برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد برق مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق نشان می دهد که دقت در رتبه ها و محل قبولی سال های قبل به ویژه در زمان انتخاب رشته ضروری می باشد.

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
63مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران
78مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران
372افزاره های میکرو و نانو الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1116مهندسی پرتوپزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2665مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه تبریز
3029مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
3346مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
3532مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
3532سیستم های الکترونیک دیجیتالآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4097مدارهای مجتمع الکترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
4776سیستم های الکترونیک دیجیتالآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
5085مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه سمنان
6038سیستم های الکترونیک دیجیتالآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
6047افزاره های میکرو و نانو الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6386سیستم های الکترونیک دیجیتالآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
6478مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
7970سیستم های الکترونیک دیجیتالآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
8066مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
9265مدارهای مجتمع الکترونیکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
9265مدارهای مجتمع الکترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
24سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
79الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکینوبت دوم - دانشگاه تهران
95سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه تهران
96سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
97سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
322سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
530الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکینوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1500سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
2119سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2124الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
2124الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
2142مهندسی انرژی های تجدیدپذیرپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
2312سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
3118سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
3118سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
3190سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
3224الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه)
3662سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه کاشان
3662سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
4615سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
6823سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل
6823سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
6832سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
6832سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
7115انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
7390سیستم های قدرتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7390سیستم های قدرتآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7887الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکینوبت دوم - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
8041برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
8638الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
144مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
885مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
3108مخابرات میدان و موجآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
3689مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه اراک
4720مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
11مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه تهران
33مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
57مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
63مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1084مخابرات امن و رمزنگاریروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1089مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1577مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه تبریز
1946مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
3018مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
3018مخابرات سیستمآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3449مخابرات سیستمآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4014مخابرات سیستمآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
7621شبکه های مخابراتیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
13کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1440کنترلروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2039کنترلروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
2041کنترلنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2261کنترلمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
2261کنترلآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
2835کنترلروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
3159کنترلروزانه - دانشگاه قم
3551کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
4380کنترلروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4792کنترلروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
6535کنترلروزانه - دانشگاه تفرش
6535کنترلآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
7052کنترلنوبت دوم - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
7736کنترلغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
9110کنترلآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9358کنترلمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
516مهندسی عصبی - شناختیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
562رایانش تصاویر پزشکینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
740بیوالکتریکروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
775بیوالکتریکروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1328بیوالکتریکروزانه - دانشگاه شیراز
2975بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
4307بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4332بیوالکتریکپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
4396بیوالکتریکمجازی - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4576بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
5419بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
6161بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7083بیوالکتریکغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
7083بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
7228بیوالکتریکپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
7228بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
7799بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
8217بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
8268بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
9051بیوالکتریکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
1628مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4283مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
7281مهندسی مکاترونیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
8257مهندسی هوا فضا - فناوری ماهوارهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق نشان می دهد که دقت در رتبه ها و محل قبولی سال های قبل به ویژه در زمان انتخاب رشته ضروری می باشد.

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
17الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
27الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
581الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
671الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1047الکترونیک - افزاره های میکرو و نانو الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1083الکترونیک - مهندسی متریونیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1236الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1249الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1330الکترونیک - سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2292الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه تبریز
2349الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2883الکترونیک - جنگ الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3060الکترونیک - مهندسی پرتوپزشکیپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3328الکترونیک - نانوفتونیکروزانه - دانشگاه تبریز
3620الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4341الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه سمنان
5438الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه بیرجند
24سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه تهران
25سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه تهران
66سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
71سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
102سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکینوبت دوم - دانشگاه تهران
965سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1231سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه ارومیه
1436سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1560سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
1634سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه سمنان
1863سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیپردیس - دانشگاه صنعتی شیراز
1994سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه اراک
2175سیستم های قدرت و ماشین - سامانه های برقی حمل ونقلروزانه - دانشگاه تبریز
2251سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه کاشان
2389سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه شهرکرد
2548سیستم های قدرت و ماشین - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2747سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهرکرد
2828سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
2839سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
2919سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
3216سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتنوبت دوم - دانشگاه یزد
4061سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
5865سیستم های قدرت و ماشین - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکینوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5958سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
6392سیستم های قدرت و ماشین - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکینوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
8337سیستم های قدرت و ماشین - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
8413سیستم های قدرت و ماشین - انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه جیرفت
8454سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد
9337سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
9772سیستم های قدرت و ماشین - سیستم های قدرتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
104مخابرات میدان و موج - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
997مخابرات میدان و موج - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
2616مخابرات میدان و موج - مخابرات نوریروزانه - دانشگاه تبریز
6190مخابرات میدان و موج - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
72مهندسی مخابرات سیستم - مخابرات امن و رمزنگاریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
119مهندسی مخابرات سیستم - مخابرات امن و رمزنگاریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
584مهندسی مخابرات سیستم - مخابرات سیستمنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2701مهندسی مخابرات سیستم - مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
9054مهندسی مخابرات سیستم - مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
35کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
59کنترلروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
206کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1318کنترلنوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1967کنترلنوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2837کنترلپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3127کنترلروزانه - دانشگاه یزد
3472کنترلمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
3905کنترلروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
4535کنترلمجازی دولتی - دانشگاه فردوسی مشهد
5541کنترلغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10282کنترلغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
94مهندسی پزشکی - بیوالکتریکروزانه - دانشگاه تهران
231مهندسی پزشکی - بیوالکتریکروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2690مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2830مهندسی پزشکی - بیوالکتریکپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
2955مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمجازی دولتی - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
6462مهندسی پزشکی - بیوالکتریکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
6621مهندسی پزشکی - بیوالکتریکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
9254مهندسی پزشکی - بیوالکتریکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
97مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
730مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
818مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
2958مهندسی مکاترونیکنوبت دوم - دانشگاه گلستان - گرگان
3500مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
5692مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین)
6686مهندسی مکاترونیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق نشان می دهد که دقت در رتبه ها و محل قبولی سال های قبل به ویژه در زمان انتخاب رشته ضروری می باشد.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
58الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه تهران
63الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالنوبت دوم - دانشگاه تهران
75الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
372الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
489الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
733الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه تبریز
1031الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
2137الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
2260الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2430الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2493الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2599الکترونیک  - مهندسی پرتوپزشکیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2648الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالنوبت دوم - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3900الکترونیک  - افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
5375الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
6874الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر
8345الکترونیک  - افزاره های میکرو و نانوالکترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
8597الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه ارومیه
10791الکترونیک  - افزاره های میکرو و نانوالکترونیکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
10837الکترونیک  - مدارهای مجتمع الکترونیکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه
10907الکترونیک  - سیستمهای الکترونیک دیجیتالغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
11سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
25سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
47سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه تهران
51سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
87سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1104سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1114سیستم های قدرت و ماشین  - سامانه های برقی حمل و نقلنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1538سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1869سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1984سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
1991سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
2806سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهرکرد
2863سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3054سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
3908سیستم های قدرت و ماشین  - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4340سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
4690سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
4744سیستم های قدرت و ماشین  - انرژی و محیط زیستپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6186سیستم های قدرت و ماشین  - انرژی و محیط زیستپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
6865سیستم های قدرت و ماشین  - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8884سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
9123سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
9249سیستم های قدرت و ماشین  - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
9259سیستم های قدرت و ماشین  - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
9621سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
10062سیستم های قدرت و ماشین  - سیستم های قدرتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
44مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1389مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5208مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
5507مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8114مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
9081مخابرات میدان و موج  - مخابرات میدان و موجنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
58مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات امن و رمزنگاریروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
79مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمنوبت دوم - دانشگاه تهران
406مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
439مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1449مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
2394مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2958مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4349مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات امن و رمزنگارینوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4669مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
6285مهندسی مخابرات سیستم  - مخابرات سیستمنوبت دوم - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
10923مهندسی مخابرات سیستم  - شبکه های مخابراتینوبت دوم - دانشگاه صنعتی اصفهان
31کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1125کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه تبریز
2621کنترل  - کنترلنوبت دوم - دانشگاه اصفهان
4422کنترل  - کنترلنوبت دوم - دانشگاه زنجان
4599کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
4735کنترل  - کنترلپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5112کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
5717کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
5969کنترل  - کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
8054کنترل  - کنترلمجازی - دانشگاه تربیت مدرس
9677کنترل  - کنترلمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
81مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1587مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2654مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
2696مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکپردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
3032مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکمجازی - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
8606مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
10772مهندسی پزشکی  - بیوالکتریکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
2448مهندسی مکاترونیک  - مهندسی مکاترونیکروزانه - دانشگاه نیشابور

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99 را مشاهده می کنید. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق نشان می دهد که دقت در رتبه ها و محل قبولی سال های قبل به ویژه در زمان انتخاب رشته ضروری می باشد.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
297افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
441مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
603افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
608مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
673جنگ الکترونیکروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
696افزاره های میکرو و نانوالکترونیکشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
856مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه اصفهان
1324مهندسی فتونیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1977جنگ الکترونیکشبانه - دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
2386افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
2849مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
3042جنگ الکترونیکروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
3349جنگ الکترونیکروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
3444سیستمهای الکترونیک دیجیتالمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3478نانوالکترونیکروزانه - دانشگاه شیراز
3928مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
5965مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه - دانشگاه سمنان
8870مدارهای مجتمع الکترونیکمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
9045مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
12278افزاره های میکرو و نانوالکترونیکمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
235برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
278الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
343سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
364الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
378سیستم های قدرتشبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
453سیستم های قدرتشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
816سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
899مهندسی انرژی های تجدید پذیرروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1065برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1303سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه کاشان
1398مهندسی راه آهن برقیشبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1540سیستم های قدرتشبانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2271الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2445سیستم های قدرتغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
2695الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2799سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2918الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3255سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
3325سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
3407الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
3479سیستم های قدرتشبانه - دانشگاه شاهد - تهران
3566سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
3670سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
3881الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه زنجان
4178سیستم های قدرتروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
4315سیستم های قدرتپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
5354الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه - دانشگاه صنعتی اراک
5713الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیپردیس - دانشگاه صنعتی شیراز
6253برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
7182الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیشبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
8291سیستم های قدرتپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8529سیستم های قدرتپردیس - دانشگاه کردستان - سنندج
8780سیستم های قدرتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
9907سیستم های قدرتغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام
369مخابرات نوریروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
382مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
969مخابرات میدان و موجشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
7970مخابرات میدان و موجروزانه - دانشگاه سمنان
29مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
45مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
625مخابرات امن و رمزنگاریشبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1108مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه شیراز
1524مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه کاشان
2482مخابرات سیستمروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
131کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
175کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
554کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
682کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
706کنترل و علایمروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
850کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1092کنترلمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
1524کنترلروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1568کنترلشبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1622کنترلشبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1830کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2294کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2776کنترلروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2842کنترلروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
3315کنترلروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
3628کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی قم
3740کنترلمجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4004کنترلروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
4152کنترلپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4701کنترلروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
5971کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
6569کنترلروزانه - دانشگاه قم
7263کنترلشبانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
7941کنترلشبانه - دانشگاه سمنان
8758کنترلغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
11974کنترلمجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
66بیوالکتریکروزانه - دانشگاه تهران
115بیوالکتریکروزانه - دانشگاه تهران
324اطلاعات پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
560بیوالکتریکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
798بیوالکتریکروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1074بیوالکتریکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
3631بیوالکتریکپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5126بیوالکتریکروزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
5126بیوالکتریکپردیس - دانشگاه تبریز
5293بیوالکتریکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
10123بیوالکتریکغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
10032مهندسی مکاترونیکشبانه - مجتمع آموزش عالی بم
2502مهندسی مکاترونیکپردیس - دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98 را مشاهده می کنید. 

 

 نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 98

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
39الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه دانشگاه تهران
77الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
134الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
217الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
445الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
561الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه تربیت مدرس
672الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالنوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
743الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه دانشگاه تربیت مدرس
893الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1126الکترونیک-مهندسی فتونیکروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1329الکترونیک-مهندسی فتونیکنوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1357الکترونیک-نانوفتونیکنوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1406الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه تبریز
1690الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم دانشگاه اصفهان
1919الکترونیک-گداخت هسته اینوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2186الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
2444الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2658الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیکپردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2819الکترونیک-سیستمهای الکترونیک دیجیتالنوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3018الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
4259الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان
4797الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه دانشگاه گلستان - گرگان
6156الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل
6614الکترونیک-پرتوپزشکیپردیس خودگردان دانشگاه شیراز
10458الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیکمجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
11736الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیکغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
13523الکترونیک-افزاره های میکرو و نانوالکترونیکغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
27سیستم های قدرتروزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
102سیستم های قدرتروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
194سیستم های قدرتروزانه دانشگاه تربیت مدرس
323قدرت-مهندسی انرژی های تجدید پذیرروزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
522سیستم های قدرتروزانه دانشگاه تبریز
621سیستم های قدرتنوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
865سیستم های قدرتروزانه دانشگاه صنعتی شیراز
1093قدرت-سامانه های برقی حمل و نقلنوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1832قدرت-مهندسی انرژی های تجدید پذیرروزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
2475سیستم های قدرتنوبت دوم دانشگاه کاشان
2708قدرت-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیپردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3219سیستم های قدرتروزانه دانشگاه ارومیه
3500سیستم های قدرتروزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
4223سیستم های قدرتنوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا
6632سیستم های قدرتپردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
10942سیستم های قدرتمجازی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
12468سیستم های قدرتغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل
13341سیستم های قدرتغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
70الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
215الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
474الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان
893الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه تبریز
1517الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
2106الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2490الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه یزد
3050الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3520الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه بیرجند
3696الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
5380الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم دانشگاه اراک
10212الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیپردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11823الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد
13557الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین
234مخابرات میدان و موجروزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
581مخابرات میدان و موجنوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
949مخابرات میدان و موجروزانه دانشگاه تربیت مدرس
1238مخابرات میدان و موجروزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
2104مخابرات میدان و موج-مخابرات نوریروزانه دانشگاه تبریز
2733مخابرات میدان و موجروزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4001مخابرات میدان و موجنوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6248مخابرات میدان و موجنوبت دوم دانشگاه صنعتی قم
11776مخابرات میدان و موجغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
32مخابرات سیستمروزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
96مخابرات سیستم-شبکه های مخابراتیروزانه دانشگاه تهران
150مخابرات سیستم-مخابرات امن و رمزنگارینوبت دوم دانشگاه تهران
438مخابرات سیستمروزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
658مخابرات سیستم-مخابرات امن و رمزنگاریروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
839مخابرات سیستمروزانه دانشگاه شیراز
1072مخابرات سیستمروزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1612مخابرات سیستمروزانه دانشگاه صنعتی شیراز
3137مخابرات سیستمروزانه دانشگاه کردستان - سنندج
5457مخابرات سیستم-شبکه های مخابراتینوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
6674مخابرات سیستمپردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
10295مخابرات سیستمغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت
74کنترلنوبت دوم دانشگاه تهران
256کنترل-اطلاعات پزشکیروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
778کنترلروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
860کنترلروزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1051کنترلنوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1384کنترلروزانه دانشگاه اصفهان
1860کنترلروزانه دانشگاه تبریز
2311کنترلنوبت دوم دانشگاه کاشان
3153کنترلروزانه دانشگاه کردستان - سنندج
3831کنترلروزانه دانشگاه قم
5426کنترلروزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
10653کنترلغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
12949کنترلغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
212بیوالکتریکروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
527بیوالکتریکروزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
824بیوالکتریکروزانه دانشگاه فردوسی مشهد
1070بیوالکتریکروزانه دانشگاه اصفهان
1738بیوالکتریکروزانه دانشگاه زنجان
2884بیوالکتریکنوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
13690بیوالکتریکغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد
432مهندسی مکاترونیکروزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
895مهندسی مکاترونیکنوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3838مهندسی مکاترونیکروزانه دانشگاه سمنان
4840مهندسی مکاترونیکروزانه دانشگاه گلستان - گرگان

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
51سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه- دانشگاه تهران
150افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
391سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
446مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
659مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
947نانوفتونیکروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1102مهندسی فتونیکروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1447افزاره های میکرو و نانوالکترونیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1675مهندسی فتونیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1818افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه- دانشگاه تبریز
2222مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2871مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه- دانشگاه کاشان
3316مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه- دانشگاه ارومیه
3888سیستمهای الکترونیک دیجیتالروزانه- دانشگاه تفرش
4182افزاره های میکرو و نانوالکترونیکروزانه- دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
4450نانوفتونیکروزانه- دانشگاه تبریز
4870افزاره های میکرو و نانوالکترونیکنوبت دوم- دانشگاه تبریز
5003افزاره های میکرو و نانوالکترونیکنوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
6041مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
11665مدارهای مجتمع الکترونیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل
14814مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
17515سیستمهای الکترونیک دیجیتالپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
18890مدارهای مجتمع الکترونیکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
82الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه تهران
475الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1120الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1355الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2060الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
2435الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه یزد
3138الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
4087الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه صنعتی قم
4608الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه صنعتی اراک
4922الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5555الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیروزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
6080الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکینوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
12974الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیپردیس- دانشگاه صنعتی شیراز
39سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
140سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
271سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
570سیستم های قدرتنوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1035برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکیروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1641سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه صنعتی قم
1750مهندسی انرژی های تجدید پذیرروزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
1863کاربرد پرتوهاروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2083سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
2377سامانه های برقی حمل و نقلنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2895گداخت هستهاینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3212سیستم های قدرتنوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4244سیستم های قدرتروزانه- دانشگاه تفرش
4786برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکینوبت دوم- دانشگاه تبریز
5368کاربرد پرتوهاروزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
8285سیستم های قدرتغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
11690مهندسی پرتوپزشکیپردیس- دانشگاه شیراز
15884مهندسی راکتورپردیس- دانشگاه شیراز
19940مهندسی انرژی های تجدید پذیرپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
21360مهندسی راکتورپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
125کنترلروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1170کنترلروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1510کنترلروزانه- دانشگاه شیراز
1825کنترلروزانه- دانشگاه اصفهان
2630کنترلروزانه- دانشگاه کاشان
2780کنترلروزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
3471کنترلروزانه- دانشگاه قم
4170کنترلنوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4826کنترلروزانه- دانشگاه سمنان
5415کنترلنوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
13375کنترلپردیس- دانشگاه تبریز
20595کنترلغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
480مخابرات میدان و موجروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1454مخابرات میدان و موجروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1675مخابرات میدان و موجروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2230مخابرات میدان و موجنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2817مخابرات میدان و موجروزانه- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4307مخابرات میدان و موجنوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
4980مخابرات میدان و موجروزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
5809مخابرات میدان و موجنوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7282مخابرات میدان و موجنوبت دوم- دانشگاه یزد
16170مخابرات میدان و موجغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
220بیوالکتریکنوبت دوم- دانشگاه تهران
697بیوالکتریکروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1227بیوالکتریکروزانه- دانشگاه شیراز
1735بیوالکتریکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2571بیوالکتریکروزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4754بیوالکتریکپردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
14266بیوالکتریکمجازی دولتی- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
21148بیوالکتریکغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
96مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه تهران
188مخابرات سیستمنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
423مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1012مخابرات سیستمنوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1500شبکه های مخابراتیروزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
1830مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
2875مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه شاهد - تهران
3591مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4190مخابرات سیستمروزانه- دانشگاه ارومیه
4992مخابرات سیستمنوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
6481مخابرات سیستمنوبت دوم- دانشگاه بیرجند
7532مخابرات سیستمنوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
20207مخابرات سیستمغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد
580مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1055مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3680مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4009مهندسی مکاترونیکروزانه- دانشگاه سمنان
5575مهندسی مکاترونیکنوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
7635مهندسی مکاترونیکنوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
13000مهندسی مکاترونیکپردیس- دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برق 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
92سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه-دانشگاه تهران
178مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه تهران
191سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
492سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
869افزاره های میکروونانوالکترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
889مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
896مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1100افزاره های میکروونانوالکترونیکروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1714سیستم های الکترونیک دیجیتالروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
2796مهندسی سیستم های میکروونانوالکترومکانیکروزانه-دانشگاه تبریز
3140مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
3494مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3696مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3885مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی همدان
3891مدارهای مجتمع الکترونیکروزانه-دانشگاه زنجان
3947افزاره های میکروونانوالکترونیکروزانه-دانشگاه تفرش
3963مدارهای مجتمع الکترونیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4728افزاره های میکروونانوالکترونیکروزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
4830افزاره های میکروونانوالکترونیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
5878مدارهای مجتمع الکترونیکپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال
9831مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
14135مدارهای مجتمع الکترونیکپردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
26489مدارهای مجتمع الکترونیکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فخررازی -ساوه
27999مدارهای مجتمع الکترونیکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان
240سیستم های قدرتروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
298مهندسی پرتوپزشکیروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
577انرژی ومحیطزیستروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
617سیستم های قدرتنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
889سیستم های قدرتروزانه-دانشگاه کاشان
955مهندسی راه اهن برقیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1183مهندسی فیزیک بهداشتروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1214کاربردپرتوهاروزانه-دانشگاه اصفهان
1446سیستم های قدرتروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2169سیستم های قدرتروزانه-دانشگاه صنعتی قم
2199سیستم های قدرتنوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2310سیستم های قدرتنوبت دوم-دانشگاه کاشان
2845سیستم های قدرتروزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3959سیستم های قدرتنوبت دوم-دانشگاه سمنان
8292سیستم های قدرتپردیس خودگردان-دانشگاه کاشان
17094مهندسی انرژی های تجدیدپذیرپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
17272سیستم های قدرتپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
124الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه تهران
125الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه تهران
297الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
449الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
652الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1189الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1683الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
2510الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
3088الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3283الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه یزد
3552الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیروزانه-دانشگاه ملایر
4215الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکینوبت دوم-دانشگاه اراک
10500الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شیراز
1377مخابرات میدان وموجنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1407مخابرات میدان وموجروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1810مخابرات میدان وموجنوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
2574مخابرات نوریروزانه-دانشگاه تبریز
3211مخابرات میدان وموجروزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3748مخابرات میدان وموجروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3960مخابرات میدان وموجروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
3997مخابرات میدان وموجروزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
4608مخابرات نورینوبت دوم-دانشگاه تبریز
23668مخابرات میدان وموجغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیبان -گرمسار
672مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1244مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1494مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
2617مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2698مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه تبریز
2904مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه ارومیه
3324مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه صنعتی قم
3597مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه
4088مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
4143مخابرات سیستمروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
4337مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
4563مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه سمنان
5387مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه بیرجند
5581مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
5701مخابرات سیستمنوبت دوم-دانشگاه مهندسی فناوری های نوین -قوچان
7911مخابرات سیستمپردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
219کنترلروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
250کنترلنوبت دوم-دانشگاه تهران
1398کنترلنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1507کنترلروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1822کنترلنوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
2364کنترلنوبت دوم-دانشگاه تبریز
2533کنترلروزانه-دانشگاه شهرکرد
3130کنترلنوبت دوم-دانشگاه کاشان
3157کنترلروزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
3241کنترلروزانه-دانشگاه زنجان
3588کنترلروزانه-دانشگاه تفرش
4261کنترلنوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6725کنترلروزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
630بیوالکتریکروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
1348بیوالکتریکروزانه-دانشگاه اصفهان
1386بیوالکتریکروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1701بیوالکتریکنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1825مهندسی ورزشنوبت دوم-دانشگاه اصفهان
3119بیوالکتریکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3195بیوالکتریکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6489بیوالکتریکپردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
6629بیوالکتریکپردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
19863بیوالکتریکغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -اصفهان
910مهندسی مکاترونیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
928مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1257مهندسی مکاترونیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1765مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه تبریز
3578مهندسی مکاترونیکروزانه-دانشگاه سمنان
7102مهندسی مکاترونیکنوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
16540مهندسی مکاترونیکپردیس خودگردان-دانشگاه تهران