نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

تعداد بازدید 15761 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی سال 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 98 به داوطلبان ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

(سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ژنتیک (ضريب 3) اصول اصلاح نباتات (ضريب 3) بیوشیمی (ضريب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضريب 2)
331 362 2255 2.22 -2.66 0 8 -1.32 8
355 389 2140 5.56 -2.66 0 -9.32 9.33 0
379 415 2058 2.22 6.67 1.33 0 0 -8
383 419 2049 7.78 -2.66 -1.32 5.33 8 -10.66
426 466 1860 0 -22.66 -5.32 4 -1.32 9.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ژنتیک (ضريب 3) اصول اصلاح نباتات (ضريب 3) بیوشیمی (ضريب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضريب 2)
8 123 3553 55.56 4 1.33 0 0 12

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97

(سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ژنتیک (ضريب 3) اصول اصلاح نباتات (ضريب 3) بیوشیمی (ضريب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضريب 2)
103 3224 0 5.33 14.67 16 5.33 5.33
125 3012 0 26.67 13.33 8 0 0
137 2938 0 10.67 5.33 4 20 -8
175 2688 0 5.33 8 5.33 6.67 0
382 1928 13.33 5.33 -4 2.67 -6.66 -2.66
448 1750 0 2.67 -1.32 10.67 0 0

 

نمونه كارنامه 95 كارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سال 95

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ژنتیک اصول اصلاح نباتات بیوشیمی آفات و بیماری‌های گیاهی فیزیولوژی گیاهی
19 6737 21.11 68.89 -2.21 76.67 -1.1 8.89
41 5606 10 47.78 32.22 23.33 2.22 14.44
56 5300 0 30 21 80 0 6
67 4920 0 35.56 32.22 4.44 0 25.56
69 4848 0 7.78 21.11 52.22 -2.21 35.56
95 4312 2.23 35.56 0 42.22 0 12.22
101 4232 1.11 34.44 10 15.56 5.56 18.89
156 3546 42.22 16.67 7.78 11.11 2.22 -1.1
204 3177 4.44 3.33 14.44 13.33 7.78 22.23
235 2999 0 8.89 14.44 3.33 0 23.33
285 2701 3.33 14.44 -2.21 13.33 2.22 21.11
337 2506 12.22 15.56 0 7.78 11.11 0
457 2218 0 11.11 0 1.11 0 7.78
536 2064 -6.66 7.78 -4.43 -3.33 7.78 22.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سال 94 

فیزیولوژی گیاهی آفات و بیماریهای گیاهی بیوشیمی اصول اصلاح نباتات زبان عمومی و تخصصی ژنتیک رتبه در بیوتکنولوژی کشاورزی
44.44 10 20 34.44 3.33 37.78 95
38.88 0 30 51.5 4.44 22.22 116
43.33 10 32.22 23.33 0 27.78 134
32.22 5.56 41.11 34.44 4.44 18.89 164
14.44 16.76 16.76 28.89 4.44 35.56 185
0.2 22.08 0.3 44.24 0 33.23 219
11.11 -1.1 26.67 3.33 0 6.67 613
-2.21 15.56 -2.21 15.56 2.22 -2.21 644
6.67 0 7.78 0 -2.22 7.78 833
2.22 2.22 -6.66 15.56 2.22 -5.55 1159
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  mousavi‏ - 99/7/2

  سلام با رتبه 81 ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی احتمال قبولی توی تهران هست؟ چه دانشگاهی؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  موسوی‏ - 99/7/1

  باسلام
  رتبه 81 بیوتکنولوژی کشاورزی.
  احتمال قبول در دانشگاهای تهران روزانه را دارم یا نه. با تشکر

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/6/18

  سلام با رتبه 72 احتمال قبولی تو چه شهری هست؟
  مدنظرم تهران و مشهد هست
  نوبت دومشونم ممکنه بیارم؟

 • تصویر فرد

  اسماعیل‏ - 98/7/14

  سلام
  معدل سه سال تحصیلی باید برای سراسری چند باشه؟

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 98/4/22

  سال ۹۷ رتبه ۴۴۸ قبول دانشگاه شده یا مجاز ب انتخاب رشته شده؟ لطفا بفرمایید این رتبه ها مجاز شدن یا قبول دانشگاه؟ خیلی ممنون میشم جواب بدید با سپاس

 • تصویر فرد

  Elahe‏ - 98/4/19

  سلام
  رتبم ۱۰۳ بیو تکنولوژی کشاورزی
  احتمال قبولی روزانه گرگان دارم؟!

 • تصویر فرد

  عسل‏ - 98/4/18

  بارتبه ۲۸۶باغبانی امیدی ب گرایش روزانه گیاهان دارویی هس؟؟؟😔

 • تصویر فرد

  م‏ - 98/4/17

  سلام
  ببخشید با رتبه 300 در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی احتمال قبولی هست در دانشگاه شیراز ( روزانه) قبول میشم

 • تصویر فرد

  کاظم فرهنگی‏ - 98/4/17

  سلام ببخشید دخترم تراز ۴۸۰۰ و رتبه ۵۰ رو اورده
  بیوتکنولوژی دانشگاه تهران قبول میشه؟؟

 • تصویر فرد

  مریم نورالهی‏ - 98/1/18

  سلام
  میخواستمن بتونم برای قبولی در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه لرستان رتبه باید چند باشه؟؟

 • تصویر فرد

  سمیه رسولی‏ - 97/3/13

  سلام ،خسته نباشید من با سهمیه رتبم شده ۳۲،واخرین رتبه ی مجاز۳۷هست،امکان قبولیم تو دوره ی روزانه قزوین یا رشت هست؟

 • تصویر فرد

  امین ‏ - 97/3/11

  سلام . میخواستم بدونم با رتبه 265 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ، شانس قبولی در دانشگاه سراسری ، روزانه یا شبانه رو دارم ؟

 • تصویر فرد

  H@dis‏ - 97/3/11

  سلام من رتبه ۱۰۳بیوتکنولوژی کشاورزی هستم ،میخواستم بدونم روزانه رازی کرمانشاه میارم ؟،با توجه به اینکه شهرخودمم هست اگر نه که چه شهری امکانش بیشتره

 • تصویر فرد

  خوش اخلاق‏ - 97/3/10

  سلام خسته نباشید من رتبه 190 بیوتکنولوژی و اوردم احتمال قبولی تو روزانه دانشگاه گیلان و تهران هس؟

 • تصویر فرد

  علیزاده‏ - 97/3/9

  سلام رتبه من 152اصلاح نباتات شده.آیا شانس قبولی من در روزانه تبریز یا گرگان هست؟

 • تصویر فرد

  حسنی قابلی‏ - 96/11/4

  با سلام لطفا لطفا لطفا نمونه کارنامه های سال 96 رو هم بگذارید .

 • تصویر فرد

  محمدرضا حسین زاده‏ - 96/8/16

  درصدهای 96 رو کی ميذارين؟

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  با سلام در مرحله آماده سازی نهایی میباشد.

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 96/5/5

  سلام من رتبه ۳۳۰بیوتکنولوژی کشاورزیوآوردم میخاستم بدونم روزانه قبول میشم یانه ممنون!!

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  سلام، احتمال قبولی روزانه کم است.

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 96/4/9

  سلام... من رتبه 256باغبانی رو اوردم
  تو انتخاب رشته تهران اصفهان شیراز همدان زنجان باهنر کرمان علوم طبیعی گرگان و گیلان رو زدم
  میخاستم بدونم میشه بهم بگین احتمال قبولیم تو دوره روزانه تو هیچ کدوم از این دانشگاه ها هست? من بعد از تهران شاهد رو زدم و الان شرایط رفتن واسه مصاحبه برام خیلی سخته و البته فکر میکردم بقیه گد رشته ها هم بررسی میشه
  میخام بدونم اگه قبول نمیشم شانسم و تو شاهد از دست ندم

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  سلام. به سوال مشابه شما پاسخ داده شد.

 • تصویر فرد

  Saeid‏ - 96/4/9

  سلام... رتبه من 256باغبانی هست
  تو انتخاب رشته تهران اصفهان شیراز همدان زنجان باهنر کرمان گیلان و گرگان رو زدم روزانه
  شانسی تو قبولی هیچ کدوم از دانشگاهها رو دارم اصا?

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  با سلام. بستگی به ظرفیتهای اعلامی دارد. احتمال قبولی کم است اما غیرممکن نیست

 • تصویر فرد

  هویدا‏ - 96/4/8

  سلام.پوزش میخوام بنده رتبه ام 300 شده. رشته شرایط خاص رو در اولویت 27ام قرار داده بودم منتها اسمم در اسامی چندبرابر ظرفیت این رشته نبود آیا الان میشه احتمال داد که یکی از اولویت های جلوتر از این رشته قبول شدم ؟ یا خیر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/4/8

  سلام. نمیشه با این قاطعیت گفت ولی بله به احتمال خیلی زیاد.

 • تصویر فرد

  ماهان‏ - 96/3/31

  سلام با رتبه 105 بیوتکنولوژی انتخاب گزینه اول روزانه شیراز زدم انتخاب گزینه دو شبانه صنعتی اصفهان بنظرتون کدوم شانسم بیشتره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بیشتر شبانه صنعتی اصفهان

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 96/3/16

  رتبم ۲۳۱ شده
  کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. از نرم افزار انتخاب رشته استفاده بفرمایید.

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/3/16

  سلام ... کنکور ارشد ۹۶ رتبه ی ۴۴ شدم... میخواستم ببینم بنظر شما دانشگاه های خوب پذیرش میشم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله شانسشو دارید.

 • تصویر فرد

  Shima‏ - 96/3/15

  سلام ببخشید اخرین رتبه ی قبولی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان چند بود؟
  من رتبه ام۶۶۶شد امکانش هست قبول شم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. شانستون کمه.

 • تصویر فرد

  Mohammad abasi‏ - 96/2/21

  سلام وقت بخیر
  فیزیولوژی 52_اصلاح 57_ژنتیک48_بیوشیمی37.3
  زبان 3.3_بیماری و افات 4
  درصدا کنکور 96 ام ه
  بنظرتون تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  سلامف لطفا رتبه تون رو بفرمایید.

 • تصویر فرد

  رضا بیت سیاح‏ - 96/2/17

  سلام
  شانص قبولی در دانشگاههای روزانه تا چه رتبه ای هست با تشکر

 • تصویر فرد

  خانم رزمگاه‏ - 96/9/21

  با سلام، بستگی به سال کنکور و وضعیت اعلام ظرفیت دانشگاهها ر آن سال مشخص دارد. 

 • تصویر فرد

  امیرمحمد‏ - 96/1/30

  این درصدهای سال ۹۵ واقعیه ؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/1/30

  سلام بله صد درصد

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc