قبولی در کنکور ارشد مهندسی مکانیک در پنج ماه

با توجه به اینکه حدود پنج ماه تا کنکور باقی مانده است و خیلی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد که هنوز شروع نکرده اند و یا شروع کرده اند اما خیلی مطالعه منسجم نداشته اند  ممکن است فکر کنند که این زمان برای مطالعه کنکور ارشد مهندسی مکانیک کافی نیست و فرایند مطالعه رو رها کنند و یا اصلا شروع نکنند. ما در دپارتمان مهندسی مکانیک موسسه 3گام، طرح مطالعه و جمع بندی پنج ماهه رو معرفی کردیم که هدف این طرح مشاوره و برنامه ریزی داوطلبان در این زمان باقی مانده است. مطلب نمونه برنامه ریزی برای کنکور ارشد مکانیک هم می تواند برای داوطلبان راهگشا باشد.

در پنج ماه مانده به کنکور ما سه دسته از کاربران را داریم:

 

دسته اول: افرادی که مطالعه خود را به تازگی شروع کرده اند و قبلا هیچ مطالعه ای نداشته اند.

برای این افراد به ترتیب زیر برنامه ریزی می کنیم:

 1. ابتدا نقاط قوت و ضعف کاربر را تشخیص می دهم.
 2. سپس باتوجه به زمان باقیمانده و ساعت مطالعه ، تعداد دروسی که کاربر می تواند مطالعه کنند را محاسبه می کنم.
 3. سپس بر اساس سه نکته زیر درصد های لازم در هر باکس و  دروسی که داوطلب باید مطالعه کند را تعیین می کنم
 • سطح علمی داوطلب در هر درس و میزان علاقه داوطلب به درس های مختلف و گرایش انتخابی
 • میزان سختی هر درس و زمانی که برای رسیدن به تسلط  نیاز دارد 
 • میزن سختی سوالات کنکور در هر درس
 1. سپس دروس فوق در برنامه قرار می دهم و روند برنامه ریزی به نحوی است که که در طول سه ماه باید دور اول  این دروس تمام شوند و بعد در مدت یک ماه و ده روز دور دوم این دروس مطالعه شود و بیست روز نهایی را  به جمع بندی اختصاص می دهم.
 2. با استفاده سیستم آنالیز سایت 3گام زمان دقیق انتهای هر فاز را محاسبه می کنم و در صورت لزوم در دروسی که داوطلب مشکل دارد فقط فصول ساده و در درس های که داوطلب قوی است فقط فصول مهم را در برنامه قرار می دهم.
 3. بعد از اتمام دور دوم یک برنامه جمع بندی جامع برای به تسلط رسیدن در دروس مطالعه شده به داوطلب ارائه می کنم.
 4. در حین مطالعه ، مطالبی مانند  نحوه ی حلاصه نویسی درست مخصوص داوطلبانی که زمان کمی دارند ، نحوه درست مرور مباحث ، نحوه مناسب تست زنی مخصوص هر درس و.. به داوطلبانم اموزش می دهم.
 5. تا روز کنکور برنامه ریزی داوطلب ادامه دارد و در این مسیر من به عنوان  مشاور تخصصی راهنمای داوطلبان و پاسخ گوی سوالات تخصصی آن ها خواهم بود.

 

 

دسته دوم: افرادی که مطالعات پراکنده ای داشته اند و از وضعیت فعلی خود ناراضی هستند:

برای این افراد به ترتیب زیر برنامه ریزی می کنیم:

 1. ابتدا نقاط قوت و ضعف کاربر را تشخیص می دهم و سابقه مطالعه کاربر را بررسی می کنم.
 2. سپس  مطالعات قبلی این داوطلبان مورد بررسی خواهد گرفت و در صورتی که درست مطالعه شده باشند آنها را در برنامه ریزی فرد اعمال خواهیم کرد و روش های مطالعه کاربر نیز بررسی می شود و در صورت لزوم راه کارهای لازم برای ارتقا تمرکز و ساعت مطالعه به کاربر ارائه می کنم.
 3. با توجه به میزان مطالعه قبلی و به زمان باقیمانده و ساعت مطالعه ، تعداد دروسی که کاربر می تواند مطالعه کنند را محاسبه می کنم.
 4. سپس بر اساس سه نکته زیر درصد های لازم در هر باکس و  دروسی که داوطلب باید مطالعه کند را تعیین می کنم
 • سطح علمی داوطلب در هر درس و میزان علاقه داوطلب به درس های مختلف و گرایش انتخابی
 • میزان سختی هر درس و زمانی که برای رسیدن به تسلط  نیاز دارد 
 • میزان سختی سوالات کنکور در هر درس
 1. سپس دروسی که انتخاب شدند با توجه به مطالعات قبل کاربر در برنامه قرار می دهم و نحوه برنامه ریزی به نحوی است که در طول دو ماه و نیم باید دور اول  این دروس تمام شوند و بعد در مدت یک ماه و نیم دور دوم این دروس مطالعه شود و یک ماه  نهایی را  به جمع بندی اختصاص می دهم. این تقسیم بندی با توجه به میزان مطالعه قبلی  کاربر ممکن است متفاوت باشد
 2. بعد از اتمام دور دوم یک برنامه جمع بندی جامع برای به تسلط رسیدن در دروس مطالعه شده به داوطلب ارائه می کنم.
 3. در حین مطالعه مطالبی مانند نحوه ی خلاصه نویسی درست مخصوص داوطلبانی که زمان کمی دارند ، نحوه درست مرور مباحث ، نحوه مناسب تست زنی مخصوص هر درس و.. به داوطلبانم آموزش می دهم.
 4. تا روز کنکور برنامه ریزی داوطلب ادامه دارد و در این مسیر من به عنوان  مشاور تخصصی راهنمای داوطلبان و پاسخ گوی سوالات تخصصی آن ها خواهم بود

 

 

دسته سوم: افرادی که از مدت ها قبل مطالعه را شروع کرده اند:

برای این افراد به ترتیب زیر برنامه ریزی می کنیم:

 1. این کاربران باید سریع تر دور اول را تمام کنند و وارد فاز دوم شوند بنابراین ابتدا سابقه کامل مطالعه آن ها را بررسی می کنم.
 2. سپس به نحوی برنامه ریزی این کاربران را سامان می دهم که تا یک ماه اینده فاز اول تمامی دروس مورد نظر تمام شود.
 3. سپس برنامه ریزی فاز دوم انها را انجام می دهم و این برنامه ریزی به نحوی خواهد بود که اگر داوطلبان مرور خوبی نداشته اند خیلی به مشکل بر نخورند و بتوانند فاز دوم و مرور مناسبی برای رسیدن به تسلط داشته باشند.
 4. سپس برنامه  فاز جمع بندی را شروع خواهیم کرد که به مدت یک ماه است و طوری برنامه ریزی می شود که کاربر بعد از اتمام جمع بندی کاملا در تمامی دروس به تسلط برسد.
 5. در حین مطالعه نحوه درست تست زنی در فاز دوم و نحوه درست مرور مباحثی که فراموش شده است و... به این داوطلبان آموزش خواهم داد.
 6. تا روز کنکور برنامه ریزی داوطلب ادامه دارد و در این مسیر من به عنوان  مشاور تخصصی راهنمای داوطلبان و پاسخ گوی سوالات تخصصی آنها خواهم بود.