بودجه بندی و تعداد سوالات آزمون ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

تعداد بازدید 13912 دفعه

یکی از مهم ترین و نایاب ترین اطلاعات برای برنامه ریزی راحتتر و هوشمندانه تر درس خواندن برای آزمون ارشد MBA (مدیریت کسب و کار)، اطلاع از بودجه بندی فصل به فصل سوالات می باشد.

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

 

در اینجا بودجه بندی فصل به فصل دروس مرتبط با ارشد مدیریت کسب و کار یا MBA را قرار داده ایم تا شما بتوانید با دید بازتری تصمیم به مطالعه و برنامه ریزی کنید.

درس ریاضی عمومی (1)

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

تابع

2

0

0

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

بودجه بندی کامل سوالات ارشد MBA

 

یا فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

دریافت مشاوره و برنامه ریزی به سبک رتبه های برتر 3گام 

حد و پیوستگی

2

2

2

مشتق و کاربرد مشتق

5

6

2

انتگرال و کاربرد آن

4

3

8

انتگرال

مشتق انتگرال

1

0

1

حد بالا و پایین انتگرال

0

0

1

انتگرال توابع مثلثاتی

0

0

1

تغییر متغیر و جزء به جزء

1

1

0

روش های ویژه

0

1

0

انتگرال ناسره و همگرایی و واگرایی انتگرال

0

0

3

محاسبه انتگرال مجهول بر حسب معلوم

0

0

1

کاربرد

1

1

1

مختصات قطبی

1

2

0

اعداد مختلط

1

0

2

دنباله و سری

2

4

2

خارج از سرفصل ها

0

1

0

 
 

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام 

 

درس ریاضی عمومی (2)

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

ماتریس و جبر خطی

0

1

0

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

بودجه بندی کامل سوالات ارشد MBA

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

دریافت مشاوره و برنامه ریزی به سبک رتبه های برتر 3گام 

هندسه تحلیلی

0

1

0

توابع چند متغیره

7

5

5

توابع چند متغیره

حد و پیوستگی

1

1

1

مشتق جزئی و ضمنی

3

1

3

قضیه اویلر

0

1

0

به دست آوردن نقاط بحرانی توابع دو متغیره

1

0

1

به دست آوردن ماکزیمم و مینیمم توابع مقید با استفاده از ضرایب لاگرانژ

0

1

0

گرادیان، کرل، دیورژانس و مشتق سویی

2

1

0

رویه ها، خم ها و توابع برداری

2

1

0

انتگرال توابع چند متغیره

2

0

2

میدان های برداری و انتگرال گیری روی مسیر ها و سطوح

2

4

7

مباحث خارج از سرفصل های تعیین شده

0

0

0

 
 

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام 

 

درس هوش و استعداد تحصیلی - GMAT

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

حل مسئله

کل سوالات

10

10

10

 

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

بودجه بندی کامل سوالات ارشد MBA

 

 

 

 

 

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

دریافت مشاوره و برنامه ریزی به سبک رتبه های برتر 3گام 

هوش و بازی با اعداد

0

2

3

تشکیل معادله

3

2

3

حساب

1

0

0

جبر

0

0

0

ترکیبات و احتمال

1

0

0

درصد و سرعت

2

4

3

نظریه اعداد

0

1

0

هندسه

3

1

1

متفرقه

0

0

0

استدلال منطقی

کل سوالات

10

10

10

گزاره های منطقی

0

0

0

استدلال استنتاجی

0

0

0

استدلال استقرایی

0

0

0

استدلال تمثیلی

0

0

0

تضعیف استدلال

0

2

1

تقویت استدلال

1

2

1

مفروض پنهان

2

2

3

نتیجه گیری و تعیین موضوع از متن

4

2

5

تناقض در متن

1

2

0

استلال های مشابه هم

2

0

0

هدف بیان جملات و متن

0

0

0

کفایت داده

کل سوالات

10

10

10

هوش و بازی با اعداد

0

0

1

تشکیل معادله

1

4

2

حساب

1

0

0

جبر

1

2

0

ترکیبات و احتمال

0

2

0

درصد و سرعت

2

0

3

نظریه اعداد

2

1

1

هندسه

3

1

3

متفرقه

0

0

0

درک مطلب

5

5

5

تصحیح جمله

5

5

5

 

درس زبان تخصصی MBA 

Title

 

90

91

92

93

94

95

96

structure

35

35

35

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

بودجه بندی کامل سوالات ارشد MBA

 

 

 

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

دریافت مشاوره و برنامه ریزی به سبک رتبه های برتر 3گام 

vocabulary

 

25

25

25

 Books of Vocabulary

504 essential words for toefl

33

35

34

400 Must-Have Words for the TOEFL

30

28

25

Essential Words For The TOEFL

30

32

34

Barron’s 1100 words

29

31

29

3500 essential words for the GRE

95

94

95

cloze passage

15

15

15

reading comprehension

25

25

25

Parts of Reading

understanding facts and details

19

12

7

identifying negative facts

1

1

3

locating referents

0

0

1

understanding vocabulary in context

2

2

1

making interferences

1

8

8

determining purpose

2

2

5

recognizing paraphrases

0

0

0

 
 

عضویت در صفحه اینستاگرام موسسه 3گام  

 

سایر بخش های مجموعه مدیریت کسب و کار

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc