تعداد کل سوالات مطرح شده از باکس ریاضیات در آزمون کارشناسی ارشد برق

تعداد کل سوالات مطرح شده از باکس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد برق
تعداد کل سوالات مطرح شده از باکس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد برق

 

 

تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد برق را به صورت مفصل در سایت 3گام مطالعه کنید.

 
 
در جریان مشاوره ها و برنامه ریزی ها، روش مطالعه هر درس با توجه به نقاط قوت و ضعف شما به شما آموزش داده می شود و برای شما دقیقا مطابق با تواناییتان برنامه ریزی می شود و پیگیری ها انجام می شود
 
تا شما در دام تنبلی گرفتار نشوید. هر چند اگر شما بدانید درس را به چه شکل بخوانید و نتیجه آن را ببینید هرگز دچار خستگی و تنبلی نخواهید شد.
 
 
 
 
بودجه بندی و تحلیل سوالات آمار و احتمالات د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
 
بودجه بندی و تحلیل سوالات آمار و احتمالات د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
بودجه بندی و تحلیل سوالات آمار و احتمالات د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400

 

 

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات معادلات دیفرانسیل در آزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
بودجه بندی و تحلیل سوالات معادلات دیفرانسیل در آزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
بودجه بندی و تحلیل سوالات معادلات دیفرانسیل در آزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ریاضیات مهندسی د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
 
بودجه بندی و تحلیل سوالات ریاضیات مهندسی د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400
بودجه بندی و تحلیل سوالات ریاضیات مهندسی د رآزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400

 

 

 

برای مشاهده بودجه بندی مابقی دروس بر روی لینک مربوط با هر درس کلیک کنید:

 

بودجه بندی و تعداد سوالات درس مدارهای منطقی و سیستم های دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس الکترومغناطیس در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس سیستمهای قدرت (تحلیل سیستمهای انرژی) در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس کنترل در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس ماشین های الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس مدارهای الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد برق