برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد زراعت واصلاح نباتات - کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - گرایش علوم علف های هرز سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - گرایش اگرو اکولوژیک سهمیه های مختلف

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
11 13 5021 25.56 13.33 13.33 0 10 36.67
23 26 4308 1.11 9.33 6.67 31.67 15 15
83 94 3114 0 38.67 0 0 -1.66 5
129 143 2788 0 14.67 13.33 -11.66 -3.32 13.33
154 169 2682 0 40 0 0 0 0
245 274 2392 16.67 0 0 8.33 -3.32 0
493 547 1834 0 2.67 16.67 -10 -6.66 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
20 22 5150 0 38.67 0 13.33 26.67
22 24 5036 0 40 0 21.67 21.67
114 125 3747 25.56 13.33 13.33 0 0
150 163 3490 0 14.67 13.33 18.33 -6.66
276 303 2857 0 2.67 16.67 16.67 8.33
399 435 2415 16.67 0 0 5 5
411 450 2372 1.11 9.33 6.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
14 15 5285 0 38.67 0 13.33 26.67
21 23 5023 0 40 0 21.67 21.67
115 126 3714 25.56 13.33 13.33 0 0
185 204 3245 0 14.67 13.33 18.33 -6.66
291 319 2769 0 2.67 16.67 16.67 8.33
387 423 2414 16.67 0 0 5 5
404 444 2358 1.11 9.33 6.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
13 14 5874 0 38.67 0 5 13.33 26.67 26.67
47 50 4516 25.56 13.33 13.33 36.67 0 0 0
75 83 4031 0 40 0 0 21.67 21.67 0
165 183 3367 0 14.67 13.33 13.33 18.33 -6.66 -1.66
186 204 3251 0 2.67 16.67 -1.66 16.67 8.33 8.33
360 397 2560 1.11 9.33 6.67 15 0 0 0
386 427 2475 16.67 0 0 0 5 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم علف های هرز 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
72 75 5183 0 38.67 0 13.33 26.67 6.67
77 80 5115 0 40 0 21.67 21.67 8.33
194 211 3853 25.56 13.33 13.33 0 0 0
224 246 3695 0 14.67 13.33 18.33 -6.66 5
363 400 3003 0 2.67 16.67 16.67 8.33 0
453 502 2587 16.67 0 0 5 5 0
527 580 2275 1.11 9.33 6.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات 1401 - سهمیه آزاد گرایش اگرو اکولوژیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
32 32 5079 0 38.67 0 13.33 26.67 10 6.67
33 33 5065 0 40 0 21.67 21.67 15 8.33
106 113 3970 0 14.67 13.33 18.33 -6.66 25 5
201 219 3387 25.56 13.33 13.33 0 0 0 0
254 278 3120 0 2.67 16.67 16.67 8.33 11.67 0
455 501 2389 16.67 0 0 5 5 -1.66 0
522 574 2170 1.11 9.33 6.67 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی -  زراعت و اصلاح نباتات 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات قرار داده شده است. 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 1400

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) امارواحتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
23 26 5322 47.78 17.33 6.67 5 1.67 8.33
33 37 4436 4.44 28 8.33 5 10 6.67
35 39 4379 0 30.67 0 1.67 31.67 -5
36 40 4358 0 32 18.33 0 0 18.33
38 42 4331 0 9.33 5 25 0 18.33
79 84 3699 36.67 14.67 0 0 0 0
155 165 3095 6.67 28 0 0 0 0
292 321 2513 1.11 10.67 0 0 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
12 12 6254 4.44 28 8.33 26.67 38.33
21 23 5545 0 32 18.33 21.67 20
26 28 5434 6.67 28 0 46.67 1.67
27 29 5400 36.67 14.67 0 0 48.33
34 37 5101 0 30.67 0 21.67 15
39 42 4989 47.78 17.33 6.67 10 0
212 223 3505 0 9.33 5 28.33 5
376 407 2631 1.11 10.67 0 0 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
8 8 6581 4.44 28 8.33 26.67 38.33
13 13 6194 36.67 14.67 0 0 48.33
18 20 5629 0 32 18.33 21.67 20
34 37 5101 0 30.67 0 21.67 15
42 45 4931 6.67 28 0 46.67 1.67
48 51 4877 47.78 17.33 6.67 10 0
231 247 3265 0 9.33 5 28.33 5
363 393 2658 1.11 10.67 0 0 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل وگواهی بذر (ضریب 4)
12 13 6560 4.44 28 8.33 6.67 26.67 38.33 10
16 17 6220 6.67 28 0 0 46.67 1.67 28.33
26 27 5755 0 32 18.33 18.33 21.67 20 5
31 33 5636 36.67 14.67 0 0 0 48.33 0
48 51 5134 47.78 17.33 6.67 8.33 10 0 0
60 63 4831 0 30.67 0 -5 21.67 15 10
154 164 3779 0 9.33 5 18.33 28.33 5 0
358 390 2679 1.11 10.67 0 0 0 1.67 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش علوم علف های هرز 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی ومبارزه باعلف های هرز (ضریب 4)
24 25 6244 36.67 14.67 0 0 48.33 1.67
26 28 6064 4.44 28 8.33 26.67 38.33 -1.66
32 35 5837 0 30.67 0 21.67 15 10
66 73 5142 47.78 17.33 6.67 10 0 0
67 74 5130 0 32 18.33 21.67 20 0
83 90 4961 6.67 28 0 46.67 1.67 1.67
199 209 3957 0 9.33 5 28.33 5 5
526 572 2351 1.11 10.67 0 0 1.67 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400 - سهمیه آزاد گرایش اگرواکولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی ومبارزه باعلف های هرز (ضریب 2)
7 7 7115 4.44 28 8.33 26.67 38.33 26.67 -1.66
10 10 6867 36.67 14.67 0 0 48.33 30 1.67
30 33 5559 0 30.67 0 21.67 15 11.67 10
32 35 5433 6.67 28 0 46.67 1.67 15 1.67
43 47 5156 0 32 18.33 21.67 20 0 0
91 95 4562 47.78 17.33 6.67 10 0 0 0
212 224 3696 0 9.33 5 28.33 5 3.33 5
469 515 2594 1.11 10.67 0 0 1.67 5 -5

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی -  زراعت و اصلاح نباتات 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش علوم علف های هرز سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش اگرو اکولوژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
24 30 3511 6.67 32 30 0 26.67 0
110 118 2766 -3.32 33.33 6.67 18.33 1.67 -8.32
761 820 1694 0 18.67 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
20 392 2183 0 34.67 -1.66 -6.66 0 6.67

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
29 31 6812 6.67 32 30 21.67 40
230 249 4070 -3.32 33.33 6.67 -1.66 8.33
695 748 2270 0 18.67 0 -5 -8.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
13 224 4211 0 34.67 -1.66 6.67 10

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش اکولوژی گیاهان زراعی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
26 27 7117 6.67 32 30 21.67 40
202 218 4236 -3.32 33.33 6.67 -1.66 8.33
710 763 2252 0 18.67 0 -5 -8.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
11 207 4288 0 34.67 -1.66 6.67 10

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش علوم و تکنولوژی بذر مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
20 23 4831 6.67 32 30 0 21.67 40 8.33
367 394 2610 -3.32 33.33 6.67 -8.32 -1.66 8.33 1.67
798 858 1780 0 18.67 0 0 -5 -8.32 3.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
19 356 2695 0 34.67 -1.66 6.67 6.67 10 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش علوم علف های هرز

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش علوم علف های هرز مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
41 44 5103 6.67 32 30 21.67 40 1.67
235 248 3548 -3.32 33.33 6.67 -1.66 8.33 10
927 999 1559 0 18.67 0 -5 -8.32 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
12 256 3514 0 34.67 -1.66 6.67 10 10

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - گرایش اگرو اکولوژی 

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش اگرو اکولوژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
34 36 6123 6.67 32 30 21.67 40 -3.32 1.67
239 255 3922 -3.32 33.33 6.67 -1.66 8.33 6.67 10
891 959 1751 0 18.67 0 -5 -8.32 -1.66 -5

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
8 193 4188 0 34.67 -1.66 6.67 10 11.67 10

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 98

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش علوم علف های هرز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - گرایش اگرو اکولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 98

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
44 47 3873 0 40 5 20 10 0
117 129 3048 0 36 3.33 0 0 3.33
500 544 2205 2.22 18.67 3.33 0 0 0
572 619 2110 6.67 2.67 -1.66 -3.32 5 5
611 662 2071 7.78 16 3.33 0 0 -15
836 906 1837 -4.43 12 -8.32 0 -1.66 0
966 1045 1688 0 12 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
3 86 3390 0 29.33 16.67 -1.66 -1.66 15

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
152 163 3987 0 36 3.33 5 5
204 216 3695 0 40 5 8.33 3.33
482 519 2761 7.78 16 3.33 0 1.67
484 522 2757 2.22 18.67 3.33 0 6.67
745 806 2240 -4.43 12 -8.32 -1.66 6.67
875 942 2020 6.67 2.67 -1.66 0 11.67
936 1009 1905 0 12 0 0 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
4 266 3472 0 29.33 16.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش آکولوژی گیاهان زراعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
141 152 3993 0 36 3.33 5 5
219 232 3644 0 40 5 8.33 3.33
459 493 2838 2.22 18.67 3.33 0 6.67
478 514 2783 7.78 16 3.33 0 1.67
709 763 2331 -4.43 12 -8.32 -1.66 6.67
798 861 2158 6.67 2.67 -1.66 0 11.67
952 1025 1884 0 12 0 0 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آکولوژی گیاهان زراعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
3 262 3477 0 29.33 16.67 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
260 282 3632 0 36 3.33 3.33 5 5 6.67
274 297 3583 -4.43 12 -8.32 0 -1.66 6.67 23.33
302 329 3474 2.22 18.67 3.33 0 0 6.67 16.67
348 376 3361 0 40 5 0 8.33 3.33 10
557 605 2764 7.78 16 3.33 -15 0 1.67 8.33
921 990 2086 0 12 0 0 0 -3.32 6.67
970 1042 1987 6.67 2.67 -1.66 5 0 11.67 -5

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
8 447 3148 0 29.33 16.67 15 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
220 237 3804 7.78 16 3.33 0 1.67 11.67
361 386 3248 0 36 3.33 5 5 -1.66
493 529 2853 0 40 5 8.33 3.33 -1.66
674 723 2437 2.22 18.67 3.33 0 6.67 0
885 952 2031 6.67 2.67 -1.66 0 11.67 0
921 992 1987 -4.43 12 -8.32 -1.66 6.67 -1.66
1086 1176 1662 0 12 0 0 -3.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
10 491 2969 0 29.33 16.67 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
230 245 3989 7.78 16 3.33 0 1.67 33.33 11.67
288 305 3730 0 36 3.33 5 5 6.67 -1.66
448 476 3196 2.22 18.67 3.33 0 6.67 23.33 0
450 478 3188 0 40 5 8.33 3.33 0 -1.66
786 840 2415 -4.43 12 -8.32 -1.66 6.67 10 -1.66
943 1014 2085 6.67 2.67 -1.66 0 11.67 -1.66 0
944 1015 2082 0 12 0 0 -3.32 13.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
7 522 3079 0 29.33 16.67 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش علوم علف های هرز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش اگرو اکولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
20 4865 0 12 0 56.67 0 11.67
106 3380 0 21.33 0 8.33 10 11.67
249 2849 5.56 30.67 1.67 0 6.67 0
268 2801 0 25.33 0 0 15 0
795 2153 0 10.67 -1.66 -3.32 5 6.67
951 2010 0 16 10 -1.66 -1.66 0
1160 1814 -5.55 16 -3.32 0 0 0
1274 1695 0 14.67 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) آمار و احتمالات (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 3)
28 1516 1461 0 1.33 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
150 4497 0 21.33 0 38.33 23.33
233 4049 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33
341 3718 0 25.33 0 16.67 15
674 2971 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67
693 2923 0 16 10 8.33 10
1170 2154 0 10.67 -1.66 8.33 -13.32
1229 2074 0 12 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 2)
27 1467 1744 0 1.33 0 6.67 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
150 4361 0 21.33 0 38.33 23.33
241 3966 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33
322 3715 0 25.33 0 16.67 15
605 3041 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67
1113 2202 0 14.67 0 -1.66 5
1202 2072 0 12 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 3)
26 1488 1692 0 1.33 0 6.67 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
131 3820 0 21.33 0 11.67 38.33 23.33 1.67
411 2925 5.56 30.67 1.67 0 16.67 8.33 -5
443 2869 0 25.33 0 0 16.67 15 0
773 2421 -5.55 16 -3.32 0 11.67 16.67 0
953 2185 0 16 10 0 8.33 10 -8.32
1297 1759 0 14.67 0 0 -1.66 5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) اصلاح نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) کنترل و گواهی بذر (ضریب 4)
24 1418 1706 0 1.33 0 0 6.67 1.67 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
111 5149 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33 18.33
263 4149 0 21.33 0 38.33 23.33 0
556 3321 0 25.33 0 16.67 15 0
803 2738 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67 0
1273 1916 0 14.67 0 -1.66 5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 2) اکولوژی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 4)
1406 1490 1670 0 1.33 0 6.67 1.67 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
197 4394 0 21.33 0 38.33 23.33 0 0
207 4353 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33 3.33 18.33
405 3649 0 25.33 0 16.67 15 5 0
706 2995 0 16 10 8.33 10 8.33 -5
748 2908 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67 0 0
1089 2329 0 10.67 -1.66 8.33 -13.32 11.67 1.67
1294 1978 0 14.67 0 -1.66 5 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) زراعت (ضریب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضریب 3) اکولوژی (ضریب 3) خاک شناسی (ضریب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضریب 2)
1436 1517 1707 0 1.33 0 6.67 1.67 -1.66 -1.66

 

 

نمونه کارنامه 95 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره میکنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش مهندسی اصلاح نباتات)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات
33 5238 7.78 65.56 64 0 0 0
58 4670 0 61.11 58.67 0 0 0
98 4029 0 10 8 26.67 -4 20
143 3775 2.22 21.11 17.33 25.33 0 2.67
262 3323 0 28.89 0 6.67 32 1.33
334 3148 0 51.11 6.67 0 0 0
552 2856 4.04 47.78 0 0 0 0
922 2495 4.43 42.22 0 0 1.33 0
1253 2237 0 28.89 0 0 0 0

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش مهندسی زراعت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی
3 8914 7.78 65.56 64 56 61.46 40
27 7475 0 61.11 58.67 40 48 34.67
28 7392 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48
43 7001 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28
91 6058 0 52.22 12 42.67 30.67 24
106 5870 0 36.67 45.33 36 28 29.33
107 5858 0 46.67 14.67 46.67 28 0
211 4550 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33
223 4807 0 47.78 0 30.67 20 20
372 4169 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28
505 3793 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8
685 3469 0 38.89 0 12 9.23 0
947 3070 0 28.89 0 1.33 9.33 25.33
1970 1878 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش علوم و تکنولوژی بذر)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی بیوشیمی کنترل و گواهی بذر
61 4793 0 28.89 17.33 29.33 30.67 26.67
84 4539 3.33 33.33 21.33 2.67 8 41.33
115 4294 -4.43 55.54 34.67 29.33 1.33 17.33
129 4174 0 52.22 42.67 30.67 0 4
133 4155 0 44.44 25.33 5.33 2.67 26.67
217 3760 0 38.89 12 9.23 -2.66 36
876 3178 0 28.89 20 0 0 17.33
1578 2028 2.22 4.44 1.33 5.33 -6.66 13.33

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش اکولوژیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
2 8916 7.78 65.56 64 56 61.46 40 6.67
10 6166 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48 6.67
38 6881 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28 0
87 5804 0 52.22 12 42.67 30.67 24 0
88 5796 0 36.67 45.33 36 28 29.33 0
111 5429 0 46.67 14.67 46.67 28 0 0
151 5257 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33 0
248 4316 0 60 0 17.33 10.67 26.67 -5.32
389 3845 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28 0
464 3633 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8 6.67
720 3144 0 38.89 0 12 9.23 9.33 0
919 2857 0 28.89 0 20 0 13.33 0
1955 1793 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33 -4

 

 

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 94

طرح آزمایش های کشاورزی زراعت زبان عمومی و تخصصی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی کنترل و گواهی بذر بیوشیمی اصول مبارزه با آفات رتبه در گرایش اصلاح نباتات رتبه در گرایش زراعت رتبه در گرایش علوم و تکنولوژی بذر رتبه در گرایش کشاورزی اکولوژیک
-2.66 6.67 0 44 14.67 16 26.67 8 4 2.67 12 0 140     1338
6.67 50 36.67 0 0 0 56 40 46.67 0 0 14.67 195 61 35 22
13.33 50 2.22 0 0 5.33 46.67 30.67 6.67 0 4 8 307 149 201 172
-4 20 8.89 13.33 -1.32 13.33 9.33 16 8 5.32 0 -1.32 531 1284 1127 1289
0 0 0 25.33 0 4 44 16 0 0 2.67 -5.32 706 1055 939 1017
0 30 4.44 0 0 0 8 12 21.33 0 0 0 1109 882 1218 886
0 28.89 0 0 0 0 29.33 26.67 27.33 13.33 0 0 1154 419 336 360
0 28.89 0 0 0 0 9.33 21.33 24 14.67 0 0 1280 811 601 736
0 8.89 0 5.33 6.67 1.33 20 25.33 -1.32 20 0 5.33 1330 1528 584 1128
0 30 0 0 0 0 44 30.67 24 0 0 0 1402 354 504 335
-1.32 -2.21 6.67 0 -1.32 0 10.67 -1.32 14.67 0 -1.32 0 2574      
57.33 55.56 0 0 0 0 37.33 28 33.33 0 0 0   1    
17.33 68.89 0 0 0 0 45.33 45.33 36 0 0 0   47   63
36 23 6 0 0 0 40 58 62 0 0 0   217    
-8 -5.55 4.44 -9.31 -2.66 -16 10.67 1.33 -10.66 -2.66 12 -5.32     2732  
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.