی گرایش های برق ارومیه ، با رتبه 2000 سیستم قدرت یا الکترونیک قدرت ارومیه رو میارم ؟؟

 • تصویر فرد

  امین ‏ - 98/5/15

  باسلام
  بارتبه ۱۱۰۰۰ روزانه یا نوبت دوم جایی قبول میشیم؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مهدی عجمی‏ - 98/5/15

  با سلام
  با رتبه 1070 مهندسی پزشکی فردوسی مشهد روزانه احتمال قبولی وجود داره؟

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/5/14

  سلام واسه گرایش کنترل دانشگاه شهید چمران اهواز چه رتبه ای نیاز است؟

 • تصویر فرد

  شکیبا ‏ - 98/5/10

  سلام وقت بخیر می خواستم بپرسم با رتبه ۶۵۰ ارشد مهندسی پزشکی روزانه های تهران رو شانس دارم؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/10

  سلام خدا قوت
  با 570 مخابرات سیستم یا رمز کجا قبول میشم ؟؟؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/5/9

  سلام وقت بخیر
  با رتبه 111 الک قدرت در سهمیه
  به نظرتون احتمال قبولی در دانشگاه امیرکبیر چقدر هست ؟

 • تصویر فرد

  hossein‏ - 98/5/9

  سلام اقا ایزدی گل🌹🌺
  کنترل دانشگاه شیراز بهتره یا شهید بهشتی؟!
  قدرت شیراز رتبه چند میخاد

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 98/5/6

  سلام خسته نباشید برای قبولی مکاترونیک در دانشگاه شریف چه رتبه ای باید کسب کرد؟!

 • تصویر فرد

  پویا‏ - 98/5/5

  با سلام
  با تراز 2612 و رتبه 3003 و رتبه درسهمیه 5 درصدی 306 زیر گروه دوم و با تراز 2563 و رتبه 3146 و رتبه در سهمیه 5 درصدی 320 زیرگروه سوم
  الکترونیک قدرت یا سیستم قدرت دانشگاه تبریز احتمال قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/5/4

  باعرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم بارتبه 1680 گرایش قدرت میتونم روزانه دانشگاه چمران اهواز قبول بشم؟ باتشکر

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/5/4

  با عرض سلام و خسته نباشید، ببخشید میخواستم بدونم با رتبه 1680 کد رشته سیستم قدرت میتونم روزانه دانشگاه چمران اهواز قبول بشم؟ باتشکر

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/4

  سلام
  با رتبه 550 امکان قبولی تو مخابرات سیستم علم و صنعت هست یا نه؟

 • تصویر فرد

  بهمن‏ - 98/5/3

  سلام آقای ایزدی به نظرتون شهر خودمون وایسیم برای ارشد و اپلای کنیم برا دکترا خوبه؟
  یا خیلی فرق داره دانشگاه های تهران قبول شدن؟
  برای اپلای منظورمه

 • تصویر فرد

  هاتف‏ - 98/5/3

  با چه رتبه ای میشه مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت مجازی شهید بهشتی قبول شد؟

 • تصویر فرد

  hossein‏ - 98/5/2

  با سلام با رتبه 2214 در سهمیه کدوم از دانشگاهای روازنه برا رشته سیستم های قدرت رو میارم؟؟؟

 • تصویر فرد

  amiryar‏ - 98/5/2

  سلام...رتبه من در سیستم قدرت 401 و در الکترونیک قدرت 472 شده و از نرم افزار انتخاب رشته ساییتون استفاده کردم و برای الک قدرت تربیت مدرس بهم گفت که پراحتمال است ...آیا واقعا میتونم در الکترونیک قدرت تربیت مدرس یا خواجه نصیر یا در بدترین حالت شهید بهشتی واقعاا قبول بشم؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  مجید‏ - 98/4/31

  سلام بارتبه 1480 در سهمیه که روزانه مجاز اعلام شده نوشیروانی بابل یا روزانه بهشهر گرایش سیستم قدرت میشم.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/2

  سلام احتمالش کم هستش

 • تصویر فرد

  حسن علیزاده‏ - 98/4/29

  سلام خسته نباشید
  با رتبه ۴۷۳ تو کد ضریب ۲ میتونم برنامه ریزی و مدیریت سیستم انرژی بهشتی قبول بشم؟
  سهمیه آزاد

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/2

  سلام احتمال داره

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/4/28

  با رتبه 3500 مخابرات سیستم یا نوری ارومیه تبریز قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/4/28

  سلام خسته نباشید با رتبه 3202 کنترل و 3400 ارومیه یا تبریز کدوم قبول میشم؟بی زحمت راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  Mm‏ - 98/4/28

  سلام ببخشيد مصاحبه علمي دانشگاه صدا و سيما از رشته كارشناسي كه خونديم ميپرسن يا رشته اي كه ارشد انتخاب كرديم واسه قبولي ميپرسن ؟؟مصاحبه عقيدتي سخته بنظرتون از فيلترهاي مصاحبه ميشه رد شد قبول شدن در اين دانشگاه سخته يا راحته ؟كسي اطلاعات داره كمك كنه با تشكر

 • تصویر فرد

  مسلم‏ - 98/4/28

  سلام باسهميه ثبت نامي ازاد در گرايش قدرت ٧٥٢و الكترونيك قدرت ١٠٢١ شدم بنظرتون امكان قبولي در دانشگاه هاي تهران در نوبت روزانه رو دارم؟؟؟؟؟ ممنون ميشم جواب بدين
  اگه امكان قبولي نيس اصفهان بنظرتون روزانه قبول ميشم ولي تهران مهمتره برام

 • تصویر فرد

  یاسمن ‏ - 98/4/27

  سلام خسته نباشین
  با رتبه 1500 مهندسی پزشکی
  و 1400 مخابرات سیستم
  اصفهان یا تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/4/26

  سلام خداقوت، با رتبه ۵۴۵ سیستم های قدرت و ۶۱۶ الکترونیک قدرت، علم و صنعت یا خواجه روزانه میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  Sahar‏ - 98/4/26

  سلام،خسته نباشید. با رتبه ۹۷۰ به نظرتون در گرایش مخابرات سیستم دانشگاه شیراز احتمال قبولی دارم؟ممنون

 • تصویر فرد

  طناز‏ - 98/4/26

  سلام،در گرایش های مخابرات و کنترل دانشگاه چمران اهواز چه رتبه ای لازمه؟با رتبه ۲۹۴۰ احتمال قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  hoda hayaei‏ - 98/4/24

  سلام با رتبه 742 مخابرات به نظرتون روزانه خواجه نصیر یا رمز علم و صنعت احتمال قبولیم هست

 • تصویر فرد

  شادبخت‏ - 98/4/23

  سلام
  بارتبه ۱۵۰۰ مخابرات سیستم روزانه فردوسی مشهد قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  محمدرضاخالقی‏ - 98/4/23

  سلام با ۴۱سهمیه ۵درصدی میتونم امیرکبیر سیستم قدرت شبانه بیارم؟

 • تصویر فرد

  اصغر‏ - 98/4/23

  با تراز 3908 میشه از روزانه ارومیه یا تبریز قبول شد در حالی که سهمیه 25% هم دارم

 • تصویر فرد

  Yegane‏ - 98/4/22

  دانشگاه خواجه براي بيو الكتريك چه رتبه اي لازمه؟

 • تصویر فرد

  م محمدی‏ - 98/4/22

  این آمار واقعی است؟؟؟؟؟؟؟؟رتبه ۶۷۰سیستم قدرت کجای تهران شانس قبولب داره ؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 98/4/21

  سلام. به نظرتون با رتبه ی حدودا 850 احتمال قبولی در روزانه و شبانه قدرت فردوسی هست یا نه ؟

 • تصویر فرد

  رامین هدایتی‏ - 98/4/21

  باعرض سلام وتشکر از سایت شما...
  بنده رتبه 1700 در الکترونیک آوردم...
  روزانه دانشگاه تبریز گرایش نانوالکترونیک میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام امکانش هست

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 98/4/20

  سلام
  با رتبه 867 مخابرات و 1110 مهندسی پزشکی میشه شبانه این دو رشته رو توی علم و صنعت و یا خواجه نصیر و یا شهید بهشتی اورد؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام با مخابرات شاید با مهندسی پزشکی خیلی کمه احتمال

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/4/20

  سلام تا چه رتبه ای انرژی شریف میشه قبول شد؟ سیستم های قدرت امیر کبیر چی؟انرژی دانشگاه تهران چطور؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام انرژی شریف تا 700 پارسال قبولی داده،قدرت امیرکبیر ام تا 150

 • تصویر فرد

  عرفان پورپیام‏ - 98/4/20

  با سلام و خسته نباشید
  با رتبه 233 در گرایش الکترونیک در کدام دانشگاه ها چه روزانه و چه شبانه شانس قبولی دارم؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام،شبانه مدار مجتمع امیرکبیر و میاری و روزانه نانو شو ولی تربیت مدرس روزانه مدار میاری با روزانه دیجیتال علم و صنعت

 • تصویر فرد

  Am‏ - 98/4/20

  سلام راستش من میخوام یه رشته با بازار کار خوب انتخاب کنم خودم سردرگم شدم که با رتبه 1094 سیستم قدرت برم یا 500 کنترل یا 580 مهندسی پزشکی و یا رشته شناور با رتبه 175 it. به نظرتو از لحاظ سبک تر و راحت تر بودن و بازارکار خوب کدوم رشته رو برم ممنون میشم راهنمایی کنید و 5 درصد سهمیه هستم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام این سوال شما نیاز به بحث فراوان دارد،در صورت نیاز از مشاوره بهره بگیرید

 • تصویر فرد

  امین‏ - 98/4/20

  سلام با رتبه 511 ارشدکنترل کدوم دانشگاه تهران قبول میشم.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام خواجه نصیر بهترین انتخابه

 • تصویر فرد

  امیر ربانی‏ - 98/4/20

  سلام
  رتبه 680 الک قدرت بهترین جای احتمالی کجاست

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام شبانه بهشتی

 • تصویر فرد

  کاوه یوسفی‏ - 98/4/19

  سلام خسته نباشید با رتبه ۷۲۵ کد ضریب 2 در دانشگاه های تهران و هر گرایشی شانس قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام شبانه شاید 

 • تصویر فرد

  yasiiiiii‏ - 98/4/19

  سلام با رتبه 253 البته با سهیه ها کد ضریب 1 و رتبه ام در مهندسی پزشکی 316 تو کدوم یک از دانشگاه های تهران میتونم قبول بشم البته مدار مجتمع بیشتر دوس دارم قبول بشم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام اگه سهمیه آزاد منظورتونه مدار مجتع شبانه امیرکبیر میاورید و روزانه تربیت مدرس

 • تصویر فرد

  طناز‏ - 98/4/19

  سلام ،میشه رنج رتبه ی قبولی گرایش های برق در چمران اهواز رو بگید؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام در چه گرایشی؟ 

 • تصویر فرد

  ali‏ - 98/4/18

  سلام
  با رتبه 2500 آیا شبانه میدان صنعتی اصفهان رو میارم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  حسین محمدی‏ - 98/4/18

  سلام برای قبولی ارشد کنترل دانشگاه ولیعصر رفسنجان چه رتبه ای لازمه؟بدون سهمیه وبا سهمیه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام واقعیت چون زیاد دانشگاه مطرحی نیست رتبه هاشو دقیق نمیشه گفت .اما اگر فقط این انتخابو دارید برای انتخاب رشته از نرم افزار و مشاورین کمک بگیرید

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/4/18

  سلام با 1840 فردوسی مخابرات سیستم میارم؟! خواهش میکنم جواب بدید.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام روزانه خیر

 • تصویر فرد

  اصغر‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه ۳۰۰۰ در گرایش کنترل امکان قبولی در کدام دانشگاه روزانه وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام بله اما چون رتبتون حساسه و اگه اشتباه بزنید و الویتارو رعایت نکنی رتبت می سوزه از یکی کمک بگیر حتما

 • تصویر فرد

  مهرزاد کرمی ‏ - 98/4/18

  باسلام، با رتبه 1152 الکترونیک بنظرتون دانشگاه شیراز یا صنعتی شیراز الکترونیک روزانه قبول میشم؟ جواب بدین لطف میکنین

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام امکانش زیاده

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه ۱۸۰۰ چه دانشگاه هایی روزانه یا شبانه کنترل یا مکاترونیک میارم؟!

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام به غیز از دانشگاه های تهران و دانشگاه های تاپ شهر های بزرگ مثل صنعتی اصفهان وفردوسی مشهد،نوشیروانی بابل و این دانشگاه های خوب بقیشو به احتمال زیاد میاری و غیر انتفایی های تهرانو هم داری

 • تصویر فرد

  Sahar‏ - 98/4/18

  سلام،با رتبه ۱۱۹۴ آیا کنترل دانشگاه شیراز قبول میشم؟در ضمن منظور از کد ضریب ۹ در کارنامه چی هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام بله احتمالش زیاد هست.
  کد9 مربوط به رشته هوا و فضا است که جدیدا اضافه شده

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 98/4/18

  ببخشید با رتبه ۲۵۰۰احتمال قبولی توی دانشگاه روزانه اصفهان و دانشگاه های تهران چه روزانه چه شبانه رو دارم؟ وچه رشته ای؟😢

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام خیر مگر شبانه اصفهان و بیارید

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 98/4/17

  سلام گرایش مخابرات سیستم چمران تا چن قبوله؟
  مرسی از شما.

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/4/17

  سلام
  با رتبه 28 سهمیه ۵ درصد و ۲۴۹ کشوری الکترونیک دیجیتال کدوم دانشگاه رو میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام مدارمجتمع امیرکبیرو داری و شبانه دیجیتال امیکبیر رو

 • تصویر فرد

  آذیت‏ - 98/4/17

  سلام.رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق مخابرات سیستم رازی چنده؟با رتبه ۲۸۰۰ امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه 9000کجا قبول میشیم اصلا امیدی هست

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام پیام نور و پردیس شاید اما برای آزاد حتما اقدام کنید

 • تصویر فرد

  مهندس‏ - 98/4/17

  سلام وقت بخیر با چه رتبه ای میشه دانشگاه هرمزگان ارشد برق قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام 4000

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 98/4/17

  سلام و خسته نباشید. آیا با رتبه 780 در زیر گروه سیستم و رتبه 850 در زیر گروه الک قدرت شبانه فردوسی رو میارن یا نه ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام بله میارن

 • تصویر فرد

  ramin‏ - 98/4/17

  با سلام میخواستم بدونم با رتبه ۳۶۷۰ قدرت و ۳۷۵۰ الکتونیک قدرت ، چقدر احتمالش هست شبانه چمران قبول بشم ؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  mehdi‏ - 98/4/16

  سلام
  برای الکترونیک دانشگاه چمران اهواز روزانه چه رتبه ای لازم ؟
  با سپاس

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/4/7

  سلام خسته نباشید
  بارتبه 1800 تا ۲۰۰۰ میشه دانشگاه چمران اهواز روزانه قبول شد؟؟ باتشکر.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/3/29

  سلام واسه ارشد برق دانشگاه سیستان و بلوچستان چه رتبه ای نیاز است؟

 • تصویر فرد

  صالحی‏ - 98/3/28

  سلام ، آخرین رتبه قبولی‌در گرایش کنترل در دانشگاه شهید بهشتی چه رتبه ای میباشد؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/3/27

  با عرض سلام و خسته نباشید
  رشته الکترونیک قدرت دانشگاه علم و صنعت با چه رتبه قبوله

 • تصویر فرد

  ali‏ - 98/3/27

  سلام.اخرین قبولی مخابرات میدان شریف تا چه رتبه ای میتونه باشه؟

 • تصویر فرد

  آرش‏ - 98/3/26

  سلام با رتبه ی بدون سهمیه بین 100 تا 150 رشته مهندسی برق قدرت
  با سهمیه پنج درصدی
  بنظرتون مهندسی انرژی شریف یا تهران میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  ارش‏ - 98/3/26

  سلام . مخابرات سیستم روزانه اصفهان و شیراز و صنعتی هاشون تا چه رتبه ای قبولی داره؟

 • تصویر فرد

  امیررضا‏ - 98/3/26

  سلام
  من زبان 7تا درست و 6تا غلط تست زدم
  بررسی 3تا ص و 1غ
  ریاضی 1غ و 1 ص
  بنظرتون رتبه م چند میشه؟دانشگاه لرستان قبول میشم؟؟روزانه

 • تصویر فرد

  متین‏ - 98/3/25

  سلام وقت بخیر من حدودا رتبم بدون اعمال سهمیه پنج درصدی ۱۶۰۰تا۱۸۰۰ هستش با اعمال سهمیه پنج درصدی شانس قبولی تو گرایش قدرت دانشگاه بهشتی رو دارم؟؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/3/24

  سلام ببخشید برای قبولی در هر کدوم از رشته های دانشگاه چمران بدترین رتبه میخواستم بدونم چند هست و این که با زبان 20 و ریا ضی 4 و مدار 19 و کنترل 2 و سیگنال 11 آیا اهواز قبول میشم .ممنون میشم جواب بدید.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام شما رتبه زیر گرایش 2و 3 تو بگو تا ببینم قبول میشی

 • تصویر فرد

  محمدرضا‏ - 98/3/24

  سلام با رتبه 1000 مهندسی پزشکی کجا میتونم قبول شم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام شاید شبانه بهشتی و حتما روزانه شاهد

 • تصویر فرد

  ابراهيمي‏ - 98/3/24

  سلام
  با چه رتبه اي مي تونم دانشگاه شيراز ،ارشد سيستم هاي قدرت بيارم؟
  سهميه ايثارگر هم دارم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام سهمیتو بگو چند درصده تا بگم براتون

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/3/23

  سلام برای قبولی ارشد گرایش قدرت واسه دانشگاه شهید چمران اهواز چه رتبه ای نیاز است؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام تقریبا تا2000

 • تصویر فرد

  صدا و سیما‏ - 98/3/23

  سلام . با توجه به اینکه دانشگاه صدا و سیما دانشجویان روزانه رو استخدام می کنه به نظرتون تحصیل در این دانشگاه به جای امیر کبیر برای شخصی که قصد اپلای کردن یا ادامه تحصیل دکتری نداره و هدفش کار هست بهتر نیست ؟
  در مصاحبه این دانشگاه چه مواردی سوال میشه ؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام خیر امیکبیر از همه لحاظ بهتر است

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/3/22

  سلام. بین دانشگاه های تهران. امیر کبیر. تربیت مدرس. شهید بهشتی. خواجه نصیر و دانشگاه اصفهان به ترتیب قبولی قدرت کدوم دانشگاه راحت تره؟ باسپاس

 • تصویر فرد

  ترنم‏ - 98/3/20

  ببخشید منظورتون از رتبه در سهمیه چیه مگه ارشد سهمیه و منطقه بندیه؟ یا منظورتون همون رتبه در شاخه و گرایش هستش؟ مثلا رتبه 617 سیستم های قدرت نوبت دوم دانشگاه شهیدبهشتی قبول شده این رتبه 617 رتبه کشوریه یا رتبه در گرایش قدرت؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام سهمیه 5% و 25% داریم برای رزمندگان و ایثارگران و اگه نداشته باشید رتبه میان سهمیه آزاد دارین.
  قبولی در سهمیه آزاد بوده که شبانه شهید بهشتی شده

 • تصویر فرد

  sahar‏ - 98/3/20

  سلام خسته نباشید چرا سال های قبل با رتبه ای حدود هزار دانشگاه شیراز در گرایش های مخابرات و کنترل قبولی داشته ولی الان حدود سه هزار شده؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام قبولی مثل قبل تا همون هزاره

 • تصویر فرد

  ترنم‏ - 98/3/17

  سلام خسته نباشید اینا چه رتبه ای هستن یعنی رتبه کشوری یا رتبه در همون رشته و گرایش؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  رتبه در سهمیه تون

 • تصویر فرد

  میثم امجدی‏ - 98/3/14

  سلام سهمیه 5درصد چقدر میتونه درقبولی ارشد گرایش برق کمک کنه

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام در حدود کمی تاثیر دارد یعنی مثلا شاید یک یا دو دانشگاه بالاتر از رتبه واقعیتون امکان قبولی دارید

 • تصویر فرد

  گودرزی‏ - 98/3/11

  سلام
  برای پذیرش در دوره روزانه قدرت دانشگاه شهید چمران اهواز چه رتبه ای باید به دست آورد؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 3000&3500

 • تصویر فرد

  بهاره‏ - 98/3/11

  سلام برای ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه نوشیروانی بابل چه رتبه ای باید بیارم؟
  سهمیه 5 درصد اصلا تاثیری در رتبه داره؟ چقدر؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود رتبه 1500 اینا قبولی دارید
  بله موثر هستش

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/3/8

  سلام برای روزانه قدرت سراسری تبریز چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 2500&3000

 • تصویر فرد

  shafiee‏ - 98/3/1

  سلام اگر بخوام سیستم قدرت دانشگاه های تهران روزانه قبول بشم حداکثر بهشتی چه رتبه ایی لازم؟ تهران و شریف و امیرکبیر ؟ ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام شریف تا 50 تهران تا 70 امیرکبیر تا 120&130 و.....

 • تصویر فرد

  رها‏ - 98/2/31

  با سلام برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی تبریز روزانه،چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 3000

 • تصویر فرد

  ولی قنبرزاده‏ - 98/2/27

  با سلام و احترام
  با رتبه 1000 تا 1500برای گرایش مخابرات سیستم، شبانه های تهران میشه قبول شد!؟
  روزانه های شهرستان های تاپ چطور!؟
  و سوال آخر
  بومی بودن تاثیر گذاره!؟
  باسپاس

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام بله شبانه شاید دانشگاه هایی مثل شهید بهشتی و و روزانه شاهد و امام حسین و مالک اشتر قبول می شوید و همچنین در شهرستان حتما امکان قبولی دارید
  نه بومی بودن تاثیر نداره

 • تصویر فرد

  sahar‏ - 98/2/24

  با سلام برای قبولی در دانشگاه شیراز در گرایش های کنترل و مخابرات سیستم چه رتبه هایی لارم است؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 3000

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 98/2/24

  سلام خسته نباشید برای قبولی در دانشگاه شیراز در گرایش های کنترل و مخابرات سیستم چه رتبه هایی را باید کسب کرد؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام 
  در حدود رتبه 2500&3000 امکان قبولی دارید

 • تصویر فرد

  زاهد مدبرزاده‏ - 98/2/21

  با سلام و احترام
  رتبه لازم برای قبولی در ارشد برق قدرت دانشگاه علم و صنعت چقدر میباشد ؟
  و با سهمیه 5درصد چقدر رتبه لازمه ؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام در حدود 350 اینا احتمالا قبولید روزانه
  با سهمیه 100 تا بالاتر ام باشی قبولی

 • تصویر فرد

  یاسمن درویش پور‏ - 98/2/15

  سلام خسته نباشید برای قبولی در دانشگاه شریف ارشد کنترل چه رتبه ای باید کسب کرد؟!

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/16

  سلام رتبه 70&80 آخرین قبولی هاست

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 98/1/22

  با چه رتبه ای میشه الکترونیک قدرت روزانه دانشگاه تبریز قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/2

  سلام حول رتبه 2000&3000 قبول میشید

 • تصویر فرد

  محمود‏ - 98/1/9

  سلام. رتبه های قبول شده در جدول از سهمیه ایثار و جانباز برخوردار بودند یا نه و سهمیه ازاد هستند؟ چون بالا تو نظرات یکجا گفتید سهمیه دار هستند و یکجا گفتید بدون سهمیه هستند . ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام بدون سهمیه هستن یعنی همون سهمیه آزاد

 • تصویر فرد

  Jo‏ - 97/12/9

  قبولی مخابرات سیستم تربیت مدرس چه رتبه ایی میخواد؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام
  در حدود 300الی 400

 • تصویر فرد

  الناز صی‏ - 97/12/4

  سلام کنترل تهران و امیر کبیر و خواجه نصیر و علم و صنعت تا چه رتبه ای شدنیه؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام
  تهران تا 120&130
  امیرکبیر تا 240&250
  خواجه نصیر تا 500

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/11/20

  سلام
  با چه رتبه میشه قدرت دانشگاه زنجان قبول شد

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام
  حدود 3500&4000

 • تصویر فرد

  مائده كنعاني ‏ - 97/11/2

  يعني تمام اين قبوليايي كه تو جدول بالا هستش با سهميست؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/7

  سلام نه قبولی های بدون سهمیه هستش

 • تصویر فرد

  مائده کنعانی‏ - 97/11/2

  ببخشید منظورتون از سهمیه چیه تو پاسخ بچه ها گفتید؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/2

  سهمیه شاگرد اولی
  سهمیه جانبازان وایثارگران

 • تصویر فرد

  محمد حسین رحیم پور‏ - 97/9/25

  سلام.اگر بخواهم دانشگاه تربیت مدرس قبول بشم در رشته قدرت چه رتبه ای را باید بیارم و اگر بخواهم قدرت دانشگاه باهنر کرمان را بیارم باید چه رتبه ای داشته لاشم.برای کارشناسی ارشد

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/10/2

  سلام
  برای تربیت مدرس رتبه تا 270&280 اینا میتونید
  برای باهنر تا 1200&1300

 • تصویر فرد

  آرش‏ - 97/9/24

  سلام . مخابرات سیستم روزانه تمام دانشگاه های تهران تا چه رتبه ای قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/25

  سلام تا رتبه 600&700 قبول میشید

 • تصویر فرد

  Jafar Jafar‏ - 97/9/9

  سلام. من بخوام الکترونیک دیجیتال : امیر کبیر - علم و صنعت - شهید بهشتی و اصفهان رو بیارم. به ترتیب حداقل رتبه ام باید چند بشه ؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام
  تقریبا به ترتیب 180، 300 ، 450، 700

 • تصویر فرد

  انا‏ - 97/8/13

  سلام .برای لیسانس کنترل هستم.برای اینکه بیو الکتریگ بکی از دانشگاه های تهران یا اصفهان بیام چ رتبه ای باید بشم؟؟؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام
  سوالت خیلی کلی بود اما از رتبه 1 تا 800&900 میتونه تهران یا اصفهان دانشگاه های مختلف قبول بشوید حالا دیگه رتبه ات 150 بشه دانشگاه تهران.800بشه شهید بهشتی و اصفهان

 • تصویر فرد

  علی برومند‏ - 97/6/7

  سلام با رتبه 2100 الکترونیک کجا قبول میشم ??ممنونم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  شبانه شاهد تهران یا مالک اشتر احتمال قبولی دارید
  یا شهرستان ها...

 • تصویر فرد

  ۱‏ - 97/5/7

  سلام
  این رتبه های بالا سهمیه دار هستند؟.
  و اینکه ارشد هم مثل کارشناسی منطقه بندی داره؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام بله در سهمیه می باشد
  ارشد منطقه بندی ندارد

 • تصویر فرد

  Faryar‏ - 97/3/13

  سلام
  با ۳۵۰ مهندسی پزشکی امیرکبیر میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام با اعمال کردن سهمیه ها امکان روزانه اش رو ندارید متاسفانه

 • تصویر فرد

  mehdi poursalehi‏ - 97/3/9

  سلام
  با رتبه 520 برق-الکترونیک روزانه علم و صنعت یا خواجه نصیر رو میارم؟
  تهران کدوم رو روزانه میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام،خواجه نصیر قبول می شوید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc