برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تاریخ 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد تاریخ، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد تاریخ بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد تاریخ را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تاریخ مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد تاریخ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد تاریخ به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد تاریخ با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد تاریخ شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ - کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - گرایش تاریخ ایران باستان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایران باستان 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - گرایش تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - گرایش تارخ اسلام سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - گرایش تاریخ عمومی جهان سهمیه های مختلف

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ ایران باستان 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 4 9187 71.11 23.33 52 9.33 4 12
31 35 6378 -1.1 3.33 45.33 49.33 10.67 4
76 82 5626 32.22 18.33 8 10.67 4 16
94 101 5355 20 6.67 -1.32 20 36 20
678 733 3062 2.22 3.33 14.67 -2.66 4 -2.66
733 792 2925 0 0 5.33 5.33 12 8
1302 1437 1818 0 0 4 1.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
7 7 8292 71.11 23.33 52 9.33 4 12
38 42 6166 20 6.67 -1.32 20 36 20
47 51 6050 32.22 18.33 8 10.67 4 16
95 101 5358 -1.1 3.33 45.33 49.33 10.67 4
647 702 3128 0 0 5.33 5.33 12 8
879 957 2670 2.22 3.33 14.67 -2.66 4 -2.66
1340 1477 1718 0 0 4 1.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - سهمیه آزاد گرایش تارخ اسلام 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
10 11 8095 71.11 23.33 52 9.33 4 12
23 27 6892 -1.1 3.33 45.33 49.33 10.67 4
56 60 5966 20 6.67 -1.32 20 36 20
69 75 5707 32.22 18.33 8 10.67 4 16
760 824 2953 0 0 5.33 5.33 12 8
913 998 2667 2.22 3.33 14.67 -2.66 4 -2.66
1331 1473 1763 0 0 4 1.33 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1401 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ عمومی جهان 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
7 10 7952 71.11 23.33 52 9.33 4 12
28 31 6131 20 6.67 -1.32 20 36 20
78 83 5215 32.22 18.33 8 10.67 4 16
88 94 5127 -1.1 3.33 45.33 49.33 10.67 4
570 624 3022 0 0 5.33 5.33 12 8
752 822 2695 2.22 3.33 14.67 -2.66 4 -2.66
1327 1468 1708 0 0 4 1.33 0 0

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 1400 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ ایران باستان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
2 2 8954 36.67 18.33 48 40 52 6.67
7 8 7455 61.11 33.33 5.33 4 34.67 28
9 10 7265 66.67 13.33 25.33 13.33 32 9.33
20 22 6238 86.67 0 14.67 2.67 -1.32 8
29 31 5779 27.78 16.67 21.33 28 14.67 5.33
33 35 5666 46.67 0 8 16 41.33 5.33
39 41 5587 32.22 40 -8 20 6.67 10.67
54 58 5187 11.11 53.33 2.67 22.67 -5.32 -1.32
59 63 5116 52.22 40 -6.66 -22.66 -12 4
91 97 4640 12.22 11.67 33.33 0 2.67 6.67
668 735 2497 0 8.33 -1.32 6.67 -8 9.33
765 839 2268 0 0 9.33 -6.66 2.67 -1.32
773 848 2257 0 0 4 1.33 6.67 1.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 1400 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ ایران اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
5 5 8082 61.11 33.33 5.33 4 34.67 28
6 6 7988 36.67 18.33 48 40 52 6.67
11 13 6892 66.67 13.33 25.33 13.33 32 9.33
23 25 6082 86.67 0 14.67 2.67 -1.32 8
27 29 5930 32.22 40 -8 20 6.67 10.67
43 45 5576 46.67 0 8 16 41.33 5.33
50 52 5402 27.78 16.67 21.33 28 14.67 5.33
59 61 5249 52.22 40 -6.66 -22.66 -12 4
69 71 5047 11.11 53.33 2.67 22.67 -5.32 -1.32
173 185 4084 12.22 11.67 33.33 0 2.67 6.67
573 628 2786 0 8.33 -1.32 6.67 -8 9.33
832 912 2204 0 0 4 1.33 6.67 1.33
904 994 2051 0 0 9.33 -6.66 2.67 -1.32

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 1400 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
5 5 8578 36.67 18.33 48 40 52 6.67
8 9 6926 61.11 33.33 5.33 4 34.67 28
10 11 6639 66.67 13.33 25.33 13.33 32 9.33
27 29 5935 32.22 40 -8 20 6.67 10.67
30 32 5835 27.78 16.67 21.33 28 14.67 5.33
33 35 5636 46.67 0 8 16 41.33 5.33
34 36 5629 86.67 0 14.67 2.67 -1.32 8
40 42 5518 11.11 53.33 2.67 22.67 -5.32 -1.32
73 80 4723 52.22 40 -6.66 -22.66 -12 4
204 216 3737 12.22 11.67 33.33 0 2.67 6.67
579 635 2649 0 8.33 -1.32 6.67 -8 9.33
793 870 2180 0 0 4 1.33 6.67 1.33
902 988 1999 0 0 9.33 -6.66 2.67 -1.32

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 1400 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ عمومی جهان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
3 4 8908 36.67 18.33 48 40 52 6.67
5 6 8120 61.11 33.33 5.33 4 34.67 28
8 9 7934 66.67 13.33 25.33 13.33 32 9.33
15 17 7079 86.67 0 14.67 2.67 -1.32 8
17 19 6942 46.67 0 8 16 41.33 5.33
43 45 5526 27.78 16.67 21.33 28 14.67 5.33
49 52 5348 32.22 40 -8 20 6.67 10.67
64 68 4987 52.22 40 -6.66 -22.66 -12 4
138 147 4030 11.11 53.33 2.67 22.67 -5.32 -1.32
175 188 3821 12.22 11.67 33.33 0 2.67 6.67
716 782 2295 0 0 4 1.33 6.67 1.33
745 819 2223 0 8.33 -1.32 6.67 -8 9.33
808 888 2111 0 0 9.33 -6.66 2.67 -1.32

 

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ - کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - گرایش های ایران باستان، ایران اسلامی، تاریخ اسلام و تاریخ عمومی جهان سهمیه عادی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 99

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 99 - گرایش ایران باستان

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تاریخ 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ایران باستان مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها با سهمیه آزاد ارائه شده است.  

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 99 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایران باستان 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
19 20 6769 0 23.33 29.33 22.67 38.67 18.67
50 55 5832 32.22 13.33 33.33 1.33 18.67 10.67
53 58 5773 44.44 28.33 5.33 13.33 18.67 6.67
66 71 5538 0 0 28 21.33 29.33 40
96 102 5069 40 -1.66 -2.66 4 49.33 18.67
310 334 3649 10 5 6.67 2.67 25.33 13.33
1036 1134 1967 0 -5 2.67 1.33 10.67 -9.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 99 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایران اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
31 32 6589 0 23.33 29.33 22.67 38.67 18.67
45 49 6090 0 0 28 21.33 29.33 40
56 61 5800 44.44 28.33 5.33 13.33 18.67 6.67
68 73 5659 40 -1.66 -2.66 4 49.33 18.67
87 93 5301 32.22 13.33 33.33 1.33 18.67 10.67
252 271 3889 10 5 6.67 2.67 25.33 13.33
1084 1187 1821 0 -5 2.67 1.33 10.67 -9.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 99 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
22 23 6681 0 23.33 29.33 22.67 38.67 18.67
43 48 5958 44.44 28.33 5.33 13.33 18.67 6.67
68 73 5459 0 0 28 21.33 29.33 40
90 96 5125 40 -1.66 -2.66 4 49.33 18.67
112 120 4932 32.22 13.33 33.33 1.33 18.67 10.67
357 389 3513 10 5 6.67 2.67 25.33 13.33
1036 1136 1940 0 -5 2.67 1.33 10.67 -9.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ 99 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1 تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
28 30 6482 40 -1.66 -2.66 4 49.33 18.67
39 45 5955 0 23.33 29.33 22.67 38.67 18.67
51 57 5769 44.44 28.33 5.33 13.33 18.67 6.67
74 82 5307 32.22 13.33 33.33 1.33 18.67 10.67
88 97 5102 0 0 28 21.33 29.33 40
232 249 3889 10 5 6.67 2.67 25.33 13.33
947 1033 2163 0 -5 2.67 1.33 10.67 -9.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 98، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 20 6409 10 20 38.67 40 49.33 12
46 52 5434 0 0 48 48 44 20
158 174 4127 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
435 475 3115 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
446 486 3100 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
562 615 2890 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
939 1033 2315 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1186 1304 1964 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1224 1343 1909 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1387 1521 1683 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1499 1647 1408 -12.21 -3.32 -6.66 16 -2.66 -4

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
6 29 5824 10 20 38.67 40 49.33 12
78 84 5434 0 0 48 48 44 20
137 148 4314 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
325 355 3451 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
356 390 3360 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
490 538 3060 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
951 1052 2297 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
955 1056 2295 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1314 1445 1785 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1349 1482 1742 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 28 5699 10 20 38.67 40 49.33 12
48 53 5575 0 0 48 48 44 20
142 156 4362 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
366 403 3343 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
419 460 3235 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
545 598 2972 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
906 1001 2396 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1120 1238 2081 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1305 1434 1838 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1346 1477 1771 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1377 1511 1706 -12.21 -3.32 -6.66 16 -2.66 -4

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 19 6530 10 20 38.67 40 49.33 12
62 68 4840 0 0 48 48 44 20
187 205 3645 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
271 297 3315 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
418 458 2955 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
531 583 2704 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
1097 1203 2014 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1286 1413 1786 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1353 1487 1681 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1370 1507 1644 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران باستان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری  کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران اسلامی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش تاریخ اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش عمومی جهان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
17 6142 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
50 5431 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
59 5225 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
601 3024 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
624 2988 0 0 24 8 1.33 -8
676 2924 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
779 2785 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
885 2646 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1109 2372 0 25 0 0 0 0
1235 2215 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
43 1225 2330 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
21 6074 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
26 5809 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4563 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
477 3172 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
571 3014 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
693 2804 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
702 2785 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
878 2567 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1064 2366 0 25 0 0 0 0
1112 2301 0 0 24 8 1.33 -8

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
49 1280 2213 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
11 6528 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
28 5616 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
85 4720 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
582 2979 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
642 2861 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
740 2735 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
792 2667 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
941 2488 0 0 24 8 1.33 -8
1044 2381 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1070 2347 0 25 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
44 1126 2373 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
13 6344 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
16 6213 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4197 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
348 3071 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
418 2921 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
620 2587 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
842 2353 0 0 24 8 1.33 -8
901 2293 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
1124 2099 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1376 1867 0 25 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
46 1271 2040 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
2 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
22 6801 62.22 11.67 20 48 12 20
83 5252 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
478 3689 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
624 3475 -1.1 10 0 16 24 30.67
2387 1720 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
23 6621 62.22 11.67 20 48 12 20
78 5412 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
347 4136 -1.1 10 0 16 24 30.67
812 3331 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
2301 1911 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
17 6853 62.22 11.67 20 48 12 20
51 5885 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
536 3606 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
541 3609 -1.1 10 0 16 24 30.67
2464 1608 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

رتبه تراز زبان (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
16 6830 62.22 11.67 20 48 12 20
53 5375 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
485 3487 -1.1 10 0 16 24 30.67
998 2831 -1.1 10 0 16 24 30.67
2374 1717 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67