ظرفیت دانشگاه های دارای رشته آمار 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته آمار کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته آمار می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته آمار هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته آمار 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 45
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 50
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 27
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 10
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 45
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 7
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
نوبت دوم دانشگاه قم زن 30
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 30
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 15
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 45
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 9
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 45
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته آمار و کاربردها

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته آمار و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده آمار و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 30 0 0 30
دانشگاه بجنورد 50 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 15 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 15 0 50
دانشگاه بیرجند 60 0 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 0 35
دانشگاه تبریز 24 16 0 40
دانشگاه تبریز 24 16 0 40
دانشگاه تهران 25 0 0 25
دانشگاه جهرم 35 0 0 35
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 60 0 0 60
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 50 0 0 50
دانشگاه دامغان 60 0 0 60
دانشگاه رازی - کرمانشاه 50 30 0 80
دانشگاه رازی - کرمانشاه 50 30 0 80
دانشگاه زابل 35 0 0 35
دانشگاه زنجان  40 0 0 40
دانشگاه سمنان  45 45 0 90
دانشگاه سمنان  45 45 0 90
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 45 0 0 45
دانشگاه شاهرود  40 20 0 60
دانشگاه شاهرود  40 20 0 60
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 50 10 0 60
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 50 10 0 60
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهید چمران - اهواز 35 0 0 35
دانشگاه شیراز 40 0 0 40
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 25
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 25
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 20 20 0 40
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 20 20 0 40
دانشگاه فردوسی مشهد 40 10 0 50
دانشگاه فردوسی مشهد 40 10 0 50
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه قم 35 0 0 35
دانشگاه کاشان 30 5 0 35
دانشگاه کاشان 30 5 0 35
دانشگاه کردستان - سنندج 40 0 0 40
دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) 45 0 0 45
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 45 0 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 30 5 0 35
دانشگاه گلستان - گرگان 30 5 0 35
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان - رشت 45 5 0 50
دانشگاه گیلان - رشت 45 5 0 50
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 30
دانشگاه مازندران - بابلسر 30 20 0 50
دانشگاه مازندران - بابلسر 30 20 0 50
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه ملایر 40 0 0 40
دانشگاه نیشابور 35 0 0 35
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 45 0 0 45
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 35 0 75
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 35 0 75
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 25 10 0 35
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 25 10 0 35
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) 40 0 0 40
دانشگاه یزد 60 0 0 60
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 30 0 0 30
مجتمع آموزش عالی بم 40 0 0 40
مرکز آموزش عالی اقلید 45 0 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 2388 562 60  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته آمار و سنجش آموزشی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته آمار و سنجش آموزشی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده آمار و سنجش آموزشی در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ رشته آمار و سنجش آموزشی
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60