بودجه بندی سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

اطلاعات مربوط به بودجه بندی سوالات و تحلیل کنکور ارشد روانشناسی می تواند به دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی هم کمک کند. در ادامه به تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور ارشد روانشناسی به تفکیک گرایش ها خواهیم پرداخت.

 

روانشناسی مرضی:

از 20سوال 7 سوال مربوط به درس آسیب شناسی روانی و 13سوال مربوط به درس کودکان استثنایی است. از 7سوال آسیب 2سوال از مبحث اختلالات تجزیه ای، 1سوال اختلالات خواب، ا سوال اختلالات کنترل تکانه، 1سوال اسکیزوفرنی، 1سوال اختلالات ساختگی و 1سوال در مورد مفاهیم کلی درس آسیب شناسی است. از 13سوال کودکان استثنایی، 5 سوال مربوط به مبحث عقب ماندگی ذهنی، 3 سوال از اختلال بیش فعالی، و اختلالات دفعی، انطباقی، فراگیر رشد، حرکتی و رفتار ایذایی هر کدام 1سوال را به خود اختصاص داده است.

 

روانشناسی رشد:

 4سوال از نظریه پیاژه، 2سوال از مبحث بازی، 2سوال از نظریه بتلهایم و ماهلر، 2سوال از مباحث کلی رشد (رسش، نظریه هال و روسو) و بقیه سوالات مربوط به نظریات گزل، نظریات رفتارگرایی، اریکسون، کلبرگ، بندورا، پردازش اطلاعات، دوره نوجوانی و میانسالی نظریه ورنر است. در کل 10 سوال از کتاب لورا برک طراحی شده که 6سوال آن با کتاب های کرین و منصور مشترک بوده و 4سوال فقط در کتاب لورا موجود می باشد. 4سوال از کتاب منصور و 13سوال از کتاب کرین بوده (البته با کتاب های دیگر همپوشانی دارد).

 

روانشناسی بالینی:

 بیشترین سوالات مربوط به آزمون های روانی بوده که 2 سوال از مبحث هوش (شامل آزمون های وکسلر)، 3سوال از شخصیت شامل آزمون های عینی و فرافکن ( TAT،MMPI ، رورشاخ) و2سوال از آزمون های حافظه و شناختی  (ویسکانسین و هالستید ریتان) می شود. 3سوال از سنجش بالینی (2سوال از مصاحبه بالینی و 1سوال از پایایی و روایی)، نظریه روان تحلیلگری فروید، مقایسه رویکرد های بالینی و آماری، تاریخچه روانشناسی بالینی، اختلالات طیف اوتیسم، درمان های بالینی شامل رویکرد های نوین درمان و نظریه شناختی بک است و یک سوال از تغییرات DSM می باشد. در کل حدود 14 سوال از سرفصل های کتاب فیرس طرح شده و مابقی از کتاب آزمون های روانی مارنات و نظریه های رواندرمانی می باشد.

ضمنا با ثبت نام در سایت 3گام از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان برای کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و برنامه ریزی در جهت نحوه مطالعه برای کنکور ارشد روانشناسی بهره مند شوید.

 

 

فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان:

11 سوال از مبحث فیزیولوژیک و 9سوال از مبحث انگیزش و هیجان طرح شده.

 سوالات فیزیولوژیک: 2سوال از مبحث شنوایی، 2سوال از انتقال دهنده های عصبی، 2سوال از کارکرد منطق مختلف مغزی و یک سوال از ساختار سلول عصبی، بینایی، هورمون ها.

 انگیزش و هیجان: 2سوال از هیجان و مباحث نظریه روان تحیل گری، نظریه لوین، نظریه اتکینسون، نظریه خود ارزشمندی و انگیزه پیشرفت هر کدام 1سوال مطرح شده.

 

علم النفس:

 سوالات طرح شده از کتاب های احدی و احمدی تقریبا برابر بوده، 3سوال از مبحث ابن سینا، 2سوال از غزالی، 2سوال از فارابی، 5 سوال از مبحث عقل، 2سوال از غریزه و فطرت، 1سوال از مفهوم نفس در قرآن، 1 سوال از ارسطو و 1 سوال از ملاصدرا

 

آمار و روش تحقیق:

 12 سوال از کتاب آمار و 8 سوال از روش تحقیق. 2سوال از طرح های آزمایشی، 2سوال از فرضیه و نظریه، 2سوال از طرح های عاملی و بقیه سوالات از مباحث رگرسیون، شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی، رتبه درصدی، آزمون F، جامعه و نمونه، آزمون t، پژوهش های کیفی و کمی و روش های نمونه گیری.

 

روانشناسی عمومی:

 4سوال از درمان (2سوال از نظریه روانکاوی و 2سوال از نظریه رفتارگرایی)، فشار روانی، هوش، هیجان، حافظه، روانشناسی اجتماعی، ادراک، احساس، ماهیت روانشناسی، رشد روانی.

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد روانشناسی به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.