ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی کامپیوتر 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی کامپیوتر کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی کامپیوتر می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی کامپیوتر هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی کامپیوتر 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 37
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 18
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 9
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) زن 40
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) مرد 40
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 100
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 20
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 32
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 42
نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 28
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 50
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 55
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 45
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) زن / مرد 50
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 70
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 80
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 10
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 110
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 80
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 70
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 60
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 35
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 60
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 24
روزانه دانشگاه صنعتی شیراز زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی قم زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 42
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 28
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان زن 60
روزانه دانشگاه فسا زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فسا زن / مرد 5
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
نوبت دوم دانشگاه قم زن 20
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 20
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) زن / مرد 40
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 15
روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 45
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 41
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 14
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 50
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 80
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) زن 40
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) مرد 40
روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار زن / مرد 50
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 45
روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا زن / مرد 15
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 35
روزانه مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 10
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن 3
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 3
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) مرد 60

 

 

 

رشته مهندسی کامپیوتر تو آزمون سراسری، با گرایشهای مختلف پذیرش می شه. اما در بعضی از دانشگاهها به صورت بدون گرایش (یعنی فقط با عنوان مهندسی کامپیوتر) پذیرش میشه. در ادامه می تونید اطلاعات مهندسی کامپیوتر رو با گرایشهای مختلف ببینید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر (بدون گرایش) 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه بزرگمهر قاینات 40 20 0 60
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 40 0 0 40
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 15 15 0 30
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 45 0 0 45
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 50 0 0 50
دانشگاه صنعتی شیراز 25 0 0 25
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) 0 5 0 5
مرکز آموزش عالی کاشمر 70 0 0 70
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 285 40 180  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر نرم افزار

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر نرم افزار در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر نرم افزار در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 50 10 0 60
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 32 0 0 32
دانشگاه اراک 25 10 0 35
دانشگاه اردکان 20 5 0 25
دانشگاه ارومیه 50 0 0 50
دانشگاه اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 25 0 0 25
دانشگاه ایلام 30 0 0 30
دانشگاه بجنورد 45 0 0 45
دانشگاه بناب 45 0 0 45
دانشگاه بیرجند 40 0 0 40
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 0 35
دانشگاه تربت حیدریه 30 0 0 30
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 15 0 15
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 16 0 0 16
دانشگاه تهران 20 0 0 20
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 20 0 0 20
دانشگاه جهرم 30 0 0 30
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 0 0 44
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) 50 0 0 50
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه دامغان 40 20 0 60
دانشگاه رازی - کرمانشاه 40 0 0 40
دانشگاه زابل 35 15 0 50
دانشگاه زنجان  70 0 0 70
دانشگاه سمنان  25 10 0 35
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد 25 25 0 50
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 0 0 30
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) 40 0 0 40
دانشگاه شاهرود  40 10 0 50
دانشگاه شهرکرد  29 1 0 30
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 25 0 0 25
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 25 0 0 25
دانشگاه شهید چمران - اهواز 32 3 0 35
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 0 0 45
دانشگاه شیراز 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 10 0 35
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی بابل 20 15 0 35
دانشگاه صنعتی بیرجند 45 35 0 80
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 25
دانشگاه صنعتی سیرجان 50 15 0 65
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 20 0 0 20
دانشگاه صنعتی قم 25 0 0 25
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 0 25
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 40 12 0 52
دانشگاه فردوسی مشهد 45 10 0 55
دانشگاه فرزانگان – سمنان (ویژه خواهران) 40 40 0 80
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه قم 40 0 0 40
دانشگاه کاشان 38 7 0 45
دانشگاه کردستان - سنندج 35 0 0 35
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 45 0 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 20 10 0 30
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) 20 0 0 20
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) 30 0 0 30
دانشگاه گیلان - رشت 0 5 0 5
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) 40 0 0 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 30
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 40 0 0 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) 40 0 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 20 5 0 25
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه ملایر 45 0 0 45
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 50 15 0 65
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 15 0 50
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 10 0 50
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) 25 10 0 35
دانشگاه یزد 30 0 0 30
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی 30 30 0 60
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 30 20 0 50
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 40 0 100
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 4 0 29
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) 45 20 0 65
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 110
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 30 15 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 2546 552 1740  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 25 0 25
دانشگاه بیرجند 40 0 40
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه تهران 20 0 20
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 32 8 40
دانشگاه سمنان  25 10 35
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 0 30
دانشگاه شیراز 25 0 25
دانشگاه صنعتی بابل 20 15 35
دانشگاه صنعتی سیرجان 50 15 65
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 45
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 35 0 35
دانشگاه فردوسی مشهد 30 5 35
دانشگاه رازی - کرمانشاه 40 0 40
دانشگاه شاهد - تهران 25 0 25
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 25 0 25
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 25 0 25
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 25 0 25
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 20 0 20
دانشگاه صنعتی قم 25 0 25
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 25
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 40 12 52
دانشگاه گیلان - رشت 40 0 40
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 30
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 732 85  
تو این جدول، دانشگاه گیلان - رشت با دو گرایش معماری سیستم های کامپیوتری و نرم افزار پذیرش داره.
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 32 0 0 0 32
دانشگاه اصفهان 25 0 0 0 25
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 25 0 0 0 25
دانشگاه ایلام 30 0 0 0 30
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) 40 10 0 0 50
دانشگاه تبریز 18 12 0 0 30
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) 34 21 0 0 55
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 0 0 35
دانشگاه تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) 30 0 0 0 30
دانشگاه جهرم 25 0 0 0 25
دانشگاه زابل 35 15 0 0 50
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 0 0 35
دانشگاه سمنان  25 10 0 0 35
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد 25 25 0 0 50
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 0 0 0 30
دانشگاه شاهرود  40 10 0 0 50
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 25 0 0 0 25
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 0 0 0 45
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 10 0 0 35
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی بیرجند 45 35 0 0 80
دانشگاه صنعتی سیرجان 50 15 0 0 65
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 0 0 45
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 35 0 0 0 35
دانشگاه فرزانگان – سمنان (ویژه خواهران) 40 40 0 0 80
دانشگاه فسا 20 10 0 0 30
دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) 40 40 0 0 80
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 40 0 0 0 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) 40 0 0 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 20 5 0 0 25
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 50 15 0 0 65
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 10 0 0 50
دانشگاه یزد 30 0 0 0 30
مجتمع آموزش عالی بم 35 15 0 0 50
مجتمع آموزش عالی سراوان 40 30 0 0 70
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 4 0 0 29
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 0 110
مرکز آموزش عالی لار 30 0 0 0 30
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان 35 0 0 0 35
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد 0 0 100 0 100
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 0 0 50 0 50
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 0 0 50 0 50
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1384 387 1460 80  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر رایانش امن

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر رایانش امن در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کامپیوتر رایانش امن در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شاهرود  35 10 45
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 15 75
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 95 25  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردانی علمی  کاربردی نرم افزار کامپیوتر

البته تو مقطع کاردانی هم رشته کامپیوتر با عنوان کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر به صورت روزانه و نوبت دوم پذیرش داره که می تونید ظرفیت اونها رو هم تو جدول زیر ببینید:

دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تربت حیدریه 40 0 40
دانشگاه گنبد 30 0 30
مرکز آموزش عالی ممسنی 40 10 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 110 10