طبق دفترچه کنکور وزارت بهداشت:

براساس دفترچه وزارت بهداشت، لیسانس یک سری رشته خاص امکان شرکت در رشته ها را دارند. در اینجا، رشته هایی که می توانند در کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت شرکت کنند معرفی می شوند.

رشته های مجاز برای کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی مانند: کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مهندسی پلیمر؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی مواد (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی برق؛ بیوالکتریک؛ فیزیک (محض و کاربردی)؛ شیمی (محض و کاربردی)؛ شیمی دارویی؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی صنایع شیمیایی؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی کشاورزی؛ داروسازی؛ فیزیک حالت جامد؛ دارندگان مدارک دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی و  دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری پیوسته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) می توانند در کنکور ارشد نانوتکنولوژی شرکت کنند.

در نتیجه از بین بچه های فنی و مهندسی رشته های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی مواد، مهندسی برق، صنایع شیمیایی، مهندسی پزشکی می توانند در کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی در کنکور شرکت کنند.

 

 

بهترین خبر برای بچه های گروه کشاورزی است که فارغ از نوع گرایش و رشته می توانند در ارشد نانوتکنولوژی پزشکی شرکت کنند؛ پیشنهاد می شود در این زمینه مطلب ارشد نانوتکنولوژی پزشکی و فارغ التحصیلان مهندسی کشاورزی هم مطالعه شود.

از بین رشته های علوم پایه رشت های فیزیک، شیمی و زیست شناسی می توانند در کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی شرکت کنند.

قطعا بچه های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی و دکترای بیوتکنولوژی تمایلی به شرکت در این رشته نخواهند داشت.

بیشترین رقابت بین بچه های مهندسی کشاورزی و علوم پایه و احتمالا فنی و مهندسی خواهد بود.

 

بسیاری از کسانی که در کنکور ارشد وزارت بهداشت در ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنمایی های خوب کسانی که در سال های گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.