کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت
کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

 

 

رشته علوم تغذیه یکی از رشته های بسیار خوب و پر طرفدار وزارت بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد است که با مواد غذایی، ارزش غذایی آن ها و درمان های مبتنی بر تغذیه و رژیم های خاص غذایی سر و کار دارد. از نظر کلینیکی، این رشته به ارزیابی ارزش های غذایی، نحوه تغذیه مناسب برای بهبود بیماری و حفظ سلامت افراد و همچنین تناسب بین فعالیت و رژیم غذایی می پردازد. از آنجا که این رشته یا یکی از ضروری ترین بخش های زندگی انسان یعنی غذا درگیر است، بنابراین بسیار مورد توجه قرار دارد.

بنا بر توضیحات مشاور تخصصی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در دپارتمان ارشد علوم تغذیه 3گام؛ داشتن مجوز تأسیس مرکز مشاوره و همچنین استخدام به عنوان مشاور تغذیه در کلینیک ها، بیمارستان ها، مطب ها، باشگاهای ورزشی حرفه ای و حتی مراکز آموزشی - درمانی و مدارس باعث می شود تا بسیاری سودای این رشته را در سر پرورانده و نسبت به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آن بسیار تمایل نشان دهند. از این روست که سطح رقابت در این رشته بسیار بالاست.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به چهار زیر گرایش و تحت عنوان زیر گروه علوم تغذیه زیر نظر وزارت بهداشت در دانشگاهای مختلف ایران پذیرش دارد. این گرایش ها عبارتند از: تغذیه بالینی، علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم بهداشتی در تغذیه. از بین این گرایش ها محبوب ترین گرایش همان گرایش علوم تغذیه است که به دلیل داشتن امکان تأسیس مرکز مشاوره در بازار کار کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت مورد توجه است.

همچنین در جدیدترین طبقه بندی ردیف مشاغل، علوم تغذیه می تواند در مشاغل کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی و نیز کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز به استخدام و فعالیت بپردازد. داوطلبان برای آشنایی بیشتر با این رشته می توانند مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنند:

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به تفکیک دانشگاه​

بهترین روش خواندن درس تغذیه در کنکور ارشد وزارت بهداشت

بهترین منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم تغذیه

 

رشته های مجاز به ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد علوم تغذیه

براساس اعلام خود وزارت بهداشت در هر گرایش، کسانی که لیسانس رشته های مجاز برای کنکور ارشد علوم تغذیه را دارا باشند می توانند در کنکور کارشناسی ارشد این رشته که هر ساله در فصل بهار برگزار می شود شرکت نمایند. این رشته ها به شرح زیر می باشند:

کارشناسی ارشد تغذیه وزارت بهداشت، یکی از رشته های پرطرفدار و البته سخت برای قبولی است. بسیاری از کسانی که در کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته تغذیه موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنماییهای خوب کسانی که در سالهای گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

 

 

مدرک لیسانس مورد تأیید برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گرایش علوم تغذیه

 علوم تغذیه: کارشناسـی علـوم و صـنایع غـذایی، مهندسـی علـوم و صـنایع غـذایی، علـوم تغذیـه، بهداشـت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گـرایش بـا منشـأ دامـی)، مهندسـی کشـاورزی گـرایش صـنایع غذایی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی عمومی، زیست شناسـی سـلولی مولکـولی (گرایش های ژنتیک و بیوشیمی)، دبیـری زیسـت شناسـی (بـاگرایش زیسـت شناسـی عمـومی)، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، رژیم شناسـی، اقتصاد تغذیه

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه: کارشناسـی علـوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی (کلیـه گرایش ها)، علـوم آزمایشـگاهی، زیسـت شناسی عمومی، بهداشت عمومی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

علوم بهداشتی در تغذیه: کارشناسی یا بالاتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی، صنایع غذایی؛ بهداشت عمـومی، مامایی، پرسـتاری، داروسـازی، بهداشـت موادغـذایی (کلیـه گـرایش هـا بـه جـز گـرایش بـا منشـأ دامی)، کارشناسـی علـوم پزشـکی (science medical in BS) ایـن رشـته در خـارج از ایـران وجـود دارد، زیست شناسی (جانوری، سـلولی مولکـولی)، مهندسـی منـابع طبیعـی، دکتـری حرفـه ای دامپزشکی

تغذیه بالینی : کارشناسی در رشته علوم تغذیه.