حسابرسی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دارای ضریب 2 است و 25 سوال را به خود اختصاص می دهد. حسابرسی مصداق اصلی این جمله است که " پول خوشبختی نمیاره ولی نداشتنش بدبختی میاره" یعنی ازآن دروسی است که اکثر داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری درصد خوبی از آن بدست می آورند، بنابراین رتبه ساز نیست اما اگر آن را رها کنید قطعا رتبه بدی خواهید داشت. حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه این درس پس از انتخاب منبع، سعی کنید فقط یک دور آن را مطالعه کرده و سرفصل های مهمتر را با دقت بیشتری بخوانید و سریع به سراغ تست ها بروید. سعی کنید در غربال تست ها به سراغ مجموعه ها و تست های خاص بروید. برنامه ریزی 3گام با مد نظر قرار دادن این نکته که درس حسابرسی با مرور و تکرار به نتیجه می رسد، برنامه ای خاص برای مطالعه دور اول و مرورهای آن در نظر می گیرد.

 

با کلیک بر روی لینک های پایین روش مطالعه سایر دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری را نیز می توانید مطالعه کنید.

روش خواندن درس حسابداری مالی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس حسابداری صنعتی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس ریاضی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس آمار کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

نمونه ای از برنامه ریزی منسجم برای تقویت تست زنی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از برنامه ریزی منسجم برای تقویت تست زنی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری

 

 

 در برنامه ریزی 3گام برای تست زنی زمانی مناسب در نظر گرفته می شود تا تسلط کافی در داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ایجاد شود و با برنامه ریزی دقیق دوران مرور دغدغه داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری از بابت دروس به حداقل برسد.

 

نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری