برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد کامپیوتر 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می ­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش نرم افزار سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش شبکه های کامپیوتری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 3) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 4)
24 27 7138 82.22 3.33 18.52 28.33 33.33 52.63
41 46 6526 0 15 29.63 43.33 43.33 38.6
44 49 6512 13.33 28.33 18.52 35 60 22.81
45 50 6506 0 36.67 25.93 38.33 51.67 26.32
55 60 6344 74.44 8.33 29.63 8.33 31.67 43.86
92 106 5861 46.67 8.33 33.33 16.67 48.33 24.56
253 286 4899 0 10 29.63 8.33 38.33 22.81
264 299 4817 0 0 18.52 11.67 30 35.09
361 402 4514 28.89 23.33 22.22 10 36.67 10.53
370 412 4487 44.44 20 11.11 31.67 8.33 10.53
547 604 4089 65.56 -1.66 0 0 43.33 14.04
743 836 3750 46.67 38.33 11.11 5 3.33 8.77
960 1077 3495 0 0 14.81 3.33 33.33 12.28
987 1112 3464 0 18.33 -11.1 16.67 -1.66 17.54
1011 1137 3444 2.22 0 0 33.33 20 5.26
1109 1249 3351 6.67 -13.32 -33.32 13.33 13.33 29.82
1521 1723 3066 2.22 11.67 -7.4 -5 15 19.3
1542 1749 3052 33.33 -3.32 11.11 3.33 8.33 10.53
1642 1865 2999 0 0 -7.4 -6.66 11.67 22.81
2882 3287 2573 -2.21 1.67 -33.32 1.67 -1.66 28.07
3471 3948 2441 1.11 0 3.7 6.67 3.33 10.53
3599 4093 2416 -7.77 -1.66 11.11 -5 11.67 10.53
3613 4111 2413 54.44 0 11.11 -3.32 0 3.51
4025 4580 2335 2.22 26.67 -18.51 -6.66 -6.66 15.79
4881 5546 2210 13.33 0 0 1.67 0 10.53
5084 5775 2185 1.11 0 7.41 0 5 7.02
5547 6291 2126 -2.21 6.67 -3.69 10 -10 7.02
7402 8409 1933 18.89 0 0 0 0 0
8507 9651 1828 0 5 0 6.67 0 0
8646 9790 1817 7.78 0 0 0 0 0
8969 10113 1791 15.56 0 0 1.67 0 0
9098 10242 1781 5.56 0 0 0 0 3.51
9551 10695 1742 3.33 0 0 0 0 0
10587 11731 1633 -1.1 0 11.11 0 -1.66 -3.5
10944 12088 1583 1.11 -6.66 3.7 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شبکه های کامپیوتری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 3) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 4)
49 594 4100 55.56 6.67 7.41 5 13.33 24.56
77 812 3774 25.56 8.33 29.63 -20 0 29.82
220 2171 2881 11.11 0 11.11 13.33 -1.66 10.53
242 2404 2808 31.11 6.67 11.11 5 13.33 0
440 4460 2355 45.56 0 0 0 0 3.51
546 5573 2207 26.67 0 0 -1.66 0 1.75
610 6301 2125 7.78 -13.32 7.41 -8.32 15 7.02
657 6746 2083 13.33 0 7.41 -1.66 8.33 1.75
668 6810 2076 -4.43 8.33 0 -3.32 0 5.26
670 6821 2075 4.44 0 3.7 1.67 -11.66 12.28
764 7979 1968 0 0 0 -1.66 0 10.53
792 8244 1945 7.78 0 0 -1.66 -1.66 5.26
9829 10973 1716 -1.1 0 0 0 0 5.26
10397 11541 1657 -2.21 0 0 0 0 3.51
10476 11620 1648 22.22 0 0 0 0 -5.25
11101 12245 1554 -10 0 0 0 0 5.26

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 3) ساختمان داده ها (ضریب 4) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 2) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
35 39 6723 82.22 3.33 18.52 28.33 33.33 52.63
46 53 6436 0 15 29.63 43.33 43.33 38.6
50 57 6412 0 36.67 25.93 38.33 51.67 26.32
56 63 6287 13.33 28.33 18.52 35 60 22.81
77 86 5964 74.44 8.33 29.63 8.33 31.67 43.86
102 114 5680 46.67 8.33 33.33 16.67 48.33 24.56
276 310 4714 44.44 20 11.11 31.67 8.33 10.53
280 314 4699 0 10 29.63 8.33 38.33 22.81
342 382 4465 0 0 18.52 11.67 30 35.09
359 400 4419 28.89 23.33 22.22 10 36.67 10.53
669 740 3794 46.67 38.33 11.11 5 3.33 8.77
793 893 3587 65.56 -1.66 0 0 43.33 14.04
843 950 3536 2.22 0 0 33.33 20 5.26
902 1020 3470 2.22 0 29.63 10 21.67 7.02
1036 1165 3370 0 18.33 -11.1 16.67 -1.66 17.54
1177 1322 3261 0 0 14.81 3.33 33.33 12.28
1928 2180 2846 0 0 25.93 -6.66 0 15.79
1966 2222 2830 6.67 -13.32 -33.32 13.33 13.33 29.82
2059 2325 2799 0 0 0 1.67 23.33 14.04
2840 3229 2560 0 0 -7.4 -6.66 11.67 22.81
3058 3477 2513 5.56 1.67 18.52 0 -3.32 8.77
3276 3723 2465 54.44 0 11.11 -3.32 0 3.51
3487 3970 2415 13.33 0 18.52 5 0 0
3617 4114 2392 1.11 0 3.7 6.67 3.33 10.53
4330 4926 2273 25.56 3.33 11.11 1.67 3.33 -5.25
4502 5113 2249 15.56 -13.32 -3.69 20 -20 -5.25
4972 5649 2183 12.22 3.33 11.11 0 0 1.75
4979 5657 2182 -2.21 6.67 -3.69 10 -10 7.02
5016 5704 2177 -4.43 0 0 0 0 7.02
5331 6067 2139 0 0 0 0 8.33 0
5818 6632 2082 -2.21 1.67 -33.32 1.67 -1.66 28.07
6221 7074 2039 1.11 0 7.41 3.33 26.67 -17.53
6256 7115 2035 -7.77 0 14.81 -3.32 -13.32 1.75
8364 9504 1829 14.44 8.33 -3.69 -6.66 3.33 7.02
8594 9766 1808 15.56 0 0 1.67 0 0
9313 10587 1741 5.56 0 0 0 0 3.51

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 3) ساختمان داده ها (ضریب 4) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 2) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
58 695 3839 55.56 6.67 7.41 5 13.33 24.56
82 876 3601 25.56 8.33 29.63 -20 0 29.82
176 1791 3006 11.11 0 11.11 13.33 -1.66 10.53
203 2134 2861 31.11 6.67 11.11 5 13.33 0
457 4596 2319 45.56 0 0 0 0 3.51
557 5683 2179 26.67 0 0 -1.66 0 1.75
669 6845 2059 13.33 0 7.41 -1.66 8.33 1.75
669 6845 2059 4.44 0 3.7 1.67 -11.66 12.28
724 7521 1997 -4.43 8.33 0 -3.32 0 5.26
783 8132 1943 7.78 -13.32 7.41 -8.32 15 7.02
847 8810 1886 7.78 0 0 -1.66 -1.66 5.26
899 9388 1838 0 0 0 -1.66 0 10.53
1086 11302 1673 22.22 0 0 0 0 -5.25
1110 11465 1656 -1.1 0 0 0 0 5.26
1152 11822 1616 -2.21 0 0 0 0 3.51
11013 12476 1493 -10 0 0 0 0 5.26

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 3) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 4) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
31 35 6761 82.22 3.33 18.52 28.33 33.33 52.63
34 38 6710 13.33 28.33 18.52 35 60 22.81
41 45 6593 0 36.67 25.93 38.33 51.67 26.32
51 56 6399 0 15 29.63 43.33 43.33 38.6
70 80 6062 74.44 8.33 29.63 8.33 31.67 43.86
77 88 5946 46.67 8.33 33.33 16.67 48.33 24.56
237 268 4928 0 10 29.63 8.33 38.33 22.81
313 350 4676 28.89 23.33 22.22 10 36.67 10.53
325 364 4632 0 0 18.52 11.67 30 35.09
402 449 4416 44.44 20 11.11 31.67 8.33 10.53
468 520 4268 65.56 -1.66 0 0 43.33 14.04
826 925 3662 46.67 38.33 11.11 5 3.33 8.77
860 961 3613 0 0 14.81 3.33 33.33 12.28
922 1030 3538 2.22 0 0 33.33 20 5.26
1020 1144 3429 2.22 0 29.63 10 21.67 7.02
1237 1401 3234 1.11 -3.32 11.11 11.67 16.67 10.53
1339 1521 3150 0 0 0 1.67 23.33 14.04
1413 1604 3099 6.67 -13.32 -33.32 13.33 13.33 29.82
1747 1988 2909 0 8.33 0 8.33 0 29.82
1945 2211 2820 0 0 -7.4 -6.66 11.67 22.81
2507 2853 2623 0 0 25.93 -6.66 0 15.79
3501 3995 2382 -7.77 -1.66 11.11 -5 11.67 10.53
3566 4064 2369 1.11 0 7.41 3.33 26.67 -17.53
3735 4257 2338 1.11 0 3.7 6.67 3.33 10.53
4020 4571 2291 6.67 -16.66 -3.69 28.33 0 7.02
4092 4654 2281 5.56 1.67 18.52 0 -3.32 8.77
4757 5399 2184 13.33 0 18.52 5 0 0
4843 5495 2172 -2.21 1.67 7.41 3.33 3.33 7.02
5109 5800 2139 1.11 0 7.41 0 5 7.02
5395 6119 2102 2.22 26.67 -18.51 -6.66 -6.66 15.79
5572 6317 2083 13.33 0 0 1.67 0 10.53
6608 7499 1976 -2.21 6.67 -3.69 10 -10 7.02
8515 9602 1813 0 0 0 -3.32 3.33 0
9162 10249 1762 47.78 0 0 0 0 0
9469 10556 1738 5.56 0 0 0 0 3.51
9523 10610 1733 25.56 0 0 0 0 3.51
10369 11456 1654 20 -6.66 0 0 0 0
11020 12107 1573 10 0 0 0 0 -3.5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 3) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 4) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
65 711 3907 55.56 6.67 7.41 5 13.33 24.56
108 1164 3411 25.56 8.33 29.63 -20 0 29.82
203 1980 2912 31.11 6.67 11.11 5 13.33 0
249 2445 2740 11.11 0 11.11 13.33 -1.66 10.53
442 4423 2311 45.56 0 0 0 0 3.51
523 5387 2185 26.67 0 0 -1.66 0 1.75
545 5583 2162 7.78 -13.32 7.41 -8.32 15 7.02
568 5897 2128 13.33 0 7.41 -1.66 8.33 1.75
683 7114 2012 -4.43 8.33 0 -3.32 0 5.26
847 8845 1872 7.78 0 0 -1.66 -1.66 5.26
872 9080 1853 4.44 0 3.7 1.67 -11.66 12.28
8157 9244 1841 0 0 0 -1.66 0 10.53
10184 11271 1672 22.22 0 0 0 0 -5.25
10381 11468 1653 -1.1 0 0 0 0 5.26
10728 11815 1614 -2.21 0 0 0 0 3.51
11404 12491 1491 -10 0 0 0 0 5.26

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش نرم افزار 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 4) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
33 37 6694 82.22 3.33 18.52 28.33 33.33 52.63
43 47 6484 13.33 28.33 18.52 35 60 22.81
45 49 6462 0 36.67 25.93 38.33 51.67 26.32
48 54 6380 0 15 29.63 43.33 43.33 38.6
83 95 5837 74.44 8.33 29.63 8.33 31.67 43.86
98 112 5661 46.67 8.33 33.33 16.67 48.33 24.56
284 319 4660 0 10 29.63 8.33 38.33 22.81
298 336 4603 44.44 20 11.11 31.67 8.33 10.53
342 382 4463 0 0 18.52 11.67 30 35.09
346 387 4437 28.89 23.33 22.22 10 36.67 10.53
596 661 3892 65.56 -1.66 0 0 43.33 14.04
730 819 3660 46.67 38.33 11.11 5 3.33 8.77
738 827 3651 2.22 0 0 33.33 20 5.26
968 1088 3382 0 18.33 -11.1 16.67 -1.66 17.54
1202 1355 3186 1.11 -3.32 11.11 11.67 16.67 10.53
2244 2546 2677 0 0 -7.4 -6.66 11.67 22.81
2518 2857 2598 0 0 0 10 15 8.77
2767 3148 2532 6.67 -16.66 -3.69 28.33 0 7.02
3347 3810 2401 -10 -1.66 0 8.33 5 7.02
3462 3937 2382 1.11 1.67 55.56 -5 -20 7.02
3528 4013 2368 -2.21 -3.32 25.93 8.33 -1.66 1.75
3698 4207 2341 54.44 0 11.11 -3.32 0 3.51
4824 5473 2173 1.11 0 7.41 3.33 26.67 -17.53
4839 5491 2171 -4.43 0 0 0 0 7.02
5220 5925 2124 -2.21 6.67 -3.69 10 -10 7.02
6089 6916 2031 11.11 -3.32 0 3.33 0 5.26
6184 7023 2021 13.33 0 0 0 0 7.02
7108 8068 1931 18.89 0 0 0 0 0
7882 8955 1865 14.44 8.33 -3.69 -6.66 3.33 7.02
8563 9725 1804 7.78 0 0 0 0 0
8574 9737 1803 15.56 0 0 1.67 0 0
8949 10169 1769 13.33 0 0 0 0 -1.74
9063 10298 1758 47.78 0 0 0 0 0
9263 10522 1741 3.33 0 0 0 0 0
9379 10663 1730 25.56 0 0 0 0 3.51
10148 11554 1646 -1.1 0 11.11 0 -1.66 -3.5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش نرم افزار 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) نظریه زبان ها (ضریب 2) ساختمان داده ها (ضریب 4) مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3)
65 705 3821 55.56 6.67 7.41 5 13.33 24.56
115 1220 3277 25.56 8.33 29.63 -20 0 29.82
201 1992 2859 11.11 0 11.11 13.33 -1.66 10.53
213 2059 2836 31.11 6.67 11.11 5 13.33 0
436 4409 2306 45.56 0 0 0 0 3.51
530 5473 2173 26.67 0 0 -1.66 0 1.75
648 6762 2045 13.33 0 7.41 -1.66 8.33 1.75
704 7347 1990 -4.43 8.33 0 -3.32 0 5.26
710 7418 1985 7.78 -13.32 7.41 -8.32 15 7.02
761 7979 1938 4.44 0 3.7 1.67 -11.66 12.28
852 8889 1870 7.78 0 0 -1.66 -1.66 5.26
908 9415 1828 0 0 0 -1.66 0 10.53
1090 11314 1671 22.22 0 0 0 0 -5.25
1114 11510 1651 -1.1 0 0 0 0 5.26
1148 11821 1613 -2.21 0 0 0 0 3.51
1212 12507 1490 -10 0 0 0 0 5.26

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد  کامپیوتر 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش معماری سیستم های کامپیوتری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1400

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد  گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4)
50 57 6526 23.33 36.84 25.93 68.75 33.33 22.81
56 63 6435 13.33 3.51 22.22 28.89 58.82 53.33
81 89 6061 50 0 14.81 22.22 56.86 38.6
88 96 6001 16.67 7.02 0 33.33 47.06 45
194 227 5189 66.67 0 29.63 8.89 3.92 50.88
289 336 4757 3.33 -1.74 33.33 11.11 47.06 17.54
296 344 4726 25.56 5.26 22.22 24.44 23.53 24.56
332 389 4561 26.67 14.04 18.52 6.25 0 49.12
527 612 4036 15.56 0 0 11.11 17.65 40.35
556 642 3986 80 0 -7.4 17.78 13.73 33.33
786 899 3620 91.11 0 7.41 15.56 0 22.81
807 924 3594 55.56 14.04 0 14.58 3.92 15.79
901 1031 3480 2.22 36.84 25.93 2.22 5.88 6.67
931 1068 3432 27.78 0 -11.1 -4.43 25.49 19.3
983 1128 3377 0 0 29.63 20 3.92 19.3
1132 1299 3238 15.56 0 0 0 17.65 28.07
1628 1861 2930 64.44 -5.25 7.41 6.67 0 14.04
1713 1953 2879 31.11 0 11.11 0 11.11 14.04
1842 2103 2815 75.56 1.75 7.41 0 -3.91 7.02
1920 2194 2782 48.89 0 3.7 10.42 0 7.02
2118 2420 2702 3.33 -1.74 -3.69 0 35.29 -1.74
2556 2919 2559 17.78 5.26 -3.69 -6.66 1.96 15.79
3174 3640 2405 0 0 0 -4.43 0 22.81
3422 3928 2348 44.44 -3.5 7.41 6.25 0 5.26
3843 4398 2268 68.89 0 0 0 0 0
3899 4458 2259 3.33 -3.5 3.7 -11.1 0 21.05
4327 4956 2190 16.67 0 0 -2.21 3.92 10.53
5661 6488 2011 24.44 0 0 0 5.88 0
6626 7522 1911 21.11 1.75 0 6.25 0 5.26
8317 9213 1756 7.78 -19.29 11.11 -15.55 0 15.79

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4)
140 1181 3329 0 0 22.22 26.67 23.53 0
199 1792 2962 -6.66 8.77 25.93 2.22 37.25 -13.32
225 2055 2836 -2.21 0 -18.51 8.33 21.57 20
227 2087 2822 63.33 -3.5 -3.69 0 3.92 19.3
251 2302 2747 0 0 22.22 8.89 1.96 12.28
300 2741 2607 0 0 -14.8 0 11.76 22.81
470 4478 2257 4.44 -3.5 18.52 -2.21 -9.79 10.53
535 5051 2178 42.22 0 0 4.44 -3.91 5.26
549 5171 2158 20 1.75 -11.1 11.11 3.92 1.75
592 5664 2097 7.78 0 -14.8 0 9.8 8.77
606 5810 2080 5.56 -1.74 -3.69 13.33 -3.91 1.75
650 6185 2043 4.44 3.51 0 -6.66 0 10.53
698 6673 1994 30 0 0 0 -1.96 5.26
698 6673 1994 24.44 5.26 3.7 0 7.84 -7.01
707 6750 1987 13.33 0 -7.4 8.89 1.96 -3.5
724 6910 1971 -1.1 -1.74 -3.69 0 0 5.26
6686 7582 1906 3.33 5.26 -3.69 -2.21 3.92 3.51
7050 7946 1869 43.33 0 0 0 0 0
7570 8466 1823 -5.55 8.77 -3.69 -11.1 11.76 0
8524 9420 1737 7.78 -3.5 -3.69 0 0 5.26
9372 10268 1643 24.44 -5.25 -11.1 -2.21 5.88 -5.25

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش شبکه های کامپیوتری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4)
57 3139 2507 30 -3.5 0 2.22 -1.96 15.79
133 6001 2062 54.44 0 0 -2.21 0 0
140 6176 2044 0 0 0 0 9.8 12.28

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد  گرایش هوش مصنوعی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
29 32 6653 23.33 36.84 25.93 68.75 33.33 22.81
78 86 5700 13.33 3.51 22.22 28.89 58.82 53.33
111 126 5381 50 0 14.81 22.22 56.86 38.6
122 137 5311 16.67 7.02 0 33.33 47.06 45
175 200 4940 66.67 0 29.63 8.89 3.92 50.88
250 289 4599 25.56 5.26 22.22 24.44 23.53 24.56
286 332 4470 3.33 -1.74 33.33 11.11 47.06 17.54
357 415 4256 26.67 14.04 18.52 6.25 0 49.12
684 791 3588 80 0 -7.4 17.78 13.73 33.33
694 804 3572 2.22 36.84 25.93 2.22 5.88 6.67
712 824 3551 91.11 0 7.41 15.56 0 22.81
735 847 3534 0 0 29.63 20 3.92 19.3
740 852 3530 15.56 0 0 11.11 17.65 40.35
772 886 3486 55.56 14.04 0 14.58 3.92 15.79
1529 1746 2890 64.44 -5.25 7.41 6.67 0 14.04
1692 1932 2816 75.56 1.75 7.41 0 -3.91 7.02
1778 2030 2778 15.56 0 0 0 17.65 28.07
1902 2171 2715 31.11 0 11.11 0 11.11 14.04
2364 2708 2556 0 0 11.11 -2.21 3.92 19.3
2450 2805 2531 6.67 -5.25 -18.51 16.67 18.52 8.77
2817 3229 2432 36.67 0 0 2.22 0 15.79
3143 3602 2360 11.11 1.75 14.81 2.22 -1.96 5.26
3274 3749 2332 14.44 0 0 15.56 0 1.75
3352 3838 2316 17.78 5.26 -3.69 -6.66 1.96 15.79
6277 7196 1915 5.56 0 0 0 -1.96 14.04
6661 7638 1875 15.56 -1.74 7.41 -4.43 5.88 0
7697 8832 1768 18.89 0 0 0 0 5.26
8796 10090 1646 7.78 0 0 0 0 3.51
9537 10831 1532 8.89 0 0 0 0 0
9812 11106 1449 0 -5.25 0 -2.21 -1.96 5.26

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش هوش مصنوعی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
103 901 3472 0 0 22.22 26.67 23.53 0
194 1728 2897 -6.66 8.77 25.93 2.22 37.25 -13.32
205 1830 2854 0 0 22.22 8.89 1.96 12.28
298 2689 2560 63.33 -3.5 -3.69 0 3.92 19.3
371 3493 2380 -2.21 0 -18.51 8.33 21.57 20
390 3671 2347 4.44 -3.5 18.52 -2.21 -9.79 10.53
505 4687 2181 0 0 -14.8 0 11.76 22.81
513 4749 2173 42.22 0 0 4.44 -3.91 5.26
524 4857 2159 5.56 -1.74 -3.69 13.33 -3.91 1.75
557 5173 2118 20 1.75 -11.1 11.11 3.92 1.75
651 6252 2009 13.33 0 -7.4 8.89 1.96 -3.5
677 6533 1981 24.44 5.26 3.7 0 7.84 -7.01
712 6860 1948 30 0 0 0 -1.96 5.26
765 7351 1899 -1.1 -1.74 -3.69 0 0 5.26
771 7418 1894 4.44 3.51 0 -6.66 0 10.53
818 7762 1863 43.33 0 0 0 0 0
855 8125 1830 7.78 0 -14.8 0 9.8 8.77
903 8527 1795 3.33 5.26 -3.69 -2.21 3.92 3.51
1045 9922 1664 7.78 -3.5 -3.69 0 0 5.26
9014 10308 1616 -5.55 8.77 -3.69 -11.1 11.76 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش هوش مصنوعی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
72 3539 2371 30 -3.5 0 2.22 -1.96 15.79
139 5918 2042 54.44 0 0 -2.21 0 0
191 8212 1823 0 0 0 0 9.8 12.28

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد  گرایش معماری سیستم ها 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
49 55 6681 23.33 36.84 25.93 68.75 33.33 22.81
56 63 6545 13.33 3.51 22.22 28.89 58.82 53.33
76 83 6286 50 0 14.81 22.22 56.86 38.6
90 101 6069 16.67 7.02 0 33.33 47.06 45
229 264 5075 3.33 -1.74 33.33 11.11 47.06 17.54
285 335 4773 66.67 0 29.63 8.89 3.92 50.88
293 344 4749 25.56 5.26 22.22 24.44 23.53 24.56
505 589 4119 26.67 14.04 18.52 6.25 0 49.12
643 742 3844 15.56 0 0 11.11 17.65 40.35
654 755 3825 80 0 -7.4 17.78 13.73 33.33
864 994 3508 27.78 0 -11.1 -4.43 25.49 19.3
874 1005 3500 55.56 14.04 0 14.58 3.92 15.79
881 1014 3491 2.22 36.84 25.93 2.22 5.88 6.67
938 1081 3423 91.11 0 7.41 15.56 0 22.81
1224 1401 3158 15.56 0 0 0 17.65 28.07
1389 1586 3063 3.33 -1.74 -3.69 0 35.29 -1.74
1622 1854 2916 21.11 0 -3.69 2.22 17.65 10.53
1664 1903 2890 6.67 -5.25 -18.51 16.67 18.52 8.77
1840 2104 2808 64.44 -5.25 7.41 6.67 0 14.04
1994 2282 2736 75.56 1.75 7.41 0 -3.91 7.02
2004 2294 2732 0 0 29.63 2.22 13.73 -7.01
2962 3391 2434 17.78 5.26 -3.69 -6.66 1.96 15.79
3095 3550 2402 50 0 -3.69 -2.21 0 14.04
3510 4016 2315 55.56 3.51 0 2.22 5.88 -3.5
3717 4252 2274 68.89 0 0 0 0 0
3968 4547 2231 0 1.75 7.41 11.11 0 3.51
3981 4561 2229 14.44 0 0 15.56 0 1.75
4105 4702 2209 11.11 1.75 14.81 2.22 -1.96 5.26
4702 5383 2118 5.56 -1.74 -7.4 17.78 3.7 7.02
6795 7729 1882 8.89 5.26 -3.69 -10.41 5.88 7.02
7150 8084 1850 3.33 3.51 0 -8.88 0 5.26
9888 10822 1560 6.67 0 0 0 0 3.51
10024 10958 1534 8.89 0 0 0 0 0
10211 11145 1486 0 0 0 0 0 3.51

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش معماری سیستم ها 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
115 941 3576 0 0 22.22 26.67 23.53 0
135 1100 3411 -6.66 8.77 25.93 2.22 37.25 -13.32
218 1953 2867 -2.21 0 -18.51 8.33 21.57 20
263 2425 2688 63.33 -3.5 -3.69 0 3.92 19.3
270 2507 2661 0 0 22.22 8.89 1.96 12.28
328 3035 2513 0 0 -14.8 0 11.76 22.81
509 4865 2185 20 1.75 -11.1 11.11 3.92 1.75
569 5424 2113 42.22 0 0 4.44 -3.91 5.26
570 5435 2112 7.78 0 -14.8 0 9.8 8.77
570 5435 2112 24.44 5.26 3.7 0 7.84 -7.01
575 5463 2109 4.44 -3.5 18.52 -2.21 -9.79 10.53
630 6023 2045 5.56 -1.74 -3.69 13.33 -3.91 1.75
653 6224 2027 13.33 0 -7.4 8.89 1.96 -3.5
732 7031 1946 4.44 3.51 0 -6.66 0 10.53
745 7107 1939 -5.55 8.77 -3.69 -11.1 11.76 0
747 7135 1936 30 0 0 0 -1.96 5.26
6344 7278 1923 -1.1 -1.74 -3.69 0 0 5.26
6438 7372 1914 3.33 5.26 -3.69 -2.21 3.92 3.51
6916 7850 1872 43.33 0 0 0 0 0
8493 9427 1729 24.44 -5.25 -11.1 -2.21 5.88 -5.25
8871 9805 1689 7.78 -3.5 -3.69 0 0 5.26

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش معماری سیستم ها 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
79 3800 2353 30 -3.5 0 2.22 -1.96 15.79
133 5823 2066 54.44 0 0 -2.21 0 0
145 6203 2029 0 0 0 0 9.8 12.28

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد  گرایش نرم افزار 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
29 32 6834 23.33 36.84 25.93 68.75 33.33 22.81
65 72 6145 13.33 3.51 22.22 28.89 58.82 53.33
84 94 5860 50 0 14.81 22.22 56.86 38.6
86 97 5826 16.67 7.02 0 33.33 47.06 45
249 287 4770 66.67 0 29.63 8.89 3.92 50.88
270 311 4677 25.56 5.26 22.22 24.44 23.53 24.56
271 312 4673 3.33 -1.74 33.33 11.11 47.06 17.54
432 506 4139 26.67 14.04 18.52 6.25 0 49.12
615 711 3803 80 0 -7.4 17.78 13.73 33.33
654 753 3735 15.56 0 0 11.11 17.65 40.35
796 913 3554 55.56 14.04 0 14.58 3.92 15.79
816 940 3521 91.11 0 7.41 15.56 0 22.81
884 1014 3430 2.22 36.84 25.93 2.22 5.88 6.67
957 1094 3345 0 0 29.63 20 3.92 19.3
1102 1259 3217 27.78 0 -11.1 -4.43 25.49 19.3
1432 1636 2970 15.56 0 0 0 17.65 28.07
1645 1878 2846 64.44 -5.25 7.41 6.67 0 14.04
1684 1924 2828 6.67 -5.25 -18.51 16.67 18.52 8.77
1773 2024 2795 48.89 0 3.7 10.42 0 7.02
1788 2040 2790 31.11 0 11.11 13.33 0 10.53
1895 2162 2751 21.11 0 -3.69 2.22 17.65 10.53
1916 2186 2744 31.11 0 11.11 0 11.11 14.04
2611 2989 2511 0 0 11.11 -2.21 3.92 19.3
3134 3595 2378 50 0 -3.69 -2.21 0 14.04
3285 3761 2346 44.44 -3.5 7.41 6.25 0 5.26
3338 3820 2336 -6.66 -5.25 0 15.56 11.76 -5.25
3393 3884 2326 48.89 0 0 0 0 10.53
3703 4236 2267 55.56 3.51 0 2.22 5.88 -3.5
4041 4622 2211 5.56 -1.74 -7.4 17.78 3.7 7.02
4967 5685 2074 16.67 0 0 -2.21 3.92 10.53
6416 7359 1909 21.11 1.75 0 6.25 0 5.26
6483 7437 1901 20 0 0 0 0 0
6738 7729 1877 2.22 5.26 0 0 3.92 10
6916 7938 1859 41.11 0 0 0 0 0
7526 8649 1791 3.33 3.51 0 -8.88 0 5.26
9365 10758 1558 6.67 0 0 0 0 3.51
9491 10884 1534 8.89 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش نرم افزار 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
108 925 3533 0 0 22.22 26.67 23.53 0
166 1506 3049 -6.66 8.77 25.93 2.22 37.25 -13.32
250 2272 2709 -2.21 0 -18.51 8.33 21.57 20
254 2309 2698 0 0 22.22 8.89 1.96 12.28
272 2521 2637 63.33 -3.5 -3.69 0 3.92 19.3
382 3545 2389 0 0 -14.8 0 11.76 22.81
474 4504 2227 20 1.75 -11.1 11.11 3.92 1.75
514 4915 2166 5.56 -1.74 -3.69 13.33 -3.91 1.75
519 4937 2163 42.22 0 0 4.44 -3.91 5.26
532 5104 2141 4.44 -3.5 18.52 -2.21 -9.79 10.53
593 5685 2074 13.33 0 -7.4 8.89 1.96 -3.5
640 6100 2031 24.44 5.26 3.7 0 7.84 -7.01
657 6282 2013 7.78 0 -14.8 0 9.8 8.77
731 7010 1943 30 0 0 0 -1.96 5.26
756 7231 1922 -1.1 -1.74 -3.69 0 0 5.26
786 7475 1898 4.44 3.51 0 -6.66 0 10.53
824 7824 1869 43.33 0 0 0 0 0
836 7950 1858 3.33 5.26 -3.69 -2.21 3.92 3.51
961 9148 1750 -5.55 8.77 -3.69 -11.1 11.76 0
1033 9784 1687 7.78 -3.5 -3.69 0 0 5.26
1063 10080 1657 24.44 -5.25 -11.1 -2.21 5.88 -5.25

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش نرم افزار 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3)
77 3621 2373 30 -3.5 0 2.22 -1.96 15.79
135 5931 2048 54.44 0 0 -2.21 0 0
172 7188 1926 0 0 0 0 9.8 12.28

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد  کامپیوتر 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش معماری سیستم های کامپیوتری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش نرم افزار سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش شبکه های کامپیوتری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش رایانش امن سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش بیوانفورماتیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - گرایش الگوریتم ها و محاسبات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 4) معماری کامپیوتر (ضریب 4) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
44 52 6863 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
51 60 6751 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
61 71 6581 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
73 85 6487 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
332 396 4986 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
617 734 4169 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
671 801 4057 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
690 823 4030 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
822 980 3739 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
999 1198 3467 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
1073 1281 3358 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
1330 1581 3053 11.11 -5 8.33 16.67 -5.55 7.14 22.22 23.33 -3.03 22.22 40
1510 1786 2911 8.89 0 12.5 33.33 0 0 0 0 18.18 0 43.33
1594 1878 2849 46.67 0 0 0 0 0 11.11 50 6.06 0 10
1709 2010 2778 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
2043 2400 2609 40 0 25 0 0 -2.38 11.11 -3.32 0 0 26.67
2055 2412 2605 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2078 2435 2596 0 0 0 30.56 16.67 7.14 0 0 0 0 0
2220 2594 2536 34.44 1.67 16.67 2.78 -5.55 7.14 3.7 36.67 6.06 0 20
2490 2903 2444 2.22 0 33.33 0 0 28.57 11.11 0 0 0 0
2526 2941 2433 0 0 12.5 8.33 0 -4.75 0 10 0 0 10
2694 3131 2383 5.56 -5 8.33 19.44 0 0 -11.1 33.33 -3.03 3.7 -16.66
2701 3138 2382 38.89 0 12.5 8.33 0 0 0 20 0 0 0
2960 3433 2315 1.11 0 4.17 25 2.78 0 -7.4 -3.32 18.18 0 0
3096 3592 2291 22.22 0 8.33 0 0 0 11.11 30 0 0 -3.32
3140 3644 2282 0 -8.32 0 5.56 -2.77 7.14 -3.69 13.33 12.12 0 6.67
3868 4485 2153 54.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4011 4646 2132 14.44 3.33 8.33 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 6.67
4282 4965 2089 1.11 5 12.5 0 0 2.38 22.22 0 0 0 0
4369 5060 2077 2.22 -6.66 12.5 30.56 -5.55 0 -14.8 16.67 -3.03 0 -3.32
4984 5766 1998 3.33 0 20.83 8.33 0 0 11.11 0 6.06 0 -3.32
5727 6620 1922 18.89 -1.66 0 5.56 -8.32 0 18.52 -3.32 -3.03 -7.4 -16.66
6042 6977 1893 -3.32 6.67 4.17 0 16.67 4.76 -3.69 -3.32 0 -3.69 0
6198 7161 1876 -2.21 -1.66 0 0 0 7.14 -3.69 10 0 0 -3.32
6535 7547 1844 22.22 0 0 -2.77 0 0 7.41 6.67 0 0 13.33
6768 7820 1819 -2.21 5 8.33 -2.77 0 -2.38 -3.69 10 0 0 20
7620 8801 1742 -5.55 0 0 0 0 7.14 0 6.67 0 0 0
7862 9081 1717 91.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8673 10024 1625 15.56 -6.66 -8.32 -8.32 2.78 4.76 -18.51 16.67 6.06 -3.69 6.67
9177 10612 1563 21.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9376 10811 1533 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 4) معماری کامپیوتر (ضریب 4) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
10 68 6606 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
25 178 5866 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
107 726 4174 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
138 932 3818 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
208 1417 3218 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
236 1611 3032 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
273 1988 2793 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
296 2239 2670 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
312 2388 2615 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
418 3616 2287 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
424 3665 2277 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
426 3681 2274 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
443 3867 2243 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
505 4587 2140 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
514 4697 2126 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
534 4877 2101 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
631 5982 1978 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
660 6332 1946 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
756 7474 1850 -11.1 13.33 -16.66 22.22 -11.1 -14.28 -3.69 -6.66 3.03 11.11 6.67
778 7726 1827 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
825 8204 1789 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
837 8298 1780 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
840 8323 1777 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
932 9284 1699 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
936 9319 1696 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
971 9800 1650 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10
1030 10499 1577 6.67 0 -8.32 16.67 0 -2.38 -7.4 -10 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 4) معماری کامپیوتر (ضریب 4) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
18 1353 3282 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
39 2303 2647 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
144 5105 2072 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
157 5413 2037 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
301 8884 1735 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0
390 10377 1589 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش نرم افزار

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش نرم افزار مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 3) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 3)
51 61 6641 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
65 77 6457 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
138 159 5838 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
145 166 5768 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
472 561 4308 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
531 633 4165 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
605 719 3972 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
696 829 3784 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
774 926 3671 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
880 1052 3486 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
889 1062 3468 -6.66 -20 16.67 11.11 33.33 23.81 -3.69 6.67 39.39 11.11 20
918 1094 3424 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
967 1150 3348 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
997 1185 3306 1.11 10 0 52.78 0 42.86 7.41 -10 15.15 0 -3.32
1155 1372 3123 -6.66 0 16.67 11.11 22.22 -14.28 40.74 20 3.03 55.56 -6.66
1237 1461 3048 -4.43 5 16.67 36.11 -2.77 23.81 0 -6.66 18.18 0 16.67
1292 1523 3006 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
1668 1964 2733 0 0 25 8.33 0 0 14.81 16.67 -9.09 -11.1 36.67
1951 2290 2599 34.44 1.67 16.67 2.78 -5.55 7.14 3.7 36.67 6.06 0 20
2025 2374 2573 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2267 2647 2494 -6.66 3.33 45.83 47.22 5.56 4.76 -7.4 6.67 -3.03 -7.4 10
2361 2747 2464 20 21.67 50 -8.32 25 -11.89 -11.1 10 21.21 11.11 -6.66
3112 3618 2276 0 0 0 30.56 16.67 7.14 0 0 0 0 0
3174 3693 2261 38.89 0 12.5 8.33 0 0 0 20 0 0 0
3240 3765 2249 13.33 0 4.17 13.89 2.78 11.9 -7.4 20 0 0 6.67
3419 3978 2218 8.89 0 20.83 0 0 4.76 0 0 -3.03 0 6.67
3593 4173 2191 13.33 0 0 0 0 7.14 11.11 10 0 0 0
3598 4179 2190 1.11 13.33 0 2.78 5.56 33.33 11.11 -23.32 12.12 -18.51 3.33
3877 4491 2145 4.44 -1.66 4.17 0 0 2.38 11.11 6.67 9.09 -3.69 20
4144 4802 2103 0 0 4.17 0 0 23.81 0 0 0 0 16.67
4466 5169 2062 51.11 0 8.33 16.67 0 0 11.11 0 0 0 0
4996 5765 1998 0 0 0 5.56 0 4.76 -14.8 -3.32 54.55 0 0
5939 6858 1891 43.33 0 -4.16 8.33 0 0 0 0 0 0 3.33
5976 6899 1887 28.89 5 0 0 0 -2.38 7.41 -13.32 -6.06 -3.69 13.33
6021 6951 1883 22.22 0 0 -2.77 0 0 7.41 6.67 0 0 13.33
6398 7395 1846 -11.1 -6.66 16.67 2.78 16.67 7.14 -7.4 3.33 -9.09 7.41 -20
7700 8899 1715 91.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7809 9039 1703 0 0 0 22.22 5.56 4.76 -3.69 20 -9.09 -11.1 0
8058 9326 1677 0 0 25 -5.55 -2.77 4.76 -7.4 -6.66 3.03 0 -6.66
8162 9449 1665 32.22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8575 9918 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 3) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 3)
11 62 6639 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
19 157 5842 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
122 828 3788 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
141 942 3657 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
189 1306 3185 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
202 1396 3100 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
245 1783 2834 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
290 2186 2637 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
322 2552 2522 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
327 2599 2507 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
397 3304 2335 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
442 3663 2267 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
458 3880 2230 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
482 4179 2190 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
536 4813 2102 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
565 5151 2064 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
593 5530 2021 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
648 6222 1952 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
783 7661 1824 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
826 8168 1779 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
840 8305 1767 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
872 8665 1737 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67
926 9077 1699 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
936 9292 1680 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
990 9928 1618 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
1044 10529 1543 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 3) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 3)
16 1281 3206 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
19 1494 3024 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
173 6012 1972 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
182 6143 1961 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
277 8576 1745 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0
299 8910 1714 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
39 47 6942 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
67 76 6604 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
75 86 6529 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
85 98 6433 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
429 510 4634 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
554 664 4252 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
630 750 4050 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
689 817 3954 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
901 1082 3571 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
907 1089 3562 -6.66 -20 16.67 11.11 33.33 23.81 -3.69 6.67 39.39 11.11 20
933 1115 3514 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
960 1148 3456 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
983 1174 3433 1.11 10 0 52.78 0 42.86 7.41 -10 15.15 0 -3.32
1006 1203 3381 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
1253 1494 3079 -6.66 0 16.67 11.11 22.22 -14.28 40.74 20 3.03 55.56 -6.66
1296 1542 3049 -4.43 5 16.67 36.11 -2.77 23.81 0 -6.66 18.18 0 16.67
1378 1639 2978 41.11 0 8.33 33.33 2.78 0 22.22 0 12.12 0 26.67
1400 1661 2957 8.89 0 12.5 33.33 0 0 0 0 18.18 0 43.33
1521 1792 2862 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
1835 2157 2670 46.67 0 0 0 0 0 11.11 50 6.06 0 10
1904 2230 2631 40 0 25 0 0 -2.38 11.11 -3.32 0 0 26.67
1962 2300 2604 2.22 0 33.33 0 0 28.57 11.11 0 0 0 0
1999 2344 2587 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2086 2449 2548 0 0 25 8.33 0 0 14.81 16.67 -9.09 -11.1 36.67
2319 2708 2469 34.44 1.67 16.67 2.78 -5.55 7.14 3.7 36.67 6.06 0 20
2654 3083 2375 1.11 0 4.17 25 2.78 0 -7.4 -3.32 18.18 0 0
2757 3197 2344 0 -8.32 0 5.56 -2.77 7.14 -3.69 13.33 12.12 0 6.67
2928 3394 2308 1.11 5 0 0 -2.77 7.14 3.7 0 0 7.41 10
3157 3656 2262 38.89 0 12.5 8.33 0 0 0 20 0 0 0
3268 3791 2239 0 0 0 5.56 0 4.76 -14.8 -3.32 54.55 0 0
3274 3798 2238 13.33 0 4.17 13.89 2.78 11.9 -7.4 20 0 0 6.67
3465 4015 2203 -11.1 0 -33.32 -11.1 -22.21 33.33 -18.51 33.33 3.03 55.56 20
3749 4339 2153 22.22 0 8.33 0 0 0 11.11 30 0 0 -3.32
3832 4431 2141 48.89 3.33 8.33 13.89 0 -9.51 -3.69 0 9.09 -11.1 20
3967 4591 2121 40 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 10
4007 4634 2115 51.11 0 8.33 16.67 0 0 11.11 0 0 0 0
4178 4822 2091 14.44 3.33 8.33 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 6.67
4178 4822 2091 68.89 0 12.5 0 0 0 7.41 10 -3.03 0 13.33
4223 4871 2085 1.11 -5 8.33 16.67 8.33 -2.38 3.7 10 0 0 0
4237 4888 2083 17.78 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 -3.32
5491 6342 1932 7.78 10 37.5 0 13.89 2.38 -22.21 3.33 9.09 -3.69 -10
5749 6635 1908 65.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216 7177 1862 -2.21 -1.66 0 0 0 7.14 -3.69 10 0 0 -3.32
6527 7541 1834 28.89 5 0 0 0 -2.38 7.41 -13.32 -6.06 -3.69 13.33
6598 7625 1827 14.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67
6710 7754 1815 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
8304 9608 1661 14.44 0 0 0 0 0 0 0 9.09 0 0
9112 10562 1563 0 0 25 -5.55 -2.77 4.76 -7.4 -6.66 3.03 0 -6.66
9671 11205 1433 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
10 80 6585 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
24 190 5840 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
115 761 4036 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
118 812 3959 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
204 1354 3219 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
231 1552 3039 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
256 1878 2810 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
289 2160 2669 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
302 2308 2599 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
360 2976 2400 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
371 3122 2365 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
428 3713 2252 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
455 4026 2201 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
458 4059 2197 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
514 4716 2104 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
551 5140 2053 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
639 6057 1956 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
660 6315 1934 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
806 7943 1800 -11.1 13.33 -16.66 22.22 -11.1 -14.28 -3.69 -6.66 3.03 11.11 6.67
831 8223 1778 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
871 8689 1742 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
875 8739 1739 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
897 8980 1718 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
920 9158 1703 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
997 10105 1612 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67
998 10117 1611 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
1021 10348 1586 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
17 1340 3228 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
33 2090 2698 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
150 5501 2012 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
185 6240 1941 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
302 8640 1746 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0
359 9938 1629 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش شبکه های کامپیوتری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش شبکه های کامپیوتری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
53 62 6504 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
54 63 6489 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
71 83 6223 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
98 117 5974 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
400 476 4528 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
583 699 4055 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
630 751 3961 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
708 842 3804 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
868 1034 3538 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
1014 1204 3342 -6.66 0 16.67 11.11 22.22 -14.28 40.74 20 3.03 55.56 -6.66
1037 1232 3308 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
1113 1322 3217 -6.66 -20 16.67 11.11 33.33 23.81 -3.69 6.67 39.39 11.11 20
1137 1352 3197 11.11 -5 8.33 16.67 -5.55 7.14 22.22 23.33 -3.03 22.22 40
1157 1378 3173 46.67 0 0 0 0 0 11.11 50 6.06 0 10
1272 1504 3071 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
1608 1893 2813 0 0 25 8.33 0 0 14.81 16.67 -9.09 -11.1 36.67
1642 1936 2794 34.44 1.67 16.67 2.78 -5.55 7.14 3.7 36.67 6.06 0 20
1662 1959 2785 64.44 0 0 0 8.33 -4.75 11.11 6.67 0 33.33 20
1727 2034 2753 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
2290 2676 2515 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2415 2824 2474 2.22 0 33.33 0 0 28.57 11.11 0 0 0 0
2462 2874 2462 20 21.67 50 -8.32 25 -11.89 -11.1 10 21.21 11.11 -6.66
2675 3117 2403 13.33 0 4.17 13.89 2.78 11.9 -7.4 20 0 0 6.67
2764 3221 2382 -11.1 0 -33.32 -11.1 -22.21 33.33 -18.51 33.33 3.03 55.56 20
3271 3804 2274 0 0 0 30.56 22.22 0 -3.69 0 6.06 11.11 0
3387 3949 2249 13.33 0 0 0 0 7.14 11.11 10 0 0 0
3484 4056 2232 68.89 0 12.5 0 0 0 7.41 10 -3.03 0 13.33
3589 4177 2212 1.11 0 4.17 25 2.78 0 -7.4 -3.32 18.18 0 0
3986 4621 2151 70 3.33 -8.32 -2.77 5.56 2.38 -7.4 0 6.06 0 13.33
4161 4819 2126 40 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 10
4272 4939 2109 1.11 5 12.5 0 0 2.38 22.22 0 0 0 0
4328 5006 2100 4.44 -1.66 4.17 0 0 2.38 11.11 6.67 9.09 -3.69 20
4383 5067 2090 8.89 0 20.83 0 0 4.76 0 0 -3.03 0 6.67
4409 5100 2085 17.78 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 -3.32
4465 5170 2077 0 0 0 22.22 5.56 4.76 -3.69 20 -9.09 -11.1 0
4792 5550 2032 3.33 -1.66 12.5 0 0 -4.75 -11.1 0 0 11.11 30
5298 6140 1972 12.22 5 0 0 0 0 0 6.67 -6.06 -3.69 30
5323 6168 1970 -2.21 0 0 -2.77 0 0 11.11 6.67 0 0 0
6055 7002 1898 -2.21 5 8.33 -2.77 0 -2.38 -3.69 10 0 0 20
6852 7921 1820 -3.32 6.67 4.17 0 16.67 4.76 -3.69 -3.32 0 -3.69 0
6922 8003 1813 0 0 4.17 0 0 23.81 0 0 0 0 16.67
6952 8040 1810 28.89 5 0 0 0 -2.38 7.41 -13.32 -6.06 -3.69 13.33
9142 10558 1567 21.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
13 86 6203 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
25 184 5592 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
109 703 4051 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
139 937 3679 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
216 1513 3060 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
232 1656 2950 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
293 2268 2657 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
296 2283 2650 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
337 2676 2515 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
388 3271 2370 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
419 3577 2313 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
438 3798 2275 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
470 4064 2231 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
498 4405 2181 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
526 4872 2117 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
592 5606 2027 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
651 6140 1972 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
665 6276 1961 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
729 7080 1893 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
755 7414 1864 1.11 -1.66 -4.16 -2.77 -2.77 0 -3.69 10 0 0 0
786 7727 1838 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
833 8192 1797 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
854 8414 1778 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
865 8509 1770 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
924 9245 1706 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
962 9737 1660 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10
9542 10958 1496 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 2) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 2)
17 1220 3320 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
38 2275 2653 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
97 3839 2266 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
175 5737 2014 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
305 9023 1726 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0
354 10016 1631 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش رایانش امن

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش رایانش امن مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 4) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
60 70 6406 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
68 79 6331 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
85 98 6147 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
170 200 5455 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
493 585 4189 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
547 654 4040 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
585 698 3972 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
774 928 3614 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
814 972 3549 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
899 1069 3426 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
913 1087 3401 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
935 1109 3376 11.11 -5 8.33 16.67 -5.55 7.14 22.22 23.33 -3.03 22.22 40
1056 1246 3232 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
1299 1529 2999 1.11 10 0 52.78 0 42.86 7.41 -10 15.15 0 -3.32
1382 1637 2929 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
1403 1659 2916 41.11 0 8.33 33.33 2.78 0 22.22 0 12.12 0 26.67
1411 1668 2912 34.44 1.67 16.67 2.78 -5.55 7.14 3.7 36.67 6.06 0 20
1630 1918 2794 64.44 0 0 0 8.33 -4.75 11.11 6.67 0 33.33 20
2083 2443 2581 0 0 8.33 69.44 22.22 14.29 0 0 9.09 0 0
2229 2607 2535 -6.66 3.33 45.83 47.22 5.56 4.76 -7.4 6.67 -3.03 -7.4 10
2362 2756 2494 -11.1 0 -33.32 -11.1 -22.21 33.33 -18.51 33.33 3.03 55.56 20
2857 3331 2366 0 -8.32 0 5.56 -2.77 7.14 -3.69 13.33 12.12 0 6.67
3053 3558 2319 5.56 -5 8.33 19.44 0 0 -11.1 33.33 -3.03 3.7 -16.66
3571 4145 2220 4.44 -1.66 4.17 0 0 2.38 11.11 6.67 9.09 -3.69 20
3696 4286 2201 8.89 0 20.83 0 0 4.76 0 0 -3.03 0 6.67
3739 4334 2194 34.44 0 25 -2.77 0 0 0 0 0 0 -6.66
3782 4384 2187 54.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4212 4874 2122 0 0 4.17 -5.55 8.33 14.29 18.52 0 0 0 -3.32
4327 5018 2104 51.11 0 8.33 16.67 0 0 11.11 0 0 0 0
4357 5051 2100 8.89 6.67 -8.32 19.44 16.67 -9.51 -3.69 0 18.18 0 10
4561 5280 2071 1.11 0 4.17 25 2.78 0 -7.4 -3.32 18.18 0 0
4869 5627 2031 17.78 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 -3.32
4993 5773 2016 -2.21 0 0 -2.77 0 0 11.11 6.67 0 0 0
5174 5985 1996 -1.1 0 8.33 0 0 -2.38 0 0 0 14.81 16.67
5598 6479 1948 18.89 -1.66 0 5.56 -8.32 0 18.52 -3.32 -3.03 -7.4 -16.66
5894 6818 1912 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
6054 6991 1896 65.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6140 7092 1887 43.33 0 -4.16 8.33 0 0 0 0 0 0 3.33
6368 7357 1864 -4.43 13.33 0 11.11 11.11 33.33 -3.69 -20 -9.09 11.11 6.67
7867 9069 1710 91.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9077 10279 1582 14.44 0 0 0 0 0 0 0 9.09 0 0
9106 10308 1577 0 0 25 -5.55 -2.77 4.76 -7.4 -6.66 3.03 0 -6.66
9392 10594 1532 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 4) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
12 90 6205 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
26 183 5528 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
131 830 3761 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
138 868 3708 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
188 1404 3097 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
207 1525 3002 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
295 2275 2643 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
305 2361 2611 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
363 2892 2459 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
399 3278 2375 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
426 3513 2327 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
468 4064 2234 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
483 4224 2209 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
490 4309 2198 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
494 4371 2189 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
608 5783 2015 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
693 6689 1926 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
697 6703 1925 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
742 7204 1876 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
772 7485 1852 1.11 -1.66 -4.16 -2.77 -2.77 0 -3.69 10 0 0 0
810 7875 1818 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
831 8078 1802 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
853 8301 1782 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
888 8689 1747 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
900 8793 1736 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
8695 9897 1627 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67
8966 10168 1597 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 3) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 4) شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
16 1177 3301 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
26 1604 2949 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
78 3651 2303 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
208 6498 1946 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
289 8793 1736 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66
7698 8900 1726 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش بیوانفورماتیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوانفورماتیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 2) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
42 50 7007 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
70 82 6671 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
86 100 6501 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
93 107 6447 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
429 511 4736 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
503 602 4491 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
579 691 4264 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
722 865 3951 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
870 1042 3690 -6.66 -20 16.67 11.11 33.33 23.81 -3.69 6.67 39.39 11.11 20
880 1057 3659 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
900 1080 3623 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
995 1189 3473 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
1006 1202 3453 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
1192 1421 3198 0 0 0 16.67 0 0 0 0 15.15 0 76.67
1254 1491 3139 -4.43 5 16.67 36.11 -2.77 23.81 0 -6.66 18.18 0 16.67
1557 1838 2881 -6.66 0 16.67 11.11 22.22 -14.28 40.74 20 3.03 55.56 -6.66
1952 2290 2643 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2137 2494 2565 2.22 0 33.33 0 0 28.57 11.11 0 0 0 0
2218 2586 2535 0 0 33.33 0 0 35.71 14.81 0 -3.03 -11.1 -3.32
2302 2693 2503 20 21.67 50 -8.32 25 -11.89 -11.1 10 21.21 11.11 -6.66
2338 2735 2492 8.89 6.67 -8.32 19.44 16.67 -9.51 -3.69 0 18.18 0 10
2661 3100 2393 0 -8.32 0 5.56 -2.77 7.14 -3.69 13.33 12.12 0 6.67
2860 3331 2340 0 0 0 30.56 22.22 0 -3.69 0 6.06 11.11 0
3026 3518 2306 0 0 0 5.56 0 4.76 -14.8 -3.32 54.55 0 0
3197 3713 2272 38.89 0 12.5 8.33 0 0 0 20 0 0 0
3535 4095 2209 54.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3719 4316 2177 0 0 12.5 8.33 0 0 0 26.67 0 0 -3.32
3805 4413 2162 1.11 13.33 0 2.78 5.56 33.33 11.11 -23.32 12.12 -18.51 3.33
5067 5841 1991 0 0 -12.5 5.56 13.89 4.76 -3.69 0 18.18 0 0
5294 6112 1967 3.33 0 20.83 8.33 0 0 11.11 0 6.06 0 -3.32
5713 6580 1921 2.22 -6.66 12.5 30.56 -5.55 0 -14.8 16.67 -3.03 0 -3.32
6374 7358 1855 28.89 5 0 0 0 -2.38 7.41 -13.32 -6.06 -3.69 13.33
7509 8674 1748 -5.55 0 0 0 0 7.14 0 6.67 0 0 0
8715 10039 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67
9214 10538 1568 21.11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9471 10795 1534 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 2) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
9 72 6763 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
22 159 6109 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
120 808 4041 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
125 834 3998 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
198 1330 3304 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
219 1475 3149 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
283 2032 2775 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
288 2064 2755 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
294 2170 2695 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
350 2827 2466 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
420 3564 2299 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
441 3797 2259 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
465 4074 2212 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
478 4192 2194 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
503 4558 2139 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
562 5225 2058 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
570 5319 2047 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
664 6448 1934 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
691 6758 1905 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
766 7547 1842 -11.1 13.33 -16.66 22.22 -11.1 -14.28 -3.69 -6.66 3.03 11.11 6.67
872 8697 1746 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
903 9008 1720 -3.32 -1.66 -20.82 2.78 -2.77 -9.51 -3.69 20 9.09 14.81 -3.32
969 9707 1658 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
972 9732 1655 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
8443 9767 1652 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
8694 10018 1625 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67
9280 10604 1560 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10
9294 10618 1559 6.67 0 -8.32 16.67 0 -2.38 -7.4 -10 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 2) مدار منطقی (ضریب 3) معماری کامپیوتر (ضریب 3) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 3) سیستم عامل (ضریب 2) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 4) کامپایلر (ضریب 2) پایگاه داده (ضریب 3)
17 1459 3160 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
25 1801 2908 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
147 5378 2041 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
181 6185 1959 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
300 8697 1746 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0
8767 10091 1617 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 99 - گرایش الگوریتم ها و محاسبات

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش الگوریتم ها و محاسبات مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 4) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 2)
55 66 6511 47.78 6.67 37.5 91.67 41.67 50 29.63 20 57.58 25.93 30
61 72 6435 0 0 87.5 72.22 58.33 19.05 51.85 0 33.33 0 76.67
131 151 5760 10 0 54.17 88.89 88.89 7.14 48.15 30 36.36 -7.4 53.33
146 169 5617 0 0 20.83 72.22 91.67 19.05 48.15 0 72.73 22.22 0
476 565 4211 22.22 8.33 33.33 80.56 -2.77 30.95 0 0 21.21 14.81 46.67
525 623 4090 33.33 0 33.33 52.78 0 28.57 11.11 26.67 9.09 11.11 3.33
544 644 4045 0 0 25 75 66.67 0 29.63 0 18.18 0 46.67
697 830 3718 0 0 50 -8.32 30.56 16.67 14.81 -6.66 21.21 -11.1 23.33
752 898 3617 0 0 25 52.78 27.78 0 -3.69 0 33.33 0 40
845 1009 3491 14.44 -1.66 54.17 27.78 25 -4.75 25.93 -6.66 18.18 3.7 26.67
946 1130 3324 -6.66 -20 16.67 11.11 33.33 23.81 -3.69 6.67 39.39 11.11 20
958 1145 3295 0 0 -4.16 69.44 0 0 18.52 0 0 25.93 50
976 1164 3280 1.11 10 0 52.78 0 42.86 7.41 -10 15.15 0 -3.32
1019 1214 3232 -6.66 0 16.67 11.11 22.22 -14.28 40.74 20 3.03 55.56 -6.66
1091 1293 3169 -1.1 0 16.67 16.67 0 2.38 18.52 -6.66 33.33 0 33.33
1604 1885 2768 64.44 0 0 0 8.33 -4.75 11.11 6.67 0 33.33 20
1691 1985 2717 0 0 8.33 69.44 22.22 14.29 0 0 9.09 0 0
1956 2293 2603 46.67 0 0 0 0 0 11.11 50 6.06 0 10
2002 2344 2584 13.33 0 12.5 27.78 2.78 11.9 0 0 3.03 0 10
2674 3102 2382 1.11 5 0 0 -2.77 7.14 3.7 0 0 7.41 10
3314 3842 2250 13.33 0 4.17 13.89 2.78 11.9 -7.4 20 0 0 6.67
3577 4137 2204 68.89 0 12.5 0 0 0 7.41 10 -3.03 0 13.33
3932 4551 2143 3.33 -1.66 12.5 0 0 -4.75 -11.1 0 0 11.11 30
3943 4563 2142 1.11 0 4.17 25 2.78 0 -7.4 -3.32 18.18 0 0
4175 4838 2104 3.33 0 20.83 8.33 0 0 11.11 0 6.06 0 -3.32
4473 5183 2063 0 0 4.17 0 0 23.81 0 0 0 0 16.67
4594 5316 2047 17.78 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 -3.32
4865 5621 2019 8.89 6.67 -8.32 19.44 16.67 -9.51 -3.69 0 18.18 0 10
6149 7118 1879 12.22 5 0 0 0 0 0 6.67 -6.06 -3.69 30
6341 7337 1860 28.89 5 0 0 0 -2.38 7.41 -13.32 -6.06 -3.69 13.33
6599 7626 1836 22.22 0 0 -2.77 0 0 7.41 6.67 0 0 13.33
7474 8607 1748 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7704 8837 1727 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 4) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 2)
11 51 6730 32.22 0 87.5 83.33 61.11 40.48 25.93 0 30.3 37.04 53.33
21 167 5631 1.11 21.67 29.17 72.22 47.22 38.1 18.52 10 27.27 33.33 70
134 895 3622 16.67 10 20.83 55.56 0 7.14 22.22 0 33.33 -3.69 36.67
140 925 3586 12.22 0 8.33 61.11 25 9.52 22.22 23.33 27.27 11.11 6.67
186 1272 3188 0 0 25 33.33 0 21.43 7.41 0 0 0 30
211 1537 2984 20 8.33 4.17 52.78 2.78 16.67 11.11 0 12.12 0 26.67
222 1589 2941 -6.66 -6.66 16.67 0 22.22 23.81 11.11 6.67 15.15 25.93 -20
312 2464 2544 0 0 0 47.22 0 11.9 7.41 0 -3.03 0 30
331 2702 2474 0 -3.32 4.17 5.56 8.33 16.67 -7.4 -3.32 9.09 22.22 6.67
372 3159 2372 38.89 0 4.17 36.11 0 0 0 0 12.12 0 33.33
398 3455 2312 0 0 0 0 0 21.43 7.41 0 18.18 0 -10
406 3501 2303 11.11 13.33 16.67 -11.1 22.22 -4.75 -18.51 20 -9.09 25.93 20
469 4193 2196 91.11 5 0 8.33 0 -4.75 0 0 0 0 0
470 4197 2195 0 0 0 0 0 0 11.11 10 0 0 10
478 4275 2185 47.78 3.33 12.5 0 0 0 7.41 6.67 0 -3.69 -6.66
571 5167 2065 -10 -10 -12.5 36.11 -2.77 26.19 0 0 6.06 7.41 -16.66
597 5479 2032 0 0 12.5 8.33 0 0 -7.4 3.33 0 7.41 -6.66
696 6687 1917 45.56 0 -4.16 0 0 0 0 0 0 0 23.33
774 7415 1854 0 0 0 0 0 7.14 25.93 0 -6.06 0 0
788 7674 1832 24.44 5 12.5 5.56 0 -2.38 0 0 -3.03 0 0
7968 9101 1701 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
8229 9362 1675 2.22 0 0 16.67 -8.32 -7.13 -14.8 6.67 0 0 26.67
8247 9380 1673 1.11 0 -4.16 -11.1 -5.55 9.52 3.7 -3.32 6.06 7.41 6.67
8323 9456 1667 25.56 -5 0 0 -2.77 0 0 10 -6.06 0 10
8825 9958 1618 0 0 8.33 8.33 0 0 -3.69 6.67 0 0 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الگوریتم ها و محاسبات 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) نظریه زبان ها (ضریب 4) مدار منطقی (ضریب 2) معماری کامپیوتر (ضریب 2) ساختمان داده و الگوریتم (ضریب 4) سیستم عامل (ضریب 3) شبکه های کامپیوتری (ضریب 2) هوش مصنوعی (ضریب 2) کامپایلر (ضریب 3) پایگاه داده (ضریب 2)
16 1242 3212 -2.21 -6.66 16.67 36.11 0 4.76 25.93 20 15.15 25.93 6.67
18 1494 3007 0 0 37.5 8.33 0 11.9 0 0 0 0 46.67
158 5710 2008 0 0 8.33 16.67 0 0 -7.4 0 0 0 0
192 6293 1951 0 0 8.33 -2.77 -2.77 -2.38 3.7 33.33 6.06 -3.69 6.67
239 7519 1845 2.22 0 25 0 -5.55 7.14 -3.69 3.33 0 -11.1 -6.66
7512 8645 1745 11.11 0 0 0 0 0 0 -3.32 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - گرایش معماری کامپیوتر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - گرایش هوش مصنوعی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
4 4 9281 61.11 60 67.82 0
17 17 8491 4.44 10 37.93 83.33
38 40 7451 72.22 20 56.32 0
60 63 7138 63.33 30 40.23 15
89 97 6682 54.44 15 52.38 0
97 105 6592 52.22 6.67 55.17 0
141 155 6183 62.22 5 47.13 0
178 196 5870 2.67 20 42.53 0
203 226 5725 12.22 10 50 0
260 287 5441 10 10 44.05 0
288 320 5351 38.89 3.33 38.1 0
347 387 5116 52.22 10 34.48 0
407 455 4885 60 0 30.95 0
466 521 4771 27.78 -1.66 38.1 0
532 597 4614 7.78 0 42.53 0
556 623 4559 57.78 5 25 0
617 692 4437 62.22 5 22.29 0
651 730 4361 1.11 13.33 29.76 0
692 781 4302 37.78 0 25 0
789 891 4175 47.78 6.67 8.05 26.67
811 916 4143 0 5 28.57 0
814 920 4135 44.44 5 25 0
823 930 4116 3.33 5 32.14 0
913 1029 4024 6.67 26.67 19.05 -6.66
966 1092 3954 0 20 19.05 0
996 1124 3918 0 -1.66 26.19 5
1055 1192 3856 37.78 6.67 19.05 0
1201 1359 3733 0 0 28.57 0
1694 1913 3364 5.56 0 20.24 0
1797 2028 3299 0 3.33 -9.51 43.33
1952 2208 3221 -2.21 -1.66 19.05 10
2363 2686 3012 42.22 20 0 6.67
3344 3813 2668 27.78 5 10.71 0
4667 5261 2364 0 0 9.52 0
5654 6248 2198 0 0 10.71 0
6354 6948 2094 0 -6.66 11.49 -1.66
7680 8274 1942 -2.21 -1.66 5.95 -1.66
8333 8927 1878 -2.21 5 0 0
9610 10204 1766 16.67 0 0 0
12037 12631 1577 -6.66 3.33 0 0
14548 15142 1384 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
5 89 6782 35.56 11.67 56.32 0
9 139 6286 27.78 13.33 50 0
23 256 5603 3.33 5 48.28 0
54 584 4638 22.22 15 29.76 0
71 764 4322 36.67 0 28.57 0
98 1000 4058 16.67 33.33 15.48 6.67
99 1001 4057 78.89 15 10.71 0
105 1065 3990 24.44 5 25 0
114 1136 3905 47.78 0 22.62 0
142 1437 3686 23.33 0 23.81 0
164 1660 3512 13.33 0 22.62 0
177 1810 3425 2.22 20 12.64 6.67
224 2290 3182 10 5 17.24 -1.66
244 2490 3091 -1.1 3.33 17.86 0
273 2827 2965 55.56 0 9.52 0
312 3154 2853 11.11 6.67 13.1 0
344 3409 2782 -1.1 -3.32 10.71 8.33
427 4629 2477 1.11 25 -1.19 0
438 4802 2443 12.22 0 3.57 1.67
460 5134 2383 24.44 3.33 7.14 0
4828 5422 2332 13.33 0 9.52 0
5840 6434 2168 1.11 8.33 3.57 0
7597 8191 1950 0 -1.66 3.57 0
7655 8249 1945 6.67 0 -1.19 8.33
8333 8927 1878 -2.21 5 4.76 0
8362 8956 1876 0 1.67 7.14 -3.32
8660 9254 1848 0 5 0 0
10890 11484 1664 0 -1.66 5.95 0
11902 12496 1587 4.44 0 0 0
14594 15188 1379 20 0 -9.51 -6.66
15436 16030 1266 0 -3.32 -2.38 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
118 4842 2437 6.67 -1.66 13.1 0
4 305 5391 58.89 10 27.59 10
13 749 4335 36.67 0 30.95 0
23 1463 3662 13.33 0 23.81 0
46 2377 3137 0 31.67 8.33 0
118 4842 2437 6.67 -1.66 13.1 0
122 5030 2403 0 0 11.9 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
17 18 8415 64.67 30 51.19 56.14
30 32 7864 47.78 23.33 40.48 64.91
49 53 7135 92.22 18.33 44.05 33.33
69 74 6776 54.44 5 33.33 50.98
88 95 6601 63.33 30 40.23 21.57
95 103 6491 52.22 6.67 55.17 15.69
113 124 6211 41.11 10 6.92 0
126 139 6057 51.11 30 33.33 25.93
161 177 5727 4.44 10 37.93 39.22
176 193 5613 5.56 20 50.57 0
190 210 5518 3.33 5 46.43 15.69
212 235 5385 43.33 18.32 21.43 33.33
238 265 5225 60 0 30.95 20.37
250 279 5145 12.22 10 50 0
261 293 5102 48.89 0 33.33 17.65
265 298 5095 38.89 3.33 38.1 5.88
286 322 5018 -4.43 10 48.81 0
287 323 5014 26.67 20 40.48 0
303 342 4938 11.11 25 9.52 43.14
306 345 4926 10 10 44.05 0
324 367 4870 3.33 0 34.48 25.49
345 392 4794 25.56 10 21.43 27.45
354 403 4767 0 18.33 41.67 1.96
357 407 4750 22.22 0 22.62 35.29
391 447 4626 26.67 15 32.14 0
400 456 4605 0 20 38.1 0
423 480 4534 15.56 5 41.67 -3.91
435 493 4504 0 5 38.1 7.41
443 501 4493 -2.21 10 41.67 0
450 508 4476 16.67 0 39.29 0
451 509 4471 7.78 5 41.67 0
458 516 4454 30 5 33.33 0
462 522 4442 30 0 40.48 0
464 524 4440 11.11 23.33 27.38 11.76
469 530 4429 48.89 0 34.52 0
473 535 3630 41.11 15 27.38 3.92
482 544 4406 38.89 0 30.95 0
495 561 4369 51.11 3.33 34.52 0
514 581 4334 27.78 -1.66 38.1 0
520 587 4324 6.67 26.67 19.05 11.11
565 635 4225 0 20 19.05 14.81
603 679 4162 11.11 5 36.78 0
676 760 4049 25.56 0 30.95 0
706 794 3994 1.11 13.33 29.76 0
801 913 3857 37.78 6.67 19.05 7.84
827 940 3827 0 5 28.57 0
857 972 3788 0 0 28.57 9.26
875 994 3775 44.44 5 25 0
896 1016 3758 3.33 5 32.14 0
961 1087 3697 37.78 0 25 -9.79
1212 1372 3480 67.78 10 14.29 1.96
1587 1800 3221 12.22 0 19.05 9.8
1743 1968 3146 5.56 0 20.24 0
1828 2065 3102 -11.1 10 19.05 3.7
2427 2758 2819 20 3.33 15.48 0
3678 4169 2471 1.11 5 10.71 1.96
4379 4942 2323 -2.21 1.67 8.33 -3.91
5414 6089 2148 2.22 5 8.33 -1.96
6151 6941 2032 0 0 10.71 -1.96
7788 8765 1853 0 -1.66 7.14 -1.96
8951 10062 1747 -2.21 5 0 -3.91
9386 10515 1712 0 -6.66 -3.44 13.73
9539 10668 1699 2.22 0 -1.19 0
10145 11274 1654 0 0 0 0
12438 13567 1490 7.78 0 -1.19 0
13322 14452 1425 1.11 0 -4.75 0
15196 16326 1149 0 0 -5.94 -1.96

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
3 44 7415 35.56 11.67 56.32 35.29
29 296 5097 1.11 10 32.18 31.48
41 379 4823 20 0 34.48 16.67
62 608 4267 25.56 0 36.78 0
88 854 3935 0 8.33 33.33 0
102 963 3794 47.78 0 22.62 5.56
118 1174 3625 78.89 15 10.71 -3.91
124 1226 3590 6.67 -1.66 29.76 0
137 1362 3487 16.67 33.33 15.48 1.96
168 1660 3288 23.33 0 23.81 -3.91
177 1720 3255 13.33 0 22.62 0
226 2243 3017 10 5 17.24 0
252 2526 2895 -1.1 3.33 17.86 0
299 3066 2727 12.22 0 3.57 11.11
320 3262 2669 11.11 6.67 13.1 0
372 3822 2542 55.56 0 9.52 -7.83
417 4560 2394 2.22 20 12.64 -17.64
424 4655 2377 -1.1 -3.32 10.71 1.96
474 5366 2255 1.11 25 -1.19 -3.91
477 5391 2250 24.44 3.33 7.14 0
494 5645 2210 13.33 0 9.52 0
572 6501 2092 1.11 8.33 3.57 0
605 6830 2047 0 5 0 5.88
621 7111 2012 20 0 -9.51 13.73
693 8222 1900 0 1.67 7.14 0
727 8655 1862 0 -1.66 3.57 -1.96
789 9621 1781 6.67 0 -1.19 5.88
812 9960 1755 -2.21 5 4.76 -1.96
10777 11906 1607 0 -1.66 5.95 0
11206 12335 1579 4.44 0 0 0
14792 15922 1252 0 -3.32 -2.38 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
4 256 5312 58.89 10 27.59 21.57
11 722 4098 36.67 0 30.95 3.92
25 1504 3394 13.33 0 23.81 0
72 3239 2675 15.56 5 4.76 15.69
127 5116 2295 6.67 -1.66 13.1 0
202 7668 1956 1.11 3.33 4.76 -1.96
220 8154 1907 0 3.33 3.57 3.92

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار، شبکه و امنیت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
2 2 8739 60 33.33 65.52 52.63
8 8 7755 61.11 60 67.82 10.53
12 12 7495 72.22 20 56.32 40.35
52 57 6374 52.22 6.67 55.17 27.78
61 67 6282 0 10 55.95 35.09
99 111 5862 54.44 10 38.1 38.6
136 150 5538 35.56 8.33 45.24 20.37
169 186 5352 57.78 5 25 40.74
188 206 5281 63.33 30 40.23 0
194 212 5257 0 5 28.57 46.3
209 227 5156 7.78 0 42.53 37.04
248 270 4954 47.78 23.33 40.48 0
270 297 4858 0 5 38.1 26.32
308 339 4737 15.56 1.67 28.57 37.04
361 396 4583 62.22 5 22.29 22.22
370 406 4568 32.22 0 23.18 31.58
392 433 4501 54.44 5 33.33 0
415 466 4423 48.89 0 34.52 9.26
435 488 4384 5.56 0 20.24 38.89
447 500 4360 37.78 0 25 17.54
465 526 4314 1.11 13.33 29.76 16.67
562 645 4131 44.44 5 25 17.54
562 645 4131 60 0 30.95 0
619 710 4039 0 0 28.57 22.81
707 806 3917 0 0 26.19 25.93
757 860 3862 7.78 5 41.67 -11.1
780 885 3837 43.33 18.32 21.43 0
827 936 3783 38.89 10 21.43 11.11
851 961 3751 11.11 23.33 27.38 1.85
933 1054 3675 -4.43 0 15.48 31.48
971 1102 3630 0 13.33 15.48 18.52
983 1116 3616 3.33 5 32.14 3.7
1063 1207 3553 1.11 -3.32 20.24 18.52
1493 1691 3225 -2.21 3.33 21.43 12.96
1577 1789 3166 6.67 3.33 15.48 16.67
1826 2088 3018 41.11 0 14.29 11.11
2092 2392 2903 -2.21 13.33 12.64 0
3219 3655 2537 30 -1.66 13.1 0
4108 4646 2339 4.44 3.33 10.71 0
4934 5560 2194 36.67 0 0 11.11
5744 6463 2076 2.22 5 8.33 -1.84
6308 7100 1998 0 1.67 7.14 -1.84
7520 8448 1866 38.89 6.67 -2.38 -7.4
8719 9798 1757 0 -1.66 -1.19 -3.69
9301 10460 1707 -2.21 0 5.95 0
10418 11680 1617 6.67 5 4.76 -11.1
11564 12904 1528 -6.66 3.33 0 -1.84
12474 13850 1454 3.33 5 -1.19 0
13445 14821 1364 0 3.33 -9.51 0
14162 15538 1267 3.33 -1.66 0 -5.55
15080 16456 991 0 0 -5.94 -7.4

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار، شبکه و امنیت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
12 145 5553 35.56 11.67 56.32 0
17 258 4995 3.33 5 48.28 8.77
35 427 4513 0 8.33 33.33 24.07
52 512 4339 20 0 34.48 12.28
74 636 4154 36.67 0 28.57 12.96
95 875 3849 18.89 10 8.33 27.78
108 1032 3691 78.89 15 10.71 5.56
122 1109 3622 1.11 10 32.18 0
159 1517 3341 47.78 0 22.62 0
193 1844 3138 23.33 0 23.81 -1.84
211 1983 3069 16.67 33.33 15.48 -3.69
225 2088 3018 13.33 0 22.62 -1.84
233 2153 2996 11.11 6.67 13.1 12.96
269 2551 2850 10 5 17.24 0
310 3005 2702 -1.1 3.33 17.86 -1.84
317 3080 2680 55.56 0 9.52 1.85
389 3989 2470 2.22 20 12.64 -11.1
461 4980 2283 1.11 25 -1.19 0
507 5723 2167 1.11 8.33 3.57 3.7
523 5926 2143 -1.1 -3.32 10.71 -3.69
547 6324 2095 12.22 0 3.57 -7.4
595 6809 2032 13.33 0 9.52 -3.69
629 7295 1979 24.44 3.33 7.14 -7.4
688 8138 1892 -2.21 5 4.76 3.7
720 8644 1851 0 -1.66 3.57 -1.84
828 10208 1725 0 5 0 -3.69
896 11278 1646 0 -3.32 -2.38 11.11
933 12138 1584 0 1.67 7.14 -11.1
939 12300 1573 4.44 0 0 0
946 12433 1564 0 -1.66 5.95 0
12998 14374 1408 20 0 -9.51 -3.69
13758 15134 1330 6.67 0 -1.19 -9.25

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار، شبکه و امنیت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
4 407 4567 58.89 10 27.59 11.11
11 1078 3656 36.67 0 30.95 0
12 1160 3590 13.33 0 23.81 11.11
24 394 3258 0 0 11.9 29.63
86 3944 2478 0 31.67 8.33 -11.1
143 5938 2142 15.56 5 4.76 3.7
152 6272 2102 6.67 -1.66 13.1 -3.69
241 8862 1834 1.11 3.33 4.76 -5.55
318 10558 1699 -3.32 0 -3.56 5.56
326 10845 1678 0 3.33 3.57 -1.84
370 12639 1550 8.89 0 -2.38 0

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد  کامپیوتر 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش معماری کامپیوتر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش هوش مصنوعی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
157 5160 15.56 21.67 40.48 0
214 4939 54.44 8.33 35.8 0
393 4408 7.78 40 3.45 20
474 4193 3.33 10 35.63 0
712 3837 45.56 6.67 25 0
936 3600 31.11 6.67 22.62 0
1045 3502 63.33 10 12.35 0
1606 3115 8.89 0 21.43 0
1931 2981 2.22 6.67 6.17 13.33
2401 2806 53.33 6.67 8.33 0
2892 2669 3.33 0 1.23 13.33
3140 2604 24.44 -6.66 12.35 0
3693 2491 70 0 0 0
4693 2317 11.11 13.33 4.76 0
5093 2265 77.78 -1.66 -2.46 0
5817 2184 78.89 -1.66 -7.4 0
6361 2126 53.33 0 0 0
7302 2043 14.44 0 5.95 0
8558 1939 0 0 4.94 0
11255 1769 6.67 0 -1.22 0
12915 1680 0 0 4.76 -1.66
16524 1487 8.89 -1.66 -9.87 -1.66
19687 1241 -4.43 -6.66 -1.19 -3.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
58 775 3852 27.78 3.33 17.28 5
125 1667 3172 68.89 10 4.94 0
167 2367 2893 8.89 0 19.75 0
255 3574 2587 50 0 6.17 0
301 4338 2445 8.89 0 11.11 0
310 4525 2412 32.22 8.33 6.17 0
335 4961 2346 15.56 0 10.71 -3.32
5289 5786 2242 4.44 0 7.14 0
7856 8353 1996 11.11 18.33 -1.19 -5
10385 10882 1822 -8.88 0 4.76 3.33
11521 12018 1755 0 0 2.47 0
11672 12169 1746 0 0 -3.69 0
11982 12479 1730 3.33 0 -1.22 0
12805 13302 1685 13.33 -6.66 -1.19 0
13949 14446 1626 14.44 1.67 -2.46 0
14200 14697 1613 36.67 -5 -4.93 0
14278 14775 1609 10 -1.66 0 0
14687 15184 1588 0 0 0 0
17320 17817 1441 0 0 0 0
18643 19140 1353 -1.1 -1.66 0 0
19560 20057 1257 -3.32 0 -4.75 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3)
6604 7101 2102 48.89 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97-  کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
164 5325 15.56 21.67 40.48 5
253 4869 54.44 8.33 35.8 0
567 4015 3.33 10 35.63 -5
605 3939 63.33 10 12.35 10
703 3786 45.56 6.67 25 0
813 3661 26.67 0 10.71 21.67
901 3557 8.89 0 21.43 10
1126 3357 26.67 5 17.86 0
1489 3122 57.78 0 13.1 0
2072 2879 21.11 0 15.48 0
2643 2696 3.33 0 17.86 3.33
3620 2473 70 0 0 0
4578 2313 18.89 8.33 3.57 0
5054 2249 78.89 -1.66 -7.4 1.67
6527 2084 -13.32 -11.66 13.79 0
7094 2033 0 0 7.14 0
8826 1902 -6.66 0 10.34 0
10360 1808 0 0 2.38 3.33
12202 1706 -2.21 -6.66 -4.75 6.67
14902 1558 2.22 3.33 1.23 -1.66
19034 1281 0 -1.66 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
89 1106 3470 27.78 3.33 17.28 0
137 1615 3142 68.89 10 4.94 0
155 1903 3018 15.56 0 10.71 13.33
175 2335 2863 8.89 0 19.75 0
295 3954 2485 50 0 6.17 -3.32
318 4313 2427 8.89 0 11.11 0
338 4538 2390 32.22 8.33 6.17 0
411 5778 2231 4.44 0 7.14 0
11360 12132 1751 0 0 2.47 0
11460 12232 1746 11.11 18.33 -1.19 -13.32
11730 12502 1730 3.33 0 -1.22 0
12060 12832 1713 0 0 -3.69 -1.66
12551 13323 1685 13.33 -6.66 -1.19 0
13679 14451 1623 14.44 1.67 -2.46 0
13976 14748 1607 10 -1.66 0 0
14014 14786 1605 -3.32 0 -4.75 8.33
14323 15095 1588 0 0 0 0
14667 15439 1570 36.67 -5 -4.93 -1.66
17010 17782 1441 0 0 0 0
17311 18083 1423 -8.88 0 4.76 -6.66
18278 19050 1352 -1.1 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3)
208 7190 2089 48.89 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97-  کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
147 5386 54.44 8.33 35.8 21.05
242 4872 63.33 10 12.35 38.6
298 4704 15.56 21.67 40.48 0
452 4304 3.33 10 35.63 11.11
794 3739 45.56 6.67 25 5.26
831 3693 31.11 6.67 22.62 8.77
928 3591 14.44 0 15.48 22.81
1012 3512 74.44 0 5.95 14.81
1281 3320 26.67 5 17.86 3.51
1917 2988 8.89 0 21.43 1.85
2341 2836 6.67 13.33 15.48 0
3165 2606 78.89 -1.66 -7.4 12.28
4343 2376 70 0 0 0
5184 2256 6.67 10 7.41 5.56
6678 2087 6.67 -11.66 -11.89 22.81
7255 2038 2.22 0 6.17 -1.84
8236 1963 6.67 -3.32 19.05 -25.92
9832 1856 23.33 0 -1.22 3.51
12884 1680 -2.21 5 -1.22 1.85
15231 1547 5.56 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
31 292 4819 68.89 10 4.94 43.86
99 1224 3440 27.78 3.33 17.28 3.51
171 2268 2937 8.89 0 19.75 5.56
235 3235 2664 32.22 8.33 6.17 9.26
313 4323 2450 50 0 6.17 0
326 4606 2403 4.44 0 7.14 5.56
361 5116 2332 8.89 0 11.11 0
381 5483 2284 15.56 0 10.71 0
8195 8876 1966 0 0 2.47 5.56
10458 11139 1820 11.11 18.33 -1.19 -8.76
11938 12619 1732 0 0 -3.69 0
11981 12662 1730 3.33 0 -1.22 0
12401 13082 1708 -8.88 0 4.76 3.51
12801 13482 1685 14.44 1.67 -2.46 1.85
14145 14826 1608 13.33 -6.66 -1.19 -3.5
14462 15143 1590 36.67 -5 -4.93 0
14494 15175 1588 0 0 0 0
15021 15702 1559 10 -1.66 0 -1.84
16989 17670 1441 0 0 0 0
18235 18916 1348 -1.1 -1.66 0 0
19420 20101 1194 -3.32 0 -4.75 -1.84

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3)
85 3857 2535 48.89 0 0 12.28

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دروس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری (ضریب 3)
7 9090 44.44 38.6 72.62 سفید
22 7899 74.44 24.56 59.26 سفید
41 7254 75.56 29.82 46.91 سفید
65 6956 43.33 36.84 43.21 سفید
79 6784 22.22 45 41.98 سفید
82 6768 53.33 31.58 40.74 سفید
99 6624 سفید 29.82 53.57 سفید
153 6144 33.33 24.56 38.27 سفید
164 6046 33.33 19.3 39.51 سفید
191 5960 60 26.33 33.33 سفید
277 5648 48.49 15.79 33.33 سفید
308 5515 سفید 24.56 40.48 سفید
374 5314 53.33 14.04 32.1 سفید
450 5092 53.33 8.77 36.9 سفید
554 4856 42.22 -1.74 22.62 17.54
746 4529 سفید 8.77 35.71 سفید
864 4377 سفید 12.28 33.33 سفید
1039 4189 6.67 20 9.52 15.79
1535 3802 34.44 15.79 16.05 سفید
2466 3352 34.44 5.26 16.05 سفید
3128 3148 -11.1 0 17.24 11.11
3536 3028 2.22 10.53 13.1 -5.25
4251 2862 38.89 3.51 7.14 سفید
6524 2503 16.67 8.77 7.14 -3.69
7680 2376 20 5.26 6.17 سفید
9137 2239 سفید -3.5 7.41 سفید
11233 2070 50 سفید -1.22 سفید
13350 1926 1.11 5.26 2.47 سفید
16837 1735 16.67 -12.28 5.75 -5.55
18286 1663 15.56 1.75 1.19 -1.84
22725 1439 1.11 -7.01 0 -9.25
24713 1300 10 -7.01 -1.22 سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دروس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی معماری هوش مصتوعی و رباتیکز (ضریب 3)
2 9478 44.44 38.6 72.62 45.61
3 9417 74.44 24.56 59.26 63.16
20 7634 43.33 36.84 43.21 40.74
68 6397 سفید 29.82 53.57 21.5
76 6264 53.33 31.58 40.74 14.81
78 6235 75.56 29.82 46.91 7.41
88 6126 22.22 45 41.98 12.96
96 6031 33.33 19.3 39.51 20.37
131 5715 سفید 24.56 40.48 24.07
155 5573 3.33 31.58 38.1 11.11
175 5474 سفید 15.79 43.21 18.52
216 5289 33.33 24.56 38.27 3.7
246 5149 53.33 14.04 32.1 14.81
291 4994 60 26.33 33.33 1.85
217 5566 سفید 12.28 44.44 11.11
308 4923 48.49 15.79 33.33 3.7
465 4513 1.11 8.77 40.74 9.26
638 4191 53.33 8.77 36.9 سفید
794 4001 سفید 8.77 35.71 3.7
951 3844 -2.21 22.81 12.64 14.81
1884 3250 42.22 -1.74 22.62 سفید
2342 3081 2.22 سفید 28.57 سفید
2932 2909 2.22 10.53 13.1 1.85
3404 2804 6.67 20 9.52 سفید
5086 2503 38.89 3.51 7.14 -3.69
6258 2353 -5.55 8.77 9.52 1.85
7149 2259 57.78 سفید سفید سفید
8312 2162 55.56 8.77 -3.69 سفید
9192 2098 -2.21 10.53 2.47 5.56
12142 1918 50 سفید -1.22 سفید
14985 1776 16.67 -12.28 5.75 سفید
19035 1599 14.44 سفید 1.19 سفید
23806 1351 3.33 -1.74 -4.93 -5.55

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شکبه و امنیت 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) دروس تخصصی مشترک (ضریب 4) دروس تخصصی نرم افزار - شبکه و رایانش امن (ضریب 3)
31 7173 53.33 31.58 40.74 54.39
43 6947 44.44 38.6 72.62 سفید
54 2074 1.11 8.77 40.74 82.46
61 6604 33.33 24.56 38.27 59.65
71 6523 سفید 24.56 40.48 63.16
88 6348 53.33 8.77 36.9 68.24
108 6142 سفید 15.79 43.21 50.88
114 6093 74.44 24.56 59.26 سفید
154 5841 3.33 14.04 39.51 43.86
176 5743 75.56 29.82 46.91 3.51
217 5566 سفید 12.28 44.44 42.11
248 5435 43.33 36.84 43.21 سفید
340 5155 سفید 29.82 53.57 سفید
433 4866 33.33 19.3 39.51 سفید
681 4419 2.22 سفید 28.57 42.11
746 4333 15.56 24.56 33.33 سفید
809 4237 46.67 21.05 22.22 5.26
942 4093 64.44 21.05 22.62 سفید
1118 3920 6.67 15.79 20.99 29.82
1641 3582 -2.21 22.81 12.64 15.79
2317 3266 6.67 20 9.52 15.79
2829 3103 8.89 3.51 17.28 19.3
3236 2994 2.22 10.53 13.1 7.02
4622 2699 38.89 3.51 7.14 5.26
5524 2562 0 -3.5 9.88 21.05
6281 2469 34.44 3.51 -2.46 17.54
7131 2376 3.33 سفید 12.35 -3.5
8116 2283 20 5.26 6.17 5.26
9774 2150 16.67 8.77 7.14 -5.25
11000 2064 14.44 سفید 1.19 14.04
15460 1816 16.67 -3.5 -2.46 0
17337 1718 20 3.51 سفید سفید
22468 1444 7.78 0 -1.22 3.51
25397 1097 0 -19.29 -4.93 -7.01

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش نرم افزار)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی نرم افزار
85 5989 52.87 18.75 28.4 50
106 5826 72.41 18.75 29.63 31.25
119 5692 33.33 22.93 28.91 43.75
179 5280 14.94 31.25 30.77 33.33
241 5030 40.23 12.5 17.95 39.58
286 4836 50.57 10.42 21.9 27.08
313 4757 54.02 0 17.95 33.33
526 4315 0 4.17 51.28 16.67
595 4202 70.11 8.33 5.13 22.92
633 4145 72.41 14.58 14.1 4.17
778 3992 81.61 14.58 -7.68 18.75
828 3934 40.23 10.42 33.33 -4.16
1081 3671 0 10.42 25.64 22.92
1157 3621 81.61 18.75 6.41 -4.16
1225 3558 0 0 32.01 14.58
1312 3496 86.21 2.08 0 -2.07
1964 3155 9.2 0 4.94 31.25
2555 2948 60.92 2.08 10.26 -2.07
2880 2854 19.54 6.25 21.79 -2.07
3744 2656 14.94 29.17 1.23 4.17

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش هوش مصنوعی)

رتبه زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز
78 0 12.5 43.5 64.5
112 59.77 8.33 34.63 33.33
153 71.26 29.17 14.1 33.33
162 40.23 10.42 33.33 33.33
195 77.01 18.75 1.28 38.1
269 0 -2.07 51.85 33.33
411 0 0 32.01 38.46
590 90.8 16.67 5.13 7.69
622 16.09 12.5 37.18 12.82
734 0 4.17 51.28 7.69
755 47.13 2.08 35.08 0
800 63.22 2.08 7.69 14.29
1181 81.61 18.75 6.41 -5.12
1398 72.41 14.58 14.1 -12.82
1538 -1.14 16.67 1.23 28.21
2013 5.75 4.17 21.79 7.69

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش معماری کامپیوتر)

رتبه زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری
2 62.07 41.67 30.77 47.92
10 48 12 32 57
19 53 25 26 41
27 40.23 10.42 33.33 41.67
44 11.49 22.92 30.77 47.92
105 3.45 33 33 33
162 77.01 41.67 -3.84 25
205 59.77 25 27.16 0
339 72.41 14.58 14.1 6.25
497 16.09 12.5 37.18 8.33
548 90.8 16.67 5.13 0
604 81.61 18.75 6.41 0
725 17.24 25 -7.68 41.67
845 62.07 14.58 8.97 0
913 86.21 2.08 0 0
1542 44.83 4.17 15.38 0
1875 43.68 0 14.1 0
2620 9.2 -2.07 24.36 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش الگوریتم ها و محاسبات)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی نرم افزار
96 5880 31.03 10.42 48.15 31.25
131 5525 14.94 31.25 30.77 33.33
146 5427 47.13 18.75 25.64 31.25
231 4959 16.09 12.5 37.18 29.17
320 4646 0 4.17 51.28 16.67
359 4521 54.02 0 17.95 33.33

 

 

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 94

 
درصد دروس تخصصی درصد دروس مشترک درصد زبان عمومی و تخصصی درصد ریاضیات رتبه در گرایش معماری رتبه در گرایش هوش مصنوعی رتبه در گرایش نرم افزار رتبه در گرایش الگوریتمها
نرم افزار هوش مصنوعی و رباتیکز معماری سیستمهای کامپیوتری
0 0 18.75 34.62 15.56 14.58 134      
16.67 0 0 38.46 15.56 25 308 526 320 305
45.83 0 0 39.74 0 8.33 589 837 111 82
0 0 10.42 17.95 36.67 0 670 1784 2599 4065
10.42 -2.07 0 21.79 38.89 6.25 1064 1743 1244 1750
0 -25 8.33 7.69 24.44 -8.32 2827   7861  
16.67 0 -2.07 19.23 7.78 -2.07 4237 4177 2058 1991
37.5 -8.32 12.5 -6.41 0 18.75 5396 20026 1663 1447
12.5 10.42 0 3.85 -6.66 0 17423 8369 9316 8037
10.42 20.83 0 34.62 4.44 18.75   299    
10.42 29.17 10.42 25.64 7.78 4.17   551    
37.5 0 0 24.36 22.22 4.17   1463 278 290
27.08 10.42 0 12.88 -6.66 0   4907 2416  
4.17 0 -8.32 5.13 1.11 18.75   10381 10095  
4.17 16.67 0 -14.09 2.22 0   23798    
33.33 0 0 37.18 0 10.44     273 203
25 0 0 2.56 11.11 10.42     2121  
14.58 -18.75 -4.16 3.85 4.44 -6.25     7071  
12.5 0 0 -5.05 8.8 12.5     10584 10584
0 -1.21 6.25 2.56 -7.07 12.5     17752  

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.