مقایسه گرایشهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
مقایسه گرایشهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

 

مقایسه گرایش های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

مقایسه گرایش های کارشناسی ارشد علوم سیاسی می تواند دید روشن تری را به شما دواطلبان کارشناسی ارشد علوم سیاسی بدهد. این مقایسه راهنمای انتخاب گرایش های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقطع ارشد می باشد. دو رشته علوم سیاسی محض و اندیشه های سیاسی با توجه به نامی که دارند بر نظریه ها و اندیشه ها از گذشته تا معاصر تاکید دارند. افرادی که به دنبال درک بنیان مفهوم سیاست و بروندادهای سیاست همچون نظام های سیاسی و حکومت هستند در این دو گرایش می توانند به خواسته های خود برسند. با این حال گرایش اندیشه سیاسی نگاهی اسلامی را نیز به مضوعات سیاسی در خود دارد. فضای شغلی این گرایش در وزارت کشور، صداوسیما و موسسات و مرکز بررسی های ریاست جمهوری می باشد، اما دو گرایش روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فضایی متفات را در کارشناسی ارشد علوم سیاسی ترسیم می کنند تا جایی که برخی اساتید معتقدند ورود به این دو گرایش آنچنان شباهتی به آنچه حتی در مباحث کارشناسی علوم سیاسی بوده، ندارد. گرایش روابط بین الملل همانگونه که از نام آن پیداست به سیاست خارجی و روابط میان کشورهای مختلف مربوط است. در این گرایش شما می توانید از موضوعاتی در جنوب آسیا تا شمال آمریکا را تحت پوشش قرار می دهید. اما برخلاف این گستره که در روابط بین الملل وجود دارد، مطالعات منطقه ای نگاهی تخصصی به موضوعات دارد. در این گرایش شما متخصص یک منطقه خواهید شد و حتی با موضوعاتی جزئی تر روبه رو خواهید شد. برای مثال امنیت و تروریسم در خاورمیانه به عنوان یک موضوع داغ جهانی می تواند به عنوان زمینه کاری شما در خاورمیانه انتخاب شود. برند شدن در این گرایش اهمیت دارد که شما را می تواند متخصص یک حوزه کند. وزرات خارجه، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، صداوسیما و مطبوعات بخشی از گزینه های انتخاب شغل در بازار کار کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل است. علاوه بر این در این گرایش شانس شما برای پذیرش و ادامه تحصیل در خارج از کشور بیشتر می باشد. بنابراین شما در انتخاب گرایش در دو فاکتور باید تصمیم گیری کنید سیاست داخلی یا خارجی؟ و دومین انتخاب میان اندیشه محور بودن یا کاربردی بودن با مسائل روز جهانی است که تصمیم شما را خواهد ساخت. علاوه بر این توضیحات ما دروس گرایش های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل را هم به صورت مجزا بررسی کرده ایم که می توانید از آن بهره ببرید.

برای داشتن دید بهتر برای سرمایه گذاری بر روی گرایشی خاص با توجه به اهدافتان، می توانید از مشاوره های 3گام و همچنین برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل از برنامه ریزی های ما استفاده کنید.