ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی را به تفکیک گرایش های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94، ملاحظه فرمایید:

 

 

معرفی ارشد زیست شناسی گیاهی را می توانید در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی

 
دانشگاه/ گرایش فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک و اکولوژی زیست شناسی سلولی و تکوینی
دانشگاه اراک 16 8 0
دانشگاه ارومیه 40 16 0
دانشگاه اصفهان 6 0 0
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) 16 16 0
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3 8 4
دانشگاه تبریز 14 5 10
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1 0 0
دانشگاه تربیت مدرس 5 0 5
دانشگاه تهران  6 8 0
دانشگاه خوارزمی 7 6 6
دانشگاه دامغان 13 9 0
دانشگاه رازی - کرمانشاه 4 6 0
دانشگاه زابل 15 0 0
دانشگاه زنجان 9 0 0
دانشگاه شاهد - تهران 6 0 0
دانشگاه شهرکرد 6 9 0
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7 5 4
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 5 8 0
دانشگاه شهید چمران - اهواز 6 4 0
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 4 0 3
دانشگاه شیراز 4 5 0
دانشگاه فردوسی مشهد 5 5 0
دانشگاه گلستان - گرگان 8 0 0
دانشگاه گیلان - رشت 9 10 0
دانشگاه لرستان - خرم آباد 7 3 0
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 0 0
دانشگاه مراغه 13 0 0
دانشگاه ملایر 12 0 0
دانشگاه یاسوج 9 6 0
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 20 0 0
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده 20 0 0
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد 20 0 0
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 20 20 20
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 20 0 0
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر 20 0 0
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت 20 0 0
دانشگاه گنبد 0 5 0
دانشگاه مازندران - بابلسر 0 14 0
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 20 0
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 20
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 20
مجموع ظرفیت در گرایش 402 216 112