برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی استفاده کنید.

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش علوم سیاسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش روابط بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش مطالعات منطقه ای سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم سیاسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1)
114 132 4820 0 35 20 25 25 6.67
233 268 3963 0 45 58.33 0 0 0
339 382 3598 7.78 13.33 13.33 20 66.67 -11.66
663 759 3015 -11.1 20 -6.66 -10 23.33 15
714 818 2967 0 6.67 -3.32 11.67 35 5
872 991 2815 0 5 0 5 46.67 -1.66
1116 1272 2607 65.56 0 0 0 0 0
1175 1343 2559 0 21.67 -3.32 8.33 16.67 1.67
1184 1352 2554 0 36.67 0 0 0 0
1319 1510 2476 0 6.67 8.33 0 16.67 -1.66
1588 1826 2303 0 0 0 0 0 0
1678 1938 2238 2.22 8.33 -1.66 5 10 3.33
1914 2215 2098 0 6.67 40 0 -6.66 -6.66
2060 2388 2020 31.11 0 0 -1.66 0 0
2232 2600 1919 3.33 -1.66 0 3.33 0 3.33
2269 2643 1890 0 -5 5 6.67 -8.32 3.33
2376 2770 1821 -8.88 11.67 -3.32 0 13.33 0
2707 3165 1446 0 0 0 0 0 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش علوم سیاسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1)
38 475 3408 0 0 0 11.67 55 21.67
180 1811 2310 2.22 13.33 -13.32 0 33.33 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش روابط بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1)
23 29 5380 65.56 43.33 0 0 0 13.33 43.33
96 110 4050 0 0 0 0 0 48.33 60
257 286 3226 3.33 28.33 3.33 0 0 5 13.33
265 295 3205 0 13.33 5 46.67 3.33 20 23.33
320 354 3105 0 15 11.67 35 5 5 15
379 421 2975 0 40 0 0 0 -6.66 6.67
665 747 2590 0 11.67 6.67 -8.32 0 15 -13.32
835 939 2451 0 0 25 25 36.67 0 0
1072 1213 2285 -11.1 11.67 -10 23.33 18.33 1.67 -6.66
1124 1279 2250 0 11.67 8.33 16.67 0 3.33 5
1244 1427 2171 7.78 0 20 66.67 1.67 13.33 5
1274 1462 2152 0 0 0 0 36.67 0 28.33
1438 1654 2067 0 6.67 -1.66 0 0 0 15
1620 1859 1976 31.11 0 -1.66 0 0 0 0
2202 2551 1646 2.22 -5 5 10 3.33 -1.66 -1.66
2446 2838 1443 -8.88 6.67 0 13.33 0 0 -8.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش روابط بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1)
9 100 4185 0 25 11.67 55 0 23.33 20
127 1346 2211 2.22 0 0 33.33 -6.66 6.67 46.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش مطالعات منطقه ای 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 2)
30 35 6147 0 0 0 0 0 23.33
46 53 5489 65.56 43.33 0 13.33 0 0
237 264 3502 0 0 -1.66 0 20 11.67
513 572 2887 3.33 28.33 3.33 5 0 0
559 627 2808 0 0 0 48.33 51.67 0
651 733 2684 0 15 5 5 18.33 0
733 826 2600 -11.1 11.67 15 1.67 -3.32 -8.32
742 837 2592 31.11 0 0 0 0 0
765 863 2565 0 13.33 -1.66 20 23.33 8.33
847 954 2496 0 0 0 0 0 36.67
940 1063 2430 0 0 6.67 0 0 0
1102 1258 2296 0 40 6.67 -6.66 0 0
1411 1620 2085 0 11.67 3.33 15 1.67 10
1757 2041 1879 7.78 0 -11.66 13.33 16.67 0
1776 2063 1866 0 6.67 0 0 0 0
2181 2542 1640 0 11.67 1.67 3.33 13.33 -3.32
2228 2599 1599 2.22 -5 3.33 -1.66 -3.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مطالعات منطقه ای 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 2)
21 313 3361 0 25 21.67 23.33 18.33 0
155 1566 2114 2.22 0 -6.66 6.67 -6.66 -13.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1)
85 93 5427 0 36.67 0 0 0 0 48.33 60
143 159 4896 0 35 20 25 25 36.67 0 0
219 247 4506 7.78 13.33 13.33 20 66.67 1.67 13.33 5
283 324 4224 65.56 0 0 0 0 0 13.33 43.33
356 405 3984 0 45 58.33 0 0 0 0 0
366 415 3960 0 5 0 5 46.67 3.33 20 23.33
467 531 3744 0 6.67 -3.32 11.67 35 5 5 15
1033 1182 2975 0 21.67 -3.32 8.33 16.67 0 3.33 5
1324 1511 2737 -11.1 20 -6.66 -10 23.33 18.33 1.67 -6.66
1791 2059 2382 3.33 -1.66 0 3.33 0 0 5 13.33
1934 2216 2280 0 -5 5 6.67 -8.32 0 15 -13.32
1971 2253 2259 2.22 8.33 -1.66 5 10 3.33 -1.66 -1.66
2059 2341 2202 0 0 0 0 0 36.67 0 28.33
2146 2428 2152 0 6.67 40 0 -6.66 0 1.67 0
2359 2641 2010 31.11 0 0 -1.66 0 0 0 0
2456 2738 1957 0 6.67 8.33 0 16.67 33.33 0 0
2579 2861 1883 0 0 0 -1.66 0 0 0 15
2765 3047 1723 -8.88 11.67 -3.32 0 13.33 0 0 -8.32
2802 3084 1684 0 0 0 0 0 0 -6.66 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1)
15 177 4783 0 0 0 11.67 55 0 23.33 20
93 1022 3108 2.22 13.33 -13.32 0 33.33 -6.66 6.67 46.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش روابط بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش مطالعات منطقه ای سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش سیاست گذاری عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
7 8 7078 0 63.33 50 35 55 13.33 40
11 12 6884 0 58.33 36.67 63.33 33.33 11.67 35
15 16 6602 32.22 36.67 56.67 30 30 50 38.33
21 22 6393 54.44 46.67 53.33 50 28.33 0 0
39 41 5751 0 23.33 28.33 15 56.67 31.67 60
196 222 3775 24.44 10 5 10 11.67 13.33 31.67
205 231 3738 0 28.33 3.33 15 6.67 11.67 3.33
365 417 3216 15.56 0 0 36.67 0 20 0
505 580 2942 0 0 0 23.33 0 35 0
529 609 2909 0 0 0 13.33 0 38.33 0
658 752 2772 0 11.67 -3.32 3.33 15 8.33 11.67
666 760 2759 0 23.33 5 -5 -5 -6.66 13.33
690 785 2734 15.56 16.67 -3.32 8.33 -5 13.33 1.67
717 813 2708 0 10 3.33 13.33 -3.32 8.33 -1.66
743 843 2682 1.11 10 10 8.33 -3.32 1.67 5
787 901 2619 0 21.67 13.33 0 0 0 1.67
789 904 2616 0 0 0 0 0 0 48.33
850 979 2564 3.33 11.67 -1.66 3.33 3.33 3.33 10
950 1095 2473 37.78 6.67 1.67 5 0 -1.66 0
1203 1404 2289 0 0 0 0 0 25 0
1363 1593 2198 -4.43 18.33 -1.66 -3.32 3.33 0 -5
1512 1778 2110 0 11.67 3.33 1.67 -5 6.67 -6.66
1596 1879 2065 0 1.67 13.33 28.33 -13.32 -10 0
1654 1951 2033 23.33 5 -11.66 3.33 6.67 0 -1.66
1798 2122 1954 12.22 5 0 0 -6.66 5 3.33
1888 2231 1910 0 1.67 -1.66 15 1.67 0 -1.66
1903 2246 1903 4.44 0 0 3.33 0 8.33 0
1905 2248 1901 1.11 0 0 0 0 0 15
1999 2373 1837 0 6.67 -6.66 -10 -11.66 16.67 -6.66
2052 2439 1811 13.33 6.67 0 0 0 0 0
2117 2515 1774 -2.21 0 0 21.67 0 0 0
2328 2776 1632 0 6.67 0 0 0 -18.32 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
28 297 3477 0 0 0 38.33 0 26.67 23.33
36 393 3269 6.67 18.33 10 18.33 -5 15 30
37 414 3220 23.33 23.33 5 21.67 0 3.33 6.67
178 1662 2162 0 1.67 -10 8.33 15 8.33 -3.32
195 1770 2114 3.33 0 0 21.67 0 -1.66 -1.66
223 2004 2001 0 0 0 0 16.67 8.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
76 1867 2070 -3.32 13.33 0 20 -5 -6.66 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش روابط بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
6 8 8258 0 25 13.33 38.33 40 60 81.67
13 15 7437 0 30 0 25 51.67 35 71.67
18 20 7045 15.56 16.67 36.67 20 30 26.67 76.67
24 27 6794 0 15 23.33 35 25 33.33 85
45 51 5877 24.44 3.33 10 13.33 30 35 83.33
106 119 4928 54.44 0 50 0 0 0 70
155 176 4443 0 23.33 0 0 0 51.67 0
176 197 4349 1.11 18.33 8.33 1.67 13.33 6.67 35
278 317 3792 32.22 0 30 50 0 0 0
327 375 3644 15.56 15 8.33 13.33 13.33 -1.66 5
408 473 3411 0 0 63.33 11.67 -1.66 0 -1.66
461 537 3287 0 5 3.33 8.33 30 11.67 -1.66
592 696 3060 1.11 16.67 0 0 0 16.67 0
684 813 2934 0 10 1.67 6.67 8.33 11.67 3.33
799 949 2764 0 0 15 31.67 0 0 0
803 953 2758 0 6.67 -10 16.67 16.67 -13.32 10
839 992 2716 0 0 35 13.33 0 0 0
923 1093 2620 0 0 15 11.67 0 0 0
971 1156 2564 0 3.33 13.33 8.33 -8.32 0 0
971 1156 2564 23.33 5 3.33 0 0 0 18.33
1131 1344 2409 3.33 -5 3.33 3.33 1.67 3.33 23.33
1269 1513 2280 37.78 -5 5 -1.66 -5 3.33 0
1298 1547 2250 0 0 15 0 -1.66 -1.66 23.33
1356 1612 2211 0 6.67 0 -18.32 8.33 10 3.33
1388 1649 2180 0 0 -5 -6.66 15 3.33 1.67
1448 1722 2131 4.44 -5 3.33 8.33 8.33 5 -5
1607 1907 2008 -2.21 -6.66 21.67 0 13.33 -6.66 0
1669 1982 1967 12.22 -1.66 0 5 5 0 1.67
1704 2025 1949 0 0 28.33 -10 -8.32 0 0
1886 2240 1831 -4.43 5 -3.32 0 -6.66 -1.66 3.33
1927 2288 1814 13.33 3.33 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش روابط بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
3 24 6890 0 13.33 38.33 26.67 25 31.67 86.67
16 168 4485 0 0 0 8.33 48.33 16.67 73.33
88 751 2999 0 16.67 8.33 8.33 -3.32 -5 1.67
154 1348 2406 23.33 -6.66 21.67 3.33 5 0 0
189 1653 2175 6.67 -3.32 18.33 15 0 0 0
200 1719 2133 3.33 -6.66 21.67 -1.66 -3.32 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش روابط بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
81 1751 2112 -3.32 5 20 -6.66 6.67 -3.32 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مطالعات منطقه ای 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست وحکومت منطقه مرتبط/اسیای مرکزی وقفقاز-امریکای شمالی -اروپا- (ضریب 2)
5 6 8078 0 23.33 48.33 51.67 43.33 48.33
17 20 6457 24.44 3.33 31.67 35 6.67 46.67
48 56 5227 1.11 16.67 15 16.67 28.33 35
139 158 4051 0 25 0 60 0 0
174 201 3755 54.44 0 0 0 0 0
206 239 3613 15.56 16.67 0 26.67 0 0
216 252 3545 0 30 0 35 0 0
312 362 3204 32.22 0 38.33 0 0 0
315 365 3192 37.78 -5 0 3.33 -1.66 5
385 447 3026 0 15 0 33.33 0 0
443 514 2893 3.33 -5 10 3.33 6.67 13.33
473 550 2832 1.11 18.33 5 6.67 0 0
518 611 2761 0 0 60 0 0 0
694 814 2544 15.56 15 1.67 -1.66 -6.66 0
748 884 2490 0 5 11.67 11.67 -1.66 3.33
758 896 2476 23.33 5 -1.66 0 0 0
815 960 2434 0 0 35 0 0 0
883 1042 2368 0 0 40 0 0 0
1146 1362 2170 0 10 -6.66 11.67 -8.32 3.33
1235 1468 2112 0 0 13.33 3.33 -3.32 0
1283 1528 2075 0 6.67 3.33 10 0 1.67
1308 1558 2060 0 0 3.33 0 0 0
1406 1673 1994 12.22 -1.66 3.33 0 0 0
1556 1853 1917 0 0 1.67 0 8.33 0
1637 1954 1872 13.33 3.33 0 0 -18.32 1.67
1706 2040 1835 4.44 -5 0 5 0 0
1719 2062 1824 0 6.67 -6.66 -13.32 6.67 1.67
1830 2200 1752 0 0 -1.66 -1.66 5 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مطالعات منطقه ای 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست وحکومت منطقه مرتبط/اسیای مرکزی وقفقاز-امریکای شمالی -اروپا- (ضریب 2)
25 242 3597 0 13.33 23.33 31.67 15 -11.66
126 1092 2340 23.33 -6.66 6.67 0 0 0
172 1472 2110 6.67 -3.32 30 0 0 0
177 1502 2087 0 16.67 -3.32 -5 0 0
221 1903 1897 0 0 0 16.67 0 0
267 2219 1741 3.33 -6.66 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مطالعات منطقه ای 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 1) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست وحکومت منطقه مرتبط/اسیای مرکزی وقفقاز-امریکای شمالی -اروپا- (ضریب 2)
92 1904 1896 -3.32 5 0 -3.32 5 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
5 5 8630 54.44 46.67 53.33 50 28.33 0 0 0 70
7 8 7824 0 58.33 36.67 63.33 33.33 11.67 -1.66 0 -1.66
13 14 7443 0 63.33 50 35 55 13.33 0 0 0
26 28 6886 32.22 36.67 56.67 30 30 50 0 0 0
35 37 6474 0 0 0 13.33 0 38.33 40 60 81.67
44 47 6303 15.56 0 0 36.67 0 20 30 26.67 76.67
51 54 6138 24.44 10 5 10 11.67 13.33 30 35 83.33
69 73 5896 0 0 0 23.33 0 35 25 33.33 85
113 122 5337 0 23.33 28.33 15 56.67 31.67 0 0 0
125 138 5200 0 0 0 0 0 25 51.67 35 71.67
318 358 4078 0 28.33 3.33 15 6.67 11.67 0 0 0
435 493 3741 1.11 10 10 8.33 -3.32 1.67 13.33 6.67 35
488 557 3601 0 11.67 -3.32 3.33 15 8.33 30 11.67 -1.66
654 750 3296 15.56 16.67 -3.32 8.33 -5 13.33 13.33 -1.66 5
896 1029 2986 0 23.33 5 -5 -5 -6.66 15 3.33 1.67
916 1049 2963 0 10 3.33 13.33 -3.32 8.33 -8.32 0 0
927 1062 2953 3.33 11.67 -1.66 3.33 3.33 3.33 1.67 3.33 23.33
965 1108 2902 0 0 0 0 0 0 0 51.67 0
1135 1312 2715 0 11.67 3.33 1.67 -5 6.67 8.33 11.67 3.33
1194 1387 2648 0 21.67 13.33 0 0 0 0 0 0
1198 1391 2644 37.78 6.67 1.67 5 0 -1.66 -5 3.33 0
1275 1490 2581 0 1.67 13.33 28.33 -13.32 -10 -8.32 0 0
1314 1537 2544 0 1.67 -1.66 15 1.67 0 -1.66 -1.66 23.33
1410 1651 2456 -2.21 0 0 21.67 0 0 13.33 -6.66 0
1464 1722 2410 23.33 5 -11.66 3.33 6.67 0 0 0 18.33
1687 1992 2234 -4.43 18.33 -1.66 -3.32 3.33 0 -6.66 -1.66 3.33
1700 2006 2228 0 6.67 -6.66 -10 -11.66 16.67 16.67 -13.32 10
1734 2047 2207 4.44 0 0 3.33 0 8.33 8.33 5 -5
1908 2257 2065 12.22 5 0 0 -6.66 5 5 0 1.67
1986 2350 2018 0 6.67 0 0 0 -18.32 8.33 10 3.33
2010 2382 2003 1.11 0 0 0 0 0 0 16.67 0
2238 2622 1835 13.33 6.67 0 0 0 0 0 0 0

 
 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
3 42 6375 0 0 0 38.33 0 26.67 25 31.67 86.67
24 244 4501 0 0 0 0 16.67 8.33 48.33 16.67 73.33
46 487 3753 23.33 23.33 5 21.67 0 3.33 5 0 0
74 768 3265 6.67 18.33 10 18.33 -5 15 0 0 0
152 1450 2600 3.33 0 0 21.67 0 -1.66 -3.32 0 3.33
204 1821 2341 0 1.67 -10 8.33 15 8.33 -3.32 -5 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمان های بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1)
57 1453 2598 -3.32 13.33 0 20 -5 -6.66 6.67 -3.32 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) سازمان های بین المللی (ضریب 2) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران ازصفویه تابه امروز (ضریب 2)
9 9 7039 0 0 25 40 60 81.67 0
13 14 6649 0 0 30 51.67 35 71.67 0
14 15 6624 24.44 10 3.33 30 35 83.33 30
38 42 5844 15.56 0 16.67 30 26.67 76.67 0
49 54 5525 0 0 15 25 33.33 85 0
100 113 4787 54.44 46.67 0 0 0 70 0
181 206 4209 1.11 10 18.33 13.33 6.67 35 10
206 233 4069 0 0 23.33 0 51.67 0 0
387 448 3408 15.56 16.67 15 13.33 -1.66 5 15
397 460 3388 0 11.67 5 30 11.67 -1.66 8.33
470 552 3225 3.33 11.67 -5 1.67 3.33 23.33 31.67
523 614 3123 0 11.67 10 8.33 11.67 3.33 18.33
689 816 2890 0 23.33 0 15 3.33 1.67 10
707 835 2861 0 6.67 6.67 8.33 10 3.33 21.67
718 849 2848 23.33 5 5 0 0 18.33 13.33
743 875 2826 1.11 0 16.67 0 16.67 0 5
908 1062 2641 37.78 6.67 -5 -5 3.33 0 10
958 1117 2603 12.22 5 -1.66 5 0 1.67 28.33
1140 1335 2446 0 58.33 0 -1.66 0 -1.66 0
1146 1342 2439 0 6.67 6.67 16.67 -13.32 10 0
1162 1359 2430 -4.43 18.33 5 -6.66 -1.66 3.33 21.67
1176 1375 2420 32.22 36.67 0 0 0 0 0
1213 1420 2394 0 63.33 0 0 0 0 0
1236 1450 2375 0 1.67 0 -1.66 -1.66 23.33 16.67
1278 1497 2346 0 28.33 0 0 0 0 0
1332 1560 2309 0 10 3.33 -8.32 0 0 10
1759 2075 2029 0 21.67 0 0 0 0 5
1903 2254 1937 4.44 0 -5 8.33 5 -5 0
1927 2282 1921 0 23.33 0 0 0 0 0
2053 2432 1854 13.33 6.67 3.33 0 0 0 0
2436 2864 1622 -2.21 0 -6.66 13.33 -6.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) سازمان های بین المللی (ضریب 2) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران ازصفویه تابه امروز (ضریب 2)
4 53 5546 0 0 13.33 25 31.67 86.67 0
8 88 5002 0 0 0 48.33 16.67 73.33 10
179 1649 2272 23.33 23.33 -6.66 5 0 0 0
188 1711 2238 0 1.67 16.67 -3.32 -5 1.67 1.67
2249 2677 1732 3.33 0 -6.66 -3.32 0 3.33 0
2383 2811 1661 6.67 18.33 -3.32 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) سازمان های بین المللی (ضریب 2) تاریخ روابطبین الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران ازصفویه تابه امروز (ضریب 2)
96 2177 1972 -3.32 13.33 5 6.67 -3.32 -1.66 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست وحکومت درایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری /امنیتی خارجی -حقوقی -سلامت -محیطزیس ت -اموزشی (ضریب 2)
53 66 4613 0 21.67 13.33 8.33 36.67 36.67 10
146 179 3808 54.44 46.67 53.33 0 0 0 0
198 241 3609 24.44 10 5 6.67 10 10 16.67
331 402 3251 0 10 3.33 -1.66 10 33.33 0
375 456 3164 0 63.33 50 0 0 0 0
414 508 3097 0 6.67 0 0 0 26.67 23.33
418 512 3091 0 58.33 36.67 0 0 0 0
489 599 2976 0 6.67 -6.66 6.67 23.33 -6.66 20
520 633 2947 32.22 36.67 56.67 0 0 0 0
576 698 2874 -4.43 18.33 -1.66 -5 6.67 33.33 0
716 863 2725 0 0 0 43.33 0 0 0
716 863 2725 0 23.33 5 -3.32 -3.32 13.33 6.67
735 884 2711 3.33 11.67 -1.66 6.67 0 23.33 0
832 997 2625 13.33 6.67 0 -18.32 6.67 3.33 23.33
1019 1231 2467 0 28.33 3.33 0 0 0 0
1023 1235 2464 37.78 6.67 1.67 -1.66 0 -3.32 10
1048 1262 2448 15.56 16.67 -3.32 -6.66 -3.32 26.67 -6.66
1221 1459 2320 0 23.33 28.33 0 0 0 0
1240 1480 2307 0 11.67 3.33 -8.32 0 26.67 -10
1309 1567 2255 23.33 5 -11.66 0 0 20 0
1348 1616 2229 1.11 10 10 0 0 0 0
1367 1637 2218 1.11 0 0 28.33 0 0 0
1557 1858 2083 15.56 0 0 0 0 0 0
2273 2606 1681 0 1.67 13.33 0 0 0 0
2316 2649 1655 4.44 0 0 0 0 0 0
2374 2707 1617 0 1.67 -1.66 5 -20 -3.32 10
2483 2816 1540 12.22 5 0 0 0 -10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست وحکومت درایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری /امنیتی خارجی -حقوقی -سلامت -محیطزیس ت -اموزشی (ضریب 2)
205 1751 2140 0 0 0 15 0 0 0
209 1770 2133 23.33 23.33 5 0 0 0 0
2033 2366 1811 6.67 18.33 10 0 0 0 0
2170 2503 1741 3.33 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش سیاست گذاری عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست وحکومت درایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری /امنیتی خارجی -حقوقی -سلامت -محیطزیس ت -اموزشی (ضریب 2)
24 453 3168 -3.32 13.33 0 5 13.33 13.33 23.33

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش روابط بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل  99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش مطالعات منطقه ای سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش سیاست گذاری عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
6 6 8672 30 73.33 68.33 41.67 33.33 10 83.33
22 24 7151 36.67 55 36.67 60 51.67 0 78.33
35 37 6696 0 63.33 26.67 53.33 21.67 16.67 46.67
75 83 5777 0 70 13.33 1.67 25 18.33 53.33
80 88 5687 0 53.33 18.33 28.33 53.33 -1.66 51.67
151 170 4702 34.44 36.67 21.67 11.67 21.67 -3.32 45
256 289 4027 0 36.67 28.33 1.67 36.67 -5 23.33
317 355 3796 3.33 28.33 0 26.67 31.67 6.67 0
323 361 3783 77.78 13.33 0 16.67 0 6.67 0
333 374 3744 -1.1 31.67 15 0 16.67 8.33 33.33
389 439 3595 15.56 26.67 40 -13.32 33.33 0 0
569 652 3229 0 18.33 11.67 11.67 5 0 26.67
687 791 3081 0 31.67 21.67 0 10 -3.32 -1.66
688 792 3079 10 15 10 -1.66 33.33 -5 6.67
696 804 3061 70 -1.66 5 5 5 0 10
709 817 3043 68.89 0 0 1.67 0 11.67 0
727 839 3028 0 33.33 3.33 3.33 6.67 -10 18.33
920 1065 2840 23.33 -3.32 11.67 1.67 8.33 8.33 16.67
954 1107 2816 0 20 -1.66 0 11.67 0 35
1085 1254 2701 0 6.67 0 15 -1.66 8.33 28.33
1222 1423 2586 0 13.33 3.33 13.33 16.67 0 8.33
1433 1671 2438 33.33 0 0 0 0 0 10
1744 2036 2268 -2.21 0 0 0 10 15 0
1748 2041 2266 -1.1 3.33 8.33 3.33 26.67 -1.66 1.67
1875 2186 2206 -2.21 -13.32 6.67 0 26.67 6.67 6.67
1970 2305 2158 17.78 0 0 0 0 0 30
2366 2772 1960 6.67 6.67 0 -13.32 20 -13.32 0
2653 3117 1807 0 0 0 10 0 0 0
2912 3428 1614 0 -1.66 -5 -3.32 10 -1.66 5
2913 3430 1612 0 0 0 0 0 1.67 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
1 17 7525 0 61.67 51.67 38.33 38.33 15 76.67
14 224 4326 24.44 40 -6.66 0 41.67 -13.32 26.67
106 1294 2676 21.11 5 6.67 -1.66 31.67 1.67 0
134 1476 2553 6.67 8.33 1.67 0 8.33 10 11.67
140 1528 2516 -2.21 6.67 13.33 20 13.33 6.67 0
245 2736 1973 8.89 3.33 8.33 3.33 15 0 -1.66
256 2861 1919 0 0 -8.32 11.67 20 -11.66 13.33
312 3415 1624 12.22 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
152 2657 2009 0 0 0 0 18.33 0 16.67
156 2732 1976 0 6.67 1.67 10 5 0 0
172 2922 1895 4.44 5 -1.66 -3.32 1.67 0 1.67

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش روابط بین الملل

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روابط بین الملل مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
16 17 7555 68.89 23.33 1.67 11.67 38.33 20 81.67
28 34 6841 77.78 28.33 16.67 6.67 33.33 5 36.67
34 40 6659 0 33.33 0 1.67 51.67 30 65
121 148 4615 0 5 10 0 11.67 28.33 76.67
149 177 4427 -2.21 16.67 0 15 53.33 0 13.33
152 180 4414 0 18.33 15 8.33 10 15 23.33
235 277 3888 23.33 20 1.67 8.33 11.67 0 0
249 292 3809 33.33 10 0 0 0 3.33 40
258 302 3760 3.33 15 26.67 6.67 5 3.33 10
265 311 3729 30 0 41.67 10 0 0 0
332 386 3533 0 0 53.33 16.67 0 0 0
446 510 3221 70 0 5 0 10 0 0
500 577 3122 -1.1 1.67 0 8.33 15 8.33 40
513 592 3095 36.67 0 60 0 0 0 0
642 740 2874 -2.21 -6.66 0 6.67 13.33 13.33 26.67
672 777 2814 10 10 -1.66 -5 13.33 3.33 6.67
830 965 2623 17.78 8.33 0 0 0 10 0
1202 1413 2291 34.44 0 11.67 -3.32 0 0 0
1208 1419 2288 0 0 1.67 18.33 0 0 0
1214 1425 2285 0 0 11.67 0 8.33 3.33 0
1367 1597 2184 15.56 13.33 -13.32 0 0 -6.66 0
1517 1772 2090 0 0 28.33 -1.66 0 0 0
1784 2095 1934 0 0 0 0 3.33 0 15
1931 2266 1869 0 5 -3.32 -1.66 -1.66 5 0
2235 2625 1703 0 3.33 1.67 -5 0 5 -1.66
2340 2753 1633 0 0 0 0 0 5 -1.66
2389 2809 1607 0 -3.32 3.33 -10 0 6.67 -5
2552 3001 1488 0 -10 13.33 0 -3.32 0 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
27 206 4216 12.22 8.33 0 0 35 16.67 50
53 525 3205 24.44 13.33 0 -13.32 1.67 -1.66 20
54 536 3187 0 0 38.33 15 0 0 0
66 654 2991 -1.1 0 0 0 23.33 10 41.67
111 1211 2416 6.67 0 0 10 15 -5 6.67
117 1241 2405 21.11 8.33 -1.66 1.67 0 0 0
209 2248 1874 -2.21 -6.66 20 6.67 -13.32 6.67 0
274 2952 1522 8.89 0 3.33 0 -1.66 -3.32 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
101 1820 2073 4.44 -3.32 -3.32 0 1.67 3.33 16.67
143 2491 1762 0 -1.66 10 0 0 3.33 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش مطالعات منطقه ای

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مطالعات منطقه ای مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
38 45 5688 17.78 8.33 30 10 21.67 40
40 47 5678 77.78 28.33 0 5 8.33 0
57 68 5368 68.89 23.33 0 20 0 0
128 153 4450 30 0 83.33 0 0 0
132 158 4429 0 0 35 5 0 45
149 179 4311 70 0 10 0 0 0
203 241 3948 36.67 0 78.33 0 0 0
223 266 3767 0 18.33 28.33 15 0 13.33
249 296 3659 33.33 10 10 3.33 3.33 0
275 328 3560 0 33.33 0 30 0 0
299 356 3473 34.44 0 45 0 0 0
352 415 3372 23.33 20 16.67 0 0 0
453 531 3162 -1.1 1.67 33.33 8.33 18.33 8.33
476 556 3125 15.56 13.33 0 -6.66 -6.66 20
691 806 2810 0 0 26.67 3.33 16.67 0
743 865 2748 0 5 0 28.33 0 0
941 1089 2550 0 0 46.67 0 0 0
1035 1198 2469 0 0 51.67 0 0 0
1097 1280 2416 -1.1 -6.66 1.67 -3.32 0 21.67
1104 1288 2411 10 10 6.67 3.33 -1.66 -3.32
1193 1382 2355 0 0 53.33 0 0 0
1194 1383 2353 0 -3.32 18.33 6.67 0 6.67
1206 1398 2346 -2.21 -6.66 6.67 13.33 13.33 0
1289 1496 2293 0 5 5 5 0 8.33
1294 1501 2290 3.33 15 0 3.33 0 0
1714 2007 2048 0 3.33 23.33 5 0 0
1813 2127 1997 -2.21 16.67 0 0 0 0
2713 3206 1497 0 -10 8.33 0 0 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
35 354 3483 24.44 13.33 26.67 -1.66 15 -13.32
54 565 3110 0 0 76.67 0 0 0
82 937 2682 12.22 8.33 0 16.67 0 0
97 1198 2469 21.11 8.33 0 0 0 0
189 2060 2023 8.89 0 -1.66 -3.32 0 10
202 2174 1976 0 -1.66 13.33 -1.66 -3.32 10
227 2399 1880 6.67 0 11.67 -5 0 0
238 2536 1826 -1.1 0 0 10 0 0
318 3335 1318 -2.21 -6.66 0 6.67 -6.66 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
17 261 3788 0 -11.66 16.67 3.33 8.33 38.33
129 2279 1933 4.44 -3.32 1.67 3.33 0 0
179 3081 1583 0 -1.66 0 3.33 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش اندیشه سیاسی در اسلام مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
7 7 8178 30 73.33 68.33 41.67 33.33 10 0 0 0
26 31 7008 36.67 55 36.67 60 51.67 0 0 0 0
28 33 6886 0 63.33 26.67 53.33 21.67 16.67 0 0 0
113 126 5419 0 53.33 18.33 28.33 53.33 -1.66 0 0 0
125 141 5276 68.89 0 0 1.67 0 11.67 38.33 20 81.67
138 155 5168 77.78 13.33 0 16.67 0 6.67 33.33 5 36.67
150 168 5074 0 70 13.33 1.67 25 18.33 0 0 0
215 255 4510 3.33 28.33 0 26.67 31.67 6.67 5 3.33 10
262 308 4275 -1.1 31.67 15 0 16.67 8.33 15 8.33 40
263 309 4267 34.44 36.67 21.67 11.67 21.67 -3.32 0 0 0
338 395 4040 0 0 0 0 0 1.67 51.67 30 65
375 437 3924 0 0 0 10 0 0 11.67 28.33 76.67
419 485 3844 0 36.67 28.33 1.67 36.67 -5 0 5 -1.66
637 738 3413 15.56 26.67 40 -13.32 33.33 0 0 -6.66 0
645 748 3399 0 6.67 0 15 -1.66 8.33 10 15 23.33
685 794 3344 10 15 10 -1.66 33.33 -5 13.33 3.33 6.67
749 869 3250 0 18.33 11.67 11.67 5 0 8.33 3.33 0
759 882 3233 -2.21 0 0 0 10 15 53.33 0 13.33
833 965 3149 70 -1.66 5 5 5 0 10 0 0
875 1021 3104 0 31.67 21.67 0 10 -3.32 0 0 0
939 1098 3023 -2.21 -13.32 6.67 0 26.67 6.67 13.33 13.33 26.67
1028 1197 2941 0 33.33 3.33 3.33 6.67 -10 0 6.67 -5
1030 1199 2939 33.33 0 0 0 0 0 0 3.33 40
1181 1376 2809 23.33 -3.32 11.67 1.67 8.33 8.33 11.67 0 0
1405 1648 2623 0 13.33 3.33 13.33 16.67 0 -3.32 0 -1.66
1651 1938 2444 0 20 -1.66 0 11.67 0 0 5 -1.66
2080 2444 2180 -1.1 3.33 8.33 3.33 26.67 -1.66 -8.32 -3.32 0
2385 2812 2002 17.78 0 0 0 0 0 0 10 0
2603 3075 1867 0 0 0 0 0 0 3.33 0 15
2844 3342 1681 6.67 6.67 0 -13.32 20 -13.32 -20 0 6.67
2928 3426 1620 0 -1.66 -5 -3.32 10 -1.66 -1.66 5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
2 29 7070 0 61.67 51.67 38.33 38.33 15 0 0 0
32 312 4252 24.44 40 -6.66 0 41.67 -13.32 1.67 -1.66 20
76 863 3256 12.22 0 0 0 0 0 35 16.67 50
118 1325 2848 -2.21 6.67 13.33 20 13.33 6.67 -13.32 6.67 0
139 1536 2690 -1.1 0 0 0 0 0 23.33 10 41.67
142 1569 2671 6.67 8.33 1.67 0 8.33 10 15 -5 6.67
143 1592 2660 21.11 5 6.67 -1.66 31.67 1.67 0 0 0
252 2727 2051 8.89 3.33 8.33 3.33 15 0 -1.66 -3.32 3.33
2781 3279 1731 0 0 -8.32 11.67 20 -11.66 -8.32 -1.66 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
133 2375 2217 0 6.67 1.67 10 5 0 0 3.33 0
139 2449 2177 4.44 5 -1.66 -3.32 1.67 0 1.67 3.33 16.67
186 3137 1826 0 0 0 0 18.33 0 0 3.33 -3.32

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
21 23 6611 68.89 0 23.33 38.33 20 81.67 0
36 49 5880 0 0 33.33 51.67 30 65 0
39 52 5759 77.78 13.33 28.33 33.33 5 36.67 0
103 131 4456 0 0 5 11.67 28.33 76.67 0
215 260 3628 33.33 0 10 0 3.33 40 0
229 279 3531 3.33 28.33 15 5 3.33 10 31.67
241 292 3474 -1.1 31.67 1.67 15 8.33 40 16.67
252 304 3449 0 6.67 18.33 10 15 23.33 3.33
277 333 3354 -2.21 0 16.67 53.33 0 13.33 0
299 358 3284 30 73.33 0 0 0 0 0
317 377 3223 10 15 10 13.33 3.33 6.67 20
329 391 3204 70 -1.66 0 10 0 0 0
458 536 2937 23.33 -3.32 20 11.67 0 0 0
487 572 2889 -2.21 -13.32 -6.66 13.33 13.33 26.67 13.33
581 680 2737 0 18.33 0 8.33 3.33 0 21.67
739 875 2567 0 33.33 -3.32 0 6.67 -5 26.67
742 878 2564 36.67 55 0 0 0 0 0
788 930 2519 34.44 36.67 0 0 0 0 0
871 1032 2436 17.78 0 8.33 0 10 0 0
907 1072 2406 0 63.33 0 0 0 0 0
1048 1231 2322 0 20 0 0 5 -1.66 21.67
1145 1348 2264 0 36.67 3.33 0 5 -1.66 11.67
1184 1391 2243 0 31.67 -6.66 0 0 0 20
1235 1452 2208 15.56 26.67 13.33 0 -6.66 0 -6.66
1326 1552 2165 0 70 0 0 0 0 0
1394 1636 2127 0 53.33 0 0 0 0 0
1753 2066 1957 0 0 0 3.33 0 15 0
1998 2351 1856 0 -1.66 5 -1.66 5 0 3.33
2683 3161 1526 -1.1 3.33 -6.66 -8.32 -3.32 0 11.67
2689 3169 1523 6.67 6.67 -13.32 -20 0 6.67 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
27 168 4145 12.22 0 8.33 35 16.67 50 0
37 267 3591 -1.1 0 0 23.33 10 41.67 23.33
45 385 3214 24.44 40 13.33 1.67 -1.66 20 -13.32
109 1067 2412 0 61.67 0 0 0 0 0
141 1471 2199 21.11 5 8.33 0 0 0 0
171 1769 2073 6.67 8.33 0 15 -5 6.67 0
188 1942 2000 8.89 3.33 0 -1.66 -3.32 3.33 23.33
313 3341 1380 0 0 -1.66 -8.32 -1.66 -6.66 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
35 762 2660 4.44 5 -3.32 1.67 3.33 16.67 20
142 2570 1767 0 6.67 -1.66 0 3.33 0 5
198 3252 1471 0 0 -11.66 0 3.33 -3.32 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - گرایش سیاست گذاری عمومی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش سیاست گذاری عمومی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست و حکومت در ایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری (ضریب 2)
49 57 4046 30 73.33 68.33 0 0 0 0
146 165 3482 -1.1 31.67 15 18.33 20 6.67 20
229 257 3221 17.78 0 0 21.67 3.33 10 36.67
247 276 3186 -1.1 3.33 8.33 0 -6.66 20 46.67
268 300 3147 10 15 10 -1.66 -3.32 6.67 43.33
309 348 3062 15.56 26.67 40 -6.66 6.67 20 -6.66
438 493 2890 77.78 13.33 0 8.33 0 0 0
442 497 2882 6.67 6.67 0 13.33 33.33 -6.66 6.67
458 520 2865 -2.21 -13.32 6.67 13.33 6.67 6.67 33.33
482 548 2837 0 63.33 26.67 0 0 0 0
488 555 2834 36.67 55 36.67 0 0 0 0
491 559 2829 0 36.67 28.33 0 0 0 30
744 847 2586 34.44 36.67 21.67 0 0 0 0
818 932 2535 0 13.33 3.33 0 13.33 -3.32 23.33
824 938 2532 70 -1.66 5 0 0 0 0
949 1077 2435 0 53.33 18.33 0 0 0 0
963 1096 2428 0 70 13.33 0 0 0 0
977 1111 2421 0 18.33 11.67 16.67 0 0 0
1003 1141 2405 23.33 -3.32 11.67 0 0 0 16.67
1051 1199 2368 68.89 0 0 0 0 0 0
1230 1415 2252 0 33.33 3.33 0 0 0 13.33
1245 1433 2244 33.33 0 0 3.33 0 0 0
1319 1518 2205 0 31.67 21.67 0 0 0 0
1755 2053 1990 3.33 28.33 0 0 0 0 0
2325 2728 1726 0 20 -1.66 0 0 0 0
2468 2902 1653 0 6.67 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست و حکومت در ایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری (ضریب 2)
14 285 3171 0 61.67 51.67 0 0 0 0
17 316 3116 24.44 40 -6.66 15 -6.66 13.33 6.67
31 509 2872 21.11 5 6.67 0 0 13.33 26.67
256 2846 1679 6.67 8.33 1.67 0 0 0 0
279 3064 1585 12.22 0 0 0 0 0 0
285 3132 1541 8.89 3.33 8.33 0 0 0 0
286 3148 1534 0 0 -8.32 -3.32 0 0 13.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیاست گذاری عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 1) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست گذاری عمومی (ضریب 2) سیاست و حکومت در ایران (ضریب 2) حوزه های سیاست گذاری (ضریب 2)
91 1728 2113 0 0 0 8.33 0 10 10
136 2309 1899 0 6.67 1.67 0 -6.66 10 3.33
164 2725 1728 4.44 5 -1.66 0 0 -3.32 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش علوم سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش روابط بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش مطالعات منطقه ای

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
63 67 6237 5.56 41.67 38.33 38.33 43.33 16.67 25
127 139 5280 0 46.67 33.33 21.67 28.33 1.67 36.67
137 151 5194 32.22 28.33 11.67 3.33 33.33 18.33 46.67
148 163 5098 0 41.67 16.67 23.33 45 0 23.33
300 338 4124 0 16.67 30 -1.66 38.33 6.67 30
398 452 3848 0 6.67 38.33 10 26.67 13.33 16.67
466 527 3705 0 13.33 21.67 20 35 -3.32 28.33
671 758 3335 15.56 25 11.67 16.67 23.33 -3.32 -6.66
711 801 3249 7.78 8.33 10 15 20 -5 21.67
806 915 3127 -1.1 11.67 6.67 1.67 25 11.67 18.33
881 1003 3064 2.22 0 0 28.33 0 18.33 0
1152 1313 2837 0 21.67 6.67 -8.32 21.67 3.33 8.33
1292 1477 2731 -6.66 21.67 13.33 13.33 28.33 -6.66 -13.32
1349 1544 2693 10 5 10 6.67 36.67 0 5
1760 2028 2433 -3.32 1.67 5 -8.32 25 -5 6.67
2342 2720 2131 -4.43 0 0 0 0 0 18.33
2920 3386 1857 -2.21 16.67 -13.32 -5 -1.66 -5 15
3312 3834 1647 -7.77 0 13.33 0 6.67 -6.66 -6.66
3627 4157 1463 0 -5 6.67 -1.66 8.33 3.33 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
36 418 3918 0 26.67 20 3.33 30 13.33 5
219 2786 2104 0 0 0 13.33 0 8.33 0
221 2816 2094 13.33 0 0 11.67 0 13.33 0
222 2820 2093 0 0 0 0 0 0 18.33
3495 4025 1548 -2.21 0 0 13.33 0 -6.66 0
3554 4084 1516 -15.55 -13.32 6.67 -13.32 -13.32 20 -11.66
3642 4172 1449 0 0 0 0 0 -3.32 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
12 341 4114 0 46.67 0 8.33 21.67 6.67 26.67
118 2004 2444 0 21.67 -3.32 -1.66 -1.66 0 23.33
122 2038 2428 1.11 16.67 5 0 11.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
43 47 6344 2.22 10 28.33 18.33 35.09 53.33 53.33
50 55 6260 0 6.67 20 15 38.6 56.67 86.67
327 368 3538 32.22 16.67 3.33 18.33 -7.01 6.67 -3.32
328 370 3521 0 0 5 0 26.32 0 80
480 545 3088 5.56 0 38.33 16.67 0 0 0
496 564 3055 6.67 6.67 13.33 0 3.51 13.33 8.33
878 995 2549 58.89 0 0 0 0 0 0
1005 1150 2448 15.56 5 16.67 -3.32 1.75 0 8.33
1097 1264 2382 10 -5 0 0 22.81 3.33 0
1376 1582 2230 0 0 10 13.33 0 0 0
1431 1645 2202 0 0 23.33 0 0 0 0
1554 1783 2140 -3.32 -5 -8.32 -5 21.05 5 0
1728 1986 2051 0 0 21.67 1.67 0 0 0
1752 2017 2042 7.78 0 15 -5 0 0 0
1990 2295 1942 0 1.67 -3.32 -3.32 8.77 -3.32 11.67
2330 2695 1807 0 0 0 0 0 3.33 25
2442 2827 1766 -1.1 -3.32 1.67 11.67 0 0 0
2672 3100 1660 0 1.67 -1.66 3.33 8.77 0 0
3712 4240 1121 0 0 -13.32 -20 8.77 -20 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
4 49 6319 13.33 25 11.67 13.33 24.56 53.33 80
30 351 3584 0 -5 13.33 8.33 43.86 15 15
57 724 2816 0 -25 0 -3.32 24.56 26.67 48.33
73 856 2672 -15.55 6.67 -13.32 20 8.77 -20 26.67
81 963 2583 0 1.67 3.33 13.33 10.53 0 10
104 1165 2436 0 0 0 0 0 36.67 0
139 1664 2194 -2.21 -20 13.33 -6.66 15.79 26.67 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
30 749 2796 1.11 8.33 0 0 22.81 8.33 5
107 2055 2030 0 -1.66 -1.66 0 24.56 8.33 -1.66
170 2954 1717 0 0 8.33 6.67 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
45 52 5096 32.22 16.67 46.67 6.67 5 15
120 141 4126 58.89 0 0 0 11.67 6.67
214 251 3585 -4.43 0 18.33 -6.66 35 13.33
282 331 3363 6.67 6.67 10 13.33 13.33 6.67
314 371 3286 2.22 10 0 53.33 0 0
360 424 3176 0 -10 8.33 11.67 33.33 11.67
454 524 3019 -6.66 -10 -13.32 -6.66 6.67 33.33
863 994 2543 0 0 30 0 0 5
1144 1316 2543 5.56 0 25 0 0 0
1209 1390 2317 15.56 5 -6.66 0 -6.66 6.67
1476 1703 2159 0 0 23.33 0 0 0
1522 1760 2139 0 1.67 1.67 -3.32 0 8.33
1716 1983 2058 10 -5 0 3.33 0 0
1933 2235 1968 0 0 16.67 0 0 0
2093 2426 1909 -2.21 1.67 15 5 16.67 -11.66
2309 2670 1820 -1.1 -3.32 18.33 0 1.67 0
2371 2743 1798 5.56 0 0 0 0 0
3235 3749 1387 0 1.67 -5 0 0 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
5 64 4886 0 0 18.33 36.67 0 33.33
28 328 3370 -15.55 6.67 -11.66 -20 6.67 33.33
29 332 3362 13.33 25 0 53.33 0 0
79 1018 2524 0 1.67 5 0 5 10
208 2595 1849 0 -5 0 15 0 0
229 2898 1749 0 -25 0 26.67 0 0
260 3268 1619 -2.21 -20 0 26.67 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
85 1564 2220 1.11 8.33 0 8.33 11.67 0
132 2362 1930 0 -1.66 23.33 8.33 0 -5
141 2491 1886 0 0 26.67 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
57 63 6693 5.56 41.67 38.33 38.33 43.33 16.67 0 0 0
73 79 6405 0 10 0 20 0 15 38.6 56.67 86.67
95 103 6179 2.22 0 0 28.33 0 18.33 35.09 53.33 53.33
201 223 5231 0 41.67 16.67 23.33 45 0 0 0 0
229 254 5123 0 46.67 33.33 21.67 28.33 1.67 0 0 0
397 449 4453 32.22 28.33 11.67 3.33 33.33 18.33 -7.01 6.67 -3.32
627 708 3975 15.56 25 11.67 16.67 23.33 -3.32 1.75 0 8.33
725 820 3796 0 6.67 38.33 10 26.67 13.33 0 0 0
831 945 3636 0 13.33 21.67 20 35 -3.32 0 0 0
868 990 3588 0 16.67 30 -1.66 38.33 6.67 0 0 0
874 997 3578 -6.66 21.67 13.33 13.33 28.33 -6.66 24.56 -6.66 -5
927 1059 3513 0 0 0 5 0 0 26.32 0 80
1213 1381 3184 7.78 8.33 10 15 20 -5 0 0 0
1482 1686 2963 6.67 6.67 0 13.33 -18.32 0 3.51 13.33 8.33
1715 1972 2781 -3.32 1.67 5 -8.32 25 -5 21.05 5 0
1989 2297 2594 0 3.33 15 8.33 20 0 0 0 0
2335 2682 2392 0 6.67 10 -3.32 10 -3.32 8.77 -3.32 11.67
3218 3565 1921 0 0 0 0 6.67 0 0 3.33 25
3592 3940 1693 0 -5 6.67 -1.66 8.33 3.33 8.77 0 0
3868 4216 1469 0 13.33 0 -13.32 6.67 -20 8.77 -20 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
19 276 5004 13.33 0 0 11.67 0 13.33 24.56 53.33 80
41 505 4332 0 26.67 20 3.33 30 13.33 10.53 0 10
62 797 3830 0 0 0 13.33 0 8.33 43.86 15 15
118 1441 3145 0 0 0 0 0 -3.32 24.56 26.67 48.33
165 2026 2751 -2.21 0 0 13.33 0 -6.66 15.79 26.67 6.67
2327 2674 2396 0 0 0 0 0 0 0 36.67 0
3447 3795 1785 -15.55 -13.32 6.67 -13.32 -13.32 20 8.77 -20 26.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
27 784 3845 0 46.67 0 8.33 21.67 6.67 0 0 0
55 1402 3170 1.11 16.67 5 0 11.67 0 22.81 8.33 5
114 2177 2649 0 21.67 -3.32 -1.66 -1.66 0 24.56 8.33 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
54 64 5540 0 10 6.67 38.6 56.67 86.67 0
81 93 5123 2.22 0 10 35.09 53.33 53.33 0
335 382 3515 0 0 0 26.32 0 80 -1.66
549 629 3026 32.22 28.33 16.67 -7.01 6.67 -3.32 10
802 915 2711 0 21.67 -10 10.53 11.67 3.33 30
852 970 2671 6.67 6.67 6.67 3.51 13.33 8.33 -1.66
917 1048 2617 58.89 0 0 0 0 0 0
1002 1144 2565 -3.32 1.67 -5 21.05 5 0 10
1133 1292 2476 10 0 -5 22.81 3.33 0 0
1252 1427 2408 15.56 25 5 1.75 0 8.33 8.33
1544 1780 2246 0 0 0 0 3.33 25 20
1693 1945 2184 0 6.67 1.67 8.77 -3.32 11.67 6.67
1781 2051 2147 5.56 41.67 0 0 0 0 0
2162 2484 2004 -2.21 16.67 1.67 7.02 5 3.33 8.33
2602 3018 1833 7.78 8.33 0 0 0 0 0
3257 3699 1618 10 5 5 0 0 0 0
3527 3970 1506 0 3.33 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
9 86 5263 13.33 0 25 24.56 53.33 80 0
44 517 3195 0 0 -5 43.86 15 15 0
47 537 3171 0 0 -25 24.56 26.67 48.33 0
103 1256 2495 0 26.67 1.67 10.53 0 10 6.67
106 1275 2485 0 0 0 0 36.67 0 0
157 1969 2177 -2.21 0 -20 15.79 26.67 6.67 0
168 2134 2121 -15.55 -13.32 6.67 8.77 -20 26.67 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
20 477 3272 1.11 16.67 8.33 22.81 8.33 5 23.33
31 818 2787 0 21.67 -1.66 24.56 8.33 -1.66 23.33
189 3236 1771 0 46.67 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش علوم سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش روابط بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش مطالعات منطقه ای

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
47 6736 0 53.33 43.33 30 66.67 -5 30
58 6545 0 60 31.67 33.33 36.67 16.67 18.33
132 5658 0 45 25 25 31.67 13.33 23.33
159 5499 0 46.67 31.67 15 51.67 1.67 36.67
186 5313 0 40 3.33 31.67 26.67 21.67 41.67
426 4386 -2.21 23.33 6.67 36.67 30 13.33 16.67
486 4214 83.33 21.67 5 13.33 10 -1.66 16.67
605 4014 77.78 31.67 0 0 0 0 13.33
897 3617 0 8.33 10 11.67 30 15 13.33
1033 3485 58.89 11.67 -1.66 26.67 -6.66 -6.66 0
1506 3118 18.89 13.33 -26.66 20 41.67 3.33 0
2441 2570 0 13.33 -6.66 23.33 3.33 8.33 0
4863 1288 0 -6.66 -1.66 1.67 -1.66 1.67 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
6 73 6405 0 51.67 18.33 48.33 70 -8.32 36.67
3172 3460 2261 0 0 0 30 0 13.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
11 353 4684 56.67 28.33 3.33 18.33 18.33 10 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
309 4224 18.89 40 20 3.33 6.67 1.75 10
376 3978 58.89 11.67 26.67 -6.66 -1.66 -3.5 18.33
829 3257 0 8.33 11.67 15 -11.66 36.84 0
840 3246 3.33 26.67 0 0 26.67 22.81 0
935 3155 0 -5 30 -5 -1.66 26.32 25
1026 3072 0 26.67 20 -8.32 -6.66 12.28 -1.66
1538 2735 77.78 0 0 0 0 0 0
3965 1782 0 0 15 1.67 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
8 98 5805 0 25 30 13.33 48.33 54.39 51.67
147 2296 2474 0 0 48.33 -8.32 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
46 905 3277 56.67 0 18.33 10 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
168 4236 0 -5 30 26.32 0 43.33
178 4196 83.33 0 16.67 0 0 0
211 4012 77.78 0 13.33 0 0 0
275 3763 58.89 11.67 0 -3.5 0 0
356 3517 0 8.33 13.33 36.84 3.33 23.33
624 3039 18.89 40 0 1.75 0 6.67
854 2793 6.67 13.33 -6.66 8.77 -6.66 26.67
1034 2651 3.33 26.67 0 22.81 21.67 -3.32
1370 2444 0 18.33 18.33 3.51 0 0
1896 2204 0 0 23.33 0 0 0
2215 2098 0 0 41.67 0 0 0
4067 1583 0 13.33 0 0 0 -3.32

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
76 1290 2562 0 25 0 54.39 0 0
134 2033 2237 0 0 36.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
17 402 3493 56.67 0 10 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
25 6974 0 53.33 43.33 30 66.67 -5 -1.66 26.32 25
63 6387 0 60 31.67 33.33 36.67 16.67 0 0 0
188 5358 0 45 25 25 31.67 13.33 0 0 0
342 4807 0 40 3.33 31.67 26.67 21.67 0 0 0
344 4797 0 46.67 31.67 15 51.67 1.67 0 0 0
499 4475 -2.21 23.33 6.67 36.67 30 13.33 0 0 0
863 3952 58.89 11.67 -1.66 26.67 -6.66 -6.66 -1.66 -3.5 18.33
894 3921 83.33 21.67 5 13.33 10 -1.66 0 0 0
926 3886 3.33 40 20 0 13.33 0 26.67 22.81 0
1044 3779 0 8.33 10 11.67 30 15 -11.66 36.84 0
1303 3545 18.89 13.33 -26.66 20 41.67 3.33 6.67 1.75 10
2632 2739 2.22 -1.66 31.67 16.67 30 -3.32 0 0 0
3295 2423 0 1.67 1.67 11.67 16.67 -1.66 0 0 0
4922 1315 0 -6.66 -1.66 1.67 -1.66 1.67 -5 3.51 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 1)
18 485 4564 56.67 28.33 3.33 18.33 18.33 10 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
148 4863 0 53.33 -5 -1.66 26.32 25 75
289 4167 3.33 40 26.67 26.67 22.81 0 40
362 3953 58.89 11.67 11.67 -1.66 -3.5 18.33 18.33
657 3364 0 8.33 8.33 -11.66 36.84 0 43.33
715 3291 77.78 31.67 0 0 0 0 0
743 3259 18.89 13.33 40 6.67 1.75 10 0
1012 3003 0 0 26.67 -6.66 12.28 -1.66 36.67
1422 2711 0 13.33 18.33 -8.32 3.51 -11.66 35
1923 2465 0 60 0 0 0 0 0
2277 2311 0 45 0 0 0 0 0
3144 2021 6.67 21.67 13.33 -13.32 8.77 -13.32 8.33
3595 1884 0 13.33 13.33 1.67 0 0 -1.66

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی  97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
11 204 4640 0 0 25 48.33 54.39 51.67 0
2666 2923 2178 0 51.67 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
53 1108 3025 56.67 28.33 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد علوم سیاسی  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد روابط بین الملل  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد علوم سیاسی  96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1)
638 3461 17.39 سفید 25 سفید سفید سفید 15 21.05
1365 2916 12.25 38.89 15 1.67 6.67 18.33 -8.32 8.77
1787 2735 18.4 3.33 سفید سفید 18.33 سفید 18.33 سفید
2518 2476 13.4 سفید سفید سفید 26.67 سفید 23.33 سفید
3469 2207 14.59 12.22 11.67 8.33 1.67 سفید -3.32 سفید
4175 2013 13.36 سفید 15 -10 6.67 1.67 5 -5.25
5762 1616 16.38 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد روابط بین الملل  96

رتبه تراز معد موثر زبان (ضریب 1) اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) اندیشه های سیاسی (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمانهای بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین الملل (ضریب 1)
39 7082 13.4 سفید 40 26.67 23.33 40 63.33 53.33
81 6285 16.56 سفید 25 21.67 سفید 45 56.67 83.33
129 5674 17.39 سفید 26.67 سفید 15 58.33 38.33 40
131 5642 18.4 3.33 23.33 18.33 18.33 20 30 53.33
328 4412 14.79 33.33 16.67 سفید سفید 15 38.33 43.33
751 3541 14.05 سفید 31.67 8.33 -3.32 16.67 15 سفید
879 3399 12.25 38.89 11.67 6.67 -8.32 31.67 16.67 8.33
1401 2967 13.28 43.33 -13.32 15 5 18.33 25 سفید
1853 2722 14.59 12.22 6.67 1.67 -3.32 8.33 35 0
2678 2379 13.64 -11.1 26.67 -6.66 -20 13.33 -6.66 1.67
3702 2085 13.36 سفید 3.33 6.67 5 10 8.33 سفید
4492 1875 12.5 4.44 سفید 13.33 3.33 سفید 10 سفید
5340 1658 15.81 سفید سفید سفید -3.32 6.67 سفید سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 1) نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1) سازمانهای بین المللی (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سیاست وحکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
94 4728 15.03 15.56 38.33 سفید 75 سفید 18.33
374 3421 14.79 33.33 16.67 سفید 38.33 سفید سفید
433 3293 17.39 سفید 26.67 21.05 38.33 سفید سفید
513 3168 13.4 سفید 40 سفید 63.33 سفید سفید
594 3066 16.56 سفید 25 سفید 56.67 سفید سفید
656 2998 12.25 38.89 11.67 8.77 16.67 سفید -3.32
785 2897 18.4 3.33 23.33 سفید 30 سفید سفید
1120 2651 14.05 سفید 31.67 19.3 15 1.67 -3.32
2365 2162 14.53 سفید 26.67 -1.74 1.67 سفید 3.33
3629 1845 13.66 6.67 0 21.05 -5 3.33 -8.32
4741 1637 12.5 4.44 سفید 5.26 10 سفید سفید
5540 1483 13.36 سفید 3.33 -5.25 8.33 3.33 -5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) مبانی علم سیاست (ضریب 2) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) اندیشه های سیاسی (ضریب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) سازمانهای بین المللی (ضریب 1) تاریخ روابط بین الملل (ضریب 1)
219 5066 13.4 سفید سفید سفید 26.67 سفید 23.33 40 63.33 53.33
258 4948 16.56 سفید سفید سفید 21.67 سفید سفید 45 56.67 83.33
281 4882 17.39 سفید 25 سفید سفید سفید 15 58.33 38.33 40
371 4576 15.03 15.56 10 سفید سفید 15 -1.66 38.33 75 48.33
428 4443 18.4 3.33 سفید سفید 18.33 سفید 18.33 20 30 53.33
1288 3412 13.28 43.33 3.33 -3.32 15 8.33 5 18.33 25 سفید
1915 3068 14.04 12.22 20 0 13.33 20 0 سفید سفید سفید
2503 2831 14.59 12.22 11.67 8.33 1.67 سفید -3.32 8.33 35 0
3836 2401 13.36 سفید 15 -10 6.67 1.67 5 10 8.33 سفید
4244 2270 15.81 سفید 18.33 سفید سفید -1.66 -3.32 6.67 سفید سفید
6508 1281 13.66 6.67 سفید -5 سفید 0 سفید سفید -5 -13.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مبانی علم سیاست (ضریب 1) اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) سازمانهای بین المللی (ضریب 2) تاریخ روابط بین الملل (ضریب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 2)
34 6867 15.03 15.56 10 38.33 38.33 75 48.33 30
86 5978 16.56 سفید سفید 25 45 56.67 83.33 سفید
119 5547 13.4 سفید سفید 40 40 63.33 53.33 سفید
130 5432 17.39 سفید 25 26.67 58.33 38.33 40 سفید
251 4587 18.4 3.33 سفید 23.33 20 30 53.33 سفید
266 4526 14.79 33.33 سفید 16.67 15 38.33 43.33 سفید
468 3923 12.25 38.89 15 11.67 31.67 16.67 8.33 15
1057 3113 13.28 43.33 3.33 -13.32 18.33 25 سفید 8.33
1270 2942 14.05 سفید 0 31.67 16.67 15 سفید 1.67
2056 2531 13.64 -11.1 0 26.67 13.33 -6.66 1.67 20
3563 2079 13.36 سفید 15 3.33 10 8.33 سفید 5
4750 1816 12.5 4.44 21.67 سفید سفید 10 سفید سفید
5433 1658 14.04 12.22 20 -20 سفید سفید سفید سفید