ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نساجی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی نساجی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی نساجی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی نساجی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی نساجی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 50
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 120
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 90
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 80
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن 2
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مرد 2
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 2

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نساجی

رشته مهندسی نساجی در دانشگاههای مختلف به صورت بدون گرایش یا در سه گرایش فناوری نساجی، پوشاک و الیاف تنها به صورت روزانه پذیرش داره. ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نساجی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی نساجی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ رشته و گرایش مهندسی نساجی (بدون گرایش) مهندسی فناوری نساجی مهندسی پوشاک مهندسی الیاف مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه بناب 0 40 0 0 40
دانشگاه رازی - کرمانشاه 0 0 30 0 30
دانشگاه صنعتی اصفهان 0 35 25 0 60
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 105 0 0 0 105
دانشگاه گیلان - رشت 50 0 0 0 50
دانشگاه یزد 0 30 30 30 90
مجموع ظرفیت پذیرش در هر گرایش 155 105 85 30